Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 6/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA máme zprávu o průběhu zásahu v Nové Cerekvi, kde několik dní hořela dřevní hmota. Přečtete si vyhodnocení šetření požáru vozidla Policie ČR v Makedonii i poznatky příslušníků zjišťování příčin vzniku požárů ze zahraniční pracovní cesty v USA. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM jsme připravili článek o Vodní záchranné službě Českého červeného kříže. Zjistíte také, jak se připravují pro výkon své práce hasiči-lezci. Dále přinášíme informace z odborné konference krizové připravenosti Dny IZS s podtitulem Zdravotnictví a krizové situace. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete, o cyklu seminářů Prevence katastrof. Nové ochranné kukly pro seniory OK - 2015, které chrání před účinky chemických látek. V INFORMACÍCH představíme obecně prospěšnou společnost Popálky, která pomáhá popáleným lidem a jejich blízkým, aby se vyrovnali s úrazem a co nejdříve se vrátili k běžnému životu. Dále také Interaktivní vzdělávací centrum na stanici Kolín. 

Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) umožňuje spolupráci států zúčastněných na mechanismu civilní ochrany Unie (Mechanismus) a efektivní koordinaci a reakci na katastrofy uvnitř i mimo Evropskou unii. V uplynulých týdnech poskytování pomoci experty zavedlo až na exotické území rovníkové Ameriky. Ať hovoříme o divoké Kolumbii či o prosluněné Havaji, obě země se vyznačují jak přírodními krásami, tak dlouholetými tradicemi, které lákají turisty z celého světa. Ovšem výskyt závažných mimořádných událostí na takto specifickém území může mít nedozírné následky vyžadující pomoc záchranných týmů ze zahraničí.
Zdroj: USGSZdroj: USGS
Únik ropy v Kolumbii
Dne 2. března 2018 došlo v Kolumbii, nedaleko města Barrancabermeja na území provincie Santander, k narušení ropného vrtu Lizama, jenž patří největší kolumbijské ropné rafinerii Ecopetrol. Ta se nachází v ekosystému řeky Sogamoso ústící do řeky Magdalena, která je největším zdrojem pitné vody v Kolumbii a byla v důsledku úniku ropy zamořena v délce několika desítek kilometrů. Kontaminovány byly také vodní toky La Lizama a Ca~no La Muerte. Ropa navíc unikala více než tři týdny a teprve po 22 dnech místní orgány zasáhly a únik zastavily. Ochránci přírody považují tuto událost za nejzávažnější ekologickou katastrofu, která Kolumbii postihla během posledních deseti let. Společnost Ecopetrol uvedla, že uniklo nejméně 550 barelů ropy, což se v přepočtu rovná více než 87 450 litrů. Rafinerie i místní orgány se snažily vybudovat přehrady a zabránit šíření ropy, nicméně silné deště hráze poničily a znečištěná řeka se šířila dál. Kvůli kontaminaci se ocitlo 2 000 lidí bez zdroje pitné vody, 70 rodin bylo hospitalizováno z důvodu bolesti hlavy, otravy či nevolnosti způsobené škodlivými výpary. Místní farmáři přemístili přibližně 16 000 zvířat z okolí kontaminovaných vodních toků, více než 6 000 jich bylo nasyceno olejem a znečišťujícími látkami. Zemřelo nejméně 2 500 živočichů, z nichž bylo nejvíce ryb a také hadů, ještěrů, ptáků nebo dobytka. Obyvatelstvu se tedy velice zúžily nejen zdroje vody, ale i potravy. Dne 3. dubna 2018 požádalo Ministerstvo životního prostředí a udržitelného rozvoje Kolumbie vedoucí orgán OSN pro ochranu životního prostředí (OSN – životní prostředí) o asistenci v podobě vyslání mise pro technickou podporu. OSN následně 9. dubna 2018 požádalo prostřednictvím ERCC o aktivaci Mechanismu a o vyslání dvou expertů na ochranu životního prostředí pro oblast úniků ropy. Na základě této žádosti byli do Kolumbie na období 12. až 26. dubna 2018 vysláni experti ze Španělska a Francie. Jejich hlavním posláním bylo:

  • rychlé posouzení dopadů na životní prostředí způsobených ropnou skvrnou;
  • poskytnutí technických doporučení pro vypracování plánů odezvy, vyčištění, sanace a obnovy území;
  • navržení pokynů pro plán ekologické a sociální obnovy;
  • tvorba připomínek k revizi národního pohotovostního plánu;
  • doporučení k posílení místních kapacit a zkvalitnění právního rámce pro tuto oblast.

Po dokončení hodnocení poskytli odborníci rozsáhlý přehled dostupných kapacit místních orgánů a předložili nejen uvedená doporučení, ale také návrhy pro zkvalitnění budoucí odezvy na možné mimořádné události podobného charakteru.

Podle vyslaných expertů mohou být škody na životním prostředí obnoveny pravděpodobně během jednoho roku, ovšem pouze pod podmínkou nepřetržitého monitorování, které by včas odhalilo vznik případné mimořádné události. Mimo environmentální posouzení, jakožto první krok pro obnovu území, je také doporučeno zlepšení společenských vztahů a komunikace mezi místními úřady a rafinerií Ecopetrol.
Zdroj: IRINZdroj: IRIN
Zemětřesení na Havaji
Dne 3. května 2018 došlo na území největšího z havajských ostrovů Havaji, přezdívaného také „Velký Ostrov“, k erupci vulkánu Kilauea. Tím na­rostl výskyt životu nebezpečného oxidu siřičitého v ovzduší a došlo k uvolnění velkého množství lávy, která narušila 27 budov a několik silnic. Den poté následovalo zemětřesení o velikosti 6,9 stupňů Richterovy škály a hloubce epicentra pět kilometrů, které bylo podle americké vědeckovýzkumné agentury USGS nejsilnějším na Velkém Ostrově od roku 1975. Zemětřesení zasáhlo bezmála 77 000 lidí, více než 1 700 obyvatel žijících v oblasti do 40 km od kráteru bylo evakuováno a 7 000 zůstalo více než týden bez dodávek elektřiny. Guvernér na Havaji vyhlásil havarijní stav a aktivoval havajskou národní gardu pro pomoc s evakuací a bezpečností. Situaci neustále monitorují jak místní úřady, tak agentura USGS a středisko ERCC, jelikož vulkán Kilauea je stále aktivní a další erupce by pravděpodobně způsobila výrazné zhoršení již tak kritické situace.


kpt. Mgr. Šárka MINTUCHOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem