Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 2/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA rozebereme zásah u požáru ubytovny v Plzni. Informujeme vás o proběhlé odborné přípravě KIP týmu v Karlovarském kraji. Přečtete si analýzu usmrcených osob v přímé souvislosti s požárem. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM vás seznámíme s prací operátorů na lince TCTV 112. Informujeme vás o projektu „Zvýšení připravenosti HZS ČR k řešení rizik způsobených změnou klimatu“. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás hasiči z hlavního města Prahy seznámí s průběhem taktického cvičení Základna 2018. Dále jsme připravili náhled mimořádných událostí řešených na úrovni EU a současně představujeme nového zástupce na pozici operačního důstojníka ve Středisku pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Představíme nanomateriály a jejich možné využití v ochraně obyvatelstva. V INFORMACÍCH se dočtete o charitativních akcích uspořádané pro Nadaci policistů a hasičů. 

Přestože leden 2019 je zatím co do počtu požárů spíš podprůměrný, mají tyto požáry tragické následky.

Celkem si do 15. ledna vyžádaly osm lidských životů. Mezi závažnými požáry převládají ty v domácnostech (objektech pro bydlení). I z hlediska dlouhodobé statistiky jsou požáry v domácnostech nejtragičtější, umírá při nich nejvíc lidí.

Přestože v první polovině ledna vzniklo průměrně 36 požárů denně (bez 1. ledna) a dlouhodobý denní průměr je 47 požárů denně (jedinou výjimkou byl 1. leden, kdy vzniklo velké množství požárů spojených s používáním zábavní pyrotechniky při oslavách nového roku), vyžádaly si tyto požáry osm lidských životů a 33 lidí se při nich zranilo. Nejvíc osob zemřelo při požárech v domácnostech.

Výčet požárů s úmrtím osob

2. ledna 2019
Karlovarský kraj – okres Cheb, Zádub. Pět jednotek hasičů lik­vidovalo požár objektu bývalého statku s uskladněnými kočáry a ustájenými koňmi. V objektu byla nalezena jedna usmrcená osoba. U případu byly další tři osoby zraněny. Výše škody způsobená požárem byla předběžně stanovena na 200 000 Kč, příčina jeho vzniku je v šetření.

Zlínský kraj – okres Zlín, Kudlov. Tři jednotky PO likvidovaly požár objektu rodinného domu. V objektu byly nalezeny dvě usmrcené osoby. Výše škody způsobená požárem a příčina jeho vzniku jsou v šetření.

9. ledna 2019
Středočeský kraj – okres Kolín, Cerhenice. Jedna jednotka PO byla vyslána k již zlikvidovanému požáru přívěsu, ve kterém byla nalezena jedna usmrcená osoba. Příčinou požáru bylo stanoveno vznícení hořlavých předmětů od kamen na tuhá paliva.

10. ledna 2019
Liberecký kraj – Liberec, ulice Svobody. Tři jednotky PO likvidovaly následky požáru bytu v činžovním domě. Při požáru byla jedna osoba usmrcena. Výše škody a příčina vzniku požáru jsou předmětem šetření.

11. ledna 2019
Ústecký kraj – okres Ústí nad Labem, Habrovany. Čtyři jednotky PO likvidovaly požár chatky o rozměrech cca 5 x 10 m. Na místě požáru byla nalezena jedna usmrcená osoba. Výše škody způsobená požárem a příčina jeho vzniku jsou v šetření.

14. ledna 2019
Olomoucký kraj – okres Olomouc, Velký Týnec. Čtyři jednotky PO likvidovaly požár rodinného domu. V objektu rodinného domu byla nalezena jedna usmrcená osoba. Výše škody způsobená požárem byla předběžně stanovena na 900 000 Kč, příčina jeho vzniku je v šetření.

15. ledna 2019
Hlavní město Praha – Kamýk, ul. Vosátkova. Dvě jednotky PO likvidovaly požár karavanu. Při požáru zemřela jedna osoba. Škoda na majetku a příčina požáru jsou předmětem šetření.

Nejvyšší počet požárů vzniká právě v bytových domech. Na celkovém počtu požárů v budovách pro bydlení se podílí požáry v bytových domech každoročně na více jak polovině těchto požárů. Co se týče počtu usmrcených při požárech v budovách pro bydlení, více jak polovina obětí požárů připadá na rodinné domky.

Dlouhodobě nejčastější příčinou vzniku požárů v rodinných a bytových domech je nedbalost dospělých, jako je neopatrnost při kouření, používání otevřeného ohně nebo zanedbání bezpečnostních předpisů. Také evidujeme vysoký počet provozně technických závad a úmyslná zapálení nebo hru dětí s ohněm.

„Nedodržování požární bezpečnosti, ať již v domácnosti nebo společných prostorách domu, nedbalost například při kouření, vaření či používání svíček, to vše jsou rizikové faktory pro vznik požárů v budovách pro bydlení, které si následně vybírají daň v podobě lidských životů a vysokých škod,“ říká plk. Ing. Květoslava Skalská, ředitelka odboru prevence MV-generálního ředitelství HZS ČR.

Jak ochránit život, zdraví a majetek ve svých domovech před požárem?

Hlásiče požáru
Většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem. Kouř vznikající při požáru v domácnosti je většinou toxický (v domácnostech je velké množství hořlavých plastických hmot), dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí a následně smrt, kouř způsobuje i snížení viditelnosti a ztrátu orientace.

Autonomní hlásič požáru zajistí rychlé zjištění vznikajícího požáru a upozorní na něj přítomné osoby. Cena autonomního hlásiče se pohybuje v řádu stokorun, což je cena zanedbatelná ve srovnání s možnými škodami. Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (účinnost od 1. července 2008), musí být hlásiči vybaveny mimo jiné i nově postavené rodinné a bytové domy. Hlásič požáru je jednoduché zařízení, které upozorní, že něco není v pořádku. Je to krabička v průměru asi 12 cm, která obsahuje detektor požáru, optickou a hlavně akustickou signalizaci.

Hasicí přístroje
Vybavenost objektů hasicími přístroji také popisuje výše zmiňovaná vyhláška. Umístění, druhy a počet hasicích přístrojů je stanoven ve schválené projektové dokumentaci příslušné stavby.

Jsou stanoveny povinnosti a minimální vybavení, ale je na každém z vás, zda chcete předejít ztrátám, ať už na životech, zdraví nebo majetku a investici do hlásičů požáru a hasicích přístrojů nebudete podceňovat.

„Více jak polovina obětí u požárů v budovách pro bydlení připadá na požáry v rodinných domech. Lidé by neměli podceňovat riziko vzniku požáru a měli by myslet na požární bezpečnost, proto doporučujeme pořídit si například hlásič požáru. Tato investice se může jedině vyplatit. Mnoho požárů vzniká v noci, kdy obyvatelé domu spí. Právě zvukový signál hlásiče včas upozorní na vzniklý požár a tím mohou být včas minimalizovány jeho následky,“ doplňuje plk. Skalská.

Požár v bytě, domě - jak se zachovat?

 • zachovejte klid a rozvahu,
 • v případě zjištění požáru nebo hustého dýmu na chodbě domu varujte ostatní nájemníky voláním „hoří“ a okamžitě volejte hasiče na linku 150 nebo 112,
 • při pohybu v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi (ve dřepu, po kolenou), kouř se zpočátku drží u stropu, pokud to jde, použijte k dýchání vlhký kapesník, ručník, šátek atp.,
 • zbytečně neriskujte průchod silně zakouřeným prostorem – hrozí nejen ztráta vědomí, ale i orientace,
 • pokud nemůžete opustit byt – silné zakouření chodby, horké dveře, snažte se utěsnit dveře do bytu proti průniku kouře,
 • z balkonu, okna na sebe upozorněte voláním o pomoc, popřípadě vyvěšením prostěradla, ručníku atp.,
 • v případě, že na vás hoří oděv, zastavte se, lehněte si, kutálejte se, válením zamezíte přístupu kyslíku, rukama si chraňte obličej,
 • k opuštění domu nikdy nepoužívejte výtah, pokud si nejste jistí, že je evakuační,
 • v případě, že ucítíte plyn, nerozsvěcujte, ani nezapínejte spotřebiče,
 • pokud to lze, před odchodem z hořícího bytu vypněte přívod elektrické energie a plynu,
 • nikdy se do požárem ohroženého bytu nevracejte (ztráta orien­tace, nadýchání zplodinami, porušení konstrukce stavby),
 • dbejte pokynů hasičů,
 • formou hry naučte děti co nejkratší cestou opustit byt.
   

kpt. Mgr. Nicole ZAORALOVÁ, MV-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem