Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 2/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA rozebereme zásah u požáru ubytovny v Plzni. Informujeme vás o proběhlé odborné přípravě KIP týmu v Karlovarském kraji. Přečtete si analýzu usmrcených osob v přímé souvislosti s požárem. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM vás seznámíme s prací operátorů na lince TCTV 112. Informujeme vás o projektu „Zvýšení připravenosti HZS ČR k řešení rizik způsobených změnou klimatu“. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás hasiči z hlavního města Prahy seznámí s průběhem taktického cvičení Základna 2018. Dále jsme připravili náhled mimořádných událostí řešených na úrovni EU a současně představujeme nového zástupce na pozici operačního důstojníka ve Středisku pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Představíme nanomateriály a jejich možné využití v ochraně obyvatelstva. V INFORMACÍCH se dočtete o charitativních akcích uspořádané pro Nadaci policistů a hasičů. 

Dne 11. září 2018 v 07.56 hodin přijal operátor KOPIS HZS Plzeňského kraje (PK) informaci o požáru ubytovny v Borské ulici v Plzni. Byl vyhlášen poplach všem jednotkám požární ochrany, které jsou zařazené v I. stupni požárního poplachu.

Popis objektu
Nepodsklepený objekt o celkových rozměrech 95 x 15 m se dvěma nadzemními podlažími byl rozdělen na čtyři požární úseky, které byly oddělené zdí a dveřmi v 2. NP s požární odolností 30 minut na středové chodbě po celé délce objektu. V 1. NP byly pronajaté prostory pro sklenářskou firmu, autoservis, kancelář autobazaru a byt správce objektu. Celková kapacita ubytovaných činila 110 osob, převážně pracovníků přilehlých firem situovaných v průmyslové části města na Borských polích. Konstrukce objektu byla v 1. NP zděná a 2. NP bylo z montovaných dřevěných panelů. Střecha objektu byla z eternitu. Podél celé severní části objektu byl prostor využit jako parkoviště vozidel autobazaru.

Průběh zásahu
Již při jízdě na místo události velitel jednotky ze stanice Plzeň­ střed požadoval vyhlášení poplachu i pro jednotky požární ochrany zařazené ve II. stupni požárního poplachu vzhledem ke zdálky viditelnému hustému kouři. Po příjezdu na místo události byl objekt již z poloviny zachvácen plameny a z dalších částí vycházel černý kouř z oken. Na místě probíhala samovolná evakuace osob, které vyskakovaly z oken. První jednotky požární ochrany na místě události prováděly průzkum v 2. NP na vnitřní chodbě, ale vzhledem k velkému stupni zakouření a vysoké teplotě bylo nařízeno stažení všech průzkumných skupin z vnitřku budovy. Další průzkum a hasební práce probíhaly z vnější části objektu. Po příjezdu velitele stanice Plzeň­ Košutka, který převzal velení, byl zřízen štáb velitele zásahu (VZ) a byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu. Na místě události bylo postupně ošetřeno 10 civilních osob, které byly zraněny v přímé souvislosti s požárem. Osoby prošly systémem triage (třídicí a identifikační karty) Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a byly postupně transportovány do nejbližších zdravotnických zařízení. V průběhu zásahu došlo k přehřátí organismu u tří zasahujících hasičů (dva příslušníci HZS PK a jeden člen jednotky SDH obce).

Po příjezdu dalších jednotek požární ochrany byly hasební práce soustředěny na ochranu olejového hospodářství, které se nacházelo v zázemí autoservisu v 1. NP a na uhašení vznikajících ohnisek z propadávajících hořících trosek z 2. NP. V průběhu zásahu byly postupně odstraněny osobní automobily, které byly zaparkovány v bezprostřední blízkosti hořící budovy. Po uvolnění průjezdu byla nasazena ze severní strany výšková technika, ze které se hasilo lafetou.

VZ povolal na místo zásahu pracovníky Správy informačních technologií města Plzně (SIT), kteří disponují drony pro profesionální použití. Jejich využití se ukázalo jako výhodné, neboť VZ měl k dispozici online přenos termovizního obrazu z celého objektu, a tak mohly být zaměřeny hasební práce na skrytá ohniska pod zbytkem střešní krytiny.

K VZ se dostala informace o pohřešované osobě, která se měla údajně v době vzniku požáru nacházet uvnitř objektu. Policie ČR do té doby vedla šetření o výskytu dané osoby s negativním výsledkem. Správce objektu, který byl na místě události, určil přibližně místo, kde se nacházel pokoj pohřešované osoby. Jednotky požární ochrany na pokyn VZ opět hloubkově prozkoumaly hořící trosky, vzhledem k vysokému stupni zakouření nebyla osoba nalezena. Bohužel tělo pohřešované osoby bylo nalezeno až druhý den po úplném dohašení místa zásahu při úkonech příslušníků oddělení zjišťování příčin vzniku požárů.

Lokalizace požáru
V 10.27 hodin byla po ustálení dodávky hasební vody z hydrantové sítě nahlášena lokalizace požáru a postupně se redukovaly útočné proudy. V době lokalizace bylo nasazeno osm C proudů a dva proudy po automobilovém žebříku. Následně se rozebíraly a hasily všechny hořící trosky a evakuovaly části vybavení z bytu ve spodní části budovy.

Příčina vzniku požáru
Na základě došetření ve spolupráci oddělení zjišťování příčin vzniku požárů HZS PK, Technického ústavu požární ochrany, Institutu ochrany obyvatelstva a Policie ČR nebyla prozatím určena přesná příčina, pracuje se s variantou nedbalosti jednoho z obyvatel.

Specifika požáru
Pozitiva

  • v1902-04e.jpgzhledem k době vzniku požáru bylo na místě „pouze“ asi 40 osob, neboť větší část obyvatel v té době již odešla do práce nebo z ní naopak ještě nepřišla,
  • vysoké nasazení zasahujících hasičů na místě zásahu včetně členů jednotek SDH obcí z území města Plzeň,
  • vynikající spolupráce s pracovníky SIT města Plzně při nasazení dronů,
  • na místo se v krátké době dostavili služební funkcionáři z řad HZS ČR, což přispělo k efektivnímu velení u zásahu a možnosti zřízení plnohodnotného štábu VZ,
  • včasný zásah příslušníků Policie ČR při záchraně osob.

Negativa

  • nedodržení požárních předpisů (otevřené požární dveře) vedlo k rapidnímu rozšíření požáru na celý objekt,
  • konstrukce z vysoce hořlavého materiálu,
  • vysoký vývin kouře a tepla,
  • znemožněný přístup k budově kvůli zaparkovaným vozidlům autobazaru.

Závěr
Celkem na místě zasahovaly čtyři jednotky požární ochrany územního odboru Plzeň a deset jednotek SDH obcí. Nasazeno bylo celkem 29 požárních automobilů (17 cisternových automobilových stříkaček, pět dopravních automobilů, jeden autobus, tři velitelské automobily, jeden technický automobil a dva automobilové žebříky). Celková spotřeba vody činila 730 000 litrů. Evakuováno bylo 30 osob, zraněno 10 civilních osob, dva příslušníci HZS PK a jeden člen z jednotky SDH obce. Jedna osoba byla usmrcena v přímé souvislosti s požárem.


mjr. Ing. Michal PATHY, HZS Plzeňského kraje, foto archiv HZS Plzeňského kraje

vytisknout  e-mailem