Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 12/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete o výbuchu a požáru kotelny v Bílině. Seznámíme Vás s historií profesionálních hasičů podniku na Dolech Bílina. Téma PO zaujalo manažery hotelů v celé ČR a byla navázána spolupráce s MV-GŘ HZS ČR. Liberečtí hasiči oslavili 110. výročí otevření první hasičské zbrojnice. I letos byly na zámku ve Zbirohu předány medaile. Budoucí hasiči z Chomutova se zúčastnili stáže v Sasku. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM informujeme o soutěži v poskytování první pomoci. Uskutečnil se pilotní běh kurzu „Vedení exkurzí na hasičské stanici“. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přinášíme informace o taktickém cvičení v Mostech u Jablunkova. Problematikou zásobování pitnou vodou se zabýval HZS JmK. Co přinesla stáž ŠVZ HZS ČR v Bělorusku? MU řešené na úrovni Evropské unie. V jaké jsou fázi a co přinesly testy nového ochranného prostředku pro děti? V rubrice INFORMACE si přečtete o léčebně ozdravném pobytu nadačních rodin. 

U příležitosti oslav 110. výročí otevření hasičské zbrojnice v Liberci byly předány medaile dlouholetým příslušníkům a spolupracujícím osobám, složili slib noví příslušníci, byla odhalena pamětní deska a pokřtěna nová publikace.

První liberecký sbor hasičů byl založen již v roce 1863, avšak první „velké“ zbrojnice se hasiči dočkali až v roce 1909, kdy jim 17. října téhož roku byla slavnostně předána hasičská zbrojnice v Barvířské ulici č. p. 29 v Liberci. Zbrojnice se postupem doby stala stanicí profesionálních hasičů a ve správě hasičů je také v současnosti, kdy slouží jako prostory ředitelství HZS Libereckého kraje (LK).

Hasičský sbor v Liberci založený v roce 1863 byl rozdělen do tří skupinHasičský sbor v Liberci založený v roce 1863 byl rozdělen do tří skupinHned v úvodu akce zazněla státní hymna a poté moderátorka akce přivítala ředitele HZS LK plk. Ing. Luďka Prudila, náměstka generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Ing. Františka Zadinu, všechny bývalé ředitele HZS LK, primátora statutárního města Liberec Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc., náměstkyni hejtmana LK Ing. Jitku Volfovou a další významné hosty.

Po úvodních proslovech hostů byly slavnostně z rukou plk. Ing. Luďka Prudila a brig. gen. Ing. Františka Zadiny předány medaile HZS ČR za věrnost II. a III. stupně dlouholetým příslušníkům.

Po předání věrnostních medailí ředitel HZS LK předal dvě medaile HZS LK. Tu lze udělit za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS kraje na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému nebo ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Dále je možné ji udělit za dlouhodobou a vynikající činnost při příležitostech životních nebo pracovních jubileí nebo za mimořádně záslužný čin.

Medailí HZS LK byli oceněni:

  • Mgr. Rudolf Broulík, bývalý vedoucí oddělení krizového řízení kanceláře hejtmana LK. Medaili obdržel za dlouholetou spolupráci s HZS LK v oblasti fungování integrovaného záchranného systému a krizového řízení v kraji.
  • nstržm. Jan Kubale za dlouhodobý výkon služby. Bývalý hasič je nejdéle sloužící příslušník HZS LK v délce 40,5 roku (od května 1971 do listopadu 2011).


Po předání medailí dvaceti novým příslušníkům z celého kraje akce pokračovala slavnostním složením služebního slibu. Všichni nováčci vyslechli slib v následujícím znění:
Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

Po přednesu těchto slov byl slavnostní slib završen jednohlasným: „Slibuji!“ a všem slibujícím byly předány primátorem statutárního města Liberec a ředitelem HZS LK pamětní desky se zněním slibu.

Skupinová fotografie hasičského sboru v Liberci v nádvorní části budovy hasičské zbrojnice v Barvířské ulici ve třicátých letech 20. stoletíSkupinová fotografie hasičského sboru v Liberci v nádvorní části budovy hasičské zbrojnice v Barvířské ulici ve třicátých letech 20. století Slavnostní otevření a předání liberecké hasičské zbrojnice dne 17. října 1909Slavnostní otevření a předání liberecké hasičské zbrojnice dne 17. října 1909

Dalším bodem slavnostního aktu byl křest nové publikace s názvem „110 let v Barvířské“, ve které je popsána historie hasičských sborů v Liberci. Publikace byla vydána k příležitosti výročí 110 let působení hasičů v Barvířské ulici. Publikaci pokřtili ředitel HZS LK plk. Ing. Luděk Prudil, primátor Liberce Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., brig. gen. Ing. František Zadina, 1. náměstkyně hejtmana LK Ing. Jitka Volfová a autor publikace, bývalý ředitel HZS LK, plk. Karel Boháč.

Celá akce vyvrcholila odhalením pamětní desky, jejímž úkolem je připomínat významné mezníky libereckých hasičů, kterými jsou založení prvního hasičského sboru na území Liberce v roce 1863, slavnostní otevření hasičské zbrojnice v roce 1909 v ulici Barvířská, založení českého hasičského sboru města Liberec v roce 1945 nebo vznik HZS ČR k 1. lednu 2001. Deska také nese základní hasičské motto: „Sobě ku cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“. Umístěna je na čelní straně budovy ředitelství HZS LK v ulici Barvířská. Desku odhalili Fotografie požáru budovy liberckého celního úřadu v roce 1931Fotografie požáru budovy libereckého celního úřadu v roce 1931společně primátor statutárního města Liberec Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., a ředitel HZS LK plk. Ing. Luděk Prudil. U odhalení desky byl přítomen i Vladimír Drbohlav, bývalý obyvatel bytu, který byl původně součástí hasičské zbrojnice, kde bydlel společně s rodiči a jehož tatínek Antonín býval zastupujícím velitelem požárního sboru města Liberec. Během celého programu byla připravena statická ukázka nové požární techniky, kterou liberečtí profesionálové disponují. K vidění byl automobilový žebřík AZ 42 Iveco – Magirus. Ten byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020 a pořízen v projektu „Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu“, který je určen pro zásahy ve výškách a nad volnou hloubkou, technický automobil TA­ S1CH (spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu INTERREG V­ A Česká republika – Polsko 2014–2020, pořízen v projektu Bezpečné pohraničí), sloužící pro zásahy s nebezpečnými látkami, cisternová automobilová stříkačka CAS 20/4000/240-S2T SCANIA (pořízena z Fondu zábrany škod) a pásové obojživelné vozidlo HÄGGLUNDS BV206, které je určeno k zásahům v těžce přístupném terénu a při povodních. Výstavu požární techniky doplnil jablonecký veterán z roku 1918 PRAGA typ L. Po skončení oficiálního programu byla připravena výstava dobových fotografií liberecké hasičské historie v prostorech ředitelství HZS LK.


por. Mgr. Radka KOSTELŇÁKOVÁ, HZS Libereckého kraje, foto archiv HZS Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem