Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 12/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete o výbuchu a požáru kotelny v Bílině. Seznámíme Vás s historií profesionálních hasičů podniku na Dolech Bílina. Téma PO zaujalo manažery hotelů v celé ČR a byla navázána spolupráce s MV-GŘ HZS ČR. Liberečtí hasiči oslavili 110. výročí otevření první hasičské zbrojnice. I letos byly na zámku ve Zbirohu předány medaile. Budoucí hasiči z Chomutova se zúčastnili stáže v Sasku. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM informujeme o soutěži v poskytování první pomoci. Uskutečnil se pilotní běh kurzu „Vedení exkurzí na hasičské stanici“. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přinášíme informace o taktickém cvičení v Mostech u Jablunkova. Problematikou zásobování pitnou vodou se zabýval HZS JmK. Co přinesla stáž ŠVZ HZS ČR v Bělorusku? MU řešené na úrovni Evropské unie. V jaké jsou fázi a co přinesly testy nového ochranného prostředku pro děti? V rubrice INFORMACE si přečtete o léčebně ozdravném pobytu nadačních rodin. 

Ve dnech 6. až 19. října 2019 absolvovalo 12 žáků třetího a čtvrtého ročníku oboru Strojník požární techniky Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov (ESOZ) odbornou stáž v Landesfeuerwehr und Katastrophenschutzschule Sachsen, Nardt Elsterheide – Hoyerswerda (Státní škola pro požární a civilní ochranu spolkové země Sasko).

Hlavní náplní zahraniční stáže byl společný výcvik s německými hasiči. Žáci absolvovali praktický výcvik v zátěžovém tepelném kontejneru, vyhledávali a zachraňovali osobu v polygonu v zakouřeném prostředí, vyprošťovali osoby z havarovaných vozidel, hasili požár různých látek a předmětů, ovládali vysokozdvižné plošiny a prakticky zkusili použití různých typů ochranných oděvů. Pozitivní dopad na budoucí působení žáků u HZS ČR budou mít i zkušenosti ze společné činnosti českých a německých hasičů při zdolávání požárů, likvidaci havárií s nebezpečnými látkami a odstraňování následků živelních pohrom.

Mimo tuto odbornou část absolvovali účastníci bohatý kulturní program zaměřený na poznání prostředí a způsob života v oblasti Saska, kulturních tradic i společenského života v současnosti. Absolvovali několik neformálních setkání nejen s hasiči, se kterými prováděli výcvik, ale i s německou mládeží v klubu Ossi v Hoyerswerdě.

Jako přímí účastníci stáž absolvovali také dva učitelé odborných předmětů požární ochrany – příslušníci HZS Ústeckého kraje, mjr. Ing. Alexandr Hostin a npor. Ing. Jiří Říha, a dva učitelé odborných předmětů požární ochrany Bc. Petr Dudek a Ing. Miloš Holopírek.

Zahraniční stáž byla součástí projektu „Dveře otevřené vzdělávání“, který podpořil program Erasmus+. Pro další přípravu žáků školy v oborech Požární ochrana měla velký význam monitorovací návštěva ředitelky personálního odboru MV-generálního ředitelství HZS ČR plk. Mgr. Romany Delongové, ředitele HZS Ústeckého kraje plk. Ing. Romana Vyskočila a kolegů ze Školního a výcvikového zařízení HZS ČR.

Program celé stáže měl neobyčejně vysokou úroveň a všichni účastníci oceňovali především možnost absolvovat výcvik v zařízení a s technikou, která je pro žáky střední školy v České republice nedostupná. Věřím, že v příštím roce tento projekt znovu obhájíme a k hasičům do Saska se na podzim 2020 opět vypravíme,“ dodal zástupce ředitele školy Ing. Miloš Holopírek.


Ing. Miloš HOLOPÍREK, Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov,
foto autor

vytisknout  e-mailem