Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 6/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA máme zprávu o průběhu zásahu v Nové Cerekvi, kde několik dní hořela dřevní hmota. Přečtete si vyhodnocení šetření požáru vozidla Policie ČR v Makedonii i poznatky příslušníků zjišťování příčin vzniku požárů ze zahraniční pracovní cesty v USA. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM jsme připravili článek o Vodní záchranné službě Českého červeného kříže. Zjistíte také, jak se připravují pro výkon své práce hasiči-lezci. Dále přinášíme informace z odborné konference krizové připravenosti Dny IZS s podtitulem Zdravotnictví a krizové situace. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete, o cyklu seminářů Prevence katastrof. Nové ochranné kukly pro seniory OK - 2015, které chrání před účinky chemických látek. V INFORMACÍCH představíme obecně prospěšnou společnost Popálky, která pomáhá popáleným lidem a jejich blízkým, aby se vyrovnali s úrazem a co nejdříve se vrátili k běžnému životu. Dále také Interaktivní vzdělávací centrum na stanici Kolín. 


V rámci projektu bezpečnostního výzkumu „Výzkumná podpora HZS ČR a dalších složek IZS ČR“, který se řešil v Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč (IOO) v letech 2010 až 2015, byla zkonstruována ochranná kukla pro seniory OK – 2015. Výzkumný tým tvořili pracovníci IOO a firmy Clean – air Jablonec nad Nisou, kteří postavili a odzkoušeli funkční vzorek ochranné kukly.

Ochranná kukla Senior OK - 2015Ochranná kukla Senior OK - 2015

Cílem řešení jednoho z dílčích úkolů projektu bylo zkonstruovat funkční vzorek ochranného prostředku pro osoby starší 65 let, který by nahradil stávající ochranné masky (OM) a byl pro tuto skupinu obyvatelstva přijatelnějším ochranným prostředkem dýchacích cest nežli OM. Následně jsou popsány vlastní konstrukce ochranné kukly, dosažené základní technické parametry jejího funkčního vzorku a výsledky testování na základní funkční parametr každého prostředku individuální ochrany (PIO), tj. průniku (těsnosti).

Ochranná kukla Senior OK – 2015 (Clean AIR Senior) chrání před účinky chemických látek, bojových otravných látek, radioaktivním prachem a bakteriologických (biologických) prostředků (BBP). Ochrana uživatele je založena na principu filtrace filtroventilační jednotkou (FVJ), která nasává z vnějšího prostředí přes filtr kontaminovaný vzduch a vhání jej do ochranné kukly. Čistý vzduch vytváří v kukle mírný přetlak, který zabraňuje vniknutí kontaminovaného vzduchu z vnějšího prostředí do vnitřního prostoru kukly. Rychlá výměna vzduchu uvnitř ochranné kukly zabraňuje jednak zvyšování koncentrace oxidu uhličitého CO2 a též zvyšování vlhkosti a teploty vydechovaným vzduchem uvnitř kukly. Filtrace vzduchu FVJ tak přináší uživateli kromě vlastní ochrany i určitý komfort a zároveň díky vyššímu přívodu vzduchu vede i ke snižování případné únavy způsobené zatížením při použití standardních ochranných prostředků např. masky s filtrem.

Celý systém se skládá z ochranné kukly Senior CA, FVJ Senior Unit, dvou kusů filtrů s připojovacím závitem RD 40 x 1/7, spojovací vrapované hadice a opasku. Vlastní kukla je zhotovena z materiálu Tychem – F, který se vyznačuje nízkou hmotností, antistatickou úpravou a vysokou odolností vůči chemickým látkám včetně bojových otravných látek. Zorník kukly je z propylenu, nafukovací manžeta z polyvinylchloridu a polyuretanu.

FVJ byla zkonstruována ve dvou variantách, ve zjednodušené variantě (Emergency) bez displeje a řídicí elektroniky s dodávkou energie z primárních baterií. Tato alternativa poskytuje možnost redukce pořizovacích nákladů a výrazně zvyšuje dobu skladovatelnosti na 10 až 15 let. To umožňuje použitý druh napájecí baterie, kde je stejně jako u DV–2010 a DK–2010 FVJ osazena lithiovou baterií vyznačující se dlouhou dobou skladovatelnosti při minimálním poklesu kapacity – za 10 let o 10 %. Druhý typ FVJ je osazen dobíjecí akumulátorovou baterií, displejem graficky signalizujícím stav nabití baterie, zanesení částicové vložky ochranného filtru, množství dodávaného vzduchu od 140 do 235 l.min-1.

Technické parametry kukly

 • těsnost prostředku < 0,05 % (měřeno fluoridem sírovým SF6)
 • koncentrace CO2 < 1 obj. %
 • RDY > 1 h
 • hmotnost 240 g
 • rozměry (d x š x v) 570 x 340 x 210 mm.

FVJ varianta AKUFVJ varianta AKUTechnické parametry FVJ (varianta akumulátorové baterie - AKU)

 • rozměry (š x v x h) 165 x 150 x 110 mm
 • hmotnost jednotka 540 g, baterie 300 g
 • průtok ABEK2P R SL max. 140 l.min-1, P R SL max. 235 l.min-1
 • účinnost filtru proti částicím < 99,99 %
 • typ akumulátoru Li­ ION 14,4 V / 2,6 Ah
 • hlučnost max. 62 dB
 • doba chodu min. 7 h
 • indikace alarmu optický – blikání LED diody, akustický – pískání bzučáku, vibrační – vibrace
 • typy alarmu  indikace zanesení částicové vložky filtru
 • indikace slabé baterie signál je spuštěn přibližně 15 min před ukončením chodu

FVJ varianta EmergencyFVJ varianta EmergencyTechnické parametry FVJ (varianta lithiové baterie - Emergency)

 • rozměry (š x v x h) 165 x 150 x 110 mm
 • hmotnost jednotka 540 g, baterie 300 g
 • průtok ABEK2P R SL max. 140 l.min-1, P R SL max. 140 l.min-1
 • účinnost filtru proti částicím  < 99,99 %
 • primární články typ 123 A, zapojení 3S2P
 • hlučnost max. 62 dB
 • doba chodu min. 5 h

Měření průniku SF6 do ochranné kukly Senior bylo provedeno v laboratořích IOO ve zkušební komoře KOMPIO. Je to speciální zařízení, ve kterém lze provádět ověřování základního parametru každého PIO, tj. jeho průniku (těsnosti) podle ČSN EN 12 941, ČSN EN 12 942, ČSN EN 136 atd. Jako zkušební látka se v souladu se jmenovanými ČSN EN používá fluorid sírový – SF6. Současně s průnikem je také možné měřit vymývání oxidu uhličitého (CO2) z dýchací zóny testovaného ochranného prostředku. Testování finální verze kukly Senior bylo provedeno na dvou zkušebních osobách ve dvou režimech ventilace, průtoku vzduchu 120 a 160 l.min-1. Výsledky testování jsou uvedeny v tabulce.

Výsledky měření průniku SF6 a vymývání CO2

Testovaná osoba

ZO č. 1

ZO č. 1

ZO č. 2

ZO č. 2

Přetlak – dýchací zóna (Pa)

33

55

61

91

Průtok vzduchu FVJ (l. min-1)

120

160

120

160

Koncentrace SF6 v komoře (ppm)

1000

1000

1000

1000

Průnik (P) SF6 koncentrace CO2

P

(%)

CO2
(% obj.)

P

(%)

CO2
(% obj.)

P

(%)

CO2
(% obj.)

P

(%)

CO2
(% obj.)

Chůze na běžeckém trenažéru rychlostí 6 km/h

chůze

0,025

0,13

0,011

0,43

0,019

0,19

0,004

0,20

0,022

0,17

0,012

0,47

0,035

0,44

0,005

0,31

0,021

0,31

0,010

0,51

0,015

0,58

0,008

0,49

otáčení hlavou

0,013

0,32

0,009

0,59

0,008

0,69

0,007

0,39

0,014

0,59

0,009

0,57

0,040

0,74

0,007

0,67

0,012

0,68

0,009

0,49

0,063

0,59

0,011

0,56

kývání hlavou

0,012

0,56

0,019

0,62

0,012

0,69

0,005

0,46

0,017

0,91

0,019

0,45

0,053

0,82

0,007

0,46

0,011

0,94

0,015

0,62

0,027

0,57

0,009

0,44

mluvení

0,010

0,61

0,010

0,54

0,030

0,68

0,012

0,46

0,011

0,70

0,012

0,81

0,010

0,73

0,018

0,52

0,009

0,66

0,011

0,61

0,031

0,66

0,016

0,60

chůze

0,011

0,11

0,014

0,61

0,043

0,59

0,015

0,48

0,009

0,77

0,013

0,61

0,004

0,54

0,015

0,48

0,008

0,91

0,020

0,67

0,005

0,63

0,020

0,46

Podle ČSN EN 12941 „Ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené ke kukle – Požadavky, zkoušení a značení“ je pro průnik TH3 povolena hodnota 0,2 %. Z tabulky je zřejmé, že tuto hodnotu splnila testovaná kukla při všech předepsaných činnostech. Ve většině případů splňovala i požadavek na průnik podle ČSN EN 136 „Ochranné prostředky dýchacích orgánů – obličejové masky – Požadavky, zkoušení a značení“, kde je povolena hranice 0,05 %. Rovněž množství oxidu uhličitého nepřekročilo ani v jednom případě povolenou hranici 1 % obj.

Lze tedy uvést, že ochranná kukla Senior by v případě společenské poptávky jistě zkvalitnila stávající stav zabezpečení obyvatelstva. Zejména v případě seniorů umístěných v sociálních a zdravotnických zařízeních, kteří velmi často mívají problémy s dýcháním, by jejich případná ochrana dýchacích cest kvalitativně vzrostla.


Ing. Čestmír HYLÁK, pplk. Ing. Dagmar URBANOVÁ, foto Ing. Čestmír HYLÁK, Institut ochrany obyvatelstva

vytisknout  e-mailem