Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 1/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme zásah u požáru tavicí pece ve slévárně. Dále se dozvíte výstupy z realizovaného výzkumného projektu TÚPO zabývajícího se barevnou úpravou zásahového požárního automobilu. Současně rozebíráme problematiku zvláštních příplatků u HZS ČR. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představíme novou typovou činnost složek IZS při společném zásahu u mimořádné události. Poznatky a zkušenosti z průběhu vývoje a možného použití bezpilotních prostředků u hasičů. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme s přístrojem pro dokumentaci a digitalizaci míst požáru. V INFORMACÍCH máme pro vás rozhovor o obecně prospěšné společnosti Popálky. Poděkování za záchranu obdrželi hasiči ve Varnsdorfu, a to od zachráněné dívky při její návštěvě na stanici. V přílohách časopisu najdete výběr veletrhů a výstav pořádaných u nás i v zahraničí a také kalendář hlavních sportovních soutěží pro rok 2019. 

Dne 23. srpna 2018 v 10.17 hodin oznámil majitel na krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS Libereckého kraje požár v objektu komerční slévárny šedé a tvárné litiny Turnov, a.s. Operační důstojník postupně povolal 13 jednotek požární ochrany (PO) včetně dobrovolných hasičů z územních odborů Semily a Liberec a byl vyhlášen třetí stupeň poplachu.

Popis objektu
Slévárna je tradičním výrobcem odlitků sklářských forem a odlitků z šedé a tvárné litiny. Nachází se v areálu společnosti Sklostroj, s.r.o., v obci Přepeře na hranici s městem Turnov. Do areálu se vjíždí nákladní vrátnicí společnosti Sklostroj, která je umístěna na sjezdu z komunikace Turnov–Přepeře. Rozměry objektu jsou 80 × 75 m, výška je 10 m. Stavební konstrukce je smíšená. Svislé stavební konstrukce jsou z prefabrikovaných betonových panelových dílců. Střešní konstrukce je kovová s výplní z prefabrikovaných betonových dílců a je pokryta krytinou z modifikovaných asfaltových pásů.

Objekt se skládá z administrativní části, skladů a výrobní části. V licí hale jsou dvě středofrekvenční pece s objemem kelímku 500 kg, jedna středofrekvenční pec ABB s objemem kelímku 1 000 kg a jedna elektrická předpec s objemem 9 000 kg.

Průběh zásahu
Po příjezdu na místo zásahu hasiči průzkumem zjistili, že jde o požár indukční tavicí pece v objektu slévárny. K plamennému hoření docházelo u víka pece, ve které bylo pět tun roztavené litiny o teplotě 1 900 °C. Zaměstnanci vypnuli elektrickou energii. Vodní chlazení pece ponechali v provozu. Následně se evakuovalo 36 osob pracujících v hale a v přilehlé brusírně. Žádná osoba nebyla zraněna ani pohřešována. Po konzultaci s mistrem provozu a jednatelem společnosti se hasiči pokusili zastavit plamenné hoření v okolí pece ručním práškovým hasicím přístrojem a přístrojem CO2. Prostředky nebyly dostatečně efektivní a nadále hořelo. Z tohoto důvodu se po dohodě s majitelem přistoupilo k postupnému vylévání roztavené litiny mimo pec. Dva zaměstnanci za dohledu jednotek PO vylévali litinu do připravených pískových forem a provizorních pískových hromad v prostoru haly. Ve skladovacím prostoru dřevěných modelů pro výrobu forem, který se nachází nad indukční pecí, se zahřívala ocelová podlaha a hrozilo, že se požár rozšíří do těchto míst. V tomto místě se zřídil úsek č. 2. Pro ochlazování byl připraven proud C a zahájila se evakuace dřevěných modelů z dosahu účinků sálavého tepla. Podlahu a kovové konstrukce monitorovala termokamera.

Na místo zásahu se dostavil velitel čety stanice Semily a následně řídicí důstojník územního odboru Semily. Velitel čety převzal velení u zásahu a zřídil štáb velitele zásahu.

Teplota v peci se snížila na 1 300 °C, ale nadále se prohořívalo víko pece a plamenné hoření se zvětšovalo. I přes tuto skutečnost se pokračovalo ve vyprazdňování pece. Z ní byly odebrány dvě tuny roztavené litiny. Náhle došlo k prudké reakci a z pece začaly šlehat plameny do výšky několika metrů. Velitel zásahu nařídil okamžitou evakuaci všech hasičů i zaměstnanců podílejících se na řešení události z haly. Po evakua­ci se přeskupila požární technika pro případ, že by se požár rozšířil na celý objekt. Pro případné hašení pláště a střechy budovy byla připravena výšková technika. Dále se zřídil třetí úsek pro hasební práce a ochlazování k vratům zadní části haly. Na místo zásahu byla prostřednictvím KOPIS HZS Libereckého kraje, v rámci mezikrajské pomoci, povolána speciální technika pro hašení práškem KHA HZS podniku Spolana, a.s., a PKN s kontejnerem KKH ze stanice Kladno. Obě vozidla byla v průběhu jízdy k zásahu odvolána.

Po proběhlé prudké reakci došlo k poklesu intenzity hoření a požár se dále nešířil. Plamenné hoření opět bylo pouze u víka pece. Požár byl monitorován od vchodů do výrobní haly. Situace se v místě zásahu stabilizovala a do prostoru indukční pece se vrátilli dva zaměstnanci, kteří zjišťovali další vyprazdňování pece. Teplota v indukční peci, kde se nacházely dvě tuny litiny, klesla na 400 °C. Při této teplotě již nebylo možné pokračovat ve vyprázdnění pece. Zjistilo se, že z chladicího okruhu do vnitřních prostorů pece vnikala voda. Přívod chladicí vody se zastavil a požár lokalizoval. Na úseku č. 2 se obnovila činnost a průzkum zjistil, že do prostor skladu dřevěných modelů se požár nerozšířil a konstrukce nevykazovala zvýšenou teplotu. Po zastavení chladicí vody se teplota indukční pece nezvyšovala a klesala na hodnotu 250 °C. Plamenné hoření u víka pece ustalo. Po konzultaci s majitelem se rozhodlo, že pec v takovémto stavu je bezpečná a požár je zlikvidovaný. Chladnutí pece probíhalo dalších 48 hodin. Třetí úsek byl zrušen a zaměstnancům byl povolen návrat do administrativní části. Majitel slévárny převzal místo zásahu s nařízením trvalého dohledu u indukční pece po dobu 24 hodin. Jednotky PO ukončily činnost a vrátily se na základny.

Pozitiva

  • požár se nerozšířil mimo prostor tavicí pece,
  • nedošlo k žádnému zranění zasahujících,
  • dostatek zasahujících v dýchacích přístrojích.


Negativa

  • nebyla zpracována dokumentace zdolávání požáru,
  • HZS Libereckého kraje nedisponuje technikou pro hašení práškem,
  • v průběhu požáru nebyla známa příčina vzniku požáru pece a nebylo možné na ni reagovat.

Závěr
Na základě šetření příslušníků oddělení zjišťování příčin vzniku požárů byla příčinou vzniku požáru stanovena porucha na chladicím okruhu tavicí pece, která způsobila vnikání vody do prostoru s roztaveným kovem. To mělo za následek poškození víka pece a nekontrolovanou reakci v průběhu zásahu. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 2,5 mil. Kč a uchráněné hodnoty na 15 mil. Kč. U požáru zasahovalo 11 jednotek PO a 14 kusů požární techniky.


npor. Ing. Jakub OTMAR, foto nprap. Josef PLÍVA, HZS Libereckého kraje
 

vytisknout  e-mailem