Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 12/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete o výbuchu a požáru kotelny v Bílině. Seznámíme Vás s historií profesionálních hasičů podniku na Dolech Bílina. Téma PO zaujalo manažery hotelů v celé ČR a byla navázána spolupráce s MV-GŘ HZS ČR. Liberečtí hasiči oslavili 110. výročí otevření první hasičské zbrojnice. I letos byly na zámku ve Zbirohu předány medaile. Budoucí hasiči z Chomutova se zúčastnili stáže v Sasku. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM informujeme o soutěži v poskytování první pomoci. Uskutečnil se pilotní běh kurzu „Vedení exkurzí na hasičské stanici“. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přinášíme informace o taktickém cvičení v Mostech u Jablunkova. Problematikou zásobování pitnou vodou se zabýval HZS JmK. Co přinesla stáž ŠVZ HZS ČR v Bělorusku? MU řešené na úrovni Evropské unie. V jaké jsou fázi a co přinesly testy nového ochranného prostředku pro děti? V rubrice INFORMACE si přečtete o léčebně ozdravném pobytu nadačních rodin. 

S velkým ohlasem ze strany manažerů hotelů a ubytovacích zařízení z celé České republiky se v letošním roce setkala nově zahájená spolupráce MV­-generálního ředitelství HZS ČR (MV­-GŘ HZS ČR) s Asociací hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR nebo asociace).

Spolupráce byla zahájena v lednu uspořádáním celodenního workshopu v Praze pro zájemce z řad managementu hotelů z celé ČR (112, 3/2019). Na workshopu vystoupili s prezentacemi z oblasti požární ochrany odborníci z MV­-GŘ HZS ČR. Na tuto akci navázala AHR ČR svými pravidelnými roadshow, které pořádá pravidelně ve větších městech České republiky, aby byly pokryty požadavky všech 14 krajů. V letošním roce jich proběhlo šest a konaly se v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ostravě, Praze, Brně a Karlových Varech. Na všech přednášeli příslušníci HZS krajů na téma „Důvody, následky, prevence požárů, vaše rizika a odpovědnost“ s následnou diskuzí všech zúčastněných.

Podle dat asociace z vyhodnocení Roadshow 2019 více než polovinu zájemců motivovala k účasti právě přítomnost příslušníků HZS krajů, kteří podrobně znají místní specifika. Letošních akcí se podle zdrojů asociace zúčastnilo kromě lednového celodenního workshopu (130 lidí) dalších 470 zájemců z řad majitelů a provozovatelů ubytovacích zařízení. „Přednášky byly zaměřeny na nedostatky vyplývající ze zjištění kontrolních orgánů HZS ČR v ubytovacích zařízeních a také na platné právní předpisy s konkrétními příklady pochybení,“ upřesnil prezident AHR ČR Ing. Václav Stárek.

Přednáškám na roadshow předcházelo vytvoření desatera požární prevence pro zaměstnance hotelů a ostatních ubytovacích zařízení, které asociace sestavila s nemalým přispěním MV­-GŘ HZS ČR. Tento materiál mají všichni členové asociace k dispozici.

V takto rozjeté spolupráci budou MV­-GŘ HZS ČR a AHR ČR pokračovat i v příštím roce, kdy je plánována příprava metodických pokynů pro hosty ubytovacích zařízení.

Účastníci přednášek se hodně zajímali zejména o stavební prevenci, což pro některé z nich byla velká neznámá. Většina hotelů má samozřejmě na zajištění těchto povinností k dispozici osobu odborně způsobilou v oblasti požární ochrany, ale nyní provozovatelé sami pochopili mnoho souvislostí, které si dříve ani neuvědomovali,“ uvedla vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Jana Neškodná. „Někteří lidé se účastnili akcí ve více krajích a oceňovali to, že příslušníci různých HZS krajů vždy dokázali v prezentaci na konkrétních případech z kraje demonstrovat různé nedostatky při kontrolách nebo požárech ubytovacích zařízení. Byli například překvapeni tím, co všechno mohou pro potřeby hotelu vyčíst z projektu, nebo oceňovali upřesnění požadavků na ně kladených při rekonstrukcích ubytovacích zařízení, která provozují,“ dodala.

Jako velmi přínosný hodnotili účastníci přednášek také fakt, že mohli navázat osobní kontakt s pracovníky příslušného HZS kraje. „Na základě kontaktů s našimi členy jsme si jisti, že získané informace přenesou do svých provozů a akce tak významně přispěla k dalšímu posunu směrem k prevenci krizových situací a odstranění často se opakujících nedostatků. Jménem AHR ČR si dovoluji poděkovat všem přednášejícím za jejich podporu a bude nám ctí i nadále pokračovat v osvětové činnosti této problematiky,“ dodal Ing. Václav Stárek.


kpt. Mgr. Jana KEMROVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv Asociace hotelů a restaurací České republiky
 

vytisknout  e-mailem