Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 3/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA máme rozbor požáru objektu třídírny odpadů v okrese Kladno. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ve ŠVZ HZS ČR – středisko Brno se začátkem letošního roku uskutečnil kurz Obsluha motorových pil. Dále o tom, jak správně reagovat při dopravních nehodách. Přečtete si o spolupráci psychologické služby HZS ČR se zahraničními subjekty, ale také o spolupráci HZS Pardubického kraje s neziskovými organizacemi při mimořádných událostech. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší první část řízení procesů při zajišťování nouzových dodávek pitné vody. Dočtete se o aktuálních mimořádných událostech řešené na úrovni Evropské unie. Informuje vás o 17. ročníku konference Ochrana obyvatelstva. V informacích vás seznámíme se seriálem soutěží v roce 2018. 17. května tohoto roku opět odstartuje první kolo Velké ceny ČR v požárním útoku, jako již tradiční součást série ročníků sportovních soutěží. Přílohou časopisu je Statistická ročenka 2017. 

Hlavním cílem spolupráce je poskytování psychosociální a humanitární pomoci obyvatelstvu postiženému následky mimořádné události (MU) či krizové situace (KS). Dalším předmětem spolupráce jsou monitoring potřeb obyvatelstva na postiženém území, činnost při chodu evakuačních středisek, poskytování nouzového ubytování, pořádání sbírek pro občany apod.

Základní formy spolupráce Hasičského záchranného sboru České republiky s nestátními neziskovými organizacemi (NNO) jsou uvedeny v Typové činnosti složek integrovaného záchranného systému (IZS) při poskytování psychosociální pomoci STČ–12/IZS.

Ve smyslu uvedené typové činnosti navázal HZS Pardubického kraje (PaK) spolupráci s těmito NNO, působícími na území kraje:

 • Český červený kříž, oblastní spolek Pardubice,
 • Český červený kříž, oblastní spolek Chrudim,
 • Český červený kříž, oblastní spolek Ústí nad Orlicí,
 • Český červený kříž, oblastní spolek Svitavy,
 • 201. Pardubice, z.s.,
 • Patriot – klub vojáků v záloze Pardubického kraje,
 • Rescue Pardubice, o.s.,
 • Cema Žamberk,
 • Charita Svitavy,
 • Diecézní katolická charita Hradec Králové,
 • Rescueinfo, z.s.,
 • SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Pardubice­ město.

Součinnost s NNO byla navázána již před platností STČ–12/IZS a byla smluvně ošetřena dohodami v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, a zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o Hasičském záchranném sboru). V současné době se s nově vybranými NNO uzavírají dohody o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, v souladu s § 15 písm. b) vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

Seznam spolupracujících NNO je seznamem otevřeným, kam podle nově vzniklých potřeb a možností mohou být zařazovány nové NNO, případně se mohou vyřazovat stávající.

Ke zlepšení připravenosti na minimalizaci následků MU a KS uspořádal HZS PaK pro vybrané NNO na stanici v Pardubicích dva semináře, na kterých se sešli zástupci HZS PaK, zástupci NNO a hosté, kteří v dané problematice působí. Cílem setkání byla výměna informací a předání praktických zkušeností z činností v místech MU a KS, kde již byly NNO zapojeny.

První seminář se konal 6. října 2016 a byl zaměřen na předání teoretických znalostí týkajících se zejména:

 • základní legislativy,
 • způsobu vyžádání pomoci na základě uzavřených dohod (z KOPIS), aktualizace smluv,
 • organizace na místě zásahu, pravomocí velitele zásahu, úhrady nákladů, evakuace,
 • možností HZS PaK v oblasti zajištění prostředků nouzového přežití obyvatelstva,
 • zásad psychosociální pomoci,
 • typů pomoci NNO při řešení mimořádných událostí.

Program svým vystoupením obohatil Josef Koláček, zastupující organizaci ADRA, o.p.s., která je významnou NNO, zajišťující humanitární pomoc při různých typech MU a KS po celém světě.

Druhý seminář „Víme o sobě“, zaměřený převážně na praktické dovednosti a možnosti jednotlivých NNO, se konal 26. září 2017. V průběhu semináře prezentovaly svou činnost jednotlivé územní odbory HZS PaK i NNO. Prezentace byly doplněny o praktické ukázky činností zúčastněných a o návštěvu zástupců NNO na KOPIS HZS PaK, kde měli možnost vidět způsob řízení MU a KS z této úrovně.

Závěrečné diskuze obou seminářů vedly ke vzájemné výměně zkušeností z práce na místě MU a KS. Uskutečněné semináře byly všemi zúčastněnými velmi kladně hodnoceny.

V letošním roce se HZS PaK plánuje zaměřit na praktické procvičení činností NNO na případných místech zásahu s tím, že se nabízejí dvě základní varianty. První variantou je povolat NNO ke konkrétnímu cvičení složek IZS. Ve druhé variantě by jednotlivé územní odbory HZS PaK připravily úkoly pro NNO na míru s ohledem na charakter konkrétní pomoci, ke které se každá z nich smluvně zavázala. Tato varianta se zatím jeví jako vhodnější řešení.

V budoucnu se budou zmíněné semináře opakovat. Bude to však s větším časovým odstupem, až poté, co si NNO opakovaně procvičí své činnosti a plnění zadaných úkolů.


plk. Ing. Josef JELÍNEK, por. Bc. Štěpán FROŠ, kpt. Ing. Eva KUTHANOVÁ, HZS Pardubického kraje, foto archiv Rescueinfo, z.s.

vytisknout  e-mailem