Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 7/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA přinášíme článek o požáru bývalého objektu mrazíren v Mochově . Přečtěte si pokračování zahraniční pracovní cesty do USA.. Seznámíme vás s historií a současností kominického řemesla. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete, jak probíhala cvičení Recuedays, koordinované nasazení vrtulníků při povodních a česko-německé cvičení u Rozvadova. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o společném výcviku příslušníků HZS hl. m. Prahy a členů jednotek SDH Prahy určeném k velkokapacitnímu a velkoobjemového čerpání v rámci plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Dále o čtvrtém ročníku spektrometrického semináře pořádaným IOO pro radiační pracovníky. Představíme multimediální tvorbu v oblasti prevence a vzdělávání obyvatel. V INFORMACÍCH jsme připravili shrnutí Hasičské fontány v Praze. Máme pro vás i výsledky z mistrovství Evropy v disciplínách TFA. 

Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) řešilo v posledním měsíci několik případů, kdy byl aktivován mechanismus civilní ochrany Unie (Mechanismus). Nejvážnějšími však zůstávají dva, a to rozsáhlý výskyt viru Ebola v Demokratické republice Kongo a narušení přehrady v Kolumbii s ohrožením velkého počtu osob.
Zdroj: www.mfs.org.Zdroj: www.mfs.org.
Virus Ebola – Demokratická republika Kongo (DRC)

Dne 3. května 2018 bylo v západní části země v okresu Bikoro nahlášeno 17 úmrtí, kdy byla za příčinu označena virová hemoragická horečka. Pacienti trpěli horečkou, průjmem, bolestmi břicha, bolestí svalů a kloubů a někteří dokonce vykazovali příznaky cévních mozkových příhod. Dne 5. května 2018 bylo z místa hlášeno dalších pět případů nemoci. Na základě laboratorních testů ze dne 7. května 2018 byl u dvou z nich potvrzen virus Ebola (Ebola). Další den Ministerstvo veřejného zdraví DRC zveřejnilo informaci o výskytu Eboly a označilo zóny nákazy na území třech okresů: Bikoro, Mbandaka a Iboko. V Biroko byla Ebola potvrzena u dvou osob a u 32 osob byl vzhledem k inkubační době (2 až 21 dní) projev nákazy očekáván. Další skupinu tvořily osoby, které přišly s nakaženými do kontaktu. Celkem se jednalo o 274 osob. V Mbandaka byly identifikovány dva pravděpodobné případy nákazy a dalších 12 osob, které přišly s nakaženými do kontaktu. V Iboko se jednalo o tři pravděpodobně nakažené, v šesti případech se nákaza očekávala a do kontaktu s nakaženými přišlo celkem 12 osob.

Ministerstvo veřejného zdraví DRC v místě nákazy úzce spolupracovalo se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími organizacemi působícími v místě. Ministerstvo veřejného zdraví DRC označilo za hlavní prioritu pro účinnou likvidaci Eboly rozvoj kvalifikovaných zdravotnických týmů a jejich efektivní rozmístění v oblasti. Dne 11. května 2018 evropský komisař pro humanitární pomoc a krizové řízení Christos Stylianides, který je také hlavním koordinátorem EU na problematiku Eboly, vyjádřil DRC podporu a nabídl oblasti pomoc.

Dne 18. května 2018 požádalo WHO prostřednictvím ERCC Evropskou komisi (EK) o aktivaci Mechanismu a vyslání Zdravotního týmu pro mimořádné události (EMT). Téhož dne bylo v hlavním městě DRC Kinshase aktivováno šest expertů z Generálního ředitelství EK pro humanitární pomoc a civilní ochranu (DG ECHO), kteří měli na starost management, činnost laboratoří, komunikaci, psychosociální pomoc, logistiku a celkový dohled v místě nákazy. Na výzvu o pomoc ERCC reagovala první Francie, která nabídla tým dvou lékařů a dvou sester, aby v oblasti pomohli s identifikací nakažených. Tým do Kinshasy dorazil 31. května 2018. Další zemí bylo Norsko, jež nabídlo tři transportní a izolační biovaky s doprovodným personálem dvou zdravotníků, kteří zajišťovali školení pro místní zdravotníky a zdravotníky z WHO. Zdravotníci s biovaky byli nasazeni od 4. června 2018.

Do Mbandaky a Bikoro byly vyslány dvě laboratoře WHO se zdravotnickým personálem. Dále do oblasti dorazilo 500 kusů prvků osobní ochrany a 7 500 vakcín proti Ebole, kterými byli občané okamžitě očkováni.

Do 18. května 2018 zemřelo na Ebolu 25 lidí, dalších 17 případů bylo potvrzeno: čtyři v Mbandaka, osm v Bikoro a pět v Iboko. K uvedenému datu bylo identifikováno celkem 649 lidí, kteří přišli s nemocnými do kontaktu.

Vzhledem ke špatnému leteckému spojení mezi jednotlivými městy (jediné komerčně využitelné letiště je v Mbandace) EK poskytla věcnou podporu prostřednictvím letecké služby DG ECHO „ECHO Flight“, která prováděla speciální lety mezi Kinshasou a Mbandakou (délka jednoho letu 1 h 40 min). Do postižené oblasti začala proudit humanitární pomoc od vládních i nevládních mezinárodních organizací. EK poskytla prostřednictvím Mezinárodní federace Červeného kříže (IFRC) humanitární pomoc ve výši 1,63 milionu EUR. WHO poskytla 1,5 milionu EUR a Konžskému červenému kříži 130 tisíc EUR jako podporu na koordinaci, logistiku a reakci v místě nákazy. Záležitost s epidemií Eboly byla podle Mechanismu uznána EK jako „kritická potřeba“, a proto se míra spolufinancování dopravy zvýšila z 55 % na 85 %. ERCC pečlivě monitoruje situaci a spolupracuje v rámci EK se členskými státy a dalšími mezinárodními partnery. Celkové finanční náklady, které WHO vyčíslila na epidemii Eboly, jsou odhadnuty na 58 milionů USD. Zatím bylo vyplaceno přibližně 30 milionů USD.

Dne 15. června 2018 bylo z celkového počtu 66 případů potvrzeno 38 osob nakažených Ebolou. Celkem zemřelo 28 osob. Výskyt epidemie Eboly stále zůstal lokalizován ve třech zónách nákazy. Iboko byl nejvíce postiženou oblastí s 34 případy (24 potvrzených), následně Bikoro s 25 případy (10 potvrzeno) a Mbandaka se 7 případy (4 potvrzeny).

Tato epidemie Eboly je v DRC již devátou. Poprvé se vyskytla v roce 1976, kdy bylo hlášeno 1 056 případů, z toho 756 lidí zemřelo. V současné době žije v DRC 13 milionů obyvatel a také více jak půl milionu uprchlíků.

Protržení hráze – Kolumbie
Přehrada Ituango je skalní přehradou na řece Cauca v Kolumbii. Jde o největší hydroelektrický projekt v Kolumbii s osmi turbínami (až 2 400 megawattů). Stavba přehrady byla zahájena v roce 2011 a má být dokončena v prosinci 2018. Silné deště zvýšily hladinu vody v řece Cauca a v období mezi 28. dubnem až 7. květnem 2018 se zhroutily dva tunely, které odvádějí vodu dál do řeky Cauca. Dne 16. května 2018 byly dokonce zaplaveny strojovny. Problémy se hromadily a na dolním toku řeky Cauca a v jeho okolí bylo preventivně evakuo­váno 120 000 osob. Regionální úřady požádaly prezidenta o vyhlášení krizového stavu v oblasti.

Dne 17. května 2018 požádala ministryně životního prostředí Kolumbie prostřednictvím OSN o mezinárodní pomoc v podobě technických odborníků, kteří by poradili v otázkách stability přehrady a možných environmentálních rizik.

ERCC obdrželo prostřednictvím OSN, Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (UN­ OCHA) dne 18. května 2018 žádost o výše uvedenou pomoc. Po aktivaci Mechanismu byli vybráni dva odborníci z Francie se specializací na integritu a stabilitu hrází, kteří se 21. května 2018 připojili k misi OSN. K nim se připojil švýcarský expert na životní prostředí, který byl vyslán OSN. ERCC požádalo o odbornou podporu Společné výzkumné středisko (JRC) EK v italské Ispře, které má program pro výpočty narušení přehrad. JRC zpracovalo tři modely výpočtu možných scénářů, které počítají s dalšími sesuvy půdy na přehradě a v jejím okolí.


kpt. Ing. Irena ŠENKÝŘ JANSOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR
 

vytisknout  e-mailem