Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 3/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA máme rozbor požáru objektu třídírny odpadů v okrese Kladno. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ve ŠVZ HZS ČR – středisko Brno se začátkem letošního roku uskutečnil kurz Obsluha motorových pil. Dále o tom, jak správně reagovat při dopravních nehodách. Přečtete si o spolupráci psychologické služby HZS ČR se zahraničními subjekty, ale také o spolupráci HZS Pardubického kraje s neziskovými organizacemi při mimořádných událostech. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší první část řízení procesů při zajišťování nouzových dodávek pitné vody. Dočtete se o aktuálních mimořádných událostech řešené na úrovni Evropské unie. Informuje vás o 17. ročníku konference Ochrana obyvatelstva. V informacích vás seznámíme se seriálem soutěží v roce 2018. 17. května tohoto roku opět odstartuje první kolo Velké ceny ČR v požárním útoku, jako již tradiční součást série ročníků sportovních soutěží. Přílohou časopisu je Statistická ročenka 2017. 

Dvoudenní cvičení jednotek požární ochrany (PO) se zapojením činnosti krizového štábu obce s rozšířenou působností prověřilo ve dnech 29. až 30. června 2017 součinnost jednotlivých složek při řešení mimořádné události. Námětem byla rozsáhlá živelní pohroma a následná složitá opatření.

Bylo nutné ubytovat velké množství zasažených obyvatel. Připravené ubytovací a stravovací kapacity již byly naplněny a bylo potřeba okamžitě vytvořit další prostory a zázemí pro padesát osob. Bylo rozhodnuto o využití pohotovostní zásoby Správy státních hmotných rezerv v ochraňování HZS Zlínského kraje – kontejneru nouzového přežití, kterým bylo možné velmi rychle a účinně zajistit požadované zázemí a komplexní pomoc potřebnému počtu obyvatel.

Jako nejvýhodnější místo pro stavbu mobilního areálu bylo určeno travnaté hřiště v místní části města Valašské Klobouky - Lipina. Prostor je v krizovém plánu Zlínského kraje zároveň určen jako plocha pro stavbu mobilní polní nemocnice. Přínosem bylo ověření stavu datového připojení, přípojky vody a elektřiny, sociálního zázemí a dalších předností určeného prostranství.

Pro jednotky HZS kraje a zapojené jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí bylo cvičení stanoveno jako taktické, pro krizový štáb obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky byla vymezena forma prověřovací. Úkolem cvičení bylo také ověřit akceschopnost a vhodnost předurčení jednotky kategorie JPO V Mirošov k plnění specifických úkolů ochrany obyvatelstva.

První den cvičení byl v 11.57 hodin vyhlášen požární poplach jednotkám profesionálních hasičů ze stanic Valašské Klobouky a Zlín a jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Lipina, Mirošov a Zlín­ Prštné. Postupně dorazila cisternová automobilová stříkačka, automobilový nosič s kontejnerem nouzového přežití, dva dopravní automobily, velitelský automobil a dvě mobilní pracoviště krizových štábů obcí s rozšířenou působností Valašské Klobouky a Zlín na podvozcích Praga V3S.

Po příjezdu jednotky PO na určené místo ustavily techniku a okamžitě zahájily rozvinutí kontejneru nouzového přežití s nafukovacím stanem, bočními přístřešky i propojovacím modulem. Pro potenciální obyvatele tak jednotky PO pod vedením příslušníků oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení připravily ubytovací prostor, kuchyňskou i hygienickou sekci. Současně byly rozvinuty i obě mobilní pracoviště krizových štábů obcí s rozšířenou působností, a to v gesci jednotek PO, které s uvedenou technikou disponují. Celý prostor i za velmi nepříznivého, deštivého počasí připravily do dvou hodin od příjezdu na místo.

Jakmile dokončily kompletní zázemí pro obyvatelstvo, byla první část cvičení vyhodnocena. Následovala odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO z problematiky nouzového přežití, poskytování první pomoci a krizového řízení na úrovni obcí. Po ukončení odborné části zázemí použili cvičící pro poskytování stravy a ubytování zasahujících členů, kteří zajišťovali dohled v nočních hodinách.

Druhý den byl zahájen v 7.00 hodin cvičným svoláním krizového štábu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky. Jednotky PO připravily zasedání ve velkém nafukovacím stanu kontejneru nouzového přežití, a zasedání se využilo k odborné přípravě členů krizového štábu s cílem prohloubit znalosti v oblasti nouzového přežití a zdokonalit členy v praktickém využití zpracované dokumentace při řešení mimořádných událostí velkého rozsahu. Proběhla komentovaná ukázka jednotlivých částí vytvořeného areálu, do které se jako hosté zapojili také pracovníci oblasti krizového řízení z krajského úřadu Zlínského kraje a členové krizových štábů dalších obcí s rozšířenou působností kraje.

Cvičení prokázalo, že nasazení kontejneru nouzového přežití ve Zlínském kraji je velmi rychlé a mnohostranné, lze se tak přizpůsobit jakékoli situaci, při které je zapotřebí kvalitní zázemí. Zároveň se potvrdilo, že předurčení jednotek PO k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a jejich pravidelná příprava je významným přínosem při řešení rozsáhlých událostí.


kpt. Ing. Pavel ŘEZNÍČEK, HZS Zlínského kraje, foto archiv HZS Zlínského kraje
 

vytisknout  e-mailem