Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 2/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA rozebereme zásah u požáru ubytovny v Plzni. Informujeme vás o proběhlé odborné přípravě KIP týmu v Karlovarském kraji. Přečtete si analýzu usmrcených osob v přímé souvislosti s požárem. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM vás seznámíme s prací operátorů na lince TCTV 112. Informujeme vás o projektu „Zvýšení připravenosti HZS ČR k řešení rizik způsobených změnou klimatu“. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás hasiči z hlavního města Prahy seznámí s průběhem taktického cvičení Základna 2018. Dále jsme připravili náhled mimořádných událostí řešených na úrovni EU a současně představujeme nového zástupce na pozici operačního důstojníka ve Středisku pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Představíme nanomateriály a jejich možné využití v ochraně obyvatelstva. V INFORMACÍCH se dočtete o charitativních akcích uspořádané pro Nadaci policistů a hasičů. 

Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) se na přelomu roku 2018/2019 zabývalo situací v jihovýchodní Asii, která byla neustále sužována tropickými cyklony, zemětřeseními, sopečnou činností a následnými vlnami tsunami, kvůli kterým musel být aktivován Mechanismus civilní ochrany Unie (Mechanismus). Počátkem letošního roku se však postupně ukončovaly případy, kvůli kterým k aktivacím došlo. Jde o mimořádné události, které nastaly jak na území členských států Mechanismu1), tak na území států ostatních.
Obr. 1
Aktivace mechanismu v roce 2018
ERCC poskytuje počátkem každého roku členským státům souhrn všech mimořádných událostí za uplynulý rok, kdy musel být aktivován Mechanismus. Ze získaných informací je zřejmé, že o pomoc prostřednictvím ERCC v roce 2018 požádalo celkem dvacet států postižených mimořádnou událostí. Mechanismus byl aktivován ve všech těchto případech. Jedenáctkrát mimo členské státy, do tzv. třetích zemí, a devětkrát byla poskytnuta pomoc v rámci členských států. ERCC také informovala členské státy o deseti expertních misích, kterých se zúčastnilo celkem třicet účastníků (viz tabulka).

Na obr. 1 je vidět, které země požádaly prostřednictvím ERCC o pomoc a následně byl aktivován Mechanismus, včetně druhu pomoci a měsíce, kdy se událost stala. Z uvedených dat vyplývá, že nejčastějším druhem mimořádné události, při které byl aktivován Mechanismus, jsou lesní požáry. Tuto skutečnost si především jižní členské státy, potažmo zástupci EU plně uvědomují, a proto se snaží řadit problematiku lesních požárů na přední příčky důležitosti při plánování druhů týmů pro poskytování pomoci v rámci Mechanismu. Tato skutečnost se projevila také konkrétními změnami v textu nového Mechanismu, který se nyní nachází ve schvalovacím procesu EU. O novém, schváleném znění Mechanismu budeme informovat v některém z následujících vydání 112.

Postižený stát

Druh mimořádné události

Období 2018

Papua Nová Guinea

zemětřesení

únor

Kolumbie

únik oleje do řeky

duben

Portugalsko

lesní požáry

duben

Kongo

Ebola

květen

Kolumbie

narušená přehrada

květen

Guatemala

sopečná činnost

červen

Indie

povodně

září

Nigerie

povodně

září

Indonésie

zemětřesení

říjen

Haiti

zemětřesení

říjen

Personální změna zástupce MV­ generálního ředitelství HZS ČR na pozici operačního důstojníka v ERCC
Od 1. ledna 2019 došlo k personální změně zástupce MV­-generálního ředitelství HZS ČR na pozici operačního důstojníka v ERCC, kterou od Obr. 21. července 2013 vykonával kpt. Bc. Karel Šikl. Novým operačním důstojníkem vyslaným MV­-generálním ředitelstvím HZS ČR do ERCC na tři roky s pravděpodobným prodloužením je mjr. Ing. Roman Francl, který až do svého příchodu do Bruselu vykonával funkci vedoucího směny operačního a informačního střediska MV­-generálního ředitelství HZS ČR.

Pracovní náplní těchto zástupců je plnění běžných úkolů ERCC zapojením se do činnosti ERCC, sledování varovných systémů a spolupráce v rámci ERCC v navrhování různých řešení. Dále koordinují práce související s poskytováním pomoci do postižených zemí a komunikují s mezinárodními partnery. Přispívají k dalšímu rozvoji politické spolupráce, která je daná legislativou Mechanismu. Připravují podkladové dokumenty, legislativní texty, poskytují potřebné informace, reagují na korespondenci, jednají s ostatními útvary EU a dalšími mezinárodními a národními organizacemi. Plní nezbytné úkoly, které vznikají v souvislosti s mimořádnými událostmi.


kpt. Ing. Irena ŠENKÝŘ JANSOVÁ, MV- generální ředitelství HZS ČR, zdroj ERCC
____________________________________________________
1) Státy, které přistoupily k Mechanismu: všechny členské státy EU a dále Island, Makedonie, Černá Hora, Norsko, Srbsko a Turecko.

vytisknout  e-mailem