Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 4/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete rozbor požáru motorestu Čtyři Kameny u dálnice D10. O setkání CTIF partnerů pro oblast zjišťování příčin vzniku požáru nebo o začátku Ankety Dobrovolní hasiči roku 2018. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ZÚ HZS ČR v Hlučíně má nové pásové rypadlo. Přinášíme článek o pohybu na zamrzlých plochách. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší druhou část řízení procesů při zajišťování nouzových dodávek pitné vody. Dočtete se o informování dotčených osob při MU, ale také o možnosti využití informačních systémů při řešení následků MU.V informacích si můžete přečíst rozhovor s ředitelem Nadace policistů a hasičů. 

Dne 18. listopadu 2017 v 10.46 hodin byla přijata tísňová zpráva o požáru střechy motorestu 4 Kameny u dálnice D10. Hasební zásah si vyžádal nasazení velkého počtu jednotek požární ochrany (PO), celkové škody jsou v desítkách milionů korun.

Operátor tísňové linky přijal informaci o požáru motorestu od volajícího personálu v 10.46 hodin. Krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS Středočeského kraje vyhlásilo v 10.47 hodin poplach jednotkám PO v I. stupni poplachu (dvě jednotky HZS Středočeského kraje a jedna jednotka SDH obce kategorie III/1) a dále na místo vyslala nejbližšího velitele čety, a to ze stanice Mělník.

Na místo přijela jednotka ze stanice Stará Boleslav a zároveň jednotka SDH obce Sudovo Hlavno v 10.55 hodin. Hasiči provedli rychlý průzkum a natáhli první hadicová vedení na střechu objektu i do vnitřních prostor motorestu. Požár se velmi rychle rozšiřoval za intenzivního vývinu kouře a velitel zásahu (velitel ze stanice Stará Boleslav) vyhlásil v 10.57 hodin II. stupeň požárního poplachu a žádal na místo další jednotky PO. V 10.58 hodin se na místo dostavila jednotka PO ze stanice Benátky nad Jizerou a zapojila se do prováděných hasebních prací podle rozhodnutí velitele zásahu. KOPIS vyslalo na místo požáru jednotky PO z druhého poplachového stupně a informovalo územního řídicího důstojníka, který vyjel na místo události. Taktéž o události informovalo ředitele územního odboru Mladá Boleslav.

Rozvoj požáru byl velmi intenzivní a velitel zásahu v 11.07 hodin žádal KOPIS o další jednotky PO na místo události. Posléze na místo začaly dojíždět povolané jednotky PO z II. stupně poplachu (čtyři jednotky PO v rozmezí 11.10 až 11.19 hodin). Na místo požáru současně mířil i velitel čety ze stanice Mladá Boleslav a příslušník zjišťování příčin vzniku požárů (vyšetřovatel požárů). Po dohodě s operačním důstojníkem na místo zásahu vyjel ředitel územního odboru. Byl vyrozuměn krajský řídicí důstojník, který v 11.13 hodin také vyjel na místo požáru.

Mezitím na místě požáru byly rozmístěny přijíždějící jednotky PO z obou přístupových stran motorestu a postupně prováděly hasební práce, a to jak po vnější straně objektu, tak vnitřními prostory. Hasiči se snažili vytvořit prostupy v konstrukci střechy, což bylo velmi obtížné a požár se dále šířil za masivního vývinu kouře po střešní konstrukci.

Prostřednictvím KOPIS byly vyžádány dvě jednotky PO se systémem hašení CCS Cobra (HZS hl. m. Praha a HZS podniku Škoda Auto, a.s.). Zároveň velitel zásahu vyhlásil III. stupeň poplachu vzhledem k nedostatku hasební vody na místě požáru. Byla zřízena kyvadlová doprava vody k hydrantu na stanici Stará Boleslav (vzdálenost asi 4,5 km) a vytvořeno čerpací stanoviště na požární nádrži (rybníku) v obci Hlavenec (vzdálenost asi 2 km). V 11.45 hodin přebral po dohodě s krajským řídicím důstojníkem velení zásahu ředitel územního odboru Mladá Boleslav. Místo zásahu bylo rozděleno na dva sektory a každý sektor na tři úseky. Na všech úsecích se hasilo za použití hasebních proudů C, vysokotlakých proudů a čtyř proudů z výškové techniky. Požár se však stále nedařilo dostat pod kontrolu. Na místě byl problém se zásobováním požární vodou. Po dohodě velitele zásahu a krajského řídicího důstojníka byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu a prostřednictvím KOPIS vyžádány další jednotky PO s cisternovými automobilovými stříkačkami na místo požáru (zvláštní stupeň byl vyhlášen s ohledem na počet nasazených jednotek PO). Velitel zásahu rozhodl o zřízení třetího místa pro doplňování cisteren, a to na řece Labi (vzdálenost asi 6,5 km).

Stálým problémem byla doprava vody na místo zásahu, a proto musela být uzavřena doprava na dálnici D10 ve směru na Prahu mezi exity 21 Tuřice a 14 Stará Boleslav. Provoz byl obnoven až po téměř dvanácti hodinách zásahu. Na místo zásahu byl taktéž vyžádán vrtulník Letecké služby Policie ČR s bambivakem na provádění shozů hasební vody. Tento zásah se však ukázal jako neúčinný a provedly se pouze tři shozy vody.

Během zásahu bylo uvnitř objektu nalezeno osm tlakových lahví se stlačenými plyny, které byly z objektu vyneseny. Při průzkumu byly v kuchyni také nalezeny barely s oleji, které se však už nepodařilo vynést ven a požár se vznícením těchto olejů zintenzivnil. Z objektu se začaly ozývat opakované menší či větší exploze a ve 12.30 hodin docházelo k borcení prvních střešních konstrukcí. Ve 12.51 hodin nařídil velitel zásahu stažení hasičů z vnitřku objektu a zásah byl nadále veden pouze z vnější strany.

Požár se podařilo dostat pod kontrolu v odpoledních hodinách a velitel zásahu oznámil lokalizaci požáru v 18.51 hodin. Následně se ve večerních a nočních hodinách redukovaly počty jednotek PO na místě zásahu a snižovaly stupně poplachu podle počtu jednotek PO na místě. Během odpoledních hodin byly obnoveny hasební práce uvnitř objektu a dohašování požárů a ohnisek probíhalo celou noc a následující den. Požár byl zlikvidován dne 19. listopadu 2017 v 18.20 hodin.

Během požáru se na místě zásahu vystřídalo celkem 49 jednotek PO (18 jednotek HZS krajů, 2 jednotky HZS podniku, 28 jednotek SDH obcí, 1 jednotka Záchranného útvaru HZS ČR) a celkem se na likvidaci požáru podílelo 301 hasičů. Spotřebovalo se téměř 1,75 milionů litrů hasební vody.

Konstrukce objektu a požární bezpečnost stavby
Motorest 4 Kameny patřil k dlouhodobě známým místům podél tehdejší rychlostní silnice R10 na Mladou Boleslav od 70. let minulého století. Zahrál si také v řadě filmů, nejznámější je pravděpodobně „Vrchní, prchni!“. Motorest také několikrát vyhořel a v 90. letech se na něm podepsal zub času. Následně v novém tisíciletí vznikl nový podnikatelský záměr, který přinesl demolici původního objektu motorestu a na jeho původním místě byl vystavěn zcela nový motorest ve stylu koliba. Jednalo se o celodřevěnou srubovou konstrukci stavby, kterou tvořily masivní dřevěné trámy na obvodových a nosných zdech. Objekt byl postaven ve tvaru „H“ o rozměrech zhruba 35 × 30 metrů. Vnitřní prostor byl členěný konstrukcí z dřevěných trámů slabších profilů nebo ze sádrokartonových příček. Vnitřní podhledové prvky na stěnách a stropech byly tvořeny trámy, palubkami či sádrokartonovými deskami. V prostorech obou restaurací byl podhled až do konstrukce střechy. Dalšími prostory byly provozní místnosti v přízemí objektu (kuchyně, sklady, chodby, kanceláře), v prvním nadzemním podlaží pokoje pro hosty a v podstřešní části nad pokoji strojovna vzduchotechniky tvořící s kuchyní, kterou vzduchotechnika odvětrávala, jeden požární úsek. Objekt byl částečně podsklepen na původních základech, v tomto podsklepení byl kotel pro vytápění objektu (pokojů a zázemí) a sklady.

Přibližně ve středu místnosti restaurace bylo otevřené ohniště, které zajišťovalo vytápění tohoto prostoru. Odvod kouře z ohniště byl tvořený svařovaným plechovým kouřovodem s funkcí komína se zakončeným digestořovým rozšířením nad ohništěm. V místě prostupu střechou měl být tento komín upravený a rozšířený na vícevrstvý, aby byla zajištěna požární bezpečnost v prostupu plechového kouřovodu s funkcí komína skrze dřevěnou hořlavou konstrukci střechy.

Dřevěná konstrukce střechy v restauraci byla z překrývané šindele, pod kterou byla blíže nezjištěná a nespecifikovaná parotěsná (vodotěsná) folie. Pod touto folií nad trámy se nacházely dřevěné OSB desky. Dále tepelná izolace (vata) a prkenný podhled. V prostorech nad pokoji byla konstrukce střechy tvořena shodnou konstrukcí, kde bylo zateplení významně silnější vrstvou tepelné izolace (v desítkách cm) a vnitřní podhledový prvek byl z palubek nebo ze sádrokartonových desek. Nad stropy pokojů se nacházel podstřešní prostor využívaný pro umístění strojovny vzduchotechniky, který byl přístupný přes půdní výlez v jednom z pokojů.

Objekt motorestu byl rozdělený celkem do 19 požárních úseků, kdy tyto úseky tvořily zejména jednotlivé pokoje v prvním patře objektu. V objektu byla také umístěna nádrž na hasební vodu o objemu 25 m3, která měla vyvedené sací potrubí mimo požárně nebezpečný prostor. V objektu byla zabudována elektrická požární signalizace. Požárně nebezpečný prostor nezasahoval do žádných jiných prostorů okolních staveb (benzínové čerpací stanice). Při schvalování stavby byl vyžádán expertizní posudek na požární odolnost nosné konstrukce objektu.
Motorest 4 Kameny byl zprovozněn a otevřen v roce 2013. Podmínky požární bezpečnosti stanovené při jednotlivých stupních stavebního řízení byly dodrženy (v roce 2013 provedena závěrečná kontrolní prohlídka).

Vyšetřování příčiny vzniku požáru
Od počátku požáru byl na místo povolán vyšetřovatel požárů HZS Středočeského kraje z vyšetřovacího obvodu Mladá Boleslav. Po zjištění a předpokládaném rozsahu škody byl na místo požáru povolán krajský vyšetřovatel požárů HZS Středočeského kraje. Vyšetřovatelé požárů spolupracovali s policisty, kteří na místě zahájili prvotní úkony.

Vznik požáru byl zřejmý od počátku a byl svědecky doložen. Prokazatelně se jednalo o vznícení sazí v plechovém kouřovodu s funkcí komína od otevřeného ohniště v restauraci.

Úkolem vyšetřovatelů požárů a orgánů činných v trestním řízení je nyní objasnit, proč však po vznícení sazí v plechovém kouřovodu došlo k požáru střechy a následnému intenzivnímu rozvoji požáru a kdo nese odpovědnost za případné porušení předpisů, nedodržení dokumentace ke stavbě či jiného pochybení.

Pozitiva

 • nedošlo k žádnému zranění hasičů s nutností lékařského ošetření či hospitalizace – během zásahu došlo pouze k jednomu naražení zápěstí po uklouznutí, příslušník nadále pokračoval v zásahové činnosti a po vystřídání hasičů na místě zásahu ve službě,
 • výborná spolupráce se starostou obce Hlavenec – zajistil pitný režim a stravu pro zasahující složky IZS,
 • vysoké nasazení zasahujících hasičů, zejména v počátku zásahu,
 • brzká přítomnost velících důstojníků na místě zásahu (krajský řídicí důstojník, ředitel územního odboru, územní řídicí důstojník, dva velitelé čet a velitelé družstev z několika stanic HZS Středočeského kraje),
 • nasazení velitelského vozidla pro potřeby štábu velitele zásahu včetně příslušníků z KOPIS,
 • spolupráce s Policií ČR při organizaci místa zásahu, uzavření dálnice, regulaci dopravy a při prvotních úkonech spojených se zahájeným vyšetřováním.

Negativa

 • rychlý rozvoj a šíření požáru – provedení střechy neumožňovalo rychlé rozebrání, a nedařilo se tak v krátkém čase vytvořit proluku a hasební otvory v konstrukci střechy, a to ani při použití zařízení CCS Cobra,
 • problémy v zásobování požární vodou – k objektu vedla jediná příjezdová komunikace (mimo příjezd přes dálnici, která byla téměř neprůjezdná), která musela být využita pro nasazení výškové techniky, a nepřítomnost dostatečně vydatného vodního zdroje v blízkosti,
 • množství naskladněného palivového dřeva po celém obvodu zadní stěny motorestu do výšky asi dva metry a hromady pilin za vraty, které musely být odházeny, aby bylo možné ustavit výškovou techniku (v prostoru hromady pilin bylo vyvedeno místo pro čerpání vody z podzemní nádrže, které tak nebylo použito); v průběhu zásahu bylo odstraňováno ode zdí povolanou technikou UDS (univerzální dokončovací stroj) ze Záchranného útvaru HZS ČR – záchranné roty Zbiroh,
 • přenos požáru z podstřešní části do prostorů kuchyně (pravděpodobně vzduchotechnickým potrubím) a vznícení uskladněných barelů s oleji (barely o objemu asi 20 litrů ve větším počtu),
 • špatný signál na spojových prostředcích (zejména v systému Pegas a mobilních telefonech) – nebylo možné zprovoznit datové propojení do systémů KOPIS,
 • trezor v kanceláři, kde se nacházela vysoká finanční hotovost a stravenky, bylo nutné zajistit střežení prostoru do doby otevření trezoru provozní restaurace za přítomnosti zástupců Policie ČR a převzetí jeho obsahu,
 • déletrvající doba dojezdu majitelů objektu (statutárních zástupců akciové společnosti) ze zahraničí, veškeré úkony prováděny prostřednictvím (za přítomnosti) právního zástupce společnosti (např. i předání místa požáru).
   

plk. Ing. Jan HADRBOLEC, foto por. Ing. Michal MACOUN, HZS Středočeského kraje

vytisknout  e-mailem