Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 9/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vám nabídneme rozbor požáru v hotelu Eurostars David v Praze. Dozvíte se o typickém použití stabilních hasicích zařízení v realizační praxi. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM najdete shrnutí aktuálních poznatků v péči o lidi se zdravotním postižením u MU. Nahlédnete do výcviku posádek obojživelných transportérů na rybníku Nezmar. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme se synchronizací kontaktů mezi Portálem krizového řízení Středočeského kraje a databází HZS Středočeského kraje. Dále s MU řešenými na úrovni Evropské unie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. V INFORMACÍCH máme výsledky z Mistrovství ČR v požárním sportu v Liberci. 

Dne 2. srpna 2018 se v areálu Správy státních hmotných rezerv v ulici 5. května v Doksech oficiálně zahájil provoz dočasné „kontejnerové“ stanice.

Stanice byla otevřena v provizorních podmínkách již 1. června 2018. Hasiči měli k dispozici pouze velitelský kontejner, nouzové sociální zařízení a kontejner pro skladování materiálu. V tomto zkušebním provozu stanice fungovala zhruba do poloviny července. V průběhu zkušebního období byly jednotky požární ochrany během dne v Doksech a na noc se přesouvaly na stanici v České Lípě. Z tohoto důvodu se vypracoval denní a noční poplachový plán.

Důvodů, proč byly Doksy vybrány pro výstavbu dočasné stanice, je mnoho. Jedním z hlavních je vysoký počet mimořádných událostí a nízké pokrytí jednotkami požární ochrany v této oblasti. Doksy jsou vyhledávanou rekreační oblastí, ke které neodmyslitelně patří Máchovo jezero. V letních měsících se zvyšuje koncentrace lidí, množství lesních požárů a častější nehodovost zejména motocyklů na již vytížených komunikacích, jako jsou silnice č. 38 nebo č. 9.

K výstavbě posloužily stavební buňky, ze kterých vzniklo tzv. buňkoviště. Nově přidané kontejnery upravené k požadovaným účelům budou sloužit jako stanice do doby, než bude dokončena nová budova stanice Doksy.

Na stanici slouží velitel a tři směny po pěti příslušnících. Zázemí mají v pěti klimatizovaných kontejnerech (kancelář velitele, denní místnost, šatna, ložnice a sociální zařízení).

V současné době má HZS Libereckého kraje vlastní pozemek určený pro výstavbu nové stanice, vypracovaný projekt včetně stavebního povolení. V případě, že HZS Libereckého kraje získá v následujícím roce finanční prostředky, stavba nové stanice bude zrealizována do konce roku 2020.

Slavnostního otevření se zúčastnil generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS Libereckého kraje plk. Ing. Luděk Prudil, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, někteří poslanci a senátoři, zástupci města Doksy, starostové okolních obcí a další.
Genmjr. Ing. Drahoslav Ryba řekl: „Jsem velmi rád, že stanice tady vzniká. Budu se těšit na to, že se nám podaří společně zlepšit i prostory, ve kterých budete sloužit. Dneska je to provizorium, ale věřím, že se do dvou let opět sejdeme a budeme moci kolaudovat nové prostory. Věřím, že stanice v těchto místech má plné oprávnění a že se vám zde bude dobře sloužit.“

„Stanice, kterou svět neviděl. To, co je vybudováno, tady ještě před nedávnem nebylo. Hasiči zde sloužili jako na letním táboře. Jediné, co měli k dispozici, byl velitelský kontejner, stoleček, čtyři židle, slunečník a auto pod holým nebem, to bohužel pod holým nebem i nadále zůstává. I za těchto stísněných podmínek jsme za dva měsíce zkušebního provozu ověřovali detaily požárního poplachového plánu tak, jak je vypracován pro tuto lokalitu. Ověřovaly se průjezdy složitými podmínkami v lesích, jednotka se seznamovala se svým hasebním obvodem, i tak za tuto dobu hasiči zasahovali u 70 událostí. To svědčí o tom, že tato lokalita stanici s profesionálními hasiči potřebuje,“ uvedl plk. Ing. Luděk Prudil.

Při této příležitosti generální ředitel HZS ČR spolu s ředitelem HZS Libereckého kraje udělil medaili Za věrnost III. stupně dvěma příslušníkům - plk. Mgr. Jiřímu Pokornému a nstržm. Martinu Hodačovi a služební slib složilo devět nových příslušníků HZS Libereckého kraje.

Genmjr. Ing. Drahoslav Ryba pokračoval: „U hasičů je dobře vidět, že tady je nejvíce zapálených lidí ze všech profesí, kteří jsou jí plně oddáni. Odměnou za to jsou jim zachráněné životy, pomoc spoluobčanům a hlavně dobrý pocit z dobře odvedené práce. Přál bych si, aby medaile byla připomínkou toho dobrého pocitu pro vás, že dobře vykonáváte práci, a chtěl bych také, abyste ji od nás přijali jako poděkování za práci, kterou děláte.“ Pronesl také několik slov k novým příslušníkům: „Budete skládat slavnostní slib. Jde o veřejné prohlášení toho, že jste ochotni zachraňovat životy, zdraví, majetek při požárech a jiných mimořádných událostech a že jste ochotni, bude­ li to potřeba, nasadit svůj vlastní život. Zvolili jste si povolání, u jehož zrodu stála myšlenka asi ta nejcennější a nejkrásnější, a to je pomáhat spoluobčanům v nouzi. Je to povolání smysluplné, nádherné, ale také přiznejme, že i nebezpečné. Chtěl bych vám popřát, aby se toto povolání pro vás stalo povoláním celoživotním. A hlavně, abyste se vždy vrátili na stanici, ke svým blízkým a k těm, které máte rádi, od všech zásahů v pořádku domů.“

Plk. Ing. Luděk Prudil doplnil: „Také bych osobně rád poděkoval kolegům za dlouholetou práci u Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří budou dnes oceněni. Vítám současně nové příslušníky u této složité práce a věřím, že u nás vydrží dlouhou dobu a nebudou litovat, že si zvolili toto zaměstnání.“


Lenka NOVÁKOVÁ, foto autorka

vytisknout  e-mailem