Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 7/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA přinášíme článek o požáru bývalého objektu mrazíren v Mochově . Přečtěte si pokračování zahraniční pracovní cesty do USA.. Seznámíme vás s historií a současností kominického řemesla. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete, jak probíhala cvičení Recuedays, koordinované nasazení vrtulníků při povodních a česko-německé cvičení u Rozvadova. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o společném výcviku příslušníků HZS hl. m. Prahy a členů jednotek SDH Prahy určeném k velkokapacitnímu a velkoobjemového čerpání v rámci plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Dále o čtvrtém ročníku spektrometrického semináře pořádaným IOO pro radiační pracovníky. Představíme multimediální tvorbu v oblasti prevence a vzdělávání obyvatel. V INFORMACÍCH jsme připravili shrnutí Hasičské fontány v Praze. Máme pro vás i výsledky z mistrovství Evropy v disciplínách TFA. 

V rámci spolupráce Institutu ochrany obyvatelstva (IOO) s Celní správou České republiky se na podzim loňského roku pořádaly v prostorách IOO v Lázních Bohdaneč čtyři odborné semináře „Nebezpečné látky a nakládání s nimi“. Během nich odborníci z IOO proškolili celkem 69 příslušníků celní správy. Kurzy využili především tzv. vzorkaři z celně technických laboratoří.

Program třídenního semináře byl navržen tak, aby se vybraní zástupci celní správy z celé České republiky seznámili nejen s detekcí, identifikací a průzkumem nebezpečných látek (chemické, radiační a biologické riziko), ale i s úkoly a zkušenostmi z expertíz výjezdové skupiny chemické laboratoře IOO.

V první části zaměřené na chemii byla ukázka přístrojového vybavení výjezdové a stacio­nární laboratoře. Dále pak praktické ukázky vzorkování a vzorkovacích zařízení, při nichž si účastníci semináře mohli sami vybavení vyzkoušet. Zajímavý byl rovněž praktický výcvik detekce a identifikace nebezpečných látek, jehož součástí bylo vyzkoušení přenosných detektorů (Ramanův, infračervený, rentgenfluorescenční), detektoru výbušnin (FIDO X3), které má chemická laboratoř k dispozici. Kolegové z celní správy se také seznámili s databázemi (WISER, ERG, KUNA), které se využívají pro správné vyhodnocení situace s únikem nebezpečných látek.

V rámci části o radiologii seznámili pracovníci radiometrické laboratoře účastníky s pojmem radioaktivita a na několika příkladech ukázali, že radioaktivita je všude kolem nás a ve většině běžných situací není třeba se jí bát. Následně se zaměřili na případy, se kterými se mohou příslušníci celní správy setkat při výkonu služby (přeprava radiofarmak, zboží dvojího užití). Nejpodstatnější část se věnovala radiační ochraně jednotlivce při vzniklé radiační mimořádné události, jako například porušení přepravního obalu radioaktivní zásilky, odhalení nelegálně převáženého jaderného materiálu a podobně. Na závěr radiologické části představili pracovníci IOO vybavení pro radiační průzkum a monitoring, jímž disponují jednotky požární ochrany, a také speciální vybavení, kterým disponují výjezdové skupiny pěti chemických laboratoří HZS ČR (přenosné spektrometry, měřiče kontaminace částicemi a, indikátor neutronů, odběrové soupravy pro odběr vzorků životního prostředí a podobně).

V oblasti protibiologických opatření se účastníci seznámili se základy biologie rizikových agens, platnou legislativou, zdroji agens a toxinů, cestami šíření a možnostmi ochrany. V neposlední řadě se seznámili se situací v oblasti detekce, monitorování a identifikace. Přínosný byl praktický pohled odborníků týkající se schopností a vybavenosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, zejména pak jednotek požární ochrany a chemických laboratoří HZS ČR. Jakkoli je tato problematika pro celníky spíše okrajová, diskutovalo se o možnosti spolupráce se specialisty z HZS ČR.

Další laboratoří, kterou pracovníci celní správy navštívili, bylo pracoviště „specializované ochrany“. Jde o jednu ze dvou laboratoří, která slouží pro testování a vývoj nových ochranných prostředků.

Pracovníkům celní správy IOO demonstroval řadu přístrojů a zkušebních zařízení používaných pro testování a vývoj ochranných prostředků, zejména speciální zkušební trať pro měření filtrů a testovací komoru určenou pro měření průniku vhodné zkušební látky do ochranných prostředků dýchacích cest (masky, kukly) nebo povrchu těla (vaky, kazajky, ochranné oděvy). Součástí prezentace byla i zkouška testování ochranné masky na průnik v testovací komoře za předepsaných podmínek (kromě nastavení koncentrace zkušební látky). Prezentoval i přístroje, které slouží pro testování ochranných prostředků, a to jak za statických, tak i dynamických podmínek, stacionární a speciální sušicí skříň pro sušení ochranných prostředků.

Odborníci z IOO předvedli kromě přístrojového vybavení původní ochranné prostředky vyvinuté pro civilní ochranu, ale i ty nové - všechny na bázi filtroventilačních jednotek. Jde o prostředky pro ochranu dětí - vak a kazajka, o ochrannou kuklu pro seniory a speciální ochranné sety pro pacienta a doktora (zejména pro případy výskytu vysoce nakažlivých chorob) a o nově vyvíjený ochranný oblek pro zasahující složky IZS. Různé způsoby osobní ochrany, počínaje filtračními polomaskami, čtvrtmaskami, maskami a ochrannými kuklami doplněné informacemi o filtrech a seznámení se způsobem dělení a vlastnostmi ochranných oděvů v Evropě a v Americe.

Na závěr se účastníci seznámili s možností jednoduché improvizované ochrany proti vybraným plynným látkám a s některými možnostmi kolektivní improvizované ochrany.

Úspěšná spolupráce pokračuje i v letošním roce, kdy IOO pořádal kurzy pro příslušníky celní správy z Letiště Václava Havla v Praze, zaměřené na vyhledávání a identifikaci radionuklidů mobilním spektrometrem GR-135.


pplk. Ing. Petra LOČÁRKOVÁ, kpt. Ing. Michal SETNIČKA, Ph.D., pplk. Ing. Vlastimil SÝKORA, CSc., pplk. RNDr. Alan GAVEL, foto pplk. Ing. Petra LOČÁRKOVÁ, kpt. Ing. Michal SETNIČKA, Ph.D., Institut ochrany obyvatelstva
 

vytisknout  e-mailem