Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 9/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vám nabídneme rozbor požáru v hotelu Eurostars David v Praze. Dozvíte se o typickém použití stabilních hasicích zařízení v realizační praxi. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM najdete shrnutí aktuálních poznatků v péči o lidi se zdravotním postižením u MU. Nahlédnete do výcviku posádek obojživelných transportérů na rybníku Nezmar. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme se synchronizací kontaktů mezi Portálem krizového řízení Středočeského kraje a databází HZS Středočeského kraje. Dále s MU řešenými na úrovni Evropské unie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. V INFORMACÍCH máme výsledky z Mistrovství ČR v požárním sportu v Liberci. 

 • OBSAH č. 9/2018 ROČNÍKU XVII
 • Kontejnerová stanice v Doksech
 • Tragický požár v hotelu Eurostars David
 • Metamfetamin, nebo pervitin?
 • Pyrocar 2018
 • Mezinárodní setkání vyšetřovatelů požárů. Seminář se zástupcem NFPA
 • Typická použití stabilních hasicích zařízení v realizační praxi
 • Přístup k lidem se zdravotním postižením u mimořádných událostí – české a rakouské zkušenosti
 • V Dolním Benešově proběhl výcvik posádek obojživelných transportérů
 • Synchronizace kontaktů mezi Portálem krizového řízení Středočeského kraje a databází HZS Středočeského kraje
 • Využití informačních systémů HZS Kraje Vysočina při posuzování rizik podlimitních objektů
 • Aktivity EU v oblasti civilní ochrany v roce 2018
 • Mimořádné události řešené na úrovni Evropské unie
 • V Liberci se konalo Mistrovství České republiky v požárním sportu
 • V Jablonci žijí Červeným křížem
 • Deset let Mladého záchranáře v Písku

OBSAH č. 9/2018 ROČNÍKU XVII

POŽÁRNÍ OCHRANA

Tragický požár v hotelu Eurostar David,
s. 4
Metamfetamin, nebo pervitin?,
s. 6
Pyrocar 2018,
s. 9
Mezinárodní setkání vyšetřovatelů požáru. Seminář se zástupcem NFPA,
s. 10
Typická použití stabilních hasicích zařízení v realizační praxi,
s. 14

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Přístup k lidem se zdravotním postižením u mimořádných událostí - české a rakouské zkušenosti,
s. 19
V Dolním Benešově proběhl výcvik posádek obojživelných transportérů,
s. 22

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Synchronizace mezi Portálem krizového řízení Středočeského kraje a databází HZS středočeského kraje,
s. 24
Využití informačních systémů HZS Kraje Vysočina při posuzování rizik podlimitních objektů,
s. 26
Aktivity EU v oblasti civilní ochrany v roce 2018,
s. 28
Mimořádné události řešené na úrovni Evropské unie,
s. 29

INFORMACE

V Liberci se konalo Mistrovství České republiky v požárním sportu
s. 30
V Jablonci žijí Červeným křížem,
s. 32

 

Kontejnerová stanice v Doksech

Dne 2. srpna 2018 se v areálu Správy státních hmotných rezerv v ulici 5. května v Doksech oficiálně zahájil provoz dočasné „kontejnerové“ stanice.

Stanice byla otevřena v provizorních podmínkách již 1. června 2018. Hasiči měli k dispozici pouze velitelský kontejner, nouzové sociální zařízení a kontejner pro skladování materiálu. V tomto zkušebním provozu stanice fungovala zhruba do poloviny července. V průběhu zkušebního období byly jednotky požární ochrany během dne v Doksech a na noc se přesouvaly na stanici v České Lípě. Z tohoto důvodu se vypracoval denní a noční poplachový plán.

Důvodů, proč byly Doksy vybrány pro výstavbu dočasné stanice, je mnoho. Jedním z hlavních je vysoký počet mimořádných událostí a nízké pokrytí jednotkami požární ochrany v této oblasti. Doksy jsou vyhledávanou rekreační oblastí, ke které neodmyslitelně patří Máchovo jezero. V letních měsících se zvyšuje koncentrace lidí, množství lesních požárů a častější nehodovost zejména motocyklů na již vytížených komunikacích, jako jsou silnice č. 38 nebo č. 9.

K výstavbě posloužily stavební buňky, ze kterých vzniklo tzv. buňkoviště. Nově přidané kontejnery upravené k požadovaným účelům budou sloužit jako stanice do doby, než bude dokončena nová budova stanice Doksy.

Na stanici slouží velitel a tři směny po pěti příslušnících. Zázemí mají v pěti klimatizovaných kontejnerech (kancelář velitele, denní místnost, šatna, ložnice a sociální zařízení).

V současné době má HZS Libereckého kraje vlastní pozemek určený pro výstavbu nové stanice, vypracovaný projekt včetně stavebního povolení. V případě, že HZS Libereckého kraje získá v následujícím roce finanční prostředky, stavba nové stanice bude zrealizována do konce roku 2020.

Slavnostního otevření se zúčastnil generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS Libereckého kraje plk. Ing. Luděk Prudil, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, někteří poslanci a senátoři, zástupci města Doksy, starostové okolních obcí a další.
Genmjr. Ing. Drahoslav Ryba řekl: „Jsem velmi rád, že stanice tady vzniká. Budu se těšit na to, že se nám podaří společně zlepšit i prostory, ve kterých budete sloužit. Dneska je to provizorium, ale věřím, že se do dvou let opět sejdeme a budeme moci kolaudovat nové prostory. Věřím, že stanice v těchto místech má plné oprávnění a že se vám zde bude dobře sloužit.“

„Stanice, kterou svět neviděl. To, co je vybudováno, tady ještě před nedávnem nebylo. Hasiči zde sloužili jako na letním táboře. Jediné, co měli k dispozici, byl velitelský kontejner, stoleček, čtyři židle, slunečník a auto pod holým nebem, to bohužel pod holým nebem i nadále zůstává. I za těchto stísněných podmínek jsme za dva měsíce zkušebního provozu ověřovali detaily požárního poplachového plánu tak, jak je vypracován pro tuto lokalitu. Ověřovaly se průjezdy složitými podmínkami v lesích, jednotka se seznamovala se svým hasebním obvodem, i tak za tuto dobu hasiči zasahovali u 70 událostí. To svědčí o tom, že tato lokalita stanici s profesionálními hasiči potřebuje,“ uvedl plk. Ing. Luděk Prudil.

Při této příležitosti generální ředitel HZS ČR spolu s ředitelem HZS Libereckého kraje udělil medaili Za věrnost III. stupně dvěma příslušníkům - plk. Mgr. Jiřímu Pokornému a nstržm. Martinu Hodačovi a služební slib složilo devět nových příslušníků HZS Libereckého kraje.

Genmjr. Ing. Drahoslav Ryba pokračoval: „U hasičů je dobře vidět, že tady je nejvíce zapálených lidí ze všech profesí, kteří jsou jí plně oddáni. Odměnou za to jsou jim zachráněné životy, pomoc spoluobčanům a hlavně dobrý pocit z dobře odvedené práce. Přál bych si, aby medaile byla připomínkou toho dobrého pocitu pro vás, že dobře vykonáváte práci, a chtěl bych také, abyste ji od nás přijali jako poděkování za práci, kterou děláte.“ Pronesl také několik slov k novým příslušníkům: „Budete skládat slavnostní slib. Jde o veřejné prohlášení toho, že jste ochotni zachraňovat životy, zdraví, majetek při požárech a jiných mimořádných událostech a že jste ochotni, bude­ li to potřeba, nasadit svůj vlastní život. Zvolili jste si povolání, u jehož zrodu stála myšlenka asi ta nejcennější a nejkrásnější, a to je pomáhat spoluobčanům v nouzi. Je to povolání smysluplné, nádherné, ale také přiznejme, že i nebezpečné. Chtěl bych vám popřát, aby se toto povolání pro vás stalo povoláním celoživotním. A hlavně, abyste se vždy vrátili na stanici, ke svým blízkým a k těm, které máte rádi, od všech zásahů v pořádku domů.“

Plk. Ing. Luděk Prudil doplnil: „Také bych osobně rád poděkoval kolegům za dlouholetou práci u Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří budou dnes oceněni. Vítám současně nové příslušníky u této složité práce a věřím, že u nás vydrží dlouhou dobu a nebudou litovat, že si zvolili toto zaměstnání.“


Lenka NOVÁKOVÁ, foto autorka

Tragický požár v hotelu Eurostars David

Dne 20. ledna 2018 byl v 18.01 hodin na krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy (KOPIS HZSP) nahlášen požár klimatizace v hotelu Eurostars David v ulici Náplavní v Praze 2. O tom, jaké ohnivé peklo v hotelu panovalo, neměl operační důstojník a ani hasiči vůbec tušení.

Popis objektu

Hotel Eurostars David je novorenesanční budova, která se nachází na rohu ulic Náplavní 6 a Záhořanského 1 v Praze 2. Má tvar písmene U s hlavním vchodem v průjezdu uprostřed hotelu z ulice Náplavní. Byla vystavěna v letech 1882 až 1884 původně jako čtyřpatrový činžovní dům s půdní vestavbou a věžičkou. Uliční průčelí jsou členěna širokým formálním aparátem novorenesančního stylu. Od roku 1993 je kulturní památkou. V roce 2006 proběhla rekonstrukce budovy, kterou nyní vlastní společnost SIRA Praha. Celková pořizovací cena hotelu ke konci roku 2006 činila 196 milionů korun. V hotelu je 76 pokojů a celkem 180 lůžek.

Průběh zásahu
Požár byl na KOPIS HZSP nahlášen recepční v 18.01 hodin jako kouř z klimatizace. Operační důstojník vyslal na místo události místně příslušnou jednotku požární ochrany (PO) ze stanice Sokolská (3× CAS, 1× AZ-37) a jednotky PO stanice Holešovice (1× CAS, 1x velkokapacitní CAS, 1× AZ-40) a stanice Smíchov (1× CAS). Jednotka PO ze stanice Sokolská byla na místě v 18.06 hodin, tedy pět minut od nahlášení události. Průjezd ulicí Náplavní byl z důvodu špatně zaparkovaných vozidel velmi komplikovaný, zejména pro výškovou požární techniku. Již při jízdě touto ulicí byl z prvního zásahového automobilu viditelný kouř vycházející ze všech podlaží hotelu. To, že je plno hostů v zakouřených oknech a na římsách, bylo patrné až při příjezdu přímo před hotel. V průjezdu hlavního vchodu byly vidět mohutné plameny vycházející z recepce. Velitel zásahu (VZ) okamžitě vydal rozkazy k záchraně osob ve vyšších patrech s AZ-37, druhému družstvu nařídil záchranu osob z nastavovacích žebříků z oken v prvním patře, prvnímu družstvu rozvinutí dopravního vedení s rozdělovačem a útočným proudem C 52 směrem k recepci a třetímu družstvu rozkaz k záchraně osob vnitřkem budovy. Situace byla velmi nepřehledná, hosté rozbíjeli okna, křičeli, propadali panice a vyhazovali z oken zavazadla. VZ povolal jednotky PO, zejména s výškovou technikou a družstva na záchranu osob. Při probíhajícím průzkumu bylo dále zjištěno, že z boční strany hotelu je asi 12 osob v ohrožení života a v některých oknech se nacházelo i pět osob bezprostředně hrozící skokem ze čtvrtého patra. V některých patrech byly vidět osoby hledající v kouři kličky na oknech, aby se dostaly ven. Přes radiostanici byla naváděna jednotka PO z Holešovic s dalším AZ-40 na záchranu těchto osob. Při průzkumu ve dvoře hotelu bylo nalezeno hořící vozidlo, osoby sedící na parapetu vlevo od vchodu ve druhém patře a plameny šlehající ze všech oken ve třetím patře do vnitrobloku. Do této chvíle se VZ nikdo z personálu nenahlásil, aby podal informace o počtu hostů nebo dalších únikových schodištích.

Na místo se dostavil i velicí důstojník směny, který převzal velení zásahu a vzhledem k velkému počtu ohrožených osob vyhlásil zvláštní stupeň požárního poplachu a byl zřízen štáb VZ. Místo zásahu bylo rozděleno na dva sektory, sektor č. 1 – pravá strana hotelu, sektor č. 2 – levá strana hotelu a každé patro v sektoru bylo bojovým úsekem. Při vstupu do recepce se dvěma proudy C 52 v sektoru č. 1 bylo zjištěno, že hoří celé schodiště v plném rozsahu až ke stropu ve třetím patře.

Průzkum objektu
Průzkumná skupina vybavená termokamerou se musela probojovat skrze plameny a postupovala takto celým schodištěm, které bylo již značně poškozené a bez zábradlí. Za nimi postupovaly další skupiny hasičů, které prohledávaly jednotlivé pokoje. Kouř se do pokojů dostával z ventilace na WC. Takto zakouřeny byly všechny pokoje v celém hotelu.

Průzkumné skupiny začaly postupně nacházet na schodištích obou sektorů, ve výtahu a na WC v pokoji osoby v bezvědomí. Okamžitě je vynášely před hotel a hasiči společně s dalšími složkami IZS prováděli jejich resuscitaci. Po hodinové resuscitaci bylo lékařem konstatováno úmrtí u dvou osob, u ostatních čtyř osob se podařilo obnovit životní funkce a v kritickém stavu byly převezeny do nemocnic, kde ještě ten večer zemřela další osoba a druhý den ráno podlehla zranění čtvrtá.

Všechny zachráněné osoby byly nasměrovány ke shromaždišti osob zřízeném v sousední restauraci, kde byly ošetřeny ZZS hl. m. Prahy. Ošetření bylo potřeba také pro dva hasiče HZS hl. m. Prahy, kteří propadli schodištěm, jeden z prvního patra a druhý ze druhého patra. Ten byl následně převezen se středně těžkým zraněním do nemocnice.

Vzhledem k tomu, že šlo o velmi fyzicky i psychicky náročný zásah, bylo nutné časté střídání zasahujících hasičů. O občerstvení a zázemí pro všechny zasahující se postarali členové Českého červeného kříže (ČČK).

Záchrana osob

 • vnějškem budovy

          -   nasazeny tři automobilové žebříky (AZ-37, AZ-40, AZ-30), nastavovací žebříky, bylo zachráněno 34 osob,

 • vnitřkem budovy

          -   po vnitřních schodištích s vyváděcími kuklami byly zachráněny čtyři osoby,
          -   dále zachráněno šest osob, nalezeno v bezvědomí a resuscitováno.

Lokalizace a likvidace požáru
Požár byl lokalizován a uhašen za 41 minut od vstupu do hořícího hotelu. Hořící vozidlo ve vnitrobloku bylo uhašeno později, protože v danou chvíli nepředstavovalo pro hasiče nebezpečí a všechny síly a prostředky byly soustředěny na záchranu ohrožených osob a hašení požáru uvnitř objektu. Nasazeny byly celkem tři proudy C. Celková škoda byla vyčíslena na 20 miliónů korun.

Na místě zásahu bylo nasazeno:

 • 16 profesionálních i dobrovolných jednotek PO z celého území hl. m. Prahy,
 • 120 hasičů,
 • 21 CAS, 7 AZ,
 • spotřebováno 15 500 litrů vody na hašení požáru,
 • celkem vyměněno 150 izolačních dýchacích přístrojů.

Příčina vzniku požáru
Druhý den se na místo zásahu vrátili příslušníci odboru kriminalistické techniky a expertiz Policie ČR i oddělení zjišťování příčin vzniku požárů HZS hl. m. Prahy. Se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání akcelerantů hoření se snažili najít možnou příčinu. Příčinu vzniku požáru odhalí až odborná znalecká zkoumání. V současné době je předmětem dalšího šetření.

Specifika zásahu
Negativa

 • žádný kontakt s personálem hotelu,
 • složitost objektu,
 • nefunkční systém EPS v objektu,
 • úmrtí čtyř osob z řad hostů,
 • zranění dvou zasahujících hasičů,
 • nedostatečný počet termovizí pro zasahující hasiče (špatná orientace),
 • vysoká škoda.

Pozitiva

 • krátký dojezdový čas prvních jednotek PO na místo zásahu,
 • v prvním sledu vyslány dva automobilové žebříky (pro záchranu rozhodující faktor),
 • rychlý průzkum a zvolení taktiky zásahu VZ,
 • vyhlášení zvláštního stupně požárního poplachu,
 • záchrana osob ze zasaženého objektu v krátké době (asi 12 minut z vnějšku budovy),
 • rychlá likvidace požáru,
 • přítomnost ČČK, který zajistil občerst­vení pro všechny zasahující,
 • spolupráce všech zasahujících složek IZS.
   

nprap. Radek SVATOŠ, HZS hl. m. Prahy, foto archiv HZS hl. m. Prahy

Metamfetamin, nebo pervitin?

„Zkusil jsem ho jednou a BUM! Byl jsem závislý,“ je na sociální síti zpověď neznámé osoby závislé na pervitinu, která ztratila svou rodinu, přátele, práci muzikanta a skončila na ulici jako bezdomovec. Jedná se o jednu z nejtěžších drogových závislostí – alespoň z hlediska léčení – a řada lidí umírá v její pasti.

Metamfetamin alias pervitin je dodáván na ilegální trh obvykle ve formě bílého prášku, který může mít ale i zbarvení do barvy hnědé, žluté, oranžové a dokonce fialové. To bývá způsobeno přítomností zbytku látek používaných při domácí výrobě. V současné době se lze čím dál častěji setkat s metamfetaminem ve formě čirých krystalů připomínajících led, který obsahuje více účinné látky. Může být ale rovněž slisován do formy tablet. Metamfetamin bývá hořké chuti bez zápachu, je snadno rozpustný ve vodě nebo alkoholu. V České republice (ČR) je uživateli nazýván slangovými výrazy jako perník, peří, piko, peršing, v zahraničí se lze setkat s názvy crystal, meth, ice.

Nelegálně se metamfetamin v Československu vyráběl už od poloviny 70. let, kdy tuzemští toxikomani dokázali vyvinout výrobu v podmínkách domácích laboratoří neboli amatérských varnách. Vyráběl se z pseudoefedrinu extrahovaného z léků užívaných proti chřipce, zejména Modafenu, nebo Aspirinu. V současné době jde především o léky s obsahem pseudoefedrinu od 30 mg do 120 mg v tabletě, např. Apselan, Modafen, Cirrus. I přes uzákoněnou regulaci volného prodeje léků s obsahem pseudoefedrinu v Polsku, a tím omezení volného prodeje těchto léčivých přípravků, se stále nejvíce tohoto zboží pašuje právě z Polska (v ČR i v Polsku je volný prodej omezen pouze na jedno balení léku, ale neexistující elektronická evidence prodeje v Polsku umožňuje nakoupit povolené množství ve více lékárnách). V menší míře je zdrojovou zemí Bulharsko, Turecko nebo Indie.

V případě metamfetaminu, syntetického stimulantu z řady amfetaminů, se jedná o generický název, který je mezi narkomany znám především pod názvem pervitin. Jde ale o převzatý firemní název německé firmy Temmler Werke, která si nechala v roce 1934 název Pervitin registrovat jako označení konkrétní lékové substance, tedy tablet obsahující účinnou látku metamfetamin. Pervitin tedy není českým „vynálezem“, jak je mnohdy mylně uváděno. Co se týče jeho prvního syntetizování, veřejně dostupné informační zdroje se často v datech rozcházejí. Lze ale uvést, že k tomu došlo již někdy kolem roku 1890 v Japonsku, kdy byl metamfetamin zprvu využíván díky jeho potenciálu při léčbě chorobné nespavosti a astmatu. Masově byl poté zaveden jako povzbuzující prostředek během druhé světové války. Němečtí lékaři zjistili, že požadovaných vojenských úspěchů je možné dosáhnout tím, že svým vojákům budou dodávat právě pervitin, protože na ně účinkuje podobně jako adrenalin. Extrémně dokáže potlačit potřebu spánku, stupňuje sebevědomí a soustředění, snižuje pocity bolesti, žízně a hladu a vojáci jsou připraveni bez obav nést vysoké riziko. Odhaduje se, že během druhé světové války bylo vojáky spotřebováno přes 200 milionů tablet, které se kromě Berlína vyráběly i v chemičce v Ústí nad Labem v tehdejší Říšské župě Sudety.

Nezákonná syntéza není pro výrobce nijak zvlášť složitá ani nákladná. Existuje několik tzv. cest výroby. V ČR je mezi výrobci nejpoužívanější tzv. „česká cesta“, za použití červeného fosforu. Tento způsob výroby je nebezpečný, protože červený fosfor je velmi hořlavý. Taktéž se používají další jedovaté látky jako silně žíravá kyselina chlorovodíková, toluen nebo aceton. Poškození životního prostředí a kontaminace nezúčastněných osob (zejména sousedů) při výrobě metamfetaminu je v poslední době velmi akcentované téma, které bylo dlouhou dobu opomíjeno. Varna nejen „zamoří“ objekt, ale i poměrně široké okolí nebezpečnými látkami. Při výrobě metamfetaminu vznikají odpadní látky, které jsou zpravidla vypouštěny do jímky nebo obecní kanalizace (hrozí kontaminace vody ve studnách, poškození čističek odpadních vod). Objekt musí být na náklady majitele dekontaminován, jinak hrozí vážné poškození zdraví budoucích obyvatel. Samotný zásah bezpečnostních složek v takovýchto objektech, ale i další nakládání se zadrženým materiálem a kontaminovanými osobami jsou také velmi rizikové.

Metamfetamin patří mezi drogy, které se zpravidla neužívají denně. Formy užívání metamfetaminu jsou různé, nejtypičtější jsou šňupání (sniffing) nebo nitrožilní aplikace injekcí. Jde o užívání převážně několik dní po sobě, tzv. „jízda“, kdy následuje období abstinence. Takovýto typický způsob může dovést uživatele k přesvědčení, že se nemůže stát závislým. Jelikož vydrží abstinovat i několik dní, může mít delší dobu dojem, že má vše pod kontrolou a snaží se o tom přesvědčit sebe i své okolí. Ovšem rychlost a riziko vzniku závislosti je obrovské. U metamfetaminu nevzniká fyzická závislost, ale „pouze“ psychická. Je třeba si uvědomit, že psychická závislost je daleko závažnější problém. Z fyzické závislosti je možné se vyléčit v relativně krátkém čase na detoxikační jednotce, protože fyzické obtíže bývají spojené převážně s vystupňováním únavy při vysazení metamfetaminu z užívání. Léčba psychické závislosti je tou obtížnější složkou léčby, je delší a náročnější.
V rámci Evropy patří ČR mezi největší výrobce metamfetaminu, který je určen zejména pro vývoz. Metamfetamin produkovaný v ČR bývá nezákonně vyvážen především do Spolkové republiky Německo (SRN), zejména do příhraničních spolkových zemí. Dále do Rakouska, severských států a v menší míře i do Japonska. ČR má sice ve světě významné jméno v souvislosti s výrobou metamfetaminu, nicméně za největšího výrobce je považováno Mexiko. Vývoz metamfetaminu z ČR do SRN je vnímán oběma stranami jako závažný problém. I proto bývají organizovány různé semináře, konference, vzájemná setkání, kterých se často neúčastní jenom tyto dva státy, ale účastníky bývají zástupci téměř celé Evropy. Pro ČR a SRN je zřízena pracovní skupina „Crystal“ sdružující celníky a policisty obou zúčastněných států, která se schází zpravidla jednou až dvakrát ročně. Všichni si vzájemně vyměňují informace týkající se nových trendů v souvislosti s pašováním omamných a psychotropních látek a jsou prezentovány také konkrétní kazuistiky případů. Od roku 2012 je ustanoven na politické úrovni tzv. „Hofský dialog“.

Ve vztahu k záchytům pašování metamfetaminu mimo EU lze uvést, že v poslední době dochází k nárůstu záchytů v Japonsku a Austrálii. Jelikož je v Japonsku vysoká poptávka po metamfetaminu, vyváží se z ČR i tímto směrem. Jako příklad lze uvést rok 2013, kdy byl v Japonsku proveden záchyt 108 kg metamfetaminu, který byl ukryt v silničním válci (pracovní stroj). Taktéž počet záchytů provedených příslušníky Celní správy ČR stoupá. Jen v prvním pololetí roku 2017 došlo k výraznému nárůstu množství zadrženého metamfetaminu, které překročilo množství za celý rok 2016 i rok 2015. Co se týká vývoje cen metamfetaminu na trhu, lze říci, že cena se odvíjí od kvality či čistoty drogy, poptávaného množství, nabídky a poptávky i kupní síly v dané zemi. Poptávka ze strany zejména německých odběratelů je vysoká, taktéž i nabídka výrobců a distributorů v ČR. V ČR je cena metamfetaminu nejnižší - pokud by se koupil gram metamfetaminu v ČR za 20 eur, tak cena v SRN by byla minimálně dvojnásobná, tj. 40 eur. Ve spolkových zemích, které jsou od českých hranic vzdálenější, má cena zvyšující tendenci. Nejvyšší cena za gram metamfetaminu je v Japonsku, kde dosahuje částky až 400 eur.

Celní správa ČR se v souvislosti s nelegálním obchodováním, vývozem, dovozem a průvozem snaží působit jak represivně, tak i preventivně. Mezi preventivní opatření patří např. besedy na školách, prezentace při akcích celní správy pro veřejnost (např. Dny NATO, prezentace složek IZS, Akce Cihelna), aktivní zapojení ve Výboru zástupců resortů a institucí, který je stálým poradním orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) pro řešení otázek protidrogové politiky v rámci státní a veřejné správy; vydávání informačních letáků, brožur, článků v odborných periodikách, informování veřejnosti o úspěších celní správy v protidrogové oblasti. V rámci represivních opatření se provádějí cílené kontrolní akce (v CZ/PL pohraničí zaměřené na nelegální dovoz léků s obsahem pseudoefedrinu, na CZ/DE pohraničí na nelegální vývoz metamfetaminu). Utvářejí se společné kontrolní hlídky zejména v českoněmeckém pohraničí, posiluje se přeshraniční spolupráce a spolupráce s Policií ČR, zejména s Národní protidrogovou centrálou, kde dochází k propojení informačních databází a v neposlední řadě ke vzájemnému využívání činnosti styčných celních a policejních důstojníků. V této souvislosti zmiňme existenci projektu Omezení zdravotních následků v místech nelegální výroby narkotik, který se řeší v rámci Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra.

Odhalení velkokapacitní laboratoře na výrobu metamfetaminu
Koncem roku 2015 převzali kolegové z brněnské expozitury Celní protidrogové jednotky Generálního ředitelství cel poznatek o osobě vietnamské národnosti, která se sešla u obchodního domu ve Velkém Meziříčí s dalšími dvěma osobami stejné národnosti, které přijely osobním automobilem. Na schůzce došlo k předání dvou malých balíčků, což vzhledem k aktivitám vietnamského obchodníka podnítilo podezření, že by se mohlo jednat o předávku nelegálního zboží.

Na základě podnětu bylo zahájeno prověřování k ustanovení osobního automobilu a jeho osádky. Jednalo se o osobní automobil vietnamského podnikatele N. V. T. (1969) provozujícího prodejnu se smíšeným zbožím v Křižanově v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina. Bylo zjištěno, že obchod se smíšeným zbožím, který se nachází na náměstí v centru města, neprosperuje a místními obyvateli není příliš vyhledáván. V objektu dříve fungovala jatka a provozovna masny. Po smrti majitelky tam „hospodařil“ její příbuzný, kterého v roce 2013 zatkla policie, neboť měl v domě varnu metamfetaminu. Rodina se poté chátrajícího domu chtěla zbavit, proto jej za nízkou částku prodala právě osobě N. V. T. Ten se do domu s rozsáhlým dvorem a zahradou nastěhoval s manželkou a dvěma syny. Během vyšetřování vyšlo najevo, že osoba N. V. T. se nemovitost, kterou vlastní společně s manželkou, snaží prodat, kdy realitnímu makléři bylo sděleno, že v domě chtějí setrvat nejpozději do června roku 2016. Prohlídka nemovitosti pro zájemce o koupi poskytla možnost obhlídky. Jako nejzajímavější se jevila část dvora, odkud byl přístup do nějakých skladů či místností. Jednu z místností ovšem osoba N. V. T. nechtěla realitnímu makléři zpřístupnit s odůvodněním, že je uvnitř propadlý strop. Ve chlévě u zahrady byla však zjištěna přítomnost kanystrů s chemikáliemi. Vše nasvědčovalo tomu, že prvotní indicie se potvrzují.

Od března roku 2016 se podařilo zmapovat pohyb osoby N. V. T. v rámci ČR a zjistit, že často navštěvuje Prahu, Přerovsko a Karlovarsko. Dále bylo zjištěno, že byl v kontaktu s osobami viet­namské národnosti, zabývajícími se obstaráváním chemikálií a prekurzorů pro varny metamfetaminu („krystalu“). Při jedné ze svých cest z Karlovarska byl zachycen při nákupu 37 balení hydroxidu sodného v obchodním domě v Praze. Následujícího dne po nákupu hydroxidu sodného osoba N. V. T. zamířila do Prahy, odkud si přivezla pomocníka, se kterým se po příjezdu do Křižanova zavřela do místnosti, kde byl údajně propadlý strop, ze které v následujících dnech skoro nevycházeli. Bylo se možné domnívat, že v ní probíhá „var“. V této době se do nezákonné činnosti také zapojila manželka osoby N. V. T. Manželka odjela do vedlejší obce, kde vykoupila veškerý toluen (methylbenzen, fenylmethan, methacid). Ten ovšem nestačil, a tak se vydala do obchodního domu v Brně, kde nakoupila devět pětilitrových kanystrů toluenového čističe, který následně odvezla do Křižanova „kuchtíkům“. Bylo zřejmé, že probíhá výroba „krystalu“ v řádu kilogramů. Ihned byly zpracovány potřebné podklady, na jejichž základě byly vydány příkazy k domovním prohlídkám. Zbývalo jen počkat, jak bude osoba N. V. T. pokračovat. Až následující den se setkal na náměstí v Křižanově se třemi osobami vietnamské národnosti. Po schůzce odjela osoba N. V. T. do Velkého Meziříčí, kde se opět uskutečnila schůzka se dvěma osobami vietnamské národnosti, které přijely v osobním automobilu se slovenskou registrační značkou. Při cestě zpět do Křižanova proběhla ještě další schůzka s osobou hovořící česky.

Vzhledem k intenzivním schůzkám osoby N. V. T. s pravděpodobnými odběrateli bylo rozhodnuto udeřit v nejbližší vhodnou chvíli. Jelikož celou noc z 18. na 19. dubna 2016 objekt nikdo neopustil, bylo v ranních hodinách přistoupeno k realizaci. Zatímco manželka s dětmi spala v horní části domu, osoba N. V. T. s pomocníkem byli zadrženi přímo ve varně, když dosušovali asi dva kg metamfetaminu. Pomocníkem osoby N. V. T. byl bratranec jeho ženy D. T. T. (1988). V době zadržení měl na obličeji ochrannou roušku a na rukou gumové rukavice, což při výslechu zdůvodňoval tím, že pomáhal ve chlévě uklízet a ochranné pomůcky si vzal, protože se v místnosti hodně prášilo. Oba pachatelé však při výslechu jakoukoli manipulaci s chemikáliemi odmítli.

Varna zřízená v prostoru bývalé uzenářské výrobny byla velmi rozsáhlá. Jak bylo zjištěno součtem objemu prázdných obalů, ukrytých i v udírnách, mohla varna vyrobit až 100 kg metamfetaminu. Oba pachatelé v prostorách varny jedli a spali, což lze pozorovat i v dalších případech poslední doby. Přítomní specialisté Odběrové laboratoře CBRNe – VAKOS XT zjistili v průběhu demontáže varny, nouzové dekontaminace a zajištění odpadních materiálů, že přepad kondenzátu (zejména vysoce reaktivní kyseliny jodovodíkové) z výroby byl veden do septiku se zasakováním do zemního tělesa zahrady. V porovnání s běžnými provozy nelegální výroby metamfetaminu zde docházelo k „ekologické“ výrobě, kdy odpadní tabletovina byla recyklována filtrací a následnou destilací. Odvětráním objektu před forenzním ohledáním došlo k rozptylu agresivních plynů do okolí, což se markantně ukázalo na degradaci keřového patra v zahradě měsíc po zákroku až do vzdálenosti 35 m od oken nelegální varny.

Přivolaní specialisté Hasičského záchranného sboru ČR zachytili v ovzduší významné hodnoty polétavého aerosolu racemického metamfetaminu a těkavých organických sloučenin (VOC). Podezření na rozsáhlou kontaminaci životního prostředí s ovlivněním zdravotního stavu obyvatel sousedního domu vedlo měsíc po odhalení varny k provedení prvotního forenzního vzorkování týmy odběrové laboratoře jak zeminy ve vybraných lokalitách, tak podzemních i povrchových vod, stavebních materiálů z prostoru varny i sousedního domu. Rámcově byl hodnocen i zdravotní stav obyvatel sousedního domu s ohledem na ovlivnění jodem. V odebraných vzorcích z varného prostoru bývalé uzenářské výrobny lze identifikovat sublimací rovnoměrně rozvrstvené vysoké hodnoty elementárního jodu (9 mg/g) a ostrůvkovitě se vyskytující masivní dávky červeného fosforu (15 mg/g). Obdobné hodnoty elementárního jodu bylo možné najít na vnějších a vnitřních omítkách, střešních krytinách a dalších stavebních konstrukcích objektů nelegální varny a sousedního obytného domu. Zemina v prostoru sousedících zahrad směrem k lokálnímu toku vykazovala až 25násobek hodnoty jodu v hloubce 30 cm oproti referenčnímu vzorku z nezasažené oblasti. Podobně byly zachyceny i hodnoty fosforu (0,02–0,1 mg/l) klesající od místa zasakování směrem k místnímu vodnímu toku. V lokální vodní jímce byly nalezeny stopy acetonu, pravděpodobně po vymývání nádob. Za prokázanou lze považovat kauzální souvislost zdravotních obtíží, zejména poruch činnosti štítné žlázy, u obyvatel sousedního obytného domu s provozem nelegální laboratoře na výrobu metamfetaminu. Je na místě již kalkulovat s chronickou otravou jodem, kdy nárůst expozice v čase může významně ohrožovat zdravotní stav exponovaných osob včetně vývoje přítomných adolescentů.

Metamfetamin byl vzorkován v prostoru bývalé varny jak z povrchu, tak i vrty z hloubek 20/80 mm. Zatímco povrchová kontaminace stropu nad místem varu ukazuje hodnotu 16 208 ng/g, v hlubších vrstvách se stále nachází 2 364 ng/g, respektive 150 ng/g. Navazující přístavek sousedního domu byl vzorkován ve spodní partii dřevěného štítu budovy obrácené od prostoru nelegální laboratoře s výsledkem 17/ng/g. Objekt zdravotního střediska, který se též nachází v těsné blízkosti objektu, kde byla varna, je kontaminovaný metamfetaminem ve všech sledovaných vrstvách pláště budovy až do 8 cm hloubky nepravidelně rozmístěnou kontaminací. Ze 44 odebraných vzorků v těchto třech objektech bylo 33 pozitivních, z nichž byla norma překročena u 26.

Tento případ lze bezesporu označit za určité memento a prozření, jaké obrovské riziko kontaminace okolního prostředí hrozí v případě nelegální výroby metamfetaminu. Samozřejmě je nasnadě, že nebýt nasazení a spolupráce s příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR byly by postupy při identifikaci míry rizik, krizového řízení a odstraňování následků škod jakkoli z kapacit a vybavení celní správy nemožnými.


plk. Mgr. Aleš HRUBÝ, Generální ředitelství cel, foto archiv Generálního ředitelství cel

Pyrocar 2018

Jubilejní pátá přehlídka požárních automobilů, jejich řidičů a osádek Pyrocar 2018 se konala na letišti v Přibyslavi ve dnech 17. a 18. srpna. Záštitu nad konáním akce převzali MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, a genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky.

Pyrocar se v Přibyslavi poprvé uskutečnil v roce 2007, další pak v letech 2008, 2011 a 2014. Ten letošní, pátý, byl věnován 100. výročí zrodu Československa. Při zahájení této již tradiční události genmjr. Ing. Drahoslav Ryba pronesl: „Děkuji duchovním otcům akce Pyrocar Janu Slámečkovi a Ivo Havlíkovi, jejím organizátorům a sponzorům. Děkuji také všem, kteří přijeli vystavit své miláčky, své hasičské stroje. Rozsah exponátů, které vidíme předčí profesionální výstavy požární techniky. Je zde možno spatřit spoustu nápadů, umu a vychytávek. Oproti tradičním výstavám požární techniky, kde se hasiči míjí, zde zůstávají a mohou diskutovat a vymýšlet různá vylepšení.“

Příprava Pyrocar 2018
Samotnému konání největšího setkání požárních automobilů v České republice, jak bylo v roce 2014 stvrzeno národním rekordem v počtu 303 požárních automobilů na jednom místě, předcházela náročná, déle než rok trvající příprava. Zejména díky spolupráci města Přibyslav, Kraje Vysočina a Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, které zajistily od areálu letiště, vystavovatelů, kulturního programu až po spousty dalších důležitých věcí, mohla pro návštěvníky akce vypuknout. Díky patří také dobrovolníkům, kteří celou akci zajišťovali.

Požární technika, vystavovatelé a návštěvnost
Pyrocar se těší opravdu velkému zájmu dobrovolných i profesionálních hasičů. To dokazuje i rychlost zarezervování volného místa pro požární automobily hned v počátku možnosti registrace. V letošním roce byl rekord v počtu přistavené požární techniky překonán. Na plochu letiště se letos sjelo více než 350 požárních automobilů nejen z České republiky, ale také ze Slovenska a Polska. Návštěvníci, kterých se sešlo na tři desítky tisíc, tak mohli obdivovat nejrůznější požární techniku ze všech koutů České republiky a sousedních států.

Akci obohatilo také více než šedesát vystavovatelů s nejnovějšími trendy v oblasti výroby požárních automobilů, požární techniky včetně výzbroje a výstroje. Za zmínku stojí první představení dvou „speciálů“ společnosti Rosenbauer Panther 6x6 s hasicím ramenem a Tigon na podvozku Tatra. Z největších vystavovatelů jmenujme dále společnosti Požární bezpečnost, s.r.o., THT Polička, s.r.o., Kobit – THZ CZ, s.r.o., Tatra Trucks, a.s., Scania, a.s., či Luing Pyrex, spol. s r.o.

Doprovodný program
V nabitém programu pro dospělé i děti nechyběly dynamické ukázky práce složek integrovaného záchranného systému. Předvedena byla zejména jejich spolupráce při zásahové činnosti, konkrétně u dopravní nehody. Zástupci hasičů pak dále například předvedli umění manipulace s dálkově řízenými bagry v terénu. Mimo jiné představila svůj um s vrtulníkem Letecká služba Policie České republiky.
Kulturní program překypoval řadou atrakcí a soutěží z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva pro děti. Pozadu nezůstaly se svými vystoupeními kapely hrající návštěvníkům širokou škálu hudebních žánrů. Při poslechu hudby si účastníci akce mohli vychutnat různé gastronomické pochoutky, které pro ně připravili zástupci několika sborů dobrovolných hasičů.


REDAKCE, foto genmjr. Ing. Drahoslav RYBA a Ivo HAVLÍK

Mezinárodní setkání vyšetřovatelů požárů. Seminář se zástupcem NFPA

Ve dnech 5. až 7. června 2018 se stala Česká republika hostitelskou zemí pro přijetí pracovní skupiny CTIF Fire Investigation Working Group - pracovní skupina CTIF pro vyšetřování požárů (pracovní skupina FIWG).

Zahraniční hosté přijeli z Maďarské republiky, Dánska, Bulharska, Slovenské republiky, Nizozemska, Řecké republiky, Belgického království, Běloruské republiky, Estonské republiky, Spojených států amerických, Litevské republiky a České republiky do Školicího a rehabilitačního střediska HZS Středočeského kraje Roučmídův Mlýn, kde je přivítala ředitelka odboru prevence MV­ generálního ředitelství HZS ČR (MV­ GŘ HZS ČR) plk. Ing. Květoslava Skalská. Po úvodním slovu a představení realizačního týmu ve složení ze zástupců MV­ GŘ HZS ČR, HZS Plzeňského kraje a HZS Jihomoravského kraje následovala diskuse z oblasti vyšetřování požárů.

Předseda skupiny FIWG brig. gen. Lászlo Bérczi uvedl, že jedním z cílů je rozšiřování této skupiny o státy, kde se vyšetřují příčiny vzniku požárů v rámci působnosti hasičského záchranného sboru, a dále monitoring států, u kterých je zařazení vyšetřování požárů v rámci dalšího výkonu státní správy, např. v působnosti policie nebo armády.

Pplk. Mgr. Jakub Škoda z MV­-GŘ HZS ČR seznámil účastníky setkání s oblastí zjišťování příčin vzniku požárů v ČR. Prezentace obsahovala informace o nastavení systému vyšetřování požárů v rámci výkonu státního požárního dozoru, způsobu spolupráce s Policií ČR, systému vzdělávání vyšetřovatelů požárů, rozsahu sbíraných dat v rámci obsahu odborného vyjádření zpracovávaného jednotlivými vyšetřovateli požárů, počtu příslušníků zařazených na tomto úseku, jejich vybavení a také základní statistické přehledy z oblasti požární prevence v ČR.

Nprap. Mgr. Jiří Košař z HZS hl. m. Prahy poskytl zprávu o stále probíhajícím vyšetřování z letošního požáru hotelu Eurostars David, jehož následkem došlo k úmrtí čtyř ubytovaných osob. Přednesl závěry vyšetřování nejen z oblasti zjišťování příčin vzniku požárů, ale i jeho kolegů ze stavební prevence a kontrolní činnosti. Prezentace obsahovala fotografie pořízené oddělením dokumentace HZS hl. m. Prahy. Zahraniční kolegy zaujala vysoká úroveň našeho systému vyšetřování a kvalitní provedení a rozsah dokumentace místa požáru od příjezdu prvních jednotek požární ochrany, průběhu záchranných a hasebních prací, vlastní průběh vyšetřování požáru, který byl doplněný i o expertní vyšetřovací pokus.

Ukázka stop vzniklých při podelném působení zdroje tepelného namáháníUkázka stop vzniklých při podelném působení zdroje tepelného namáhání Přednáška o studiu stop šíření požáruPřednáška o studiu stop šíření požáru

Kpt. Ing. Martin Podjukl z MV­-GŘ HZS ČR seznámil posluchače se základními údaji týkajícími se sběru dat (struktura, systém vkládání, používaný software apod.), rovněž se statistickým přehledem z oblasti počtu požárů v objektech, počtech mrtvých a zraněných v souvislosti s požárem v rámci HZS ČR. Závěr prezentace věnoval plánované budoucnosti statistiky v oblasti požární prevence.

Kpt. Ing. Ondřej Sanža Šafránek z TÚPO se v přednášce věnoval „Studiu stop šíření požáru a hořlavosti konstrukčních dílů dopravních prostředků pro účely HZS ČR“. Požáry vozidel jsou v ČR časté a v některých případech, kdy je požár uhašen ve III. a IV. fázi, bývá problém určit polohu kriminalistického ohniska (místo vzniku požáru), které je nezbytné pro správné určení příčiny vzniku požáru. Proto byla příslušníky TÚPO provedena série požárních zkoušek, které ukázaly nové způsoby vyhodnocení ohniskových příznaků a stop šíření požáru na karoseriích vozidel. Účelem tohoto výzkumu je vytvořit systém vyhodnocení uvedených stop na karoserii, který napomůže k přesnějšímu určení kriminalistického ohniska požáru.

Prohlídka vyšetřovacího automobiluProhlídka vyšetřovacího automobiluPo teoretickém bloku následovala praktická ukázka vyšetřovacího automobilu HZS Středočeského kraje. Zahraniční hosté měli možnost zhlédnout vybavení našich vozidel. V diskusi, která kolem automobilu proběhla, jsme zjistili, že naše vybavení je téměř srovnatelné například s Maďary a Litevci a je obsáhlejší než vybavení dánských vyšetřovatelů požárů.

Pavlína Zychová seznámila účastníky s mobilní aplikací MyStay, která obecně pomáhá cestovatelům při jejich pobytu v ubytovacích zařízeních po celém světě (komunikace s recepcí, zajištění taxi, off­ line mapy okolí apod.). Aplikace se také zabývá problematikou požární ochrany v ubytovacích zařízeních, kdy umožňuje zasílat např. varovné SMS zprávy, předávat informace o mimořádném stavu v objektu, obsahuje přehled únikových východů nebo také evakuačních výtahů.

Dánský zástupce René Ruusunen představil výcvik vyšetřovatelů požárů ve své zemi. Ukázal možnosti využití zmenšených modelů buněk, které umožňují sice základní, ale současně levnou variantu, jak si vyzkoušet chování požáru a připravit simulované místo požáru. V těchto buňkách lze mimo základních principů vyhodnocení ohniskových příznaků a stop šíření požáru i například vyzkoušet základy metody měření hloubky kalcinace sádrokartonových desek, při které se z naměřených dat získá diagram hloubky kalcinace, který poskytne vyšetřovateli jasný přehled o celkové tepelné expozici v jednotlivých místech stěn místnosti, která je tvořena sádrokartonem.

Peter Ivan, zástupce slovenských hasičů, v rámci setkání seznámil s případovou studií zaměřenou na požár turbínového generátoru, který se stal v nočních hodinách v areálu spalovny odpadů v Košicích s celkovou škodou asi 7 000 000 eur. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na „turbosoustavě“, kdy hlavním úkolem této soustavy je zabezpečit produkci elektrické energie s využitím přehřáté páry kotle sloužícího pro spalování odpadů.

Účastníci pracovního setkáníÚčastníci pracovního setkáníPředseda pracovní skupiny FIWG brig. gen. László Bérczi hovořil o systému výcviku maďarských vyšetřovatelů požárů, který sestává z výcvikového kurzu a hasičské soutěže mezi vyšetřovateli požárů. Maďarští kolegové organizují výcvikový kurz (Fire Investigation Course, III. Module, Criminality knowledge), který je rozdělen na teoretickou (25 hodin) a praktickou (12 hodin) část. Kurz obsahuje lekce například verbální a neverbální komunikace, odběry vzorků, oprávnění vyšetřovatele či svědků aj. Závěr kurzu sestává z dvouhodinového opakování a závěrečné zkoušky.

Zmiňovaná soutěž, která bude v letošním roce organizována 26. až 28. září v blízkosti Budapeště, obsahuje několik disciplín, např. popis místa požáru, analýza fotek z místa požáru, popis rozvoje požárů v uzavřených prostorech, odběr vzorků, či písemný test. Vyšetřovatelé pak soutěží jak skupinově, tak i individuálně.

V programu pokračoval zástupce NFPA (National Fire Protection Association) Robert Duval s přednáškou na téma Publikace NFPA z oblasti vyšetřování požárů a jejich aktualizace. Mezi základní publikace z oblasti zjišťování příčin vzniku požárů vydávaných NFPA patří NFPA 921 (Guide for Fire and Explosion Investigations), což je publikace, která představuje ucelenou příručku pro vyšetřovatele požárů. Pravidelnými aktualizacemi komisí (každé tři roky) je zajištěno, že příručka obsahuje vždy nejnovější vědecké poznatky z oblasti vyšetřování požáru. Její náplň je vytvářena v přímé návaznosti na povinné požadavky kladené na vyšetřovatele požáru (normy znalostí) uvedené v publikaci NFPA 1033 (Standard for Professional Qualifications for Fire Investigator – tj. kvalifikační předpoklady pro výkon povolání vyšetřovatele požárů v soukromém i veřejném sektoru). Obě publikace vznikly za účelem sjednocení standardů a úrovně znalostí pro výkon práce vyšetřovatelů požárů ve Spojených státech amerických, jejich obsah je přejímán i jinými zeměmi (např. Nizozemí, Dánsko).

Zástupce Řecka Kyriazis V. Nikolaos představil případovou studii lesního požáru na řeckém ostrově Kalamos z loňského roku. Ostrov má 2000 obyvatel a je v letním období velmi navštěvovanou turistickou destinací. Právě v tomto období došlo ke vzniku požáru, který se po suchém porostu začal rychle šířit. I z tohoto důvodu došlo k zasažení více než 2 888 hektarů ostrova. Vzhledem k rozšíření požáru na takto rozsáhlou plochu nebylo jednoduché nalézt kriminalistické ohnisko, důkladným šetřením na místě bylo však místo původu vzniku požáru určeno. V místě nalezli zbytky drátů elektrického vedení, které zajistili jako stopu. Následnou expertízou zjistili, že na vodičích elektrického vedení byly znatelné zkratové projevy. Tento fakt vedl řecké vyšetřovatele k závěru, že požár byl způsoben jiskřením vzniklým v důsledku přímého styku jednotlivých fází elektrického vedení.

Seminář ke zjišťování příčin vzniku požáruSeminář ke zjišťování příčin vzniku požáruTomas Brigevičius z Litvy popsal vyšetřování případu, kdy požár velmi vážně poškodil klášter postavený v 17. století ve městě Tytuvėnai ve střední části Litvy. Při požáru shořela střecha objektu a vnitřní expozice. Po příjezdu jednotek na místo požáru zpozoroval velitel zásahu kouř nad střechou objektu v jižní části nedaleko komína. Z předpokládaného místa vzniku požáru odebrali a analyzovali vzorky. Během analýzy zkoumali nejintenzivnější odhoření dřevěných prvků konstrukce a hodnotili míru odhoření/poškození jednotlivých materiálů a svědecké výpovědi. Ze stanovených verzí příčin vzniku požáru zjistili, že příčinou byla nevhodná konstrukce komína, která nadměrně tepelně působila na okolní hořlavé konstrukce.

Nizozemský kolega Richard Scheerder se v první části prezentace, nazvané „Učíme se z požáru“, zaměřil na případovou studii požáru skladovacích objektů způsobeného závadou na elektroinstalaci. Ve druhé části se věnoval výcviku nizozemských vyšetřovatelů požárů, který probíhá ve „vyšetřovacím domě“ (Fire Investigation House), což je betonový víceúčelový objekt využívaný pro praktický výcvik vyšetřovatelů požárů a pro další výzkum (např. zkoušky požární odolnosti materiálů). V domě se nacházejí čtyři pracoviště – simulovaná místa zásahu. Každé pracoviště je přiděleno skupině vyšetřovatelů, která má za úkol na základě ohledání a výslechů svědků zjistit příčinu vzniku požáru. Skupina musí svá tvrzení následně obhájit. Způsob výcviku se velmi podobá praktické části českého specializačního kurzu „Vyšetřování příčin požárů“, určeného pro české vyšetřovatele požárů.

Zástupce Bulharska Hrisimir Dochev popsal vyšetřování požáru na dvou elektrických lokomotivách vyrobených v závodě Škoda Plzeň a dovezených do Bulharska. První příčina vzniku požáru byla způsobena nesprávnou opravou hlavního vypínače lokomotivy a druhý případ byl způsoben elektrickým zkratem, ke kterému došlo mezi vodičem akumulátorových baterií a vnitřním povrchem kovové skříně.

Vliv dynamiky požíru na polohu kriminalistického ohniskaVliv dynamiky požíru na polohu kriminalistického ohniska

Belgický kolega Lucien De Lombaert přítomné seznámil se systémem vyšetřování požárů ve své zemi. V prezentaci informoval o ukotvení požární ochrany v právních předpisech vzhledem k velké reformě hasičského záchranného sboru, která proběhla v roce 2015. Po reformě oslovili 20 nejvyšších regionálních zástupců sboru za účelem zvážení zapojení vyšetřování příčin vzniku požárů do struktur sboru. Před rokem 2016 sledovali pouze velitelé zásahu základní údaje vztahující se k požáru a zbytek vyšetřování požáru byl v rukách policie. Po roce 2016 vyslali několik nových vyšetřovatelů požárů do zahraniční (např. Spojené státy americké, Francie) a začala se zde formovat skupina „nadšených“ důstojníků, kteří začali provádět vyšetřování požárů na území Belgie. Stanovili obrysy toho, čeho chtějí v oblasti vyšetřování požárů dosáhnout. Zkoumali, jak probíhá zjišťování příčin vzniku požárů v okolních státech (Nizozemsko, Francie, Velká Británie, Německo). Čerpali zkušenosti od zahraničních kolegů v rámci seminářů a kurzů. V nejbližší budoucnosti by belgičtí kolegové chtěli na základě svých poznatků z vyšetřování požárů (evidovaných v rámci nových statistických přehledů), připravit kampaň pro širokou veřejnost, ve které budou informovat o hrozících nebezpečích nejen v domácnostech. Připravují pravidla bezpečnosti z oblasti požární prevence, která si budou klást za cíl chránit životy, zdraví a majetek občanů. V prezentaci také zmínil záměr ve střednědobém výhledu zakoupit školicí středisko pro účely výcviku nových vyšetřovatelů požáru.

Poslední prezentaci z oblasti zjišťování příčin vzniku požárů připravil Aivar Kukk z Estonska, který se zabýval problematikou zvýšeného počtu požárů elektrických saunových ohřívačů, které jsou ovládány na dálku. V posledních letech jsou instalovány v Estonsku nové elektroměry, které umožňují dálkový odečet spotřebované energie. Elektroměry jednou denně odesílají informace dodavatelům elektrické energie, ale zjistilo se, že frekvence, na které tyto informace odesílají, je velmi podobná frekvenci, na které jsou nastavena některá dálková ovládání elektrických saunových ohřívačů. Frekvence se v některých případech mohou shodovat a následně může dojít k nechtěnému zapnutí saunového ohřívače. Všechny sauny, u kterých došlo k požáru, nebyly delší dobu používané pro své účely. Majitelé je využívali spíše jako skladiště (oblečení, krabice apod.), z tohoto důvodu po dálkovém zapnutí sauny došlo k iniciaci hořlavého materiálu umístěného v blízkosti ohřívače a k masivnímu rozšíření požáru. V současné chvíli se tento problém šetří s distributory elektrické energie, je připravován „filtr“, který by měl odstranit možnost zapnutí/vypnutí ostatních spotřebičů v dosahu.

Po bloku prezentací následovala část zaměřená na rozvoj pracovní skupiny FIWG. Čeští zástupci seznámili ostatní členy s nově vzniklým webovým fórem, které připravilo MV­ GŘ HZS ČR ve spolupráci s HZS Plzeňského kraje (https://fig.ctifczech.cz/). Odhlasovalo se:

 • že v letošním roce bude zkušební provoz pouze pro dva registrované členy na jeden členský stát. Webové fórum si klade za cíl zjednodušit komunikaci mezi členskými státy a umožnit i rychlejší sdílení případových studií, které zastoupené země řeší,
 • používání společného loga nejen na oficiálních dokumentech skupiny,
 • setkání pracovní skupiny FIWG se bude konat v následujícím roce v Nizozemsku.

Ze závěrečné diskuse vyplynulo mnoho zajímavých poznatků. Nizozemští kolegové poznamenali, že by bylo vhodné pracovní skupinu dále rozšiřovat o nové členy v rámci států zapojených do struktur CTIF (Rusko, Švédsko, Korea, Japonsko, Velká Británie, Švýcarsko, Itálie atd.). Řečtí kolegové by rádi konzultovali nově připravovaný výcvikový program pro vyšetřovatele požárů (před spuštěním) s ostatními kolegy pracovní skupiny FIWG. Čeští zástupci kladou skupině nemalý cíl, a to stát se hybnou silou ve světě pro problematiku zjišťování příčin vzniku požárů. Robert Duval (NFPA) nabídl možnost využití dat, které NFPA sbírá v rámci celého světa, a možnost sdílení dokumentů z oblasti zjišťování příčin vzniku požárů. Dále zmínil neperiodickou publikaci Czech Fire Investigators On Fire, kterou obdržel od českých zástupců v anglickém jazyce. Popisuje některé vybrané požáry, které se staly na území České republiky. Publikace ho velice zaujala a vnesla mu myšlenku připravit obdobnou publikaci, která by obsahovala zajímavé požáry ze všech členských států pracovní skupiny. Slovenští kolegové navrhli nejdříve sdílet závažné požáry přes webové fórum a následně z vybraných požárů vytvořit mezinárodní publikaci. Na úplný závěr poděkoval předseda skupiny brig. gen. László Bérczi pořadatelské zemi za úspěšný průběh letošního setkání a za možnost posunu vyšetřování požárů v členských zemích. Nabídl možnost porovnání výsledků některých výzkumů z oblasti zjišťování příčin vzniku požárů mezi Maďarskem a jinými státy a poděkoval všem účastníkům za aktivní účast ve skupině.

Čeští zástupci poděkovali členským státům za jejich účast na setkání v České republice a popřáli úspěšnou spolupráci i do budoucna.

Seminář se zástupcem NFPA
V souvislosti s návštěvou Roberta Duvala (zástupce NFPA) v České republice připravilo MV­ GŘ HZS ČR seminář, který se uskutečnil dne 8. června 2018 a byl určen zejména pro vyšetřovatele požárů a další vybrané zástupce Hasičského záchranného sboru ČR, kteří s vyšetřovateli požárů úzce spolupracují.

Rober Duval, NFPARober Duval, NFPAV rámci semináře Robert Duval seznámil posluchače se strukturou NFPA a publikacemi, které asociace vydává. Mottem Roberta Duvala, který je regionální ředitel NFPA pro vyšetřování požárů, je pomáhat zachraňovat životy a snižovat majetkové ztráty s využitím znalostí, informací a nadšení. NFPA je nejrozšířenější asociací ve Spojených státech amerických, která se zabývá oblastí požární ochrany. V současné době má vydáno více než 200 druhů technických standardů, které jsou pravidelně aktualizovány a spolupracuje s více než 9 000 dobrovolníky po celém světě. Standardy se pravidelně aktualizují na základě nových vývojových poznatků, rozvoje technologií, změnám společenského rizika nebo z důvodů závažných případů (např. požár Grenfell Tower). Poukázal na využití NFPA 921 a NFPA 1033 pro oblast zjišťování příčin vzniku požárů a rozboru struktury těchto publikací.

Ve druhé části semináře vystoupili pplk. Mgr. Jakub Škoda a kpt. Ing. Stanislav Kopecký s přednáškou, která obsahovala informace o průběhu a získaných poznatcích ze zahraniční cesty do Spojených států amerických v letošním roce. Navštívili sídlo NFPA, kde jim byly představeny publikace NFPA 921 a NFPA 1033 a jejich možnosti využití pro Českou republiku. Setkali se s americkými vyšetřovateli z praxe (lokální vyšetřovatelé požárů, fire marshals, agenti vládní agentury ATF). Při těchto pracovních setkáních získali zpětnou vazbu použití uvedených publikací přímo v praxi. Navštívili výcvikové zařízení National Fire Academy v Emmitsburgu, které může být inspirací při přípravě vzdělávacích kurzů pro české vyšetřovatele požárů (zejména pro realizaci zkušebních požárů). Přítomné seznámili i s poznatky, které v zahraničí získali z oblasti požární prevence nebo krizového řízení.

Seminář se z velké části zabýval nejnovějšími poznatky v oblasti vyšetřování požárů, a to vlivu dynamiky požárů na způsob vytváření ohniskových příznaků a stop šíření požáru. Tomuto tématu je ve Spojených státech amerických věnována velká pozornost, již po několik let probíhá intenzivní výzkum vysokých škol a státních laboratoří. Při zahraniční cestě získali spoustu dat (případové studie, simulované požáry aj.). Posluchačům semináře představili simulovaný požár v laboratořích ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives - americká federální agentura spadající pod americké Ministerstvo spravedlnosti, která se ve své gesci, mimo jiné, zabývá závažnými požáry). Na videu ze simulovaného požáru byla dynamika požáru detailně popsána a vysvětlen její vliv na určování polohy kriminalistického ohniska.
Na závěr shrnuli přínosy zahraniční cesty (např. nabídnutá možnost rozvoje bližší spolupráce s NFPA, získané publikace nejen pro oblast vyšetřování požárů, metodika k dekontaminaci, uplatnění znalostí dynamiky požáru při vyšetřování požárů v České republice) a vše ukončila diskuse k jednotlivým předneseným tématům.


pplk. Mgr. Jakub ŠKODA, MV­-generální ředitelství HZS ČR, kpt. Ing. Stanislav KOPECKÝ, HZS Plzeňského kraje, foto autoři a Lenka NOVÁKOVÁ

Typická použití stabilních hasicích zařízení v realizační praxi

Stabilní hasicí zařízení (SHZ), jako součást aktivních prostředků požární ochrany, mohou podstatným způsobem ovlivnit rozsah a průběh požáru, a tudíž i škody na majetku, ekologické škody, škody způsobené přerušením činnosti a v neposlední řadě ohrožení osob. Důvodem je, že hasí požár v počáteční fázi jeho rozvoje, před dosažením celkového vzplanutí. Na straně druhé, žádné SHZ není univerzální. Každé má své optimální podmínky použití, provedení, vlastnosti a deklaraci z hlediska dosaženého efektu při hašení požáru.

Velikost škod způsobených požárem při použití SHZVelikost škod způsobených požárem při použití SHZPři hledání optimálního konceptu ochrany konkrétního nebezpečí přichází mnohdy v úvahu použití několika druhů SHZ. Stanovení optimálního druhu předpokládá detailní analýzu vybraných vlastností SHZ, která přicházejí v úvahu. Typickým příkladem je ochrana datových sálů, kde může být pro jejich ochranu před požárem navržené vysokotlaké mlhové SHZ, plynové SHZ na chemické nebo inertní plyny, sprinklerové SHZ nebo zařízení pro trvalé snížení obsahu kyslíku v chráněném prostoru.

Zaměření tohoto článku na SHZ neznamená v žádném případě opomíjení významu dalších aktivních a pasivních prostředků požární ochrany, jako jsou přenosné a pojízdné hasicí přístroje, hydrantové systémy, elektrická požární signalizace, zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), prostupy, požární uzávěry, požární klapky nebo vodní clony.

Druhy SHZ

Sprinklerová SHZ
Mají nejširší rozsah použití, vysoký stupeň unifikovanosti provedení a samočinnou funkci. Požár hasí vodním sprchovým proudem aplikovaným sprinklery. Do činnosti se uvádí jenom sprinklery, u nichž se tepelná pojistka zahřeje na tzv. otevírací teplotu. Obvykle je to 68 0C. Nedílnou součástí sprinklerových SHZ je zásobování vodou, které musí zajistit dodávku vody po dobu až 90 minut, pokud není stanovena doba delší. Sprinklerová SHZ mají deklaraci uvedení požáru pod kontrolu. Voda jako hasivo je ekologicky nezávadná.

Sprejová SHZ
Požár hasí sprchovým proudem vody aplikovaným sprejovými hubicemi. Ty, na rozdíl od sprinklerů, nejsou opatřené tepelnou pojistkou. Po aktivaci sprejového zařízení, obvykle elektrickou požární signalizací (EPS) nebo ručně, se celý chráněný prostor zaplavuje vodou ze všech sprejových hubic současně. Sprejová SHZ mají deklaraci uvedení požáru pod kontrolu. Mohou být i v provedení jako vodní clony k zamezení tepelného toku nebo navržená ke skrápění povrchů za účelem zvýšení jejich vlastní požární odolnosti.

Mlhová SHZ
Požár hasí mlhovým proudem mlhovými hubicemi (bez tepelné pojistky) nebo mlhovými hlavicemi (s tepelnou pojistkou) při nízkém, středním nebo vysokém tlaku. Ten může dosahovat až 150 bar na čerpacím zařízení a 80 bar až 100 bar na výstřikové koncovce. Na rozdíl od sprejových a sprinklerových SHZ je ve výstřikovém proudu podstatně větší množství velmi malých kapek, což vede k vyšší hasicí schopnosti a s tím souvisejícím podstatně nižším požadavkům na množství vody potřebné k hašení. Mlhová SHZ se uvádějí do činnosti ručně nebo samočinně prostřednictvím EPS nebo na základě aktivace tepelné pojistky. Mají deklaraci uvedení požáru pod kontrolu nebo uhašení požáru. Mohou být i v provedení jako vodní mlhové clony určené k zamezení tepelného toku.

Pěnová SHZ
Požár hasí pěnou výstřikovými koncovkami aspiračního nebo neaspiračního typu nebo generátory na lehkou pěnu s nuceným napěňováním pěnotvorného roztoku ventilátorem. Podle čísla napěnění se hasicí pěna dělí na pěnu těžkou, střední nebo lehkou. Součástí pěnového SHZ je zařízení pro zásobování pěnotvorným roztokem vytvořeným z vody a pěnidla. Pěnová SHZ se aktivují obvykle EPS, vždy s možností ručního spuštění. Mají obvykle deklaraci uhašení požárů. Hasicí účinek pěny je zejména izolační a u těžkých a středních pěn rovněž chladicí. Pěnová SHZ se navrhují i k omezení úniku hořlavých par z povrchu LPG/LNG. Pěnidla jsou obvykle syntetická. Mohou se používat jenom pěnidla ekologicky nekonfliktní. Pěnotvorný roztok je vysoce korozivní. K zabránění kontaminace spodních vod a zeminy se musí použít záchytné jímky a retenční nádrže.

Plynová SHZ
Požár hasí zaplavováním chráněného prostoru nebo předpokládaného ohniska požáru hasicím plynem až do vytvoření návrhové koncentrace, při které dojde k jeho uhašení. Hasivem jsou inertní plyny, které mají relativně nižší hasicí schopnost, ale jsou ekologicky nezávadné, nebo chemické plyny, u nichž je relativně vyšší hasicí schopnost. Ty jsou však předmětem restrikcí z důvodu zpřísňujících se požadavků na ochranu životního prostředí. V obou případech jde o látky toxické, což vyvolává zvýšené požadavky na ochranu osob. Plynová SHZ jsou vhodná zejména pro ochranu elektronických a elektrických zařízení, jelikož hasicí plyny jsou nevodivé a po uhašení po nich nezůstávají žádná rezidua. Kromě požadavku na těsnost chráněného prostoru se musí zajistit jeho ochrana proti přetlaku. Obvykle jde o samočinná SHZ s aktivací EPS. Hasicí plyny jsou uložené v tlakových lahvích, nádobách nebo zásobnících. Plynová SHZ mají deklaraci uhašení požáru. Doba činnosti těchto SHZ je krátkodobá.

Základačová garáž se sprinklerovou ochranouZákladačová garáž se sprinklerovou ochranouPrášková SHZ
Požár hasí práškem. Jejich zastoupení v realizační praxi je malé. Předností je vysoká hasicí schopnost, nevýhodou rezidua po hašení, což předpokládá sanaci zasaženého prostoru. Doba činnosti je krátkodobá.

Aerosolová SHZ
Požár hasí aerosolem vzniklým hořením pevné látky. Aerosol má vyšší hasicí schopnost než hasicí prášky, jelikož aerosolový práškový oblak obsahuje velké množství částic podstatně menších než u hasicích prášků. Výhodou těchto SHZ je jednoduchá konstrukce a z toho vyplývající nízká pořizovací cena a minimální údržba hasicí části. Aerosolové generátory se aktivují obvykle EPS nebo ručně. Požaduje se těsný prostor a ochrana zdraví osob v rozsahu obdobném jako u plynových SHZ. Po uhašení zůstává malé množství reziduí, které musejí být odstraněny z důvodu jejich korozivních účinků. Doba činnosti je krátkodobá.

Zařízení pro trvalé snížení obsahu kyslíku v chráněném prostoru
Nejde o SHZ, ale o zařízení zamezující iniciaci požáru (PLOS­ F Pernament Low Oxygen System­ Fire) nebo výbuchu (PLOS­ Ex). Tato zařízení mají nejvyšší přínos pro ochranu majetku. Jejich funkce spočívá v trvalém udržování koncentrace kyslíku v chráněném prostoru pod úrovní, kdy nemůže dojít k rozšíření požáru. Obvykle je to 15 obj. % kyslíku. Jejich hlavní součástí jsou generátory dusíku a monitorovací zařízení se senzory kyslíku. Podmínkou instalace je těsný prostor. Další omezení souvisí s ochranou osob z hlediska požadavků na hygienu pracovního prostředí. Navrhují se s úplnou nebo částečnou úrovní ochrany používanou v případech, kdy se během pracovní doby musí do chráněného prostoru vstupovat. Provozní i pořizovací náklady jsou vysoké. To omezuje jejich praktické rozšíření v rámci zajištění požární bezpečnosti staveb.

SHZ v administrativních budovách
Administrativní budovy zahrnují nejrůznější objekty lišící se velikostí, výškou a druhem provozovaných činností. Zpravidla nejde jenom o kanceláře jako takové, ale i související zázemí, ke kterému patří archivy, serverovny, odpočinkové prostory a kuchyňky. Nezřídka to jsou u velkých administrativních komplexů podzemní hromadné nebo zakladačové garáže, náhradní zdroje elektrické energie, klimatizační zařízení, stravovací zařízení, zasedací místnosti, případně přednáškové sály. Prestižní firmy s mezinárodní působností dávají přednost výškovým budovám. Shora uvedené okolnosti ovlivňují požárně bezpečnostní řešení a v neposlední řadě i požadavek na instalaci požárně bezpečnostních zařízení včetně stabilních hasicích zařízení.

Jaká SHZ jsou použitelná v administrativní budově je patrné z tabulky 1.

Tab. 1 Příklady použití SHZ v administrativních budovách

Sprinklerové

Sprejové

Mlhové

Pěnové

Plynové

Aerosolové

PLOS­‑F

kanceláře     1)

+

+

kuchyně       2)

+

+

+

podzemní garáže         3)

+

+

archiv (-y)    4)

+

+

+

+

server (-y)    5)

+

+

+

nouzový zdroj            6)

+

+

+

klimatizační, vytápěcí a vzduchotechnické zařízení        7)

+

+

sklady           8)

+

+

šachty energo          9)

+

+

Pozn.: V tabulce 1, 2 a 3 nejsou uvedeny hydrantové systémy.

Komentář k tabulce 1
1) Kancelářské prostory podle sprinklerové klasifikace v ČSN EN 12845 jsou zařazené do malého nebo středního nebezpečí (LH nebo OH). Sprinklerová ochrana je v těchto případech obvykle nadstandardním opatřením. Za perspektivní lze v této aplikaci považovat středotlaká nebo vysokotlaká mlhová SHZ. Jako příklad nízkotlakého mlhového SHZ lze uvést typ Minifog Econ Aqua s pracovním tlakem na sprinkleru 5 bar až 16 bar.

2) V kuchyních je potenciálním nebezpečím požár oleje ve fritézách. Obvykle z důvodu závady spínače teploty. Následně může dojít k jeho rozšíření odtahovým potrubím, pokud se pravidelně nečistí. Řešením je opatření fritézy vysokotlakým mlhovým SHZ nebo SHZ s hasivem vhodným pro hašení požárů třídy F. V USA se v této aplikaci vyskytují i speciální sprinklery. Pro ochranu vlastní kuchyně, resp. stavební konstrukce je standardním řešením použití sprinklerového SHZ.

3) Podle sprinklerové klasifikace jde o střední nebezpečí OH 2. V případě podzemních garáží je osvědčeným řešením sprinklerová ochrana a u zakladačových garáží objektová ochrana zakladačového systému pěno-vodním sprinklerovým zařízením. V opačném případě je třeba počítat s rychlým šířením požáru z auta na auto. Typické pro tyto požáry je nulová viditelnost a z toho důvodu obtížné vyhledání ohniska požáru. U zakladačového systému je navíc problematický a nebezpečný zásah jednotek PO z důvodu komplikovaného přístupu do členitého prostoru se zakladačovým systémem. V úvahu přichází i použití mlhových SHZ. V této souvislosti je třeba zdůraznit zásadní význam požárních prostupů a požárních uzávěrů k zamezení šíření případného požáru a zejména kouře z podzemních garáží do nadzemní části budovy.

4) Podle sprinklerové klasifikace jde o střední nebezpečí OH 1. V USA se i v této aplikaci používala sprinklerová SHZ s předstihovou soustavou, kterou lze částečně eliminovat nežádoucí škody hasicí vodou. U větších archivů lze za standardní způsob ochrany považovat plynové SHZ na inertní plyny, vysokotlaká mlhová SHZ a ve specifických případech zařízení pro trvalé snížení obsahu kyslíku v chráněném prostoru. Lze použít například pro ochranu archivu s cennými dokumenty v provedení s úplným nebo částečným snížením obsahu kyslíku.

5) V redakcích tištěných medií lze očekávat velké servery. Ty se chrání obvykle plynovým SHZ bateriového typu. V případě menších serverů se navrhují lokální plynová SHZ pro objektové hašení s aplikací hasiva přímo do prostoru racku. Mohou to být i hasicí jednotky ve formě hasicího racku. Vlastní místnost se serverem se doporučuje chránit sprinklerovým SHZ s předstihovou soustavou nebo „dvojitými“ sprinklery. Volba vhodného způsobu ochrany serverů nebo datových sálů je typickým příkladem, kdy je nutné provést vyhodnocení v úvahu přicházejících SHZ z hlediska stavebních nároků a v neposlední řadě pořizovacích a provozních nákladů. Univerzální řešení neexistuje.

6) Nouzovým zdrojem je obvykle diesel motor s generátorem. K ochraně strojovny se obvykle navrhuje sprinklerové SHZ. Možné je také použití mlhových nebo aerosolových SHZ.

7) Technologická zařízení budov zahrnují např. klimatizační, vytápěcí nebo vzduchotechnická zařízení. Slabým článkem bývají kompresory a ventilátory, u kterých v případě zadření může dojít k požáru. V závislosti na velikosti těchto zařízení je adekvátní ochranou sprinklerové SHZ s předstihovou soustavou nebo nízkotlaké mlhové SHZ.

8) V administrativních objektech se nacházejí obvykle menší příruční sklady. Dostatečnou ochranou jsou v tomto případě zejména vodní nebo pěno­ vodní sprinklerová SHZ. Nevylučuje se použití mlhového SHZ.

9) Šachty pro páteřní rozvod vody a energií, zejména u výškových budov, představují možnou cestu rychlého šíření požáru ve vertikálním směru. Zásadním opatřením je dělení šachet na samostatné požární úseky s kvalitními a certifikovanými prostupy. Možné je i použití sprejových zařízení určených pro skrápění potrubí a kabelů za účelem zvýšení jejich vlastní požární odolnosti.

SHZ v hotelech
Hotelové služby jsou poskytovány v objektech, které se liší lůžkovou kapacitou a úrovní služeb. Zdaleka nejde jenom o hotelové pokoje jako takové, garážová stání a restaurace. Při zpracování požárně bezpečnostního řešení je třeba zohlednit i další možná nebezpečí vyplývající například z provozování kadeřnictví, fitnesscentra, obchodů s konfekcí, které bývají součástí hotelového zařízení. V zázemí ubytovací části to může být náhradní zdroj elektrické energie, prádelna, příruční sklady, dílny pro údržbu a v neposlední řadě klimatizační, vytápěcí a vzduchotechnické zařízení nebo strojovny výtahů. Nezřídka se mezinárodní hotely nacházejí ve výškových budovách, jejichž součástí je reprezentativní lobby s recepcí a konferenční sály.

Minimální požadavky na vybavení hotelů stabilními hasicími zařízeními stanovuje ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování. Další požadavky může stanovit provozovatel, což se týká především mezinárodních hotelů, které jsou součástí mezinárodních řetězců. Obvyklým požadavkem je například instalace sprinklerové ochrany, která podmiňuje obsaditenost hotelů americkou klientelou.

Tab. 2 Příklady použití SHZ v hotelech

Sprinklerové

Sprejové

Mlhové

Pěnové

Plynové

Aerosolové

hotelové pokoje        1)

+

+

podzemní garáž

+

+

lobby                        2)

+

+

+

přednáškový sál       3)

+

+

kuchyň (-ně)

+

+

+

obchody

+

+

archiv (-y)

+

+

+

server (-y)

+

+

+

nouzový zdroj

+

+

+

šachty odpadů         4)

+

klimatizační, vytápěcí a vzduchotechnické zařízení

+

sklady potravin, prádla apod.

+

+

fitness, sauna

+

+

prádelna, žehlírna     5)

+

Pozn.: U položek, které se opakují z tabulky 1, není uveden komentář.

Komentář k tabulce 2
1) Tradiční ochranu hotelových pokojů představují sprinklerová SHZ. Ta se navrhují obvykle pro nebezpečí OH 1 podle ČSN EN 12845. Pokud jde o budovy vyšší než 45 m, navrhuje se sprinklerové zařízení podle přílohy E citované normy. Sprinklery určené pro ochranu osob musí být vždy opatřené tepelnou pojistkou s rychlou odezvou. Široké uplatnění nacházejí v této aplikaci sprinklery s prodlouženým dostřikem resp. zvětšenou chráněnou plochou. Jako perspektivní se ukazuje ochrana hotelových pokojů vysokotlakými mlhovými SHZ. Jejich předností jsou malé nádrže na vodu a snadná montáž potrubí s podstatně menšími rozměry, než je tomu u sprinklerových zařízení. Tato SHZ jsou také vhodná v případě rekonstrukcí stávajících hotelů, kde je mnohdy nedostatek místa pro umístění a montáž stoupaček. Ty mají průměr u sprinklerového zařízení až 200 mm, zatímco u vysokotlakého mlhového SHZ maximálně 60 mm. Nelze opominout ani rychlou sanaci po požáru, jelikož škody způsobené vodní mlhou jsou podstatně menší než u sprinklerové ochrany.

Porovnání velikosti strojovny sprinklerového SHZ (nahoře) a mlhového SHZPorovnání velikosti strojovny sprinklerového SHZ (nahoře) a mlhového SHZ

2) Součástí hotelů je obvykle vstupní hala­ lobby. Jedná se o prostor, kde se nachází recepce. V řadě hotelů je lobby reprezentativní vizitkou hotelu, což bývá spojeno s jeho výškou a řešením interiéru. Mohou se zde nacházet obchody, bar, čekací zóna, infocentrum apod. Dochází zde k průběžnému značně intenzivnímu pohybu příchozích a odchozích hostů a kumulaci zavazadel. V případě, že je lobby vyšší než 15 m, nelze použít sprinklerovou ochranu. V úvahu přichází sprejové SHZ s otevřenými sprejovými hubicemi. Obdobné podmínky představují i velká atria ve formě zastřešené dvorany. Možným řešením je kromě zmíněného sprejového SHZ použití sprinklerových hasicích stojanů rozmístěných účelně v lobby v místech předpokládaného požáru.

3) Součástí hotelových zařízení jsou běžně salónky a v některých případech přednáškové sály umožňující konání konferencí a dalších akcí. Standardním opatřením je sprinklerová ochrana. K ochraně těchto prostor lze použít i vysokotlaké mlhové SHZ s vysokotlakými mlhovými sprinklery s podmínkou, že je certifikované pro tuto aplikaci.

4) V USA a částečně i v Evropě se budovy opatřují šachtami pro shoz odpadů. Protože je nelze dělit přepážkami opatřují se v několika výškových úrovních sprejovým zařízením.

5) Některé hotely mají vlastní prádelnu se žehlírnou a skladem lůžkovin. Jednou z příčin požárů v hotelech byly právě žehlírny. I v tomto případě je řešením standardní sprinklerová ochrana.

SHZ v multifunkčních budovách
Z hlediska požární bezpečnosti se jedná o shromažďovací prostory s řadou nejrůznějších činností, které je třeba při zpracování požárně bezpečnostního řešení zohlednit. Pro ilustraci je zvolena sportovní multifunkční hala umožňující pořádání nejrůznějších sportovních akcí, koncertů, výstav apod. Celková kapacita takových zařízení může být až 20 tisíc osob. Tady se předpokládá zázemí, jako jsou podzemní garáže, odpovídající množství eskalátorů, systémy kontroly vstupů, stravovací zařízení, šatny, rozsáhlé klimatizační a vzduchotechnické zařízení a v neposlední řadě řídicí velín. Bezpochyby lze budovy tohoto typu zařadit do tzv. inteligentních budov, kde na základě řady v úvahu přicházejících scénářů se musí z jednoho místa řídit všechny provozní režimy. Včetně aktivace protipožárních zařízení v případě požáru nebo jiného hromadného ohrožení bezpečnosti osob. Zásadním požadavkem je za všech okolností zajistit rychlou a bezpečnou evakuaci osob. Jaká SHZ se nacházejí v těchto objektech uplatnění je patrné z tabulky 3.

Tab. 3 Příklady použití SHZ v multifunkčních budovách

Sprinklerové

Sprejové

Mlhové

Plynové

Lafetové proudnice

Aerosolové

podzemní garáže

+

+

lobby­‑vstupní hala   1)

+

+

šatny                       2)

+

předváděcí plocha­‑stage                     3)

+

+

+

boxy VIP

+

+

klubovny, zasedací místnosti

+

+

velín (dispečink)      4)

+

+

+

kuchyň (-e)

+

+

server (y)

+

+

+

nouzový zdroj el. energie

+

+

+

klimatizační zařízení, vzduchotechnické zařízení chladicí zařízení       5)

+

sklady potravin apod.

+

+

dílny údržby….

+

relaxační zařízení – fitcentrum, sauna, vířivky, masáže…

+

eskalátory                6)

+

+

rozvaděče                7)

+

+

+

Pozn.: U položek, které se opakují z tabulky 1 a 2, není uveden komentář.

Komentář k tabulce 3
1) Pokud orgán státního požárního dozoru uplatní požadavek na ochranu osob, navrhuje se sprinklerové zařízení podle přílohy F ČSN EN 12845. Kromě jiného se musí použít zásobování vodou se zvýšenou spolehlivostí a rozdělení do zón s chráněnou plochou maximálně 2 400 m2. Plocha chráněná jednou mokrou ventilovou stanicí v jakémkoli podlaží může mít plochu maximálně 12 000 m2. Pokud není stanoveno jinak, musí mít sprinklery tepelnou pojistku s rychlou tepelnou odezvou. V konkrétním případě může být požadavek na použití zdvojených ventilových stanic. Jejich přínosem je vysoká spolehlivost a provozuschopnost při případné závadě na ventilové stanici a možnost provádět jejich opravy bez přerušení zásobování vodou příslušné sprinklerové soustavy. Je zřejmé, že takovéto provedení sprinklerového zařízení je spojeno s vyššími pořizovacími náklady.

Stojan na vysokotlakou mlhuStojan na vysokotlakou mlhu2) U multifunkčních budov, jako jsou sportovní haly, jde prakticky o „otevřené sklady“ kabátů ze syntetických materiálů. Za standardní a dostatečně účinnou ochranu těchto prostorů lze považovat sprinklerové zařízení.

3) Rentabilita multifunkčních budov je závislá na nabídce programů. Ty se liší požárním nebezpečím. Lední hokej představuje minimální nebezpečí pro diváky, zatímco show s pyrotechnickými efekty nebezpečí vysoké. Pro ochranu hlediště nelze u objektů se stropem vyšším než 15 m použít sprinklerovou ochranu nebo sprejové SHZ. Podle stavebního řešení přichází v úvahu sprinklerová SHZ u prostorů s výškou do 15 m, sprejová SHZ nebo mlhová vysokotlaká SHZ. V případě sportovní haly je řešením použití pevně instalovaných lafetových proudnic se samostatným zásobováním vodou nebo koncipované jako soustava sprinklerového SHZ s lafetovými proudnicemi. Ovládání lafetových proudnic je obvykle dálkové s možností ručního ovládání z místa, kde je lafetová proudnice instalována. Požár hasí plným nebo sprchovým proudem vody. Rozmisťují se tak, aby pokryly výstřikem celou chráněnou plochu. Specifické řešení se uplatňuje u divadel, kde je možné oddělit jeviště od hlediště ocelovou oponou se skrápěním.

4) Multifunkční budovy patří do skupiny inteligentních budov s rozsáhlým technologickým vybavením a řadou provozních scénářů vyžadujících řízení z jednoho místa - velínu. K jeho ochraně před požárem lze použít sprinklerové nebo mlhové SHZ. Podle dispozičního řešení, především s ohledem na umístění informační technologie a jejich velikost, to mohou být i lokální nebo zaplavovací plynová SHZ. Pokud by se jednalo o ochranu vlastního velínu těmito SHZ, musí se zvláštní pozornost věnovat ochraně přítomných osob, které nemohou chráněný prostor do ukončení stanovených činností opustit. Optimálním řešením je vytvoření záložního pracoviště.

Stabilní lafetová proudnice ve střešní konstrukci sportovní halyStabilní lafetová proudnice ve střešní konstrukci sportovní haly5) Součástí těchto zařízení jsou kompresory a ventilátory, u kterých je potřeba počítat s možným zadřením. To může iniciovat požár a jeho rozšíření na provozní látky, jako jsou mazací oleje apod. V případě chladicích systémů může dojít v této souvislosti k úniku chladících látek, které jsou obvykle toxické nebo ohrožují životní prostředí. Adekvátní ochranou větších strojoven je sprinklerové nebo nízkotlaké mlhové SHZ. Podle FM Global (Factory Mutual Global) se doporučuje ochrana těchto soustrojí sprinklerovým SHZ s intenzitou dodávky 8 mm/min v případě, že je objem oleje v kompresorech větší než 378 l nebo průtok vyšší než 95 l/min.

6) K ochraně eskalátorů, pokud se analýzou ukáže jako nutná, se navrhují sprejová SHZ s účelně rozmístěnými sprejovými hubicemi v motorové části eskalátoru.

7) Hlavní rozvaděče u energeticky náročných budov mohou být úzkým krčkem v celém protipožárním zabezpečení objektu. Jeden požár hlavního pole rozvaděče měl za následek měsíční výpadek provozu v obchodním domě. Tomu odpovídaly i škody způsobené přerušením činnosti, které byly podstatně vyšší než přímé škody způsobené požárem. Tato zkušenost je přenositelná i na multifunkční budovy a další aplikace. Principiálním řešením je zálohování těchto rozvaděčů, což se z finančních důvodů opomíjí. Rozsah požáru může významně omezit SHZ, v daném případě například aerosolové nebo plynové SHZ. V případě ochrany místností s rozvaděči je to sprinklerové SHZ s předstihovým řízením.

Závěr
Cílem článku bylo uvést pro potřeby zpracovatelů požárně bezpečnostního řešení, pracovníků státního požárního dozoru, projektantů a riskmanažerů pojišťoven příklady konkrétních druhů SHZ vhodných pro ochranu vybraných druhů objektů. Z hlediska realizační praxe je nutné připomenout, že předpokládaný přínos SHZ lze očekávat jenom v případě, že jsou navržena podle relevantního návrhového dokumentu, kvalitně namontovaná a v neposlední řadě udržována v trvale provozuschopném stavu. Zda je tento předpoklad naplněn lze objektivně zjistit až na základě inspekčních prohlídek třetí nezávislou osobou. V omezené míře na základě prohlídek rizikovosti daného objektu prováděných riskmanažery některých pojišťoven. Pokud se uvedené prohlídky neprovádí, což je převažující praxe v ČR, vychází mnohdy vlastnící z mylného předpokladu, že administrativní budovy nebo zmíněná hotelová zařízení představují nízké nebo maximálně střední požární nebezpečí. To je vede k omezování prostředků na údržbu, servis a opravy s dopadem na reálný stav dotčených SHZ a tím i rizikovost celého objektu. Analýza stavu kvality instalovaných SHZ, EPS a ZOKT ukazuje, že spoléhat se na dodavatele těchto SHZ není zárukou dosažení odpovídající kvality. Jako platí, že tabulkové požární zatížení není kritériem rizikovosti budov, tak platí, že tímto kritériem není ani počet instalovaných SHZ a potažmo vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení.


Ing. Pavel RYBÁŘ, foto archiv autora

Přístup k lidem se zdravotním postižením u mimořádných událostí – české a rakouské zkušenosti

Tento článek si klade za cíl shrnout aktuální poznatky v péči o lidi se zdravotním postižením u mimořádných událostí. Propojuje některé poznatky z mezinárodního výzkumného projektu EUNAD­ IP, které přednesla na XVI. mezinárodních dnech krizové intervence v Innsbrucku (září 2017) profesorka psychologie z místní univerzity a čelní představitelka Rakouského červeného kříže pro oblast psychosociální pomoci ao. Univ.-Prof. Dr. Barbara Juen, s českými zkušenostmi a zásahovou praxí.
Univerzita v InnsbruckuUniverzita v Innsbrucku
Přístup HZS ČR k problematice osob se zdravotním postižením

Metodické dokumenty
Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) se problematice osob se zdravotním postižením věnuje již dlouhou dobu. V roce 2007 vydalo MV-generální ředitelství HZS ČR „Metodický list Bojového řádu jednotek požární ochrany č. 12 kapitoly S“, zaměřený na zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením na místě zásahu. Východiskem pro zpracování tohoto listu je předpoklad, že správná komunikace může značně napomoci zdárnému provedení zásahu a snížit dopad mimořádné události na zasažené osoby. List popisuje specifika potřeb a přístupu k lidem s postižením smyslovým, tělesným, mentálním, duševním a kombinovaným. V roce 2017 byl aktualizován.
Na specifické potřeby osob se zdravotním postižením odkazuje i STČ-12/IZS – Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci z roku 2012, aktualizovaná v roce 2015.

Různé formy vzdělávání hasičů
Z hlediska vzdělávání příslušníků HZS ČR bylo po vydání výše uvedeného metodického listu téma komunikace s vybranými skupinami osob se zdravotním postižením zařazeno i do Nástupního odborného výcviku příslušníků HZS ČR. Objevuje se také ve speciálních kurzech a instrukčně metodických zaměstnáních pořádaných psychologickou službou HZS ČR. Především se vyskytuje ve specializační odborné přípravě „První psychická pomoc II.“, v rámci níž bylo doposud zrealizováno 15 školení a absolvovalo ji celkem 184 posluchačů.

Dovednosti v komunikaci s osobami s různými formami postižení jsou dále prohlubovány v rámci pravidelné odborné přípravy na stanicích, na hasičských soutěžích ve vyprošťování u dopravních nehod (např. s neslyšícími figuranty) nebo v průběhu pravidelných cvičení IZS.

Mezi další aktivity, které je třeba v této souvislosti zmínit, patří také organizace kurzů znakového jazyka pro hasiče se zdravotnickým vzděláním (tzv. „paramediky“). Tahounem v této oblasti je HZS Zlínského kraje, který v roce 2012 ve spolupráci s Moravským centrem znakového jazyka – 3Dimenze uspořádalo třídenní kurz znakového jazyka, v němž se hasiči učili některé základní znaky pro komunikaci s neslyšícími u mimořádných událostí. Dále byli seznámeni i s různými doporučeními, jak jednat s osobami se sluchovým postižením a jaké pomůcky lze použít ke komunikaci.

Výukové DVD
V roce 2014 bylo natočeno výukové DVD s názvem „Komunikace s osobami se zdravotním postižením při mimořádné události“, které vytvořili příslušníci HZS Zlínského kraje za podpory psychologického pracoviště MV­ generálního ředitelství HZS ČR a ve spolupráci s filmovým studiem Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Do přípravy i samotného natáčení DVD se zapojili členové týmu posttraumatické péče HZS Zlínského kraje pod vedením psycholožky kpt. Mgr. Soni Pančochové. DVD přehlednou formou představuje základní principy poskytování psychosociální pomoci ze zmíněného metodického listu. Slouží jako metodická pomůcka pro příslušníky HZS ČR pro práci s osobami se zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním postižením.

Natáčení výukového DVD se kromě zlínských hasičů zúčastnily i osoby s konkrétním postižením. Jejich přínos nespočíval pouze v přímém vystupování v klipech, které jsou orientovány na nejčastější situace při zásazích, ale především v konkrétních podnětech k tomu, jak by měli zasahující hasiči s handicapovanými osobami jednat (např. základy znakování, použití speciálních pomůcek, vedení nevidomého prostorem s překážkami a po schodech, zacházení s vodícím psem). Zázemí a techniku pro natáčení poskytlo Školní a výcvikové zařízení HZS ČR v Brně. Výukové DVD získalo ocenění v soutěži Projekt roku HZS ČR za rok 2014.

Vzdělávací projekt „BOSPi“
Od roku 2014 HZS Olomouckého kraje spolupracuje se statutárním městem Olomouc na vzdělávacím projektu zaměřeném na osoby se specifickými potřebami v oblasti ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. Projekt nese název „Bezpečnost Osob se Specifickými Potřebami (BOSPi)“. V rámci tohoto projektu byly pod vedením kpt. Bc. Jiřího Janhuby kromě cvičení složek IZS a přednáškové činnosti připraveny dvě brožury pro nevidomé spoluobčany zaměřené na zvládání mimořádných událostí.

V roce 2015 vyšla brožura pro dospělé nevidomé a slabozraké. V roce 2017 byla HZS Olomouckého kraje vydána příručka pro nevidomé a slabozraké žáky základních a středních škol, která jim byla v rámci kraje distribuována přes síť speciálních pedagogických center. Tato brožura získala ocenění Projekt roku HZS ČR za rok 2017.

Karty pro komunikaci s neslyšícími u mimořádných událostí
V roce 2017 byly centrálně publikovány a na každé výjezdové vozidlo HZS ČR distribuovány „Karty pro komunikaci s neslyšícími u mimořádných událostí“. Kromě základních dorozumívacích vět obsahují i piktogramy některých základních pojmů, jako je lidské tělo, dům, a další piktogramy, na nichž mohou lidé se sluchovým handicapem ukázat, zda jsou zraněni a kde je něco bolí, zda se v zasaženém domě ještě někdo nachází, kde je například hlavní uzávěr vody nebo plynu.

Karty jsou unikátní tím, že byly připraveny v úzké spolupráci s neslyšícími. Respektují tudíž i specifické gramatické a syntaktické podoby jazyka sluchově postižených lidí, které jsou pro neslyšící lépe srozumitelné než jazyk lidí bez postižení. V principu se jedná o písemný přepis znakového jazyka. Pro ilustraci je zde uvedena věta „Vytáhneme Vás z vozu.“ tak, jak si ji mezi sebou znakují neslyšící „Já tebe bude vytáhnout.“.

Tyto karty ve spolupráci s neslyšícími připravila zlínská psycholožka kpt. Mgr. Soňa Pančochová a por. Radek Polášek, DiS., který u HZS Zlínského kraje působí jako referent pro vzdělávání a výcvik hasičů. Jejich text přeložila do podoby kopírující větnou stavbu a gramatiku znakového jazyka Miroslava Tylová z organizace 3Dimenze.

Účast na mezinárodních projektech a konferencích
Přístup k dané problematice i výukové DVD zástupci HZS ČR opakovaně prezentovali v rámci mezinárodních projektů (např. projekt EUNAD a EUNAD­ IP, o jehož částečných výstupech bude referováno v článku dále) a na mnoha konferencích. Jednalo se například o seminář Rady Evropské unie „Potřeby osob se zdravotním postižením v průběhu celého cyklu zvládání katastrof“ v Rize nebo o konferenci Rady Evropy v Bruselu „Including People with Disabilities in Disaster Preparedness and Response“, kulatý stůl s mezinárodní účastí u příležitosti dne jednotného evropského čísla tísňového volání „112“ pořádaný v Praze a další.

Osvětová činnost
HZS ČR také pravidelně pořádá pro lidi s postižením různé osvětové akce, mezi které se například řadí přednášky spojené s návštěvou stanice či operačního a informačního střediska, kde se mohou tito lidé lépe seznámit s fungováním IZS i s možnostmi, jak se sami chránit před vznikem mimořádné události a jak si v případě nouze přivolat pomoc.

Rakouský konferenční příspěvek: Reakce a potřeby osob s mentálním postižením při mimořádných událostech

Projekt EUNAD­ IP
Příspěvek profesorky ao. Univ.-Prof. Dr. Barbary Juen přiblížil část výsledků probíhajícího výzkumného projektu EUNAD­ IP zaměřeného na intervenční podporu lidem s postižením při katastrofách. Do tohoto projektu podpořeného Evropskou komisí je na české straně vedle Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zapojeno v roli spolupracujících partnerů i Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) a psychologická pracoviště Policejního prezidia a MV­ generálního ředitelství HZS ČR.

Zkreslené představy o osobách s mentálním postižením
Existuje několik obecně sdílených zkreslených představ spojených s těmito osobami u mimořádných událostí. Mezi ně patří názor, že prožívají mimořádné události zřídka. Dále, že mají nízké povědomí o tom, co se stalo, protože o mimořádných událostech nedovedou mluvit a vzpomenout si na ně. Obecně je také zastáván názor, že pomáhající jsou na tyto situace dobře připraveni. V neposlední řadě panuje přesvědčení, že veškerá předkrizová příprava nebo cvičení osoby s různými formami mentálního postižení pouze znejišťuje, vyvolává u nich paniku a jenom u nich podporuje obavy.

Výsledky výzkumů různých autorů tyto představy vyvracejí. Lidé s těmito formami postižení se setkávají s mimořádnými událostmi ve stejné nebo i vyšší míře než lidé bez něj. I když někdy mají tito lidé velmi omezenou schopnost řeči, traumatizující události si plně uvědomují, protože jsou schopni je vnímat po emocionální linii. Navíc budou pravděpodobně spoustu informací vnímat nepřesně. Může se stát, že mohou zaměřit svoji pozornost na několik dílčích a irelevantních aspektů události (např. blikání modrého majáku, uniforma zasahujících). Reakce na stres může mít podobu epileptického záchvatu. Mohou ji doprovázet kardiovaskulární obtíže, sebepoškozování nebo i zesílení již existujících poruch chování. Pomáhající zpravidla nejsou dostatečně připraveni na specifické potřeby těchto lidí, protože o nich mají nedostatek informací. Jejich opatrovníci zase mají málo informací o zvládání mimořádných událostí. Mezi zasahujícími i opatrovníky panuje shoda na tom, že pořádání cvičení má pozitivní efekt, pokud je pravidelné a reaguje na potřeby těchto zasažených osob.

Tabulka 1 – Možné emocionální reakce u osob s postižením během mimořádných událostí

Osoby s demencí

Osoby s mentálním postižením

Zoufalství a pocity bezmoci

Nejistota

Strach

Strach z nedostatku informací o zdravotnických postupech

Pocity přehlcení událostí a intenzivní stresová reakce

Zamrznutí/tzv. disociace emocionálních reakcí

Tabulka 2 – Možné projevy chování u osob s postižením během mimořádných událostí

Osoby s demencí

Osoby s mentálním postižením

Stažení se do sebe

Stažení se do sebe

Pokusy o útěk

Křik, nadměrná aktivita, nervozita

Nelogické reakce (smích)

Kontroverzní jednání (zvědavost, vzrušení)

Odpor

Agrese, agrese vůči sobě samému (škrábání, kousání)

Přátelské jednání

Extrémní stresová reakce

Otevřenost a přátelskost vůči zasahujícím

Tabulka 3 – Doporučené způsoby zacházení s osobami při mimořádných událostech

Osoby s demencí

Osoby s mentálním postižením

Pomalý, klidný a svědomitý přístup

Klidný přístup

Zajištění klidného a bezpečného prostředí

Přijetí a respekt (ne jednání jako s dítětem)

Respektování soukromí

Individuální přístup ke každému pacientovi

Jednoduchá řeč, opakování

Jednoduchá a srozumitelná řeč

Práce s emocemi (např. nezlehčovat emoce)

Jasná sdělení a instrukce, kterou je možné doplnit obrázky

Blízkost a bezpečí, budování důvěry

Pochvala, dodávání odvahy

Zohlednění osobních potřeb a životní historie

Slovní i mimoslovní přizpůsobení se míře postižení pacienta

Výstupy z expertních rozhovorů a z rozborů událostí
V rámci výzkumu bylo uskutečněno 15 expertních rozhovorů a rozbor 21 událostí (např. smrt klienta, opatrovníka nebo příbuzného, mimořádná událost v zařízení pro osoby s mentálním postižením). Jejich cílem bylo prozkoumat oblasti vnímání, emocionální reakce a chování u osob s těmito formami postižení během reálných mimořádných nebo zátěžových událostí.

V oblasti vnímání je potřeba u těchto lidí počítat s velmi omezenými až téměř nulovými schopnostmi pro pochopení, co se aktuálně děje, a také pro instrukce zasahujících. Emoční oblast a typické projevy chování jsou uvedeny v přehledech, a to zvlášť pro osoby s demencí a s mentálním postižením.

Pár doporučení pro pomáhající
U obou skupin osob se vyplatí věnovat dostatek času pro vybudování vzájemné důvěry. Takto investovaný čas se zasahujícím vrátí tím, že další kroky mohou proběhnout s menším odporem nebo slabšími obtížemi vyvolanými stresovou reakcí. Je­ li to jenom trochu možné, je nutné zapojit do zásahu pečovatele nebo jinou blízkou osobu. Protože se postupy k osobám s demencí a osobám s mentálním postižením od sebe trochu liší, jsou v tabulce opět uvedeny zvlášť pro každý typ postižení.

Shrnutí příspěvku
Lidé s různými formami mentálního postižení reagují na mimořádné události podobně jako lidé bez něj. Tyto reakce jsou intenzivnější a velmi závislé na formě, popřípadě míře postižení. Proto je v těchto situacích nutné počítat s vysokou variabilitou reakcí zasažených, která může u zásahu pomáhající zaskočit. Zasahující se musí připravit na to, že mohou být vnímáni jako ohrožení. Zasažení se také často i brání převozu do nemocnice. Klíčovou roli hraje zapojení pečující osoby do zásahové práce.

Při úmrtí rodinných příslušníků nebo jiných blízkých mají lidé s různými formami mentálního postižení, stejně jako každý jiný pozůstalý, přirozenou potřebu se se zesnulým rozloučit. Proto by neměli být vylučováni z pohřbů a jiných rodinných rituálů.

Závěr
Na poli psychosociální pomoci při mimořádných událostech byl v posledních letech učiněn značný posun k jejímu zkvalitnění a prohloubení přístupů i směrem k osobám se speciálními potřebami a osobám s postižením. Česká republika i Rakousko jsou v dané oblasti zeměmi, které tomuto tématu věnují velkou pozornost.

Na závěr bychom chtěli čtenáře pozvat na konferenci „Bezpečná společnost 2018“, která se bude konat ve dnech 28. až 29. listopadu 2018 ve Vodňanech. Účast přislíbily mimo jiné i ao. Univ.-Prof. Dr. Barbara Juen a Mechthild Schroeter­ Rupieper s odbornými příspěvky na téma psychosociální aspekty leteckých neštěstí.


plk. PhDr. Zuzana DITTRICHOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR, ao. Univ.-Prof. Dr. Barbara JUEN, Univerzita Innsbruck a Rakouský červený kříž, mjr. Mgr. Tomáš ADÁMEK, HZS Jihočeského kraje a Univerzita Innsbruck, foto archiv psychologického pracoviště MV­ generálního ředitelství HZS ČR

V Dolním Benešově proběhl výcvik posádek obojživelných transportérů

Ve dnech 6. a 7. srpna 2018 se na rybníku Nezmar v Dolním Benešově konalo cvičení obsluhy obojživelných pásových transportérů PTS-10, motorových člunů a mobilního velkokapacitního čerpadla. Během akce došlo také k nácviku evakuace osob z hořícího plavidla a záchraně tonoucích.

V pondělí ráno 6. srpna 2018 se v areálu Kamenolomy ČR, s.r.o., štěrkovna Dolní Benešov sešly více než dvě desítky hasičů ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky (ZÚ HZS ČR) z dislokací Hlučín, Jihlava a Zbiroh, aby zahájily pravidelné cvičení. To se koná podle možností čtyřikrát do roka na místech, kde nejméně ruší obyvatele přilehlých obcí. Velením akce byl pověřen zástupce velitele ZÚ HZS ČR plk. Ing. David Kareš. Podle plánu provedení byl výcvik rozdělen na dvě sekce – a to na výcvik s mobilní čerpací stanicí Sigma 590 a plavby s obojživelnými transportéry PTS-10 na stojaté vodě. Komplexní výcvik jednotek požární ochrany (PO) měl realizovat několik dílčích cílů. Mezi ty hlavní patřilo ustavení mobilní čerpací stanice do stanoveného a předem připraveného prostoru a zabezpečení její kompletace a nepřetržité nasazení při velkoobjemovém čerpání. Dále pak práci na vodě za pomoci plovoucích transportérů a motorových člunů nebo evakuaci z poškozených plavidel.

Servis a zkouška funkčnosti čerpadla
Prvním úkolem cvičení bylo spuštění a obsluha dosud během zásahu nepoužité mobilní čerpací stanice Sigma 590, která je určena k odčerpávání velkého množství vody ze zatopených oblastí. Tento stroj dokáže čerpat vodu rychlostí 600 litrů za sekundu s nečistotami do devadesáti milimetrů. Pro jeho přepravu hasiči použili kontejnerový nosič s hydraulickou rukou z důvodu malého prostoru v místě zásahu. Alternativně je možné čerpadlo využít jako čerpací stanici při dodávkách většího množství vody při hasebních pracích většího rozsahu. Čerpadlo váží 4 400 kilogramů a musí ho obsluhovat minimálně šest lidí, aby byli schopni zajistit jeho nepřetržitý provoz. „Toto čerpadlo máme přibližně tři roky. Předtím jsme obsluhovali mobilní čerpací stanici Sigma 400, se kterou jsme pomáhali při povodních v Polsku v roce 2010. Dále obsluhujeme mobilní čerpací stanici Sigma 1500, kterou jsme nasadili při povodních v České republice v roce 2013 a v Srbsku v roce 2014,“ uvedl velitel čety ZÚ HZS ČR ppor. Bc. Břetislav Kroulík. Cílem této části cvičení byl nácvik obsluhy a kontrola čerpadla, případný servis a v rámci cvičení také zkouška funkčnosti čerpadla. Poprvé technici použili sedmicestný rozdělovač a podle měřeného času by byli v pěti lidech schopní čerpadlo uvést do provozu přibližně za tři čtvrtě hodiny. V případě reálného zásahu, kdy by nebyly ideální podmínky, by se doba rozložení prodloužila přibližně o hodinu. „Na tomto výcviku byla jednotka nasazena v omezeném počtu. V případě reálného zásahu v České republice by byla nasazena v počtu šesti příslušníků. V případě zásahu v zahraničí by byl tento stav navýšen o dva příslušníky. Tyto minimální počty se uvádějí z důvodu obtížné manipulace s těžkým příslušenstvím čerpadla, zkrácením doby uvedení do provozu a následným nepřetržitým provozem čerpadla, které může v místě zásahu pracovat 24 hodin denně bez přestávky,“ dodává velitel čety.

Trénink obsluhy pásových transportérů
Druhým úkolem cvičení byl trénink obsluhy dvou obojživelných pásových transportérů PTS-10, které na cvičení dorazily ze záchranných rot z Hlučína a Jihlavy. Jde o totožné repasované vojenské stroje, pouze ten hlučínský má v přední části namontovanou speciální konstrukci, tzv. ledolam. Samotný PTS-10 bez ledolamu v zimě dokáže rozrážet ledy do tloušťky třiceti centimetrů a hlučínští záchranáři ho použili k rozbíjení ker na řece Otavě u Velkých Hydčic v Plzeňském kraji během tuhých mrazů v prosinci roku 2010. K čemu však obojživelný pásový transportér slouží především? Pásové transportéry jsou primárně určené pro pomoc při povodních. Svými technickými parametry slouží k přepravě (evakuaci) osob, vozidel a materiálu. Provozní hmotnost vozidla je 17 000 kg a dokáže přepravit až 72 osob. Užitečné zatížení na vodě je 10 000 kg a na pevnině 5 000 kg. Pro představu tolik váží čtyři osobní automobily. Obojživelník dokáže vyvinout na vodě maximální rychlost deset km za hodinu a na souši dokonce 42 km za hodinu. Není bez zajímavosti, že je použitelný pouze do rychlosti toku 2,5 m/s, takže na prudších řekách se musí využít jiná technika. Aktuálně v České republice má ZÚ HZS ČR k dispozici celkem čtyři stroje – a to v Hlučíně, Jihlavě a ve Zbirohu.

Evakuace osob z hořícího plavidla
Kromě obsluhy techniky a výcviku budoucích strojníků PTS-10 a motorových člunů pevné konstrukce, které se také využívají k přepravě nebo evakuaci osob a materiálu, k záchranným pracím nebo při činnosti potápěčů, se trénovaly i další mimořádné situace. Například záchrana tonoucích nebo evakuace osob z hořícího plavidla. Ta probíhala za účasti přibližně třiceti hlučínských hasičů, kteří přijeli speciálně kvůli nácviku této situace a kteří se okamžitě zapojili a „nalodili“ na jeden z pásových transportérů. V momentě, kdy plavidlo doplulo do středu vodní plochy, vypukl na něm fiktivní požár. Ve skutečnosti oheň simulovala zapálená dýmovnice. Podle instrukcí posádka lodi vysílačkou informovala řídicího důstojníka cvičení, který vyslal hasiče na záchranu ohrožených pasažérů. Během několika minut k plavidlu dorazily tři záchranné čluny (Pioneer Multi, RUSB a Marine) se záchranáři, kteří cestou k hořícímu plavidlu vylovili dvě tonoucí osoby. Ve skutečnosti to byli hasiči v suchých potápěčských oblecích. Poté následovala evakuace ohrožených osob z postiženého plavidla, což obnášelo nalodění maximálního počtu osob na záchranný člun a jejich transport na nejbližší břeh. Na něm čekali další záchranáři, kteří zaevidovali každou osobu, jež vystoupila na břeh, a zeptali se jí na její zdravotní stav, aby mohli v případě zranění okamžitě jednat – například zavolat zdravotnickou záchrannou službu nebo přivolat vrtulník. Evidence osob slouží především k tomu, aby záchranáři měli přehled o tom, že skutečně evakuovali všechny osoby. Proto nastalo zděšení, když se jedna osoba nezaevidovala. Celá simulace záchranné akce s hořícím plavidlem se opakovala s tím rozdílem, že figuranti měli vyvolat větší paniku podobnou reálné krizové situaci a také na palubě obojživelníku přibyl jeden figurant navíc – dítě. I když výsledný čas celé události, během níž například z hořícího plavidla vyskočilo několik osob, se prodloužil, záchranáři se s krizovou situací vypořádali se ctí a nakonec všechny ve zdraví dopravili do bezpečí. Jak ale viděl simulaci záchranné akce zástupce velitele ZÚ HZS ČR? „V rámci výcviků na stojaté a tekoucí vodě připravujeme pro naše příslušníky jednotlivé scénáře, které je připraví na spoustu možných reálných situací. Při evakuaci osob z plavidel nastává velké množství nepředvídatelných stavů – jako je panika, stav plavidla, možnosti záchranných složek a podobně. Vzhledem k různým podmínkám může nastat situace, kdy je potřeba evakuovat i osoby ze záchranných plavidel. V rámci daného scénáře se ukázalo, že jednotky PO dokážou reagovat na nepředvídatelné situace, nicméně je neustále potřeba nacvičovat další postupy v oblasti komunikace, manipulace se zachraňovanými a zvládání záchrany většího počtu osob z vodní hladiny,“ uvedl plk. Ing. David Kareš.

Záchranný útavr HZS ČR
ZÚ HZS ČR zajišťuje činnost od ledna 2009 a má síly a prostředky rovnoměrně rozložené v rámci České republiky.
Záchranné jednotky jsou dislokovány v Hlučíně, ve Zbirohu a v Jihlavě. Záchranný útvar HZS ČR v souladu
se zákonem o Hasičském záchranném sboru ČR plní úkoly jednotky PO při řešení mimořádné události nebo krizové situace,
při obnově území postiženého mimořádnou událostí nebo krizovou situací, plní úlohu vzdělávacího zařízení,
provádí odbornou přípravu podle zákona o požární ochraně, výuku a výcvik k získávání řidičského oprávnění pro potřeby
složek integrovaného záchranného systému a ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

Závěrečné hodnocení
A co závěrečné hodnocení dvoudenního cvičení? „Výcvikům obsluh PTS-10 a motorových člunů se ZÚ HZS ČR věnuje pravidelně a klade na ně velký důraz, jelikož speciální technika vyžaduje značné zkušenosti příslušníků. V oblasti velkokapacitního čerpání jsme prověřili časy nasazení čerpadla, včetně přestavění na různé druhy výtlaků a musím zhodnotit, že jednotka splnila úkol se značným časovým předstihem, což je výzva pro další výcvik a snižování časů nasazení. V oblasti výcviku obsluh PTS-10 se splnily všechny stanovené úkoly – osádky dokázaly reagovat na jednotlivé dílčí scénáře a všichni příslušníci potvrdili svoji připravenost na mimořádné situace při nasazení speciální techniky v rámci mimořádných událostí velkého rozsahu. Celkově musím vysoce ohodnotit profesionalitu všech účastníků výcviku a přístup k plněným úkolům. Za sebe musím konstatovat, že je pro mě – asi jako pro každého velitele – radostí pracovat s takto profesionálními a dobře vycvičenými příslušníky. V rámci dalších výcviků bude ovšem potřeba neustále vylepšovat systém spojení, manipulaci s technikou na tekoucí vodě a případné použití v nepřístupném terénu,“ konstatoval zástupce velitele ZÚ HZS ČR. V úterý 7. srpna 2018 v 15.00 hodin výcvik skončil, naložila se technika a jednotlivé jednotky PO se přesunuly zpět do svých dislokací.


David HARTMANN, DiS., foto autor a Ing. Ivana BOŠKOVÁ
 

Synchronizace kontaktů mezi Portálem krizového řízení Středočeského kraje a databází HZS Středočeského kraje

Předmětem příspěvku je sběr kontaktů od obcí a správních úřadů na úrovni kraje sloužící pro ochranu obyvatelstva (OOB) a krizové řízení (KŘ) s využitelností pro KOPIS HZS Středočeského kraje.

Středočeský kraj tvoří 1 144 obcí ve 26 obcích s rozšířenou působností (ORP). V porovnání s počtem obcí v České republice leží téměř 1/6 obcí na území Středočeského kraje. Pro potřeby OOB a KŘ jde v součtu o necelých 3 000 základních kontaktů na obce včetně kontaktů na bezpečnostní rady, krizové štáby a povodňové komise. Původní forma sběru spočívala ve shromažďování excelovských tabulek, kdy v časových intervalech byly oslovovány všechny potřebné instituce k aktualizaci kontaktů. S tím se pojila velká časová náročnost, chybovost při přepisu a podle zvolených intervalů opožděnost od aktuálního stavu.

V minulosti se mohl používat ke sběru a synchronizaci kontaktů internetový registr „E-pusa“, do nějž měly přístup i orgány veřejné správy, včetně orgánů KŘ, a sběr kontaktů probíhal online. E­ pusa byla propojena s databází HZS krajů, nazývanou také „ISV“ (Oracle), kterou lze editovat přes program IKIS II. Tento registr znamenal jistý pokrok ve sběru dat. Podpora E­ pusy byla však před několika lety utlumena a nahrazena registrem „Správa dat orgánů veřejné moci“ (OVM). V registru OVM byla data členěna odlišně, způsob zadávání byl komplikovaný a struktura nevyhovovala požadovanému datovému modelu. V té době bylo nutné najít nové řešení sběru kontaktů a nevracet se k dávno překonané metodě. Po zjištění, že se na ústřední úrovni nepřipravuje společný projekt pro všechny HZS krajů, byla zahájena jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje (KÚ), který byl ochoten spolu s evropskými fondy financovat pořízení informačního systému pro OOB a KŘ.

Při rozhodovacím procesu o výběru nového informačního systému hrála vekou roli skutečnost, že na KÚ byl používán informační systém „SYPOS“ pro sběr a evidenci dat od zdravotnických a školských zařízení. Tento systém byl programátory postupně modulárně rozšiřován a aplikován podle potřeb a požadavků jednotlivých uživatelů – krajů, obcí, jejich zřizovaných organizací, složek IZS, ale i dalších orgánů. Vhledem k potřebě komplexního nástroje pro krizové řízení, existenci rozšiřujících modulů a stávajícího využití na KÚ bylo dohodnuto, že tato platforma bude sloužit jako základ nového informačního systému. Pořízením dalších modulů a jejich uzpůsobení požadavkům ze strany zadavatele vznikl ucelený nástroj pro krizové řízení jménem „Portál krizového řízení Středočeského kraje“ (PKŘ), který funkčně pokrývá všechny klíčové agendy KŘ:

 • evidence a sběr kontaktů a jejich sdílení a propojení s kontakty v mobilních telefonech,
 • evidence infrastruktury, včetně prvků kritické infrastruktury,
 • plánování - krizové a havarijní plánování, ale i plánování směrem dovnitř organizace - zajištění akceschopnosti, krizové připravenosti apod.,
 • ekonomické funkce pro podporu vyčíslení nákladů na záchranné a likvidační práce a obnovu území v případě krizového stavu,
 • podpora přípravy, realizace a vyhodnocení cvičení složek IZS a krizových štábů,
 • evidence a analýza ohrožení, integrace analytických a modelovacích nástrojů,
 • prevence závažných havárií, nástroje pro stanovení zón, integrace databáze látek,
 • podpora operativní činnosti krizových štábů při mimořádné události nebo krizové situaci,
 • jednotný obraz situace a jeho sdílení nad mapovým podkladem, integrace externích zdrojů dat v reálném čase a jejich vizualizace,
 • nástroje pro svolávání a vyrozumění.

V září roku 2015 byl PKŘ spuštěn na serveru KÚ (obr. 1). Projekt mimo jiné zahrnoval vzájemné optické propojení serverů KÚ a HZS Středočeského kraje, tedy garantované propojení při výpadku externích komunikačních služeb.
Obr.1 Portál (zdroj https://pkr.kr-stredocesky.cz)Obr.1 Portál (zdroj https://pkr.kr-stredocesky.cz)
Model sběru dat v PKŘ je založený na organizační struktuře subjektu, dále na funkcích v rámci subjektu i mimo něj a nastavení vazeb mezi funkcemi. Princip zmiňovaného modelu je možné ukázat na funkci starosty ORP, která je spojena s funkcí předsedy bezpečnostní rady a povodňové komise. V systému je založena funkce starosty ORP s vazbami na další funkce a k této kumulované funkci je přiřazena osoba. Změnu starosty při zachování vazeb mezi funkcemi je možné provést pouhou změnou obsazení a případnou změnou kontaktu. V ostatních propojených funkcích se změna projeví automaticky. Dále je možná propojenost mezi organizacemi. Například příslušník HZS Středočeského kraje je zařazen na funkci ředitele územního odboru a zároveň vykonává funkci člena bezpečnostní rady na několika ORP podle pokynu generálního ředitele HZS ČR. Změna obsazení se při zachování vazeb mezi funkcemi provádí obdobně jako u starosty ORP. Tento model je vhodný pro sběr dat u osob, které systémově vykonávají více funkcí. To je bezesporu běžná praxe v KŘ.

Databáze HZS Středočeského kraje má odlišný model sběru dat, který funguje na základě založení osoby, ke které se připojí funkce podle organizací. Mezi funkcemi není vzájemná vazba. Změna starosty ORP je pak o mnoho složitějším úkonem, je nutné nové osobě všechny funkce postupně přidat, tak jak to bylo u předchůdce. Předchůdci je nutné funkce odebrat. Tento úkon pak bývá časově náročnější a je větší pravděpodobnost chybování ze strany uživatele.

Po zavedení PKŘ bylo nutné vytvořit program, který bude umět jednostranně synchronizovat data z obou platforem. Z počátku se zdálo, že programátoři najdou jednotný klíč k propojení potřebných kontaktů v databázi HZS Středočeského kraje. Vyhodnocení však ukázalo takové rozdíly a specifičnost, že nebylo možné kontakty automaticky spojit a synchronizovat. Tvorba synchronizačního programu, návrhy fungování a dohoda financování zabrala více než rok a půl.

V říjnu roku 2017 byla do programu IKIS II v modulu osoby implementována funkcionalita synchronizace z PKŘ do databáze HZS Středočeského kraje. Nejedná se však o automatickou synchronizaci. Každý jeden kontakt schvaluje a kontroluje zaškolený příslušník HZS Středočeského kraje.

Před samostatnou prací na aktualizaci dat bylo nutné provést několik nastavení v synchronizačním programu. Prvním úkolem bylo definovat a spojit funkce podle číselníků mezi PKŘ a databází HZS Středočeského kraje. Vzhledem k rozdílům a terminologickým odlišnostem programů se některé funkce duplicitně odkazují na jednu v databázi HZS Středočeského kraje. Propojení funkcí je uvedeno na obr. 2.
Obr. 2 Funkce (zdroj program IKIS II)Obr. 2 Funkce (zdroj program IKIS II)
Další problematikou je odlišné přiřazení kontaktů v databázích. V PKŘ je možnost zadat kontakty u jména, které mohou být považovány za soukromé, a potom kontakty k funkcím, které je možné označit jako služební. Tímto způsobem nelze ale postupovat u starostů malých obcí, kde většina funkcionářů používá soukromý telefon k plnění pracovních povinností. V tu chvíli je nutné do synchronizace použít i kontakty soukromé, avšak pro služební využití. V tomto případě je nutné kontrolovat, zda má starosta obce ještě zadaný služební telefon. Pokud nemá, pracovník jeho kontakt převede na typ služební kontakt. Přiřazování kontaktů je uvedeno na obr. 3, kde ve sloupci „Název“ je pojmenování kontaktů z PKŘ. V následujícím sloupci je přiřazení kontaktů do databáze HZS Středočeského kraje z pohledu privátních údajů. Poslední sloupec pak obsahuje kontakty služební.
Obr. 3 Spojení (zdroj program IKIS II)Obr. 3 Spojení (zdroj program IKIS II)
Hlavním úkolem je již zmiňované vytvoření vazby mezi kontakty PKŘ a databází HZS Středočeského kraje. Podle předem specifikovaných podmínek v přechozích odstavcích je v tabulce vazby zobrazen seznam osob se sledovanou funkcí a sledovanými kontakty. Tento seznam je možné filtrovat podle nových záznamů, změn v již editovaných záznamech, odstraněných záznamů apod. Ke každé osobě zadané v PKŘ se automaticky hledá „dokonalý protějšek“ z databáze HZS Středočeského kraje. Porovnává se shoda ve jméně, sledované funkci a kontaktech. Největší prioritu má shoda jmen, avšak při práci došlo k vytvoření duplicit vlivem překlepů ve jménech. To se vyřešilo funkcí největší shody jmen. Program tedy nabídne nejvhodnější shodu a na uživateli je shodu potvrdit a vytvořit tak vazbu mezi osobami. Po vytvoření vazby je nutné podle krajských zvyklostí podle vykonávaných funkcí osobu zařadit do „skupin pro vyrozumění“. Dalším krokem je vyřešit rozdíly v kontaktech mezi databázemi. Zde jsou striktní pravidla pro osoby v organizaci HZS Středočeského kraje a jednotek SDH vzhledem k synchronizaci s databází jednotek SDH „PORT.ALL“. Tito lidé jsou zvýrazněni v tabulkách, vazby a rozdíly v kontaktech se řeší změnou v PKŘ. Tabulka rozdílů ukazuje porovnání obou databází a výběrem, který kontakt z jaké databáze má být ten správný. Po provedení zmíněných třech kroků je osoba zařazena do zpracovaných kontaktů. Prostředí pro práci s kontakty je obsahem obr. 4 a 5.
Obr. 4 Rozdíly (zdroj program IKIS II)Obr. 4 Rozdíly (zdroj program IKIS II) 

Pokud jde o změny, může nastat stav odstranění osoby z funkce na straně PKŘ, který se řeší odstraněním vazby a smazáním sledovaných funkcí u osoby. Dalším stavem je změna v kontaktech, přidání nebo odebrání sledované funkce, který je vyřešen zpracováním rozdílů mezi PKŘ a ISV. Posledním stavem je jmenný rozdíl mezi svázanými osobami. V tomto případě je možné přepsání jména jiné osoby, nebo změna jména sňatkem. V prvním případě je osoba rozvázána a znovu podrobena hledání „ideálního partnera“. Ve druhém případě je povolena změna jména.
Obr. 5 Vazba (zdroj program IKIS II)Obr. 5 Vazba (zdroj program IKIS II)
Při práci a vytváření vazeb byl synchronizační program upravován a vylepšován tak, aby prostředí umožňovalo vysokou efektivitu práce a co možná nejmenší chybovost. Funkce programu budou naplno prověřeny od října tohoto roku, kdy budou aktualizovány kontakty na základě voleb do obecních zastupitelstev. Tento způsob zadávání je v porovnání s manuálním přepisováním v excelovských tabulkách několikanásobně rychlejší a téměř eliminuje chybovost.


kpt. Ing. Roman STRAŇÁK, plk. RNDr. Tomáš HOLEC, HZS Středočeského kraje

Využití informačních systémů HZS Kraje Vysočina při posuzování rizik podlimitních objektů

V Kraji Vysočina nalezneme desítky objektů, které mohou být potenciálním zdrojem rizika pro obyvatele, zaměstnance v objektu samotném a pro další osoby v nedalekém okolí. Přestože převážná většina zmíněných objektů je s podlimitním množstvím nebezpečné látky podle zákona o prevenci závažných havárií (zákon č. 224/2015 Sb.), i tak je nutné v těchto objektech možné riziko rozpoznat a stanovit účinný systém opatření pro ochranu obyvatelstva v případě havárie.

Posouzení rizika vzniku závažné havárie v Kraji Vysočina u objektů s podlimitním množstvím nebezpečné látky bylo provedeno na základě pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 35/2017. Výstupem této analýzy jsou objekty, které představují pro své okolí významné ohrožení. Pro tyto objekty bude zpracována havarijní karta. V pokynu je uveden postup pro posuzování rizika, které zahrnuje identifikaci zdrojů rizik, stanovení zóny ohrožení, analýzu rizik a vyhodnocení rizik. Pro zefektivnění jednotlivých fází posouzení využil HZS Kraje Vysočina informační systémy a rozšířil svůj vlastní Informační systém civilního nouzového plánování (IS CNP) o nástroj pro analýzu a hodnocení rizika podlimitních objektů. IS CNP je webová aplikace, která slouží jako informační podpora pro oblast ochrany obyvatelstva a krizového řízení v rámci HZS Kraje Vysočina. Systém je vystavěn na bezplatných technologiích vlastními silami a běží na intranetu HZS Kraje Vysočina.

Obr.1 Webový GIS klientObr.1 Webový GIS klient
Posouzení rizik podlimitních objektů

Vstupními daty pro identifikaci zdrojů rizik se stal seznam objektů s nebezpečnými látkami vedený Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství. Seznam byl rozšířen o objekty, které byly určeny místní znalostí příslušníků HZS Kraje Vysočina na jednotlivých územních odborech. Tímto způsobem bylo nalezeno přes 300 objektů, z nichž bylo s ohledem na druh a maximální množství nebezpečné látky identifikováno 96 potenciálních objektů v Kraji Vysočina, pro které bylo provedeno posouzení rizika. Zóna ohrožení pro tyto objekty byla stanovena softwarovým nástrojem Optizon.

Před zahájením samotné analýzy rizika byla vytvořena v GIS nová mapová vrstva tzv. významných objektů. Vrstva uchovává z pohledu ochrany obyvatelstva informace o důležitých objektech typu - školy, zdravotnická zařízení, kulturní a sportovní zařízení, obchody, úřady a další. Do vrstvy byly následně doplněny prostřednictvím webového klienta GIS kapacity všech školních zařízení a dalších významných zařízení v Kraji Vysočina a spojení na ně. Data mohou být využita i při jiných analýzách pro havarijní plánování nebo při procesu operačního řízení.

Dalším krokem byl export jednotlivých zón ohrožení z nástroje Optizon a import do geografického informačního systému HZS Kraje Vysočina. Vnější hranice zón ohrožení byly upraveny podle urbanistických, terénních, demografických nebo dalších faktorů hodných zřetele nástrojem ArcMap. Kpt. Ing. Bc. Petr Trefil z oddělení KIS naprogramoval v prostředí Python automatickou linku zpracování vstupních dat, která v jednotlivých zónách ohrožení provádí sumarizaci počtu obyvatelstva, výpis ohrožených významných objektů s uvedením počtu ohrožených osob a výpis seznamu sirén, které je možné v samotné zóně plus jeden kilometr okolo použít k varování obyvatelstva. Výsledek analýzy je uživatelům přístupný formou automaticky refreshované (obnovené) mapové služby v prostředí webového GIS klienta.

Obr. 2 Formulář pro analýzu objektuObr. 2 Formulář pro analýzu objektu
Analýza rizika
A nyní k provedení samotné analýzy rizika. Za tímto účelem byl vytvořen webový nástroj na IS CNP, skládající se z formuláře pro zadávání hodnot a výpočetní logiky pro zjištění úrovně rizika na základě pokynu generálního ředitele HZS ČR. Po vložení povinných údajů uživatelem a potvrzení vidí uživatel číselnou úroveň rizika a hodnocení úrovně rizika. Počet ohrožených osob pro výpočet je získán z GIS a je tvořen trvale žijícími osobami a osobami ve významných objektech v zóně ohrožení. Tento údaj může uživatel podle potřeby editovat. Systém pak sám roztřídí objekty do skupin podle míry rizika. Samotná data analýzy jsou pak uložena v databázi IS CNP a propojena s databází GIS přes jedinečný identifikátor.

Výhodou použití nástroje je přehled objektů a výsledků na jednom místě, možnost filtrace a jednoduchá následná aktualizace všech údajů. U každého objektu je webový odkaz na lokalizaci v GIS a na mapovém portálu MAPY.CZ. Další užitečnou funkcí je možnost exportovat zadané hodnoty pro všechny posuzované objekty ve formátu MS EXCEL. Tato možnost je velmi výhodná pro porovnání zadaných dat, případně jejich rychlou kontrolu. Následně jsou informace uložené v IS CNP využívány pro tvorbu havarijní a krizové plánovací dokumentace.

Obr. 3 přehled objektůObr. 3 přehled objektů
Výsledek hodnocení

Z 96 objektů, u kterých byla provedena analýza, je šest objektů s významným rizikem a 29 objektů se zvýšeným rizikem. Pro objekty s významným rizikem a objekty se zvýšeným rizikem, které ohrožují více než tisíc osob, se v současnosti zpracovávají havarijní karty, které budou součástí havarijního plánu kraje.


kpt. Mgr. Ing. Jan VOSTAL, HZS Kraje Vysočina
 

Aktivity EU v oblasti civilní ochrany v roce 2018

V lednu letošního roku se Bulharsko ujalo svého prvního předsednictví v Radě EU. Vzhledem k tomu, že Evropská komise (EK) předložila v listopadu roku 2017 návrh rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí o mechanismu civilní ochrany Unie (Mechanismus Unie), což je stěžejní dokument EU v této oblasti, bylo hlavní činností bulharského předsednictví v Radě EU (BG PRES) o tomto návrhu intenzivně jednat.

Nicméně za hlavní prioritu si BG PRES v oblasti civilní ochrany stanovilo problematiku snižování rizika katastrof. K tomuto tématu byl ve dnech 30. až 31. ledna 2018 v Sofii uskutečněn předsednický seminář. Sešli se na něm zástupci z 31 států účastnících se Mechanismu Unie a další odborníci z EK, Úřadu Organizace spojených národů pro snižování rizika katastrof (UNISDR), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Světové banky, kteří řeší problematiku zvládání katastrof. Cílem tohoto semináře bylo jednak podpořit sdílení osvědčených postupů, získaných zkušeností a zjištěných problémů při rozvoji a provádění strategií snižování rizika katastrof, tak i propojit potřeby zúčastněných států s podporou a mechanismy, které nabízí EK, UNISDR, OECD a Světová banka.

Na základě výsledků ze semináře a následných jednání v Radě EU dospělo BG PRES k závěrům, že je nutné zlepšit vazbu mezi vědeckým výzkumem a dosaženými výsledky v oblasti snižování rizika katastrof a přizpůsobení se změně klimatu. V této souvislosti BG PRES vyzvalo EK, aby posoudila, jak by se problematika snižování rizika katastrof mohla lépe začlenit do různých politik EU. Doporučení jsou uvedena ve zprávě předsednictví, která rovněž obsahuje shrnutí nejvýznamnějších výsledků BG PRES dosažených na úrovni EU v oblasti civilní ochrany.
V průběhu BG PRES proběhlo v Bruselu ve dnech 4. až 7. března 2018 v pořadí již šesté Fórum civilní ochrany, kde se sešlo přibližně 900 zástupců z veřejného i soukromého sektoru, akademické obce, mezinárodních organizací, orgánů EU, sdělovacích prostředků a dalších subjektů působících v oblasti civilní ochrany v EU a zemích evropského sousedství. Tento ročník fóra byl ovlivněn tím, že se na úrovni EU intenzivně projednával legislativní návrh, který má zásadním způsobem změnit stávající Mechanismus Unie. Celkem se uskutečnila dvě plenární zasedání a dvanáct menších panelových diskusí. Během prvního plenárního zasedání jednali političtí představitelé o nejnovějším vývoji v oblasti evropské civilní ochrany se zaměřením na úsilí o posílení evropských kapacit pro odezvu na katastrofy v EU i mimo ni. Druhé plenární zasedání se věnovalo převážně otázkám souvisejících se začleněním změny klimatu do činností EU v oblasti civilní ochrany. Ostatních dvanáct panelových diskusí bylo zaměřeno hlavně na oblasti, kde je možné v rámci Mechanismu Unie další zlepšení (tzn. nalézt způsoby, jak zrychlit výběr a nasazení týmů civilní ochrany EU; automatizovat pracovní postup pro žádosti o podporu na dopravu a tak ho zrychlit a umožnit tvorbu statistik a přehledů v reálném čase; nalézt více příležitostí, jak posílit spolupráci mezi aktéry civilní ochrany a humanitární pomoci; jak zlepšit výkaznictví a podávání zpráv; prozkoumat možné změny Mechanismu Unie pro nasazování epidemiologů mimo Unii atd.). Tyto otázky vyplynuly hlavně z nedávného auditu Mechanismu Unie, který provedl Evropský účetní dvůr. Účastnící fóra měli také možnost navštívit výstavu věnovanou tématu komunikace a informovanosti o riziku katastrof.

Za HZS ČR se Fóra civilní ochrany nebo alespoň některých jeho částí zúčastnilo celkem devět zástupců. Tato hojná účast ze strany HZS ČR byla způsobena tím, že se během fóra uskutečnila další tři neformální jednání k Mechanismu Unie. První jednání proběhlo na Stálém zastoupení ČR při EU, v rámci kterého se zástupci MV­ generálního ředitelství HZS ČR (MV­ GŘ HZS ČR) setkali s diplomaty a poradci českých poslanců Evropského parlamentu, aby jim vysvětlili, kde jsou hlavní slabiny návrhu EK a jaké dopady by mohl mít tento návrh na Českou republiku a současný systém koordinace pomoci při řešení přírodních nebo člověkem způsobených katastrof. Další jednání tzv. „Like­ minded“ států se konalo na Stálém zastoupení Dánska. Skupina dvanácti států, která měla k návrhu EK od jeho předložení řadu výhrad, se sešla, aby se vzájemně informovala o národních pozicích a dohodla se na společném postoji k jednotlivým bodům návrhu EK. V neposlední řadě také proběhlo neformální setkání generálních ředitelů civilní ochrany EU, v rámci kterého EK naopak zdůvodňovala návrh a potřebu provést změny, které by měly vést především k posílení kolektivní schopnosti EU reagovat na katastrofy a zamezit opakujícím se nedostatkům kapacit během odezvy.

V červenci 2018 převzalo předsednictví v Radě EU Rakousko (AT PRES). Jedním z hlavních úkolů AT PRES bude dokončit přijetí návrhu EK o Mechanismu Unie, jehož kompromisní podoba byla členskými státy EU přijata ještě v červenci po vleklých jednáních zejména v rámci pracovní skupiny Rady EU pro civilní ochranu. Česká republika je s kompromisním návrhem Rady EU spokojena, jelikož obsahuje všechny zásadní pozměňovací návrhy, které zástupci MV­ GŘ HZS ČR průběžně na jednáních vznesli. Jednání o návrhu EK budou nyní probíhat v rámci trialogů mezi Radou EU, EK a Evropským parlamentem s tím, že za Radu EU je bude koordinovat AT PRES, které bude muset pamatovat na tzv. „red lines“ všech členských států EU. V ideálním případě dojde ke schválení nového Mechanismu Unie v prosinci 2018 na jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, kde se sejdou ministři členských států EU zodpovědní za tuto oblast.

V oblasti civilní ochrany se chce AT PRES do konce letošního roku také věnovat obnově po katastrofě. K tomuto tématu už proběhl ve dnech 10. až 11. července 2018 předsednický seminář ve Vídni. Závěry ze semináře budou shrnuty ve zprávě předsednictví, která bude v následujícím období diskutována v rámci pracovní skupiny Rady EU pro civilní ochranu. Dále má AT PRES v úmyslu informovat členské státy EU o vývoji a implementaci Akčního plánu CBRN a probíhající revizi Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury.


kpt. Mgr. Lukáš PIDHANIUK, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto autor

Mimořádné události řešené na úrovni Evropské unie

Sopečná pohoří na území mnoha exotických zemí jsou cílem cestovatelů z celého světa. Divoké a nespoutané vulkány sice rozdávají krásu a život, ale oblasti jejich výskytu bývají častým dějištěm ničivých událostí. Guatemala a Indonésie jsou země, které lákají cestovatele především fascinující přírodou. Na území obou z nich se však nachází mnoho vyhaslých i činných sopek, jejichž aktivita může způsobit katastrofu obrovského rozsahu. V takových případech je nezbytné poskytnout mezinárodní pomoc, na jejíž koordinaci se v rámci mechanismu civilní ochrany Unie (Mechanismus) efektivně podílí Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC).

Sopečná erupce v Guatemale
Dne 3. června 2018 došlo na území státu Guatemala k erupci vulkánu Fuego, jenž se nachází přibližně 40 km jihozápadně od města Guatemala City a vzhledem k častým erupcím patří k nejaktivnějším vulkánům v celé střední Americe. Podle posledních oficiálních údajů bylo evidováno 12 823 evakuovaných osob, 113 úmrtí, 197 nezvěstných a přibližně 3 587 rozmístěno do 16 úkrytů. 8 534 lidí je v péči sociálních služeb a 186 domů bylo zničeno. Národní institut pro seismologii, vulkanologii, meteo­rologii a hydrologii oznámil, že během následujících měsíců lze očekávat stálou aktivitu sopky, která je ovšem považována za normální. Zvýšenou pozornost je však nutné věnovat velkému riziku laharů (velmi rychle tekoucí směs sopečného popela, úlomků ztuhlé lávy a velkého množství vody), a to až do října 2018, jelikož déšť jako primární příčina vzniku laharů v tomto období nabírá na intenzitě.
zdroj: pakistantoday.comzdroj: pakistantoday.com
Po mezinárodní výzvě o pomoc vydané 7. června 2018 Ministerstvem zahraničních věcí Guatemaly byl 15. června 2018 prostřednictvím ERCC aktivován Mechanismus s žádostí o odborníky na monitorování laharů, instalace sítě pro monitorování infrazvuků, řízení rizik a včasného varování. Od 23. června do 14. července 2018 byl v Guatemale nasazen tým civilní ochrany Evropské unie složený ze sedmi odborníků a dvou styčných důstojníků ERCC, který úzce spolupracoval jak s místními orgány, tak s ostatními mezinárodními organizacemi. Dne 14. července obdrželo ERCC druhou žádost, jež měla za cíl rozšířit aktivaci UCPM o druhé nasazení, a to odborníky v oblasti instalace infračerveného systému pro detekci a monitorování laharů. Tento tým byl složen ze čtyř odborníků a jednoho styčného důstojníka ERCC a nasazen na období 22. až 29. července 2018. Oba vyslané týmy se zabývaly zejména:

 • podporou vnitrostátních orgánů při odezvě,
 • instalací seismických systémů pro detekci laharů,
 • školením místních pracovníků při používání těchto systémů,
 • sdílením zkušeností a know­ how o metodologiích v dané oblasti.

Celá mise proběhla úspěšně jak z hlediska komunikace a spolupráce se všemi zúčastněnými aktéry, tak v rámci využití nainstalovaných seismických systémů a efektivní odezvy. Oba týmy civilní ochrany Evropské unie se 29. července 2018 vrátily do svých domovů.

Zemětřesení v Indonésii
Dne 29. července 2018 zasáhlo zemětřesení o velikosti 6,4 stupňů Richterovy stupnice sever ostrova Lombok východně od ostrova Bali, následováno bylo několika dalšími otřesy. Dne 5. srpna 2018 zasáhlo stejnou oblast další zemětřesení o síle 6,9 stupňů Richterovy stupnice, následovalo ještě 362 otřesů, z nichž 18 bylo označeno za „závažné“. Tato mimořádná událost způsobila rozsáhlou devastaci veřejné i soukromé infrastruktury, zasáhla celkem 3 512 789 lidí a vyústila v 392 úmrtí, více než 1 350 zraněných a 387 000 evakuovaných. Otřesy dále poškodily 67 875 domů, 606 škol, 20 veřejných budov, tři nemocnice a strhly tři mostní konstrukce. V důsledku narušení elektrické sítě byly místní úřady nuceny na jeden den uzavřít letiště v Lomboku.
zdroj: RT Newszdroj: RT News
Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (DG ECHO) požádalo všechny subjekty podílející se na odezvě (vládní i nevládní), aby upřednostňovaly pomoc na obtížně dosažitelných a vzdálených místech a zároveň pomoc obzvláště zranitelným skupinám, jako jsou děti, ženy a staří lidé. Prioritní byla evakuace postižených do vytvořených úkrytů a poskytnutí balíčku pomoci, který splňoval veškeré humanitární potřeby. Důraz se kladl také na efektivní distribuci prostředků pro ukrytí (stany, přístřešky) a nepotravinářských potřeb (přikrývky, oděvy, kuchyňské potřeby, hygienické soupravy). Během záchranných a likvidačních prací byla místními orgány ve spolupráci s mezinárodními organizacemi uskutečněna řada posuzovacích misí s cílem stanovit krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý plán odezvy na katastrofu.

Indonéská vláda nevyžadovala aktivaci Mechanismu, hlavním zdrojem financí pro odezvu byl Nouzový fond pro pomoc při katastrofách, vytvořený a sloužící k okamžité finanční podpoře Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. DG ECHO do fondu v případě této mimořádné události přispělo 150 000 eur, celkově se Evropská unie na odezvě podílela částkou 650 000 eur.


kpt. Mgr. Šárka MINTUCHOVÁ, MV-generální ředitelství HZS ČR

V Liberci se konalo Mistrovství České republiky v požárním sportu

Ve dnech 24. až 26. srpna 2018 město pod Ještědem hostilo 47. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR a 65. mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu.

Rychlost, obratnost, přesnost a odvaha – to jsou hlavní vlastnosti, které by měl mít každý hasič. Účastníci mistrovství České republiky (MČR) každý den divákům dokazovali, že jsou jim tyto atributy vlastní. V disciplínách požárního sportu se představila jak družstva mužů Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) a sborů dobrovolných hasičů (SDH), tak jednotlivci ženy, muži, dorostenky a dorostenci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Mistrovství se také zúčastnily týmy hostů z České hasičské jednoty, Moravské hasičské jednoty, HZS podniku Deza, a.s., z Valašského Meziříčí a hasičská reprezentace Slovenské republiky. Aktéři MČR se utkali ve čtyřech hlavních disciplínách požárního sportu – výstup do 4. podlaží cvičné věže, běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 × 100 metrů s překážkami a požární útok.

První soutěžní den organizátoři zahájili výstupem na cvičnou věž v liberecké Home Credit Areně. V pátek 24. srpna od 13.00 hodin se nejdříve představili ženy SDH, dorostenky ve všech věkových kategoriích, mladší a střední dorostenci, kteří absolvovali výstup do 2. podlaží cvičné věže. O hodinu později předvedli mrštnost a sílu starší dorostenci, kteří šplhali do 3. podlaží. V 18.30 hodin se odehrál slavnostní ceremoniál, jenž odstartoval celé mistroství. „Věřím, že vlna obrovských veder a sucha je konečně za námi, a budou tak přívětivější podmínky pro to, aby sportovci podávali ty nejlepší výkony. Jsem rád, že jsme zásah u požáru lesa na Ještědu dobře zvládli a neshořel nám ani Ještěd ani žádné ze sportovišť, kde se budou aktuální hry odehrávat,“ uvedl generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba. „Hasičskému sportu se věnuje po sobě již několik generací a těší mě, že nám každým rokem dorůstá mladá generace, která podává excelentní výkony. Máme se tedy v příštích letech na co těšit,“ dodal.

Hlavní disciplíny požárního sportu
Výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku vážícího minimálně 8,5 kg patří mezi divácky nejzajímavější disciplíny. Této náročné a složité disciplíny, ve které se snoubí výbušná síla rukou s koordinací nohou, se mohou účastnit profesionální i dobrovolní hasiči. Závodník startuje s hákovým žebříkem ve vzdálenosti 32,25 m od čela cvičné věže. Jeho úkolem je doběhnout k věži, zavěsit žebřík na parapetní desku v okně věže a vystoupat co nejrychleji do 4. podlaží, jež se nachází ve výšce 10,85 m. Pokus končí v momentě, kdy se soutěžící dotkne oběma nohama podlahy ve 4. podlaží nebo sepne kontakt cílového zařízení elektrické časomíry. Komu se cvičnou věž tento rok ve finále o absolutního mistra České republiky podařilo zdolat nejrychleji? Jakubu Pěknému z HZS Ústeckého kraje v čase 13,64 s. Národní rekord Kamila Bezruče z HZS Moravskoslezského kraje, který tentokrát skončil na třetím místě, odolal o 39 setin sekundy. Světový rekord z roku 2012 prozatím drží ruský závodník Albert Loginov s časem 12,56 s.

Běh na 100 m s překážkami je disciplína pro jednotlivce, při které závodník 23 m po startu překonává 2 × 2 m velikou bariéru. Poté sbírá dvě minimálně devatenáctimetrové hadice typu C-52 mm, s nimiž běží přes kladinu dlouhou 8 m, širokou 18 cm a vysokou 1,2 m (ženy 0,8 m). Dalším úkolem je spojení hadic, napojení jedné půlspojky na rozdělovač a nakonec po napojení proudnice proběhnutí cílem. Závodník v cíli musí držet hadice takovým způsobem, aby se rozhodčí mohli přesvědčit o správnosti spojení proudnice s hadicí, v případě, že závodník drží proudnici neprůkazně, výsledek se nezapočítává. Dokud rozhodčí neukončí pokus zvednutím praporku, nikdo nesmí zasahovat do nářadí ani vstupovat do dráhy. Proudnici závodník odpojí až na pokyn cílového rozhodčího. Dorostenky a ženy místo dvoumetrové překážky překonávají překážku vysokou 0,7 m. V ženské kategorii dobrovolných hasičů získala zlato Šárka Jiroušová z SDH Poniklá s časem 15,52 s. V mužské kategorii Daniel Klvaňa z SDH Oznice s časem 15,40 s. Ve finále o absolutního mistra České republiky zvítězil Pavel Krpec z HZS Moravskoslezského kraje s časem 15,02 s.

Štafetu 4 × 100 metrů s překážkami plní čtyři členové družstva. Úkolem je v co nejkratším čase překonat všechny překážky a dopravit do cíle štafetovou proudnici. Na prvním úseku překonává hasič překážku, tzv. domeček, na druhém bariéru o velikosti 2 × 2 m. Na třetím úseku uchopí hadice a rozvine je před, na nebo za kladinou dlouhou 8 m, širokou 18 cm a vysokou 1,2 m (ženy 0,8 m), přeběhne ji, seskočí z ní za ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednou půlspojkou je napojí na rozdělovač a připojí proudnici před pásmem odpojení. V něm proudnici odpojí a v pásmu předání ji odevzdá soutěžícímu na čtvrtém úseku. Ten uchopí přenosný hasicí přístroj, uvede ho do činnosti, uhasí hořící kapalinu v nádrži, odloží jej tak, aby se nedotýkal nádrže, a běží dál do cíle. Běžně hasí pouze HZS, SDH přenosný hasicí přístroj pouze přenáší. Za každé družstvo startují dvě štafety. Ve štafetě žen dobrovolných hasiček získala zlato štafeta B SDH Michálkovice s časem 61,58 s. Ve štafetě mužů dobrovolných hasičů družstvo B SDH Zbožnov s časem 56,94 s. Zlatou medaili si odvezl tým A z HZS Moravskoslezského kraje, který dokázal štafetovou proudnici dopravit do cíle za 54,20 s.

Požární útok. Tato „královská“ disciplína je ze všech oficiálních disciplín požárního sportu nejvíce podobná činnosti jednotek požární ochrany při zásahu. Plní ji maximálně sedmičlenné družstvo, jehož úkolem je v co nejkratším čase propojit zdroj vody (nádrž), motorovou stříkačku, hadice, rozdělovač a proudnice, doběhnout ke dvěma terčům vzdáleným 70 m (ženy) resp. 90 m (muži) a nasměrovat proud vody do jejich středu a v co nejkratším čase naplnit nádržky v terčích nejméně deseti litry vody. Požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po nastříkání obou terčů. Musí být proveden a ukončen do dvou minut po startu. Vítězí to družstvo, které pokus dokončilo v nejkratším čase. Kterým družstvům se to podařilo tentokrát?

Nejrychlejší požární útok mezi ženami předvedlo družstvo SDH Chválenice s časem 24,28 s. Mezi dobrovolnými hasiči zvítězilo v požárním útoku družstvo SDH Mistřín s časem 25,76 s. Nejrychlejší požární útok mezi profesionálními hasiči předvedlo družstvo HZS Plzeňského kraje s časem 21,62 s.

Ohromná zkušenost
Zatímco výstup na cvičnou věž se konal v pátek v Home Credit Areně, ostatní disciplíny se uskutečnily na sousedním atletickém stadionu v areálu Sport Park Liberec. Co obnášela příprava takové akce, jako bylo MČR v požárním sportu? „MČR je prestižní sportovní podnik. Pro každý kraj, který má možnost ho pořádat, je výzvou a záleží pouze na něm, jak se s ní popere. V Libereckém kraji jsme chtěli docílit toho, aby bylo letošní mistrovství poutavé a zajímavé, férové a čestné pro všechny účastníky. Proto jsme první koordinační schůzku organizační skupiny měli již minulý rok v září. Od té doby jsme se scházeli pravidelně, ladili a zařizovali, domlouvali a organizovali. Pro celý náš tým byla organizace tohoto svátku požárního sportu, jakým MČR bezesporu je, ohromnou zkušeností,“ uvedla tisková mluvčí HZS Libereckého kraje por. Bc. Pavlína Bílková, DiS.

Nejlepší z nejlepších
Na mistrovství přijeli nejen ti nejlepší sportovci a sportovkyně z celé České republiky, ale jako každý rok ho navštívila také řada hostů z vedení Ministerstva vnitra, vysocí představitelé HZS ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, vrcholní představitelé společenského, kulturního a politického dění, i lidé, kterým požární sport učaroval. Nechyběl ani doprovodný program. Na několika místech ve městě bylo možné zhlédnout výstavu fotografií Hasiči vlastníma očima, která se konala v budově Krajského úřadu Libereckého kraje a obchodních centrech Forum a Géčko. Pro děti pořadatelé v areálu stadionu umístili skákací hrad a další atrakce. Nechyběly ani prezentační stánky partnerů nebo výstava požární techniky. V čem byl letošní ročník výjimečný? „Letošní novinkou pro sportovce, návštěvníky i nás jako pořadatele byl celý zahajovací program mistrovství. Tedy pátek 24. srpna 2018. Poprvé v historii se totiž konala disciplína výstup do 4. patra cvičné věže v hale. Zároveň v aréně proběhl slavnostní nástup závodníků a celé zahájení akce. Bylo to nezvyklé, zajímavé a mělo to zvláštní atmosféru. Využili jsme možnosti, jež nám nabízelo zázemí Home Credit Arény, kde se pořádají velké koncerty a která je domovem úspěšného hokejového klubu Bílí Tygři Liberec,“ uvedla tisková mluvčí HZS Libereckého kraje.

V neděli odpoledne 26. srpna 2018 organizátoři MČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu Liberec 2018 slavnostně ukončili. Mistryněmi republiky za rok 2018 se staly ženy z SDH Poniklá. Mezi družstvy SDH mužů si titul Mistra ČR v požárním sportu odvezl SDH Mistřín. V celkovém hodnocení družstev vybojoval prvenství HZS Plzeňského kraje. Po sedmi letech tak vystřídal družstvo HZS Moravskoslezského kraje, které letos dosáhlo „pouze“ na stříbrnou medaili. „Všechno jednou začíná, všechno jednou končí. Děkuji HZS Libereckého kraje za jeho velice iniciativní přístup v přípravě tohoto mistrovství a vysokou organizační úroveň. Byl jsem na mnoha mistrovství a pokaždé jsem zažil časové skluzy. Tady to šlo jako na drátkách, tady to bylo perfektní,“ uzavřel MČR náměstek generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Ing. František Zadina, který zároveň poděkoval jak samotným sportovcům, tak rozhodčím i divákům. Kde se však bude konat příští MČR? Putovní proudnice poputuje do Ústí nad Labem. Více informací naleznete na webových stránkách: www.mrps2018.cz.


por. Bc. Pavlína BÍLKOVÁ, DiS., David HARTMANN, DiS., foto autor

V Jablonci žijí Červeným křížem

Maskot výukyOrganizace Červeného kříže a Červeného půlměsíce je mezinárodní humanitární organizace s historií delší 150 let, která působí ve 191 zemích světa. Jejím hlavním posláním je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických rozdílů a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.

V Jablonci nad Nisou je jeden z více než šedesáti pobočných spolků hlavního spolku Českého červeného kříže (ČČK) se sídlem v Praze. Každý z oblastních spolků (OS ČČK) se řídí stanovami ČČK, ale jinak má vlastní právní subjektivitu. Na činnost jabloneckého spolku přispívá například statutární město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj. Některé dotace však získáváme prostřednictvím hlavní organizace a větší část prostředků na činnost musíme zabezpečit vlastní aktivitou.

Oblastní spolek se dělí na dvě části, a to tzv. pracovní, kterou tvoří úřad oblastního spolku a jeho zaměstnanci, a část komunitní, tedy tu, kterou tvoří dobrovolníci a členové místních skupin ČČK, volení představitelé valného shromáždění, výkonná a dozorčí rada. Dohromady jsme oblastním spolkem, který připravuje a realizuje různé osvětové akce, organizuje humanitární jednotku na možnou pomoc při mimořádných událostech malého i velkého rozsahu, pečuje o bezpříspěvkové dárce krve, v rámci vlastní činnosti koná zdravotnickou asistenci a dozor na různých kulturních i sportovních akcích, ale také se účastní společných cvičení v rámci integrovaného záchranného systému (IZS).

Humanitární jednotka
Je to skupinka aktivních členů spolku, kterou tvoří zdravotníci profesionálové, ale i úředníci, dělníci a podnikatelé, které pojí jedno, a to je zájem o pomoc druhým lidem v nouzi. Někteří z nás jsou ze zdravotnických oborů, ale většina jsou laici, kteří se naučili poskytovat první Předávání medailí dárcům krvePředávání medailí dárcům krvepomoc a snaží se v této činnosti neustále zdokonalovat a svůj volný čas věnují práci pro oblastní spolek. Zkušenosti v poskytování první pomoci získávají především na již jmenovaných akcích, které jsou pro oblastní spolek velkým přínosem. V případě, že dojde k vážné mimořádné události, jsou členové spolku připraveni sbalit si věci a vyrazit pomáhat. Například jsme se na základě výzvy vydali do Mělníka postiženého povodní, kde jsme celý týden místním pomáhali. Naše práce při povodních bývá v evakuačních centrech. Pečujeme o lidi, kteří museli opustit své domovy, poskytujeme první pomoc, staráme se o děti a seniory. Nemocné přestárlé občany jsou někteří z nás pod vedením lékaře schopni ošetřovat (chronické rány apod.).

Naši členové se podílí na sběru a distribuci humanitární pomoci, monitorují zasažené území a mapují potřeby po té, co voda opadne. Máme smlouvu i s oddělením krizového řízení obce s rozšířenou působností a před dvěma lety na silvestra jsme zajišťovali nouzové ubytování osob při požáru panelového domu, včetně oblečení a základních potřeb.

Přidat se k nám může každý, kdo je ochoten se učit nové věci a věnovat alespoň tři hodiny týdně ze svého času.

Spolek má také své zaměstnance
Ředitelka úřadu oblastního spolku má na starosti agendu týkající se místních skupin, členské základny, dobrovolníků, bezpříspěvkových dárců krve, jednání a komunikaci s úřady a s ostatními složkami IZS, získávání finančních prostředků a zajištění chodu oblastního spolku, personální a ekonomickou dokumentaci, přípravu vyúčtování dotací a grantů, reprezentaci oblastního spolku navenek. Připravuje ke schválení plán činnosti a je odpovědná za jeho plnění. Veškeré úkoly, které jsou plánem činnosti dány, realizují zaměstnanci.
Příměstký tábor ČČKPříměstký tábor ČČK
V rámci projektu Help trans neboli pomoc v pohybu zabezpečují dopravu ČČK, určenou hlavně pro seniory nad 65 let věku, nebo pro tělesně postižené nad 26 let, kteří potřebují dopravit nejen k lékaři nebo na rehabilitaci, ale také za pietou, kulturou nebo na nákupy. V současnosti máme téměř 200 klientů, které vozíme, někdy i do větší vzdálenosti. Při cestách mimo město Jablonec nad Nisou jim nově můžeme poskytnout i potřebný doprovod.

Zajímavostí je pohotovostní služba k tísňové péči. Je poskytovaná „Andělem strážným“, což je nouzové tlačítko, a je návaznou službou pro klienty, kteří o tento druh služby mají zájem (rodina je daleko, zaneprázdněná). V případě, že klient upadne, zavolá dispečerka nás z ČČK, protože u nás jsou uložené klíče od klienta a základní zdravotní informace. Okamžitě jedeme ke klientovi, zkontrolujeme, zda nedošlo k úrazu, pomůžeme mu vstát, popřípadě s umytím a převlečením a zkontrolujeme životní funkce. Pokud se klient cítí v pořádku, odjíždíme. Tuto službu zajišťujeme již čtvrtým rokem a je o ni velký zájem.
Zdravotnická asistenceZdravotnická asistence
Zaměstnanci pečují o majetek OS ČČK, udržují ho. Připravují věci potřebné na akce, podílejí se na školení jako lektoři a udržují vysoký standard kvality vzdělávání a dosažených akreditací školicího střediska. Koordinují osvětové akce, zdravotnický dozor a nahlášené kurzy tak, aby se na jejich realizaci podíleli všichni, tj. nejen zaměstnanci, ale i členové OS ČČK.

Jak se stát členem ČČK?
Je to jednoduché. Pokud vás to k nám táhne, je vám více než šest let, můžete si stáhnout přihlášku, vyplnit jí a přijít na oblastní spolek. Představíme vám naši činnost i možnosti místních skupin a je jen na vás, jak se rozhodnete. Přihlášku přijmeme a po valném shromáždění místní skupiny a uhrazení ročního příspěvku se stáváte platným členem Českého červeného kříže s právem podílet se na činnosti a rozhodování.

Naše základní poslání je pomáhat ostatním. Základním pilířem naší humanitární jednotky je příprava na činnost při mimořádných událostech. Učíme se poskytovat první pomoc, ale také první psychickou pomoc, jednání s lidmi v kritických situacích a součinnost se složkami IZS. Naši členové se stávají dobrovolnými zdravotníky ČČK a získávají praxi ošetřováním v terénu. Pokud jste způsobilí učit první pomoc a máte chuť předávat znalosti jiným, stanete se jedním z našich lektorů a můžete se podílet na přípravě a realizaci kurzů první pomoci pro děti ve školce, ve škole, pro dospělé, policii, dobrovolné hasiče, nebo se budete věnovat výchově dětí v kroužku, na táborech pobytových i příměstských. Možností je mnoho, a pokud se rozhodnete svobodně a dobrovolně stát se naším členem, přijímáte i určité povinnosti.

Červený kříž a bezpříspěvkové dárcovství krve
V České republice je Červený kříž spjat s darováním krve již od doby první republiky. Naším velkým současným úkolem je přesvědčit hlavně mladé lidi, že darovat krev bez vidiny finanční odměny je ta nejbezpečnější cesta, jak pomoci dát šanci na život. Proč? Je to prosté, když za úmyslem darovat nemáte vidinu zisku, nemáte důvod lhát o svém životním stylu, nebo o svém zdravotním stavu. I když je dárcovství krve morální počin, je nutné si uvědomit, že pokud něco zamlčíte, nebo budete lhát, můžete ohrozit život toho, komu pomáháte. Na druhou stranu bezpříspěvkové dárcovství pečuje i o vás, jako o dárce, hlídá váš zdravotní stav a má nastaveny hranice, aby případný odběr krve, nebo jiných krevních derivátů neohrozil vaše zdraví. Zkrátka, darovat krev je normální.

Co říci závěrem?
Náš oblastní spolek je uskupení různých lidí, rozdílných povolání a různorodých zájmů. Spojuje nás právě organizace Červeného kříže. Všichni se snažíme udělat ze světa lepší místo. Někdo organizuje výlety pro svou místní skupinu, jiný vzdělávání nebo řadu praktických cvičení. Snažíme se spolupracovat s ostatními složkami IZS, v rámci naší činnosti navštěvujeme zajímavá místa i akce. Ačkoliv nejsou všichni naši členové „kovaní záchranáři“ či profesionální zdravotníci, už několikrát ve svém osobním civilním životě zachránili lidský život. Naše společné principy, kterými jsou nestrannost, nezávislost, neutralita, jednota, dobrovolnost, humanita a světovost, si osvojujeme i v osobním životě. Myslím si, že zmírňovat utrpení nemusíte jen u obrovských katastrof a válečných konfliktů, ale i v běžném životě. Denně překonáváme malé či větší katastrofy, utrpení či radosti, učíme se kráčet bok po boku a sdílet radost i bolest, aby svět byl lepším místem.


Kateřina HAVLOVÁ, OS ČČK Jablonec nad Nisou, foto autorka

Deset let Mladého záchranáře v Písku

Každoročně se v měsíci květnu pohybují skupinky dětí po parku Na Výstavišti v Písku, kde plní různé úkoly. Důvodem je okresní kolo soutěže „Mladý záchranář – dokaž, že umíš“, které pro žáky základních škol připravuje územní odbor (ÚO) Písek, HZS Jihočeského kraje.

Vzdělávání všech věkových skupin obyvatelstva v oblasti jeho přípravy na mimořádné události tvoří u HZS Jihočeského kraje základní pilíř preventivně výchovné činnosti. Prioritní skupinou je právě mládež, která bude v nadcházející době tvořit svými vědomostmi a názory zdravou a připravenou společnost. Po začlenění témat „Ochrany člověka za mimořádných událostí“ do výuky základních a středních škol podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z roku 2003 a následného zapracování této problematiky do Rámcových vzdělávacích programů v roce 2004 začala školská zařízení hledat vhodný způsob, kterým by smysluplně tyto skutečnosti v praxi zrealizovala. Od klasické výuky dnes mnohé školy přistupují k pořádání tematických projektových dnů zaměřených na danou problematiku. Praktická výuka byla vždy pro žáky přínosem, a pokud je podána hravou, soutěžní formou, má na cílovou skupinu zaručený úspěch.

V rámci zkvalitnění preventivně výchovné činnosti se pořádají branně bezpečnostní soutěže po celém území Jihočeského kraje. Ty organizují přímo příslušníci HZS Jihočeského kraje nebo se alespoň aktivně podílejí na jejich zabezpečení a realizaci s ostatními spolky, neziskovými organizacemi, které se věnují této problematice. Jednou z takových soutěží je i „Mladý záchranář – dokaž, že umíš“. Soutěž se připravuje pro žáky základních škol okresu Písek a je rozdělena do dvou věkových kategorií (1. a 2. stupeň). Narůstající počet přihlášených družstev a jejich připravenost nám dává naději do budoucích let, že jdeme správným směrem.

Historie soutěže
V roce 2018 soutěž oslavila své jubilejní desáté výročí působení na území píseckého okresu. V průběhu deseti let prošla různými obměnami, až si vybojovala pevné místo zájmu základních škol i dalších zájmových skupin či oddílů. Kolébkou Mladého záchranáře na území Jihočeského kraje je ÚO Strakonice, který se soutěží tohoto typu začal zabývat již v roce 2000. Soutěž ve Strakonicích organizačně i finančně podporuje Klub svazu civilní ochrany Strakonice. Po vzoru strakonických kolegů navázal úzkou spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže (ČČK) Písek, který již každoročně pořádal okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků. V prvních letech byl ÚO Písek svými ukázkami a připravenými stanovišti pouze doplňkovým programem pro soutěžní družstva ČČK. Až v roce 2009 se uskutečnila první samostatná soutěž, kterou organizovali písečtí hasiči, probíhala souběžně se soutěží hlídek mladých zdravotníků. Začínala pod původním názvem „Víš, jak se ochráníš?“. Soutěžící si mohli na čtyřech stanovištích ověřit své znalosti z oblasti varování, evakuace, požární ochrany, či používání a volání na tísňové linky. Od té doby je podmínkou pro všechna přihlášená družstva účast v obou soutěžích.

Po úspěšném ročníku 2009 byla v následujícím roce zavedena soutěž na všech okresech Jihočeského kraje, která vyvrcholila krajským kolem, pořádaném na Výstavišti v Českých Budějovicích. Od té doby si Mladý záchranář v Písku vybudoval pevné postavení jako rovnocenný partner kolegů z ČČK, s nimiž každoročně HZS ČR soutěž připravuje. Soutěž pro žáky základních škol s obdobným názvem „Mladý záchranář v akci“ pořádá každoročně ředitelství HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích v nové, modernější, atraktivnější podobě. První kolo této soutěže probíhá přes mobilní síť Facebook. Nejlepší týmy se pak mohou zúčastnit druhého „akčnějšího“ kola na stanici v Českých Budějovicích, kde se soutěžící stanou součástí fiktivního zásahu.

Krajské soutěže se účastní i soutěžní týmy z píseckého okresu, které dosahují velmi dobrých výsledků, což nás samozřejmě těší.

Zájem škol přetrvává
Přesto původní Mladý záchranář v Písku neupadl v zapomnění a každoročně přiláká do soutěže řadu mladých účastníků. Ti změří síly v šesti soutěžních disciplínách. Správně poskládají evakuační zavazadlo, absolvují odborný test ochrany obyvatelstva a požární ochrany, prokáží znalosti z oblasti topografie a správného použití hasicích přístrojů podle druhu hořlavé látky. Nakonec zhodnotí dovednosti při hašení džberovou stříkačkou a hodu granátovou atrapou na cíl. Skutečnost, že Mladý záchranář není pouze doplňkovou soutěží ČČK, nám dokazují základní školy v našem okrese, které HZS ČR kontaktují s žádostí o účast právě v soutěži nebo o provedení individuální přípravy přímo na škole. V rámci dobré spolupráce s naším partnerem přednáší každoročně příslušníci HZS ČR i na týdenním kempu pořádaném ČČK pro mladé zdravotníky. Vzhledem k tomu, že soutěž organizačně zajišťují zejména příslušníci denní směny HZS ČR, probíhá již dlouhodobě vzájemná výpomoc ÚO Písek a ÚO Strakonice na pořádání svých okresních kol. V roce 2015 přibyl píseckému Mladému záchranáři další partner, kterým je Město Písek. Z důvodu jednostranného zaměření některých škol na soutěž ČČK nebo na soutěž HZS ČR, je od tohoto roku vyhlašována kategorie „Všestranný mladý záchranář“. Účelem je, aby se správný záchranář uměl zachovat nejen při mimořádných událostech, ale zároveň dokázal i poskytnout kvalitní první pomoc. V této kategorii se prolínají výsledky obou soutěží a vítězové jsou odměněni poháry, které do soutěže Město Písek každoročně věnuje. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 26 pětičlenných týmů. Je potěšujícím faktem, že soutěž pořádaná v Písku neoslovila pouze místní základní školy, ale o účast projevily zájem i přespolní školy, např. z Milevska, Kovářova a Chyšek, vzdálené až 40 km od místa konání.

Připravená mládež zábavnou formou
Písek dnes nabízí základním školám pestrou škálu vědomostních i dovednostních soutěží, např. Mladý záchranář, Mistr Jan Hus následníkům nebo Prácheňské přebory, kde má HZS ČR a příprava na mimořádné události své místo k uplatnění. Výsledkem snad zůstane nesmazatelná stopa v mysli některých účastníků, kteří možná nikdy své znalosti prakticky nezhodnotí, ale svojí připraveností budou hodnotným článkem naší fungující společnosti. A jelikož slogan, štěstí přeje připraveným, má své opodstatnění, popřejme Mladému záchranáři další úspěšné roky a velkou řadu mladých připravených účastníků.


mjr. Bc. Daniel FOŠUM, HZS Jihočeského kraje, foto autor

vytisknout  e-mailem