Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 1/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme zásah u požáru tavicí pece ve slévárně. Dále se dozvíte výstupy z realizovaného výzkumného projektu TÚPO zabývajícího se barevnou úpravou zásahového požárního automobilu. Současně rozebíráme problematiku zvláštních příplatků u HZS ČR. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představíme novou typovou činnost složek IZS při společném zásahu u mimořádné události. Poznatky a zkušenosti z průběhu vývoje a možného použití bezpilotních prostředků u hasičů. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme s přístrojem pro dokumentaci a digitalizaci míst požáru. V INFORMACÍCH máme pro vás rozhovor o obecně prospěšné společnosti Popálky. Poděkování za záchranu obdrželi hasiči ve Varnsdorfu, a to od zachráněné dívky při její návštěvě na stanici. V přílohách časopisu najdete výběr veletrhů a výstav pořádaných u nás i v zahraničí a také kalendář hlavních sportovních soutěží pro rok 2019. 

Stojíme na prahu nového roku, roku 2019. Pro Vás, pane generále, to už bude osmý rok ve funkci generálního ředitele. Jaký bude tento rok ve srovnání s tím, který právě skončil? A můžeme se ještě za tím osmičkovým rokem ohlédnout?

Jaký bude ten letošní rok z pohledu zásahové činnosti, opravdu říct nedovedu, mohu jen doufat, že nás nečekají žádné povodně, větrné smrště, extrémní sucha nebo jiné velké mimořádné události. Pokud ale již nastanou, tak na ně musíme být připraveni. Počet zásahů nám rok od roku roste, a to jak u požárů, tak u dopravních nehod, ale zejména při technických pomocech.

Pokud ve stručnosti shrnu rok 2018 v číslech, pak jsme zaznamenali hlavně nárůst požárů. Oproti roku 2017 narostl počet požárů v loňském roce o 23 % (jde o požáry jak se zásahem, tak bez zásahu jednotek požární ochrany). Předběžný odhad počtu požárů tak dokonce překročil dlouhodobý průměr za předešlých 27 let, který činí 20 093 požárů. V roce 2018 jsme vyjeli ke 20 232 požárům. Podobné skokové navýšení počtu požárů nastalo také například v letech 1992, 2003 nebo 2011. Je ale pravděpodobné, že navýšení počtu požárů, zejména v přírodním prostředí, nastalo v důsledku horkého a suchého počasí přes letní období. S tím ruku v ruce narostl i počet usmrcených a zraněných osob (usmrcených 95 a zraněných 1 410), ale také, a to mě naopak těší, jsme uchránili hodnoty za více než 13 miliard korun, což je o 34 % více než loni. Jistě to souvisí i s tím, že se neustále zvyšují škody u požárů. V roce 2018 vznikly dva požáry se škodou dokonce nad 100 mil. Kč. Tím prvním byl požár mrazíren Mochov v okrese Praha – východ v únoru 2018 a v říjnu 2018 hořela střecha výrobní haly v Lysé nad Labem. Za oběma požáry stála nedbalost.

Výjezdy k ostatním událostem, tedy k dopravním nehodám nebo technickým haváriím, zůstaly početně prakticky stejně s rokem 2017. Na druhou stranu se nám v loňském roce vyhnuly události, jako je ptačí chřipka nebo africký mor prasat, takže nám výrazně, celkem o 90 %, poklesly události, které řadíme do kolonky ostatní mimořádné události.

Nárůst výjezdů je neoddiskutovatelný. Myslíte si, že se jedná jen o výkyv nebo to bude obecný trend?
Domnívám se, že se bohužel jedná o obecný trend a že počet zásahů bude dále narůstat. Za dobu, co jsem ve funkci, nám přibývá nejen zásahů, ale obecně všech činností. Když jsem se stal generálním ředitelem a mou hlavní starostí bylo, aby při velice omezeném rozpočtu nebylo potřeba rušit stanice nebo naše zařízení, v té době nikoho nenapadlo, že během pár let bude náš Záchranný útvar HZS ČR (ZÚ HZS ČR), který měl být také zrušen, dislokován na třech místech České republiky a zasahovat bude prakticky denně. To, že bychom nakupovali zodolněné cisternové automobilové stříkačky, abychom mohli pracovat v muničních skladech, bylo nemyslitelné. A dnes má za sebou ZÚ HZS ČR nejdéle trvající zásah vůbec - zásah ve Vrběticích, vyproštění lodi Albis v Drážďanech, vyproštění Trojské lávky z Vltavy a celou řadu dalších významných zásahů. Konkrétně v loňském roce kromě složitých zásahů u požárů nebo dopravních nehod také pomoc potápěčů a chemické služby při odstraňování munice v Bosně a Hercegovině, účast na misi v Thajsku při záchraně malých fotbalistů z jeskyně a demolici objektu ve Zbirohu. Kromě toho má významný podíl na slavnostní akci Přehlídka 2018. Zabezpečuje také nově zavedenou autoškolu pro dobrovolné hasiče, kdy jen v loňském roce prošlo kurzy 90 hasičů.

Dalšími zařízeními, kterým hrozilo zrušení, byl Technický ústav požární ochrany a Institut ochrany obyvatelstva. I u jejich činností bych se rád zastavil.

Technický ústav požární ochrany realizoval v loňském roce rekordních 68 zakázek na nákup technických prostředků a požární techniky. Dále realizoval a obhajoval výzkumný projekt „Barevná úprava zásahového požárního automobilu“ včetně jeho úspěšné implementace do praxe, kdy se po mnoha letech podařilo do zákona o silničním provozu prosadit červenomodrou barvu majáků, která je rozhodně lépe viditelná, což je ve prospěch všech účastníků silničního provozu.

Experti ústavu zpracovali, kromě mnoha jiných, také požárně technickou expertizu k vyšetřování příčiny mediálně známého požáru pražského hotelu Eurostars David v lednu 2018. Tyto výsledky přispěly k vyřešení příčiny vzniku požáru.

V neposlední řadě se ústav podílel na vývoji a výrobě zodolněných cisternových automobilových stříkaček tzv. Titánů, včetně ověřovacích zkoušek.

Ve druhé polovině loňského roku došlo také k personální změně na pozici ředitele Technického ústavu požární ochrany, kdy po sedmi letech opustil tuto pozici plk. Ing. Zdeněk Ráž a nahradil ho plk. Ing. Ondřej Suchý, Ph.D. Věřím, že novému řediteli se bude dařit stejně dobře jako jeho předchůdci.

Významná byla také činnost Institutu ochrany obyvatelstva. Ten již podruhé ve své historii obdržel Národní cenu kvality České republiky v programu Excelence. Mezi jeho další akce dosahující nadnárodního úspěchu patří organizování mezinárodních kurzů chemické ochrany pro instruktory. Tyto kurzy jsou pořádány pod hlavičkou mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a jejich vysoká úroveň je velmi pozitivně hodnocena. Vloni se kurzu, který proběhl v České republice, účastnilo 13 států. Naši experti jezdí ale školit i za hranice republiky, školení tak proběhla například v Paraguay nebo Ugandě.

Mluvili jsme již o počtech výjezdů za rok 2018 a o jejich nárůstu. Pro to, aby si hasiči mohli kvalitně plnit své povinnosti, potřebují i jisté zázemí, pomoc dobrovolných hasičů, kvalitní techniku, ale například i legislativní a koncepční podporu. Jak byl po této stránce plodný rok 2018?
Začal bych pomocí ze strany dobrovolných hasičů. Ta je pro nás velmi důležitá a na oplátku se snažíme i my vytvářet dobré podmínky pro jejich práci. Velký díl práce odvádí úsek IZS společně s ekonomickou sekcí pří administraci dotací pro SDH obcí. Nové dotace na techniku i stavby sice obcím velmi pomáhají, na druhou stranu jsou obrovskou zátěží pro pracovníky MV­-generálního ředitelství HZS ČR, kteří v loňském roce komunikovali s více jak 4 000 obcí.

Nově se podařilo vytvořit dotační program pro spolky působící na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost v jednotkách SDH obcí. Cílem této dotace je, aby se stabilizoval aparát těchto spolků, který zabezpečuje jak odborný, tak administrativní chod spolků, a to v počtu jeden zaměstnanec spolku na 10 000 členů spolku.

Pokud bych měl vyjmenovat koncepční materiály, pak musím zmínit novelu Ústředního poplachového plánu IZS nebo novelu Bojového řádu jednotek požární ochrayny od roku 2007 v souhrnném vydání. Zpracována byla nová Metodika psychologické služby pro posuzování osobnostní způsobilosti u HZS ČR nebo návrh nové Koncepce chemické služby.

Ke stabilizaci došlo na úseku záchranářské kynologie, což dokládá i fakt, že máme historicky nejvíc atestovaných kynologů pro plošné i sutinové vyhledávání.

V říjnu roku 2017 si HZS ČR, potažmo technologie linky 112, sáhl na dno svých sil při orkánu Herwart, konkrétně při příjmu tísňových hovorů. Dne 29. října, kdy situace mezi 9. až 10. hodinou ranní kulminovala, bylo odbaveno 4 934 tísňových hovorů a do systému přijato 758 událostí. Tehdy bylo rozhodnuto, že je potřeba situaci vyhodnotit a učinit potřebné závěry. Jaký je tedy stav nyní?
V loňském roce byl zpracován návrh analýzy „Herwart“. V souladu s touto analýzou probíhá rozvoj systému TCTV 112. Při posledním (prosincovém) testování systém TCTV 112 „ustál“ 7 000 tísňových volání. Připravuje se také implementace systému zpřesněné lokalizace do systému nebo zavedení možnosti tísňové komunikace neslyšících pomocí SMS.

V roce 2018 byly učiněny zásadní kroky v přípravě budoucí nezbytné modernizace radiokomunikačních systémů HZS ČR a IZS. Úspěšně byla provedena modernizace telefonních ústředen a fixních telefonů napříč sborem. V oblasti geografického informačního systému byla připravena nová aplikace vhodná pro tablety a mobilní telefony, která zpřístupní širokou škálu dat a nabídne například analytické funkce i pro široké spektrum uživatelů z řad HZS ČR.

Je již tradicí, že čeští hasiči pomáhají nejen doma, ale i v zahraničí. Už jste zmínil výcviky, které pořádá Institut ochrany obyvatelstva. Můžete vyzdvihnout ještě nějaké další formy pomoci v zahraničí?
Pokud bych měl vyzdvihnout přesah českých hasičů za hranicemi naší země, pak musím zmínit dokončení projektu rozvojové spolupráce „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“, dále pokračování spolupráce v oblasti radiační, chemické a biologické ochrany s Ukrajinou. Čeho si velmi vážím, jsou výsledky našich sportovců na mezinárodních soutěžích. Poprvé v moderní historii požárního sportu se podařilo naší reprezentaci stanout na nejvyšším stupni a odvézt si zlatou medaili z Mistrovství světa v požárním sportu v Bánské Bystrici. Vzorně nás reprezentovali hoši i na mistrovství světa v TFA v Jižní Koreji, kde v neuvěřitelné konkurenci 7 000 účastníků ze 65 zemí vybojovali 14 medailí (5 zlatých, 5 stříbrných a 4 bronzové).

Z 11 000 příslušníků a zaměstnanců sboru jsou jich ve výjezdu necelé 2/3. Velký díl práce se odvádí také na úseku požární prevence nebo civilní nouzové připravenosti. Mohl byste nám poskytnout krátký výčet toho, co se v loňském roce událo v této oblasti?
Začnu asi tím nejdůležitějším, na čem se intenzivně pracuje. Jde o Strategii rozvoje HZS ČR, která apeluje na dostatečné personální a technické kapacity sboru, podpořené dostatečnými finančními prostředky na investice, které umožní rozvoj sboru v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. Všechny tyto myšlenky jsou ještě detailně rozpracovány v rámci pravidelně předkládané Zprávy o stavu ochrany obyvatelstva. Byl také zpracován dokument „Posouzení schopností České republiky ke zvládání rizik“. Jeho postoupením Evropské komisi byla podpořena možnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.

Velká řada činností spadá do úseku požární prevence. Výkon státního požárního dozoru je velice časově a odbornostně náročnou disciplínou, kde jsou kladeny vysoké nároky na znalost široké technické, právní a další přesahující problematiky.

Pro vyjádření objemu práce na úseku stavební prevence lze poukázat na trend posledních deseti let. Jednoznačně lze konstatovat, že trend je dlouhodobě vzrůstající. Konkrétně v roce 2007 bylo 93 104 vydaných závazných stanovisek (včetně kolaudace) a v roce 2017 to bylo již 123 897 (včetně kolaudací).

Přitom je třeba zdůraznit, že tuto „službu“ na úseku stavební prevence zajišťuje pouhých 200 příslušníků, což je s ohledem na počet projektů velmi nedostatečné. I tento problém hodláme do budoucna řešit, a to v Koncepci požární prevence do roku 2021, která bude analyzovat stávající systém státního požárního dozoru a navrhne úpravy tak, aby byla maximální pozornost věnována těm nejrizikovějším objektům a snížila se míra složitosti projednávání dokumentace stavby u menších objektů.

Když budu pokračovat ve výčtu činností, pak v rámci výkonu státního požárního dozoru na úseku kontrolní činnosti prováděné plošně na celém území České republiky lze uvést jako příklad provádění kontrol našich kulturních památek. Celkově bylo provedeno 175 kontrol. U 66 kontrolovaných subjektů byly zjištěny nedostatky. Celkově bylo zjištěno 166 nedostatků a zahájeno 26 správních řízení. Zajímavé byly také výsledky kontrol shromažďovacích prostor, kterých bylo v roce 2018 provedeno 701. U 315 kontrolovaných subjektů byly zjištěny nedostatky. Celkově bylo zjištěno 1 014 nedostatků a zahájeno 138 správních řízení.

K výkonu státního požárního dozoru také patří zjišťování příčin vzniku požárů, kde je každoročně zpracováváno průměrně kolem 8 000 spisů o požárech.

Řadu dalších úkolů potom HZS ČR plní v oblastech ochrany obyvatelstva, krizového řízení a civilní nouzové připravenosti.

Máme za sebou obsáhlý výčet činností a úspěchů roku 2018. Za tím vším ale stojí lidé a ti pro svoji práci potřebují odpovídající podmínky. Jak jste spokojen s finanční a personální situací sboru?
Snad poprvé od svého nástupu do funkce generálního ředitele musím říct, že jsem spokojený s vývojem situace jak finanční, tak personální. Když ji porovnám s rokem 2011, kdy rozpočet sboru byl natolik krácen, že se uvažovalo o zavírání stanic a rušení řady činností a speciálních pracovišť, tak si nyní nemůžeme stěžovat. Samozřejmě, že otázka investic, zejména stavebního charakteru, nás bude asi zatím trápit pořád, neboť zde máme nahromaděný za posledních osm let velký vnitřní dluh, na druhou stranu nám velmi pomáhá spolufinancování ze strany pojišťoven z Fondu zábrany škod a čerpání evropských fondů. Celkový rozpočet HZS ČR se dostal díky tomu na úroveň roku 2010 a i výhled na další roky je optimistický. Abych ale nehovořil jen abstraktně. Konkrétně se nám v loňském roce podařilo z Fondu zábrany škod nakoupit 45 CAS pro HZS krajů různého provedení podle účelu použití, 24 kusů speciální zásahové techniky bylo realizováno z evropského dotačního programu IROP, např. kontejnery, mobilní nádrže na vodu, úpravny vody, elektrocentrály, tahač s podvalníkem, pásová vozidla a jiné. Ze státního rozpočtu z kapitoly VPS se nám díky Ministerstvu financí podařilo získat dvě balisticky zodolněné CAS, předurčené k zásahům v nebezpečném prostředí a k hašení lesních požárů. Jedná se o první CAS tohoto typu a projevily o ně zájem již i další státy.

Slavnostně jsme otevřeli novou centrální stanici se sídlem územního odboru ve Znojmě a zahájili výstavbu požární stanice ve Slavkově u Brna. Dále se nám podařilo zahájit výstavbu stanic, kde příslušné HZS krajů byly úspěšné se žádostí o dotaci z IROP na zodolnění staveb základních složek IZS, konkrétně jde o zahájení rekonstrukce centrální stanice ve Zlíně a zahájení výstavby nové stanice se sídlem územního odboru v Přerově. V letošním roce nás čeká zahájení výstavby dalších nových stanic a rekonstrukcí stávajících se spolufinancováním z evropského dotačního programu IROP.

V loňském roce bylo zásadní nastavení změny zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zejména šlo o nastavení aplikační praxe ve vztahu k přesčasům a pohotovostem při zrušení 150 hodin přesčasů. Ovšem největším posunem v personální oblasti bylo přijetí usnesení vlády o navýšení početních stavů příslušníků o 450 (150 příslušníků kaž­doročně) do roku 2021, a to včetně mzdových a souvisejících prostředků. Jde o velký posun, kdy po dlouhých letech bude konečně naplněn právní předpis a doplněny početní stavy příslušníků v rámci plošného pokrytí jednotek požární ochrany. V neposlední řadě šlo ve druhé polovině roku 2018 o projednání a nastavení výše zvláštních příplatků k 1. lednu 2019.

S personální činností souvisí i oblast vzdělávání, jak se tato problematika projevila v roce 2018?
Vzdělávání je oblast, která je v současné době velice aktuální. Proto se opětovně aktivizovala činnost vzdělávací komise v rámci HZS ČR a vzhledem k pravidelné obměně sboru (každoročně téměř 300 příslušníků) a náboru nových příslušníků do výjezdu bude na vzdělávání kladen velký důraz. Nejen z důvodu navýšení frekventatnů, ale i tím, že ve všech třech vzdělávacích místech (Frýdek Místek, Brno a Zbiroh) bude v nadcházejících třech letech probíhat modernizace, zejména i stavebního charakteru. S tímto souvisí i oblast strukturálních fondů, kdy tato modernizace je většinou kryta prostředky z fondů EU.

I právní oblast je důležitou součástí činnosti HZS ČR, co se v této oblasti událo v roce 2018?
I když právní řád ČR je někdy velice se měnícím systémem, krizová legislativa, tedy právní předpisy v gesci HZS ČR jsou spíše stabilní a jejich novelizace je vždy podrobně prodiskutována, než je schválena. V roce 2018 se zejména jednalo o nastavení aplikace změněných právních předpisů, např. služebněprávních předpisů nebo změny ve finanční oblasti (např. změna rozpočtových pravidel a nastavení postupů udělování dotací). Změna nastala i v nařízení vlády, které řeší jednorázové odškodnění pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí při úmrtí dobrovolného hasiče. Šlo o navýšení na dvanáctinásobek průměrné mzdy jako určitá forma odškodnění. Ovšem největší činností s právním řádem je každodenní posuzování změn právních a interních předpisů. V neposlední řadě i řada správních řízení je dokladem, že právní oblast je důležitou součástí sboru.

Je ještě něco dalšího, co byste závěrem rád zmínil a co se v minulém roce povedlo?
Poslední, na co bych nerad zapomenul a co chci vyzdvihnout, jsou akce spojené s oslavami 100 let československé státnosti. Mezi největší akce, pod kterými je HZS ČR podepsán, patřila Hasičská fontána 2018, PyroCar 2018, Slavnostní přísaha vojáků Armády ČR a slib příslušníků HZS ČR a Policie ČR na Hradčanském náměstí, výstava techniky na Letenské pláni a Přehlídka 2018.

Za co bych chtěl velmi poděkovat, a to nejen pracovníkům generálního ředitelství, ale i všem z HZS krajů, kteří připravili podklady, je publikace Katalog stanic HZS ČR, která je již dokončena, graficky zpracována a v nejbližších dnech bude předána do tisku.

Co byste, pane generále, přál HZS ČR a všem, kteří jsou jeho součástí do toho letošního roku?
V prvé řadě chci HZS ČR popřát, aby si udržoval stále tak vysokou prestiž, jako tomu bylo doposud. Přál bych si, aby nás finanční ani personální situace už nikdy nenutila snižovat úroveň služeb, které občanům poskytujeme. Přál bych si, abychom si i nadále dokázali poradit v každé situaci. Trendem posledních let je nárůst činností vysoce specializovaných a také vysoce náročných. Přál bych si, abychom měli systém vzdělávání nastavený tak, abychom byli schopni připravit a vycvičit odborníky, kteří dokáží takové situace bez problémů řešit. Za sebe mohu slíbit, že udělám vše proto, aby se mi i nadále dařilo vytvářet ty nejlepší podmínky pro práci u sboru.

Závěrem bych chtěl všem popřát úspěšný, příjemný a pokud možno klidný rok 2019 bez závažných mimořádných událostí a hodně úspěchů jak v práci, tak ale i v osobním životě.


kpt. Mgr. Nicole ZAORALOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv redakce

vytisknout  e-mailem