Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 5/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o průběhu zásahu u požáru v pražské Vinoři, a o bilancování letošní topné sezóny. Z odborných seminářů jsme nevynechali konferenci požární ochrany Červený kohout. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se více dozvíte o dvacetileté spolupráci v rámci Transportního informačního a nehodového systému a mezinárodní spolupráci tísňových linek. Dále přinášíme podnětné poznatky z vyhodnocovací konference ke cvičení EU MOLDEX 2017. Neméně důležité informace shrnuje článek s problematikou vnikání do uzavřených prostor. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ představí Institut ochrany obyvatelstva novou generaci ochranných prostředků pro dětskou populaci a HZS Jihočeského kraje multimediální učebny. V informacích si můžete přečíst, kdo byl letos oceněn Zlatým záchranářským křížem za mimořádné činy spojené se záchranou života a komu byly rozdány skleněné hasičské přilby v anketě Hasič roku a Sportovec HZS ČR za rok 2017. 

Dne 5. prosince 2017 ve večerních hodinách byl na krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy (KOPIS) oznámen požár komplexu hal, v němž se nacházely sklady obalových materiálů a strojů. Zásah si vyžádal značné úsilí všech zasahujících, především hasičů z 34 jednotek požární ochrany (PO). Ačkoli škoda způsobená požárem v konečném důsledku dosahuje desítek milionů, účinným zásahem se podařilo zabránit rozšíření do dalších objektů a uchránit tak majetek mnohem větších hodnot.

Popis objektu
Objekt firmy Ronex, s.r.o., byl složen celkem ze tří hal. První, velká hala sloužila z části jako hlavní skladovací prostor a z části byla pronajata dalšímu subjektu jako truhlářská dílna. V jižní části se nacházely kanceláře firmy. Sousední hala – Balírna II sloužila svému původnímu účelu, tedy balení výrobků a zčásti byla pronajata jako sklad sportovního vybavení. Třetí halu – Balírna I majitel využíval jen částečně, zhruba v polovině byla přepažena a tento prostor byl opět pronajat jako sklad montážních výrobků pro stavebnictví (plovoucí podlahy, lišty, tmely apod.). Rok výstavby hal není přesně znám, zřejmě 60. až 70. léta 20. století. Stavební konstrukce hal, kde došlo k požáru, byly smíšené, částečně ocelové, obvodové boční i čelní stěny zděné, střešní konstrukce pak ocelové i dřevěné. Přístup do všech hal umožňovala velká plechová vrata. Hlavní skladová hala měla vstupní vrata elektrická rolovací, kombinace plastu a kovu, z vnější strany byly ještě kryté plechovými vraty. Střechy zasažených objektů byly sedlové s rozdílnými tvary a konstrukcemi nosníků v každé hale. Hlavní sklad s truhlářskou dílnou a Balírna II byly zastřešeny dřevěnou nosnou konstrukcí z trámů, polystyrenových desek, asfaltové lepenky, dřevěných latí a izolační vaty, poslední hala Balírna I naopak ocelovými příhradovými vazníky. Střešní krytina byla všude plechová, přičemž ve střeše všech hal byly světlíky. Podlahy byly betonové, okna kovová nebo plastová s jednoduchým prosklením (klasické či drátosklo, některá z plexiskla). Rozměry objektu (tří hal) byly 70 × 39 m. V objektu byly instalovány rozvody elektrické energie, plynu a vody. Vybaven byl elektrickou zabezpečovací signalizací s pohybovými čidly a napojen na pult centrální ochrany. Nebyla dohledána žádná dokumentace objektu – stavební plány, požárně bezpečnostní řešení stavby apod. Podle spolumajitele areálu bylo vše zničeno požárem.

Ze severní strany se v odstupové vzdálenosti 1,5 metru nachází další, čtvrtá hala, v níž mají provozovny další dvě firmy. Tato hala je o tři metry vyšší než hala Balírny I a po celé délce přiléhající stěny je vybavena okny s jednoduchým zasklením. Přesah střechy Balírny I se od této haly nachází necelý jeden metr.

Uskladněné materiály
V provozovaných prostorách hal se nacházely balicí stroje a především značné množství různorodého obalového materiálu, tedy plastové fólie, papíry, lepenky apod. V různých částech se také nacházely výrobky určené k balení, jako např. velké množství latexových rukavic. Téměř v polovině hlavní haly, pronajaté jako truhlářská dílna, se nacházely dřevoobráběcí stroje a především značné množství naskladněného materiálu k výrobě nábytku.

Průběh zásahu
Jako první zaznamenal možný požár majitel autoservisu, který sídlí ve stejném areálu, neboť pohybová čidla firmy Ronex, s.r.o., spustila alarm. Na KOPIS v 19.00 hodin oznámil, že vidí kouř a jiskry vylétající ze střechy jedné z hal. KOPIS vyhlásil poplach místně příslušné jednotce PO. Vzhledem ke skutečnosti, že ve stejný okamžik probíhalo na území Prahy několik dalších zásahů, byla situace značně komplikovaná. Na místo zásahu byla nejdříve vyslána jednotka PO z HS-10 Satalice s CAS 15, avšak pouze družstvo o sníženém početním stavu. Současně proto KOPIS vyslalo jednotku SDH obce Satalice s technikou CAS 20, CAS 30 a DA 16. Během výjezdu této jednotky získali operační technici indicie o rychlém rozvoji požáru, a proto rozhodl operační důstojník o vyslání dalších jednotek PO z druhého stupně poplachu. Současně informoval velicího důstojníka směny, který ihned vyrazil na místo od jiného případu dopravní nehody.

První jednotka PO z HS-10 dorazila na místo v 19.08 hodin. Po příjezdu jednotky PO již požár zasáhl celou první halu. Z vnitřku haly se ozývaly výbuchy. Velitel zásahu (VZ) oznámil na KOPIS požár velkého rozsahu a žádal o další jednotky PO. Hasiči provedli násilný vstup do vrat hlavní skladové haly krytý C proudem. V té době na místo již mířily jednotky z HS-3 Holešovice se dvěma CAS 20, CAS 30 a automobilovým žebříkem AZ-40, z HS-5 Strašnice s CAS 20 a CAS 30, z HS-4 Chodov s CAS 20 a AZ-30 a z HS-6 Krč s CAS 24. Navíc KOPIS vyslalo tři nejbližší jednotky SDH obcí Satalice, Čakovice a Letňany. Zároveň se obrátilo na KOPIS Středočeského kraje v Kladně s žádostí o mezikrajskou výpomoc vysláním dalších jednotek SDH obcí.

Průzkumem vnitřního prostoru hlavní haly bylo zjištěno plamenné hoření takové intenzity, že vstup do vnitřních prostor již nebyl možný. Proto rozhodl VZ o nasazení monitorů do vstupních vrat a ustavení výškové techniky. První AZ-40 byl nasazen z prostoru čerpací stanice PHM směrem k západnímu průčelí, jelikož nebyl možný vjezd do areálu hlavním vjezdem. Toto se brzy ukázalo jako nedostatečné. Aby byl zajištěn dostatečný dostřik lafetové proudnice v koši, byl později po rozmontování plotových polí automobilový žebřík přemístěn přímo do blízkosti hal a odtud dodávali hasební vodu téměř po celou dobu zásahu.

Velicí důstojník směny, směřující k místu události, měl možnost pozorovat značný rozsah požáru již z dálnice D10, ze vzdálenosti několika kilometrů. I na základě dramatických zpráv z místa zásahu na KOPIS požádal operačního důstojníka o vyslání co největšího možného množství sil a prostředků. Po dojezdu na místo zásahu vyhledal VZ a převzal velení. Ihned nařídil násilné vstupy do nezasažených hal, odkud se evakuovalo šest propanbutanových lahví a vysokozdvižný vozík. Od posádky koše AZ-40 přicházely zprávy o šíření požáru na střešní konstrukce další haly – Balírna II. Během krátké doby začalo docházet k výpadkům dodávky hasební vody, neboť ještě plně nefungovala kyvadlová doprava. Silný západní vítr podporoval rozvoj a šíření požáru.

V té době již byla operačním důstojníkům na KOPIS zřejmá vážnost situace a vyslali na místo zásahu další síly a prostředky ze třetího stupně poplachu. Na místo zásahu vyrazily CAS ze všech zbylých stanic HZS hl. m. Prahy, dvě družstva z HS-1 a ještě dalších sedm jednotek SDH obcí (Ďáblice, Běchovice, Březiněves, Kbely, Kolovraty, Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy). Vojenská hasičská jednotka Letiště Kbely byla požádána o zřízení čerpacího stanoviště pro kyvadlovou dopravu vody. Informován byl řídicí důstojník kraje a krizový štáb Magistrátu hl. m. Prahy. Současně KOPIS Středočeského kraje vyslalo pět jednotek SDH obcí (Podolanka, Brandýs n/L., Jenštejn, Veleň a Dřevčice) a pro jejich koordinaci nabídlo přítomnost řídicího důstojníka územního odboru Mladá Boleslav (ÚO). Tato nabídka byla přijata a později se ukázala jako velmi významná a praktická pomoc. KOPIS požádal o výjezd chemické laboratoře HZS Středočeského kraje Kamenice.

Zřízení štábu a rozdělení na úseky
Dojíždějící jednotky PO byly postupně nasazovány ze všech tří přístupných stran a násilně byla otevřena všechna vrata. Termokamerou byl prozkoumán vnitřní prostor, avšak do první a druhé haly již nebyl vstup možný z důvodu intenzivního hoření.
Vzhledem k rozměrům objektu bylo místo vzniku požáru rozděleno do čtyř hasebních úseků:

 • úsek 1 – východní strana budovy (hlavní hala) – hašení ze dvou AZ-30 (HS-5 a 10),
 • úsek 2 – jižní strana hlavní haly, kanceláře (HS-10 a 7),
 • úsek 3 – západní strana od stanice PHM (HS-3 a 4),
 • úsek 4 – vstup do haly Balírna I, mezera ze severní strany (HS-6 a 10).

V 19.57 hodin se na místo události dostavil krajský řídicí důstojník a ustanoven byl také štáb velitele zásahu ve složení:

 • náčelník – krajský řídicí důstojník,
 • spojení – zástupce velicího důstojníka směny,
 • týl – směnový technik strojní služby,
 • nasazení – velitel čety HS-5,
 • další členové – inspektor provozu zdravotnické záchranné služby (ZZS), velitel Policie ČR, tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy, řídicí důstojník ÚO Mladá Boleslav.

Pro zázemí štábu se přivezl týlový kontejner HZS Středočeského kraje, neboť toto řešení bylo časově mnohem výhodnější než aktivace této techniky z hl. m. Prahy. KOPIS následně ještě posílilo kyvadlovou dopravu vody o cisterny z SDH obcí Klánovice, Dubeč, Koloděje a HZS podniku Mitas, a.s. Z tohoto důvodu byl v 19.59 hodin vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Na místě nebyl nikdo schopen identifikovat hlavní uzávěr plynu a elektřiny do areálu, proto byla vyžádána plynárenská pohotovost a pohotovost Pražské Energetiky, která po příjezdu odpojila celý areál. VZ byl členy jednotek SDH obcí s místní znalostí upozorněn, že odlétající žhavé fragmenty jsou větrem unášeny do protilehlého areálu přes ulici Mladoboleslavská, kde je uskladněno značné množství polystyrénu. Preventivně zde byla umístěna jedna jednotka SDH obce s C proudem na sucho. Od hořící haly se přemístilo několik automobilů po rozbití bočních oken. Na střeše nad kancelářemi se nacházely solární panely, avšak v době zjištění již nebylo možno řešit odpojení, z důvodu intenzivního hoření.

Operační středisko krizového štábu Magistrátu hl. m. Prahy vyslalo na místo zásahu operační výjezd krizového odboru v čele s radním pro bezpečnost a skupiny Českého červeného kříže (ČČK), pro zajištění teplých nápojů a stravy. Členové ČČK zůstali na místě až do ranních hodin.

KOPIS Středočeského kraje kontaktovalo starosty okolních obcí, aby v nezbytném rozsahu varovali obyvatelstvo. Po příjezdu chemiků z Kamenice se začalo s monitoringem ovzduší a zjišťování koncentrací unikajících látek ve směru šíření oblaku zplodin hoření. Kromě běžných škodlivin, jako je oxid uhelnatý či amoniak, se zde naměřil i fosgen, což bylo zapříčiněno hořením velkého množství obalových materiálů a lamino desek. Ve 21.32 hodin se na místo zásahu dostavil operační výjezd MV­ generálního ředitelství HZS ČR.

Vnitřním propojením všech tří hal se postupně požár rozšířil téměř na celý objekt. Jediný prostor, který se podařilo udržet pod kontrolou, byl sklad firmy HETH, s.r.o., v severní části, s uskladněnými plovoucími podlahami a dalším stavebním materiálem. Velmi reálně hrozilo nebezpečí rozšíření požáru přes proluku na sousední vyšší halu, neboť hořlavé konstrukce střechy byly od ní ve vzdálenosti necelý jeden metr. VZ se proto soustředil na obranu této proluky, z každé strany byly nasazeny C proudy a vedlejší hala intenzivně ochlazována. Zároveň po násilném vstupu z ní byly vyneseny čtyři propanbutanové lahve a dvě svářecí soupravy. U všech vstupů do hořícího objektu byl zaveden kontrolovaný vstup. Ve 21.57 hodin přišla zpráva, že dva příslušníci Policie ČR, nasazení na uzávěru ulice Mladoboleslavská, si stěžují na nevolnost v důsledku nadýchání zplodin hoření. Neprodleně je vystřídali členové SDH obcí v dýchacích přístrojích a policisté byli předáni k ošetření ZZS.

Ve špičce bylo na hašení nasazeno celkem 12 C proudů a dva monitory z koše AZ. Zřídila se kyvadlová doprava vody od tří čerpacích stanovišť a několika hydrantů. Průběžně se vyměňovaly dýchací přístroje. Celkem se spotřebovalo 192 dýchacích přístrojů. Pitný režim byl zajištěn nápoji prostřednictvím ČČK. Ve 23.04 hodin spadl střešní přesah nad kancelářemi v délce asi šesti metrů, bohužel ve chvíli, kdy pod ním prováděl průzkum oknem jeden z příslušníků HS-10. Okamžitě byl ostatními vyproštěn a ZZS převezen k ošetření. Následné léčení zhmožděnin páteře a kotníků trvalo téměř čtyři měsíce.

Ve 23.07 hodin byla provedena lokalizace požáru a dále se postupně dohašovala ohniska v prostoru hal pod zřícenými střešními konstrukcemi. Následovala redukce sil a prostředků a jednotky SDH obcí byly odesílány zpět na základny. Do ranních hodin zůstala dvě družstva, která vystřídala nastupující směna. Druhý den se dohasila skrytá ohniska, uklízely se použité hadice a poskytovala se podpora při vyšetřování požáru. Došetření události proběhlo v dopoledních hodinách za účasti příslušníků oddělení zjišťování příčin vzniku požárů HZS hl. m. Prahy, služby kriminální Policie ČR, vyšetřovací skupiny MV­ generálního ředitelství HZS ČR a služebního psa Policie ČR cvičeného na vyhledávání akcelerantů požáru. V 11.39 hodin se místo požáru předalo majiteli areálu a sepsal se záznam o předání. Nařídila se dohlídka po osmi hodinách, která proběhla s negativním výsledkem.

Specifika zásahu
Pozitiva

 • požár se podařilo udržet v prostoru objektu firmy Ronex, s.r.o.,
 • nedošlo k rozšíření na přilehlou halu ani jiné objekty,
 • vysoké nasazení všech zasahujících,
 • dostatek sil a prostředků díky vhodně zvolenému stupni poplachu,
 • týlové zabezpečení oblastní skupinou ČČK.

Negativa

 • dokumentace zdolávání požáru nebyla k dispozici, nebyly informace o uzávěrech plynu a elektřiny a přítomnosti tlakových lahví,
 • výpadky spojení v analogové radiové sítí kvůli vzdálenosti a přetížení radioprovozu,
 • nevhodné stavební členění komplexu budov s propojenými požárními úseky,
 • nepříznivé povětrnostní podmínky – docházelo k rozptylu zplodin hoření na okolní zástavbu, vítr 2 až 5 m/s, teplota 2 °C,
 • během zásahu došlo ke zranění jednoho hasiče a dvou policistů.

Závěr a shrnutí
Na základě šetření příslušníků oddělení zjišťování příčin vzniku požárů HZS hl. m. Prahy a Kriminalistického ústavu Policie ČR byla stanovena jako nejpravděpodobnější verze příčiny vzniku požáru blíže neurčená technická závada na elektroinstalaci.

 • škoda způsobená požárem 50 mil. Kč,
 • uchráněné hodnoty 100 mil. Kč,
 • plocha požáru 2300 m2,
 • zasahovalo 34 jednotek PO (14 HZS ČR, 18 SDH obcí, 1 HZS podniku, 1 VHJ), 278 hasičů,
 • 12 útočných C proudů a 2 monitory,
 • 192 izolačních dýchacích přístrojů.
   

por. Mgr. Miloš NĚMEC, por. Mgr. Jiří KOŠAŘ, foto archiv HZS hl. m. Prahy

vytisknout  e-mailem