Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 7/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA přinášíme článek o požáru bývalého objektu mrazíren v Mochově . Přečtěte si pokračování zahraniční pracovní cesty do USA.. Seznámíme vás s historií a současností kominického řemesla. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete, jak probíhala cvičení Recuedays, koordinované nasazení vrtulníků při povodních a česko-německé cvičení u Rozvadova. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o společném výcviku příslušníků HZS hl. m. Prahy a členů jednotek SDH Prahy určeném k velkokapacitnímu a velkoobjemového čerpání v rámci plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Dále o čtvrtém ročníku spektrometrického semináře pořádaným IOO pro radiační pracovníky. Představíme multimediální tvorbu v oblasti prevence a vzdělávání obyvatel. V INFORMACÍCH jsme připravili shrnutí Hasičské fontány v Praze. Máme pro vás i výsledky z mistrovství Evropy v disciplínách TFA. 

V pátek 23. února 2018 v 09.51 hodin přijalo krajské operační a informační středisko (KOPIS) tísňovou zprávu o požáru skladovací haly v objektu bývalých mrazíren v obci Mochov. Podle prvotního oznámení šlo o rychle se rozvíjející požár. Likvidace požáru si nakonec vyžádala nasazení velkého počtu jednotek požární ochrany a celkové škody dosáhly několik desítek milionů korun.

Ráno krátce před desátou hodinou přijal operátor tísňové linky informaci o požáru skladovací haly v areálu mochovských mrazíren v okrese Praha­ východ. Podle oznamovatele se požár rychle šířil. KOPIS HZS Středočeského kraje v 09.53 hodin vyhlásilo poplach jednotkám požární ochrany (jednotky) v I. stupni požárního poplachu a vybraným jednotkám z II. stupně požárního poplachu. Celkem KOPIS v prvopočátku zásahu na místo vyslalo dvě jednotky HZS Středočeského kraje a tři jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH) obcí Brandýs nad Labem, Čelákovice a Lysá nad Labem. Dále na místo vyslalo nejbližšího velitele čety, a to ze stanice Nymburk. Již během cesty k zásahu vyslané jednotky sdělily KOPIS informaci, že je vidět rozsáhlý hustý černý kouř na velkou vzdálenost a že pravděpodobně půjde o požár většího rozsahu. Stejně tak informoval KOPIS velitel čety jedoucí na místo a požádal o vyhlášení II. stupně požárního poplachu. KOPIS na místo události vyslalo řídicího důstojníka územního odboru (ÚO) Mladá Boleslav, velitele čety ze stanice Mladá Boleslav a vyhlásilo jednotkám požární poplach II. stupně. Bezprostředně po dojezdu velitele čety ze stanice Nymburk došlo k vyhlášení III. stupně požárního poplachu. KOPIS informovalo o události ředitele ÚO Mladá Boleslav, který vyjel na místo události. Poté v 10.06 hodin přijela první jednotka ze stanice Český Brod následovaná v 10.07 hodin jednotkou ze stanice Stará Boleslav. V 10.09 hodin na místo dorazila první jednotka SDH obce Lysá nad Labem společně s velitelem čety ze stanice Nymburk. Následně dojely v 10.14 a 10.15 hodin jednotky SDH obce Čelákovice a Brandýs nad Labem.

Popis objektu
Během průzkumu jednotky zjistily, že došlo k požáru skladovací haly, která je částečně zrekonstruována a využívá se k uskladnění brambor a mrkve a zčásti se hala rekonstruuje. Právě v místě, kde probíhaly práce, se požár šířil. Hala tvořila jeden požární úsek o velikosti přibližně 85 × 75 metrů. Ve skladovací hale bylo umístěno velké množství dřevěných beden na zeleninu. Podle pozdějšího sdělení ředitele společnosti až 3 000 kusů a byly v nich uskladněné brambory. Hala byla vnitřně rozdělena jednou dlouhou chodbou přes celou délku a následně na pět segmentů po každé straně. Šlo však pouze o vnitřní členění bez požární odolnosti, které se skládalo ze sendvičových, tepelně­ izolačních panelů. Jednotky zahájily zásah C proudy proti směru šíření požáru. Jeho rozvoj byl však velmi masivní a došlo k hoření izolace sendvičových panelů a velkou intenzitu požáru podporovalo hoření suchých dřevěných skladovacích beden na zeleninu, které byly vyskládány až do výšky šest metrů. V brzké době došlo k přenosu požáru na střechu objektu, kde střešní izolaci, mimo tepelnou izolaci z polystyrénu, tvořila lepenková krytina. Na místo zásahu byl rovněž vyslán velitelský automobil s obsluhou z KOPIS a dále na místo vyjel službu konající krajský řídicí důstojník a náměstek pro integrovaný záchranný systém a operační řízení. Na místo zásahu dojely další povolané jednotky a velitel zásahu (VZ) je nasadil podle aktuální potřeby na místě zásahu. Vznikl problém se zásobováním vodou, kdy hydrantová síť v okolí byla slabá, proto byla zřízena dvě čerpací místa pro požární techniku na potoce Výmola, který protéká obcí.

Ředitel ÚO Mladá Boleslav převzal velení zásahu a vyžádal speciální techniku z HZS podniku Škoda Auto – systém CCS Cobra, OneSeven, velkokapacitní přetlakový ventilátor a hasicí robot. Další velkokapacitní ventilátor byl povolán ze stanice Benešov a systémy CCS Cobra z HZS hl. m. Prahy. VZ rozhodl o vyhlášení zvláštního stupně požárního poplachu a zřídil štáb VZ. Místo zásahu bylo rozděleno na tři úseky, později rozšířeno na celkem čtyři úseky. Během zásahu byly rozvinuty C proudy, využívány přenosné lafetové proudnice, systémy speciálního hašení s pěnou OneSeven a systémy CCS Cobra. Na místě zásahu byly také nasazeny hasicí robot LUF60 a jeden velkokapacitní ventilátor se zkrápěním.

Omezený přístup do budovy
Zásah výrazně ztěžovala omezená možnost přístupu do budovy, a to vzhledem k malému počtu otvorů a jejich uzavření. Hasiči se pokoušeli otvory zvětšit odřezáním a odtažením instalovaných vrat a chladicích jednotek. Současně také odkapávala tavící se lepenka ze střechy, která následně řadě hasičů poškodila ochranné prostředky.

VZ na místo povolal týlový kontejner pro zajištění potřeb štábu VZ. Na místě také pracoval protiplynový kontejner ze stanice Nymburk, který zajišťoval plnění lahví a obměnu dýchacích přístrojů zasahujících hasičů. VZ povolal na místo další protiplynový kontejner ze stanice Kolín a týlový kontejner ze stanice Rakovník. Dále byl na místo zásahu povolán kontejner technický ropný z ÚO Mladá Boleslav, ve kterém jsou uložena dvě čerpadla na vodu o výkonu 2 400 l/min. Čerpadly bylo následně zajištěno plnění cisteren na jednom čerpacím stanovišti. Na druhém stanovišti čerpání zajišťovaly dobrovolné jednotky, a to plovoucími čerpadly a přenosnými stříkačkami (PS12). Na místě zásahu setrvávali téměř od počátku ředitel s majitelem společnosti, kteří s hasiči spolupracovali. Došlo k opakovaným destrukcím objektu, kdy padaly postupně požárem namáhané a poškozené stavební konstrukce. Postup požáru se nasazeným jednotkám nedařilo zastavit a ten se postupně rozšířil na celou plochu skladu. Vzhledem k pádům konstrukcí rozhodl VZ o zákazu vstupu do objektu a zasahovalo se pouze z vnější strany. S ohledem na tuto skutečnost byla zajištěna další výšková technika. Vzhledem k místu události středočeským hasičům významně vypomáhali kolegové HZS hl. m. Prahy.

Štáb VZ musel řešit také problematiku sjízdnosti komunikací, po kterých jednotky dovážely hasební vodu. Do řešení tohoto problému se zapojil i místostarosta obce Mochov Jan Turek, neboť podle sdělení správce komunikace na místo vyšlou sypač se solí až po zaplacení této služby. Naštěstí bylo řešení díky aktivní spolupráci zástupců obce rychlé. Policie České republiky na místě usměrňovala provoz a osadila místní komunikaci dopravními značkami upozorňujícími na nebezpečí.

Pomoc vrtulníku a chemické laboratoře
Na místo přiletěl vrtulník Letecké služby Policie České republiky s bambi vakem. Během letu na místo události byl vrtulník předisponován na jinou naléhavější událost na ÚO Mladá Boleslav, a to na záchranu dítěte propadlého do ledu. Během letu byl však vrtulník odvolán k původní události, protože se hasičům na místě události podařilo dítě pod ledem nalézt. I přes snahu hasičů a zdravotníků však chlapec zemřel. Na místo byl vyslán příslušník zjišťování příčin vzniku požárů (vyšetřovatel), který se vracel od požáru v Mochově, aby poskytl první psychickou pomoc rodině mrtvého chlapce. Vrtulník po příletu do Mochova nejprve s náčelníkem štábu letecky prozkoumal místo události a následně opakovaně shazoval hasební vodu. Na místě se zřídilo plnicí místo bambi vaku a vrtulník vodu nabíral z řeky Labe.

Během zásahu byla na místo povolána chemická laboratoř Kamenice, která změřila škodliviny v ovzduší. Díky dobrým rozptylovým podmínkám ale prakticky nenaměřila výrazněji zvýšené nebezpečné látky v atmosféře. Přesto byly vyrozuměny všechny obce v okolí a ve směru šíření kouře, aby varovaly místní obyvatelstvo a doporučily lidem nevětrat a nezdržovat se venku. Během prací se na místo také dostavila rybářská stráž s informací, že se hasební voda dostává dešťovou kanalizací do potoka a hynou ryby. Na místo byli vyžádáni zástupci odboru životního prostředí a pracovníci Povodí Labe. Probíraly se varianty možného zahrazení, pěnidlo nelze absorbovat, je rozpustné ve vodě, avšak vzhledem k rozsahu události a množství odtékající hasební vody, které nebylo možné jímat nebo zahradit jinak, bylo rozhodnuto, že tento stav je nevyhnutelný. Celkem bylo při požáru spotřebováno 5,5 milionu litrů hasební vody. Vzhledem k nasazení technického prostředku k výrobě těžké pěny OneSeven však bylo použito pouze 300 litrů pěnidla. U zásahu bylo nasazeno celkem 219 kusů techniky.

Klimatické podmínky zásahu
Hasební zásah probíhal za výrazných celodenních mrazů. Tyto velmi nepříjemné klimatické podmínky měly vliv nejen na velmi náročné nasazení hasičů, ale také techniky. Během dne mrazy nepolevovaly a v noci se teploměr na místě zásahu blížil k -20 °C. Na základě požadavku VZ majitel společnosti zajistil pitný režim a stravování, vše opakovaně po celou dobu zásahu podle aktuální potřeby. Po dohodě se službu konajícím krajským řídicím důstojníkem byli proto na místo zásahu vyžádány stany s vytápěním a příslušníci z úseku ochrany obyvatelstva na zajištění týlového zabezpečení. Krajský řídicí důstojník rozhodl o vyrozumění odpovědného pracovníka z ochrany obyvatelstva, který zajišťoval vyslání příslušnic a pracovnic z vybraných územních odborů na místo zásahu. Zároveň byly na místo vyslány další jednotky HZS Středočeského kraje, které dovezly nafukovací stany s vytápěním a zabezpečovaly jejich postavení. Hasiči měli v těchto stanech zázemí, kde se vydávalo pití, strava a kde mohli v teple regenerovat. Klimatické podmínky však neměly negativní vliv jen na hasiče, ale výrazně postihly také techniku. Opakovaně zamrzala voda v armaturách čerpadel, použitých technických prostředcích, zamrzala výšková technika. Mráz také poškodil jednu nádrž cisterny dobrovolné jednotky a poškodil měřidla u jedné CAS 30 profesionální jednotky. Na místě zásahu se opakovaně střídali zasahující hasiči, a to jak průběžným střídáním z nasazených, tak i výměnou jednotek povolaných. Na místě se tak vyměnilo v průběhu zásahu velké množství hasičů i techniky. Nebyl to ale jen mráz, se kterým se hasiči museli vypořádat. Zásah trval nepřetržitě více než 70 hodin a probíhal i během noci. Na místo proto byly povolány osvětlovací balony téměř z celého HZS Středočeského kraje.

Dohašování požáru
Hasební zásah z vnější části objektu zajistil uhašení požáru po obvodu haly. Problém však byl s konstrukcemi, které se během doby zásahu zřítily. Stejně nebezpečné byly i konstrukce, které byly nestabilní a jež zřícením hrozily. VZ po jednání štábu VZ v pozdních odpoledních hodinách rozhodl o vyžádání techniky ze Záchranného útvaru HZS ČR (ZÚ), a to univerzálního dokončovacího stroje (UDS) a pásového rypadla Catterpilar. Bylo domluveno, že vyžádaná technika bude dopravena na místo zásahu 24. února 2018 v dopoledních hodinách. Technika byla vyžádána prostřednictvím operačního a informačního střediska MV­ generálního ředitelství HZS ČR.

Po dohodě VZ a majitele objektu byl na místo události povolán statik. Po prohlídce objektu byl jeho verdikt zcela jasný a očekávaný. Veškeré obvodové konstrukce musí být bezodkladně strženy, neboť hrozí, že spadnou, a ohrozí tak okolí objektu. Toto stržení bylo také nutné, aby se jednotky mohly dostat k ohniskům v objektu. Po dojezdu ZÚ na místo zásahu jej VZ seznámil se situací a s požadovanými činnostmi. VZ pověřil velitele odřadu ZÚ řízením prací speciální techniky ZÚ. Postupně byly technikou UDS povaleny obvodové zdi i konstrukce a následně odstraňovány pásovým rypadlem, které se tak mohlo dostávat dále do objektu a pracovní lžící obnažovat ohniska ukrytá pod zřícenými konstrukcemi. Tímto způsobem se postupně dařilo likvidovat veškerá ohniska požáru.

Moderní technika pro usnadnění řízení zásahu
Pro lepší přehlednost situace na místě zásahu a probíhajících prací vyžádal VZ nasazení dronů hasičů z HZS podniku Škoda Auto Mladá Boleslav. Jeho ředitel na místo zásahu povolal pracovníky specializované firmy, která škodováckým hasičům drony dodávala. Během druhého dne hasebních prací byly nasazeny dva drony, jejichž obraz byl přenášen pro potřeby řízení a dokumentace zásahu. Jeden dron byl osazen kamerou s přenosem standardního obrazu, druhý dron posléze termokamerou. Díky reálnému obrazu měl VZ přehled o nasazení a činnosti po celém obvodu skladovací haly, tedy po celém území hasebních prací. Podle potřeby byl vždy dron přesměrován na detailní pohled probíhajících prací. Za využití dronu s termokamerou byly řízeny proudy z výškové techniky a byly tak účinně směrovány do prostoru s nejvyšší teplotou, tedy do místa probíhajícího hoření. Zásah se tak výrazně zefektivnil. Pro ÚO Mladá Boleslav to byla první významnější zkušenost s nasazením bezpilotních prostředků a všem zúčastněným bylo zřejmé, že se v budoucnosti budou drony stále častěji používat.

Vyšetřování příčin vzniku požáru
Současně s nasazenými hasiči na místě intenzivně pracovali vyšetřovatel z vyšetřovacího obvodu ÚO Praha­ východ Mladá Boleslav a příslušníci Policie České republiky. Na místě vyšetřovatelé spolupracovali s policisty, kteří zahájili prvotní úkony a následně pokračovali ve výslechu osob, které byly v době vzniku požáru na místě. Vyšetřovatelům a kriminalistům se tak velmi brzy podařilo zjistit, že požáru předcházely svařovací práce, které byly součástí rekonstrukce části objektu. Právě tato činnost vedla ke vznícení izolačních materiálů mezi stěnami objektu. Další vyšetřování ukáže, zdali za příčinou vzniku požáru s vyčíslenou škodou 100 milionů korun stála lidská nedbalost nebo zanedbání bezpečnostních předpisů.

Specifika zásahu
Pozitiva

 • na místě zásahu se nezranil žádný hasič, bylo evidováno jedno lehké zranění z řad dobrovolných hasičů způsobené při výjezdu jednotky,
 • zabránění přenosu požáru na vedlejší budovu včasným nasazením hasebních proudů na obranu okolí v počáteční fázi zásahu,
 • výborná spolupráce se zástupci obce Mochov,
 • vynikající spolupráce s majitelem a ředitelem společnosti po celou dobu zásahu během všech úkonů,
 • výborné zajištění pitného režimu a stravy majitelem společnosti,
 • vysoké nasazení všech zasahujících hasičů, včetně příslušnic a pracovnic zajišťujících péči o zasahující hasiče,
 • vytvoření a obsluha prostor pro regeneraci hasičů během zásahu za vysokého mrazu,
 • brzká přítomnost velicích důstojníků na místě zásahu,
 • nasazení velitelského vozidla pro potřeby štábu VZ včetně příslušníků z KOPIS,
 • spolupráce s Policií ČR na místě zásahu při organizaci místa, uzavření dálnice, regulaci dopravy a při prvotních úkonech spojených se zahájeným vyšetřováním,
 • přítomnost tiskového mluvčího na místě po celou dobu zásahu a poskytování pravidelných informací me­diím,
 • nasazení bezpilotních prostředků (dronů),
 • spolupráce se ZÚ,
 • výborná spolupráce se statikem.

Negativa

 • rychlý rozvoj a šíření požáru způsobený hořením izolačních materiálů ve stavební konstrukci,
 • destrukce objektu a pády stavebních konstrukcí – vysoké riziko pro zasahující hasiče,
 • množství naskladněných dřevěných skladovacích beden na zeleninu, které významně podpořily intenzitu požáru a jeho další přenos,
 • celodenní velký mráz, v noci téměř -20 °C,
 • nedostatečná vydatnost vodních zdrojů v blízkosti požáru,
 • nezbytný rozsah demolice objektu ztěžující ohledání místa požáru vyšetřovateli požárů.


plk. Ing. Jan HADRBOLEC, HZS Středočeského kraje, foto archiv HZS podniku Škoda Auto, nprap. Tomáš BASTL, nprap. Petr SVOBODA, HZS Středočeského kraje

vytisknout  e-mailem