Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 9/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vám nabídneme rozbor požáru v hotelu Eurostars David v Praze. Dozvíte se o typickém použití stabilních hasicích zařízení v realizační praxi. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM najdete shrnutí aktuálních poznatků v péči o lidi se zdravotním postižením u MU. Nahlédnete do výcviku posádek obojživelných transportérů na rybníku Nezmar. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme se synchronizací kontaktů mezi Portálem krizového řízení Středočeského kraje a databází HZS Středočeského kraje. Dále s MU řešenými na úrovni Evropské unie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. V INFORMACÍCH máme výsledky z Mistrovství ČR v požárním sportu v Liberci. 

Sopečná pohoří na území mnoha exotických zemí jsou cílem cestovatelů z celého světa. Divoké a nespoutané vulkány sice rozdávají krásu a život, ale oblasti jejich výskytu bývají častým dějištěm ničivých událostí. Guatemala a Indonésie jsou země, které lákají cestovatele především fascinující přírodou. Na území obou z nich se však nachází mnoho vyhaslých i činných sopek, jejichž aktivita může způsobit katastrofu obrovského rozsahu. V takových případech je nezbytné poskytnout mezinárodní pomoc, na jejíž koordinaci se v rámci mechanismu civilní ochrany Unie (Mechanismus) efektivně podílí Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC).

Sopečná erupce v Guatemale
Dne 3. června 2018 došlo na území státu Guatemala k erupci vulkánu Fuego, jenž se nachází přibližně 40 km jihozápadně od města Guatemala City a vzhledem k častým erupcím patří k nejaktivnějším vulkánům v celé střední Americe. Podle posledních oficiálních údajů bylo evidováno 12 823 evakuovaných osob, 113 úmrtí, 197 nezvěstných a přibližně 3 587 rozmístěno do 16 úkrytů. 8 534 lidí je v péči sociálních služeb a 186 domů bylo zničeno. Národní institut pro seismologii, vulkanologii, meteo­rologii a hydrologii oznámil, že během následujících měsíců lze očekávat stálou aktivitu sopky, která je ovšem považována za normální. Zvýšenou pozornost je však nutné věnovat velkému riziku laharů (velmi rychle tekoucí směs sopečného popela, úlomků ztuhlé lávy a velkého množství vody), a to až do října 2018, jelikož déšť jako primární příčina vzniku laharů v tomto období nabírá na intenzitě.
zdroj: pakistantoday.comzdroj: pakistantoday.com
Po mezinárodní výzvě o pomoc vydané 7. června 2018 Ministerstvem zahraničních věcí Guatemaly byl 15. června 2018 prostřednictvím ERCC aktivován Mechanismus s žádostí o odborníky na monitorování laharů, instalace sítě pro monitorování infrazvuků, řízení rizik a včasného varování. Od 23. června do 14. července 2018 byl v Guatemale nasazen tým civilní ochrany Evropské unie složený ze sedmi odborníků a dvou styčných důstojníků ERCC, který úzce spolupracoval jak s místními orgány, tak s ostatními mezinárodními organizacemi. Dne 14. července obdrželo ERCC druhou žádost, jež měla za cíl rozšířit aktivaci UCPM o druhé nasazení, a to odborníky v oblasti instalace infračerveného systému pro detekci a monitorování laharů. Tento tým byl složen ze čtyř odborníků a jednoho styčného důstojníka ERCC a nasazen na období 22. až 29. července 2018. Oba vyslané týmy se zabývaly zejména:

  • podporou vnitrostátních orgánů při odezvě,
  • instalací seismických systémů pro detekci laharů,
  • školením místních pracovníků při používání těchto systémů,
  • sdílením zkušeností a know­ how o metodologiích v dané oblasti.

Celá mise proběhla úspěšně jak z hlediska komunikace a spolupráce se všemi zúčastněnými aktéry, tak v rámci využití nainstalovaných seismických systémů a efektivní odezvy. Oba týmy civilní ochrany Evropské unie se 29. července 2018 vrátily do svých domovů.

Zemětřesení v Indonésii
Dne 29. července 2018 zasáhlo zemětřesení o velikosti 6,4 stupňů Richterovy stupnice sever ostrova Lombok východně od ostrova Bali, následováno bylo několika dalšími otřesy. Dne 5. srpna 2018 zasáhlo stejnou oblast další zemětřesení o síle 6,9 stupňů Richterovy stupnice, následovalo ještě 362 otřesů, z nichž 18 bylo označeno za „závažné“. Tato mimořádná událost způsobila rozsáhlou devastaci veřejné i soukromé infrastruktury, zasáhla celkem 3 512 789 lidí a vyústila v 392 úmrtí, více než 1 350 zraněných a 387 000 evakuovaných. Otřesy dále poškodily 67 875 domů, 606 škol, 20 veřejných budov, tři nemocnice a strhly tři mostní konstrukce. V důsledku narušení elektrické sítě byly místní úřady nuceny na jeden den uzavřít letiště v Lomboku.
zdroj: RT Newszdroj: RT News
Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (DG ECHO) požádalo všechny subjekty podílející se na odezvě (vládní i nevládní), aby upřednostňovaly pomoc na obtížně dosažitelných a vzdálených místech a zároveň pomoc obzvláště zranitelným skupinám, jako jsou děti, ženy a staří lidé. Prioritní byla evakuace postižených do vytvořených úkrytů a poskytnutí balíčku pomoci, který splňoval veškeré humanitární potřeby. Důraz se kladl také na efektivní distribuci prostředků pro ukrytí (stany, přístřešky) a nepotravinářských potřeb (přikrývky, oděvy, kuchyňské potřeby, hygienické soupravy). Během záchranných a likvidačních prací byla místními orgány ve spolupráci s mezinárodními organizacemi uskutečněna řada posuzovacích misí s cílem stanovit krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý plán odezvy na katastrofu.

Indonéská vláda nevyžadovala aktivaci Mechanismu, hlavním zdrojem financí pro odezvu byl Nouzový fond pro pomoc při katastrofách, vytvořený a sloužící k okamžité finanční podpoře Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. DG ECHO do fondu v případě této mimořádné události přispělo 150 000 eur, celkově se Evropská unie na odezvě podílela částkou 650 000 eur.


kpt. Mgr. Šárka MINTUCHOVÁ, MV-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem