Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 1/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme zásah u požáru tavicí pece ve slévárně. Dále se dozvíte výstupy z realizovaného výzkumného projektu TÚPO zabývajícího se barevnou úpravou zásahového požárního automobilu. Současně rozebíráme problematiku zvláštních příplatků u HZS ČR. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představíme novou typovou činnost složek IZS při společném zásahu u mimořádné události. Poznatky a zkušenosti z průběhu vývoje a možného použití bezpilotních prostředků u hasičů. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme s přístrojem pro dokumentaci a digitalizaci míst požáru. V INFORMACÍCH máme pro vás rozhovor o obecně prospěšné společnosti Popálky. Poděkování za záchranu obdrželi hasiči ve Varnsdorfu, a to od zachráněné dívky při její návštěvě na stanici. V přílohách časopisu najdete výběr veletrhů a výstav pořádaných u nás i v zahraničí a také kalendář hlavních sportovních soutěží pro rok 2019. 

Ve dnech 28. až 29. listopadu 2018 se ve Vodňanech pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jana Bartoška, člena výboru pro bezpečnost, konala konference „Bezpečná společnost 2018“ s podtitulem „Mimořádné události – pomáháme sami a dokážeme to i společně“. Konferenci pořádal Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Jihočeský kraj a Vysoká škola evropských a regionálních studií ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků.

Mimořádné události živelního nebo antropogenního původu se v celém světě vyskytují od nepaměti. Mnohé z nich jsou spojeny se čtyřmi živly, které tvoří základní složky světa. Lze je chápat jako nezkrotné přírodní síly, mezi které se řadí oheň, voda, země a vzduch. Živly zároveň přinášejí rizika pro bezpečnost lidské společnosti. Ústředním tématem konference byl živel „vzduch“ a jeho dopady na bezpečnost, které jsou řešeny z rozličných úhlů pohledu ve vztahu ke zvládání krizí. Jde například o řešení následků silného větru dosahujícího síly vichřic a orkánů, možnosti využití letecké techniky k záchranným pracím, letecké havárie a psychosociální aspekty zvládání těchto situací.

Pátý ročník konference navazuje na tradici konferencí pořádaných Hasičským záchranným sborem ČR a je volným pokračováním konferencí „Víme o sobě“ z roku 2010, 2012 a „Bezpečná společnost“ z roku 2014 a 2016 v Jihočeském kraji. První regionální konference v roce 2010 byla zaměřena na vzájemné představení, poznávání a porovnání možností působení jednotlivých organizací v rámci mimořádných událostí (MU). Další navazující konference, s podtitulem „Dobrovolnictví při mimořádných událostech“, byla pojata více monotematicky. Třetí konference se zaměřila na řešení MU spojených s vodou a čtvrtá na živel „země“. Všechny konference propojuje společná myšlenka: „Mimořádným událostem nelze zabránit, ale je nutné se na ně připravit, umět reagovat a zmírnit následky“.

Konference se konala v prostorách Mezinárodního environmentálního vzdělávacího, poradenského a informačního střediska Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Úvodním pozdravením účastníků zahájil konferenci poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jan Bartošek, který při slavnostním zahájení konference předal společně s Ing. Martou Spálenkovou, vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje, ocenění za dlouholetý přínos v oblasti bezpečnosti a krizového řízení v Jihočeském kraji. Oceněnými byli kpt. Ing. Milan Havlas, koordinátor – metodik v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení z Územního odboru Strakonice HZS Jihočeského kraje a mjr. Mgr. Josef Kovář, vedoucí oddělení krizového řízení Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

Přednášky organizátoři rozdělili do tří bloků. V prvním bloku zaměřeném na krizové řízení prezentoval RNDr. Miloš Tichý, Ph.D., z Hvězdárny a planetária České Budějovice problematiku rizika dopadů kosmických těles do atmosféry a na zemský povrch. Dále vystoupil Ing. Martin Bílek, Ph.D., s přednáškou na téma Krizová a havarijní připravenost ČEPS (na území České republiky zajišťuje provoz elektroenergetické přenosové soustavy). Miloš Morávek ze společnosti E.ON s přednáškou Od Kyrilla po Herwart – řešení výpadků elektrické energie v případě větrných katastrof a por. Mgr. Nela Štěříková z HZS Karlovarského kraje uzavřela blok přednáškou Zvládání větrné smrště Herwart v Karlovarském kraji.

Druhý blok přednášek byl zaměřen na konkrétní zásahovou činnost spojenou se živlem „vzduch“. Přednáškový blok zahájila Mgr. Martina Vodičková z Jihočeského letiště, a.s., České Budějovice, přítomné seznámila s možnostmi a bezpečnostní připraveností letiště. Následná prezentace nprap. Mgr. Petra Ponížila z Letecké služby Policie ČR charakterizovala možnosti využití bezpilotních leteckých prostředků – dronů. Pplk. MUDr. Petra Vyhnalová z Odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR přiblížila praxi a možnosti vzdušných zásahů a transportů Armády ČR.

Poslední blok byl zaměřen na psychosociální pomoc a spolupráci. Přednášky přednesli prof. Dr. Barbara Juen z Univerzity Innsbruck na téma Psychosociální podpora po leteckých katastrofách, Herman Josef Borjans ze Sdružení německých kriminalistů s tématem Když letadlo nedoletí, mjr. Mgr. David Dohnal z psychologického pracoviště HZS Olomouckého kraje na téma Tornádo v Litovli, mjr. Mgr. Tomáš Adámek a nstržm. Mgr. Lukáš Malík z HZS Jihočeského kraje na téma Nešťastný pád z výšky.

V rámci prvního dne programu konference byl organizován pracovní seminář v prostorách letiště Strakonice, kde byla připravena ukázka vrtulníku W3-A Sokol, který provozuje Armáda ČR pro zajištění letecké záchranné služby. Byly zde prezentovány bezpilotní letecké prostředky – drony, kterými disponuje Letecká služba Policie ČR.

Konference „Bezpečná společnost 2018“ byla příležitostí pro setkání a výměnu zkušeností lidí a organizací zapojených v pomoci druhým se zaměřením na živel „vzduch“ v různých souvislostech MU a katastrof. Výstupy z konference naznačují, že prezentované téma je v rámci bezpečnostního prostředí širokou oblastí, kterou řeší nejen krizoví manažeři, ale zároveň se dotýká i obyvatelstva.

Pomoc zasaženým lidem při MU musí být účinná, proto je důležité, aby byla všestranná a byla tedy poskytovaná ve vzájemné spolupráci všech místních zdrojů. Pro takovou spolupráci je třeba nejen „o sobě vědět“, ale také se blíže poznat, poznávat konkrétní možnosti, silné stránky i slabiny. V podtextu konference se nesla myšlenka předchozích konferencí: „Bez vzájemné znalosti, schopnosti komunikovat a spolupracovat nebudeme umět využít potenciál, který naše společnost má. Konference by měly i nadále vytvářet prostor otevřenosti, výměny zkušeností a vzájemného poznávání“.


plk. Mgr. Štěpán KAVAN, Ph.D.,HZS Jihočeského kraje, foto archiv autora
 

vytisknout  e-mailem