Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 3/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA máme rozbor požáru objektu třídírny odpadů v okrese Kladno. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ve ŠVZ HZS ČR – středisko Brno se začátkem letošního roku uskutečnil kurz Obsluha motorových pil. Dále o tom, jak správně reagovat při dopravních nehodách. Přečtete si o spolupráci psychologické služby HZS ČR se zahraničními subjekty, ale také o spolupráci HZS Pardubického kraje s neziskovými organizacemi při mimořádných událostech. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší první část řízení procesů při zajišťování nouzových dodávek pitné vody. Dočtete se o aktuálních mimořádných událostech řešené na úrovni Evropské unie. Informuje vás o 17. ročníku konference Ochrana obyvatelstva. V informacích vás seznámíme se seriálem soutěží v roce 2018. 17. května tohoto roku opět odstartuje první kolo Velké ceny ČR v požárním útoku, jako již tradiční součást série ročníků sportovních soutěží. Přílohou časopisu je Statistická ročenka 2017. 

Ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR – středisko Brno (ŠVZ HZS ČR Brno) se začátkem letošního roku uskutečnil kurz Obsluha motorových pil. Svoji premiéru měl i nově vytvořený výcvikový prostor pro praktickou část tohoto kurzu. Umožňuje bezpečný a zejména názorný výcvik s různými navijáky, a to jak při odstraňování zavěšených stromů, tak při kácení různě nakloněných stromů.

Dosud se výcvik s navijáky zaměřoval především na praktické vysvětlení pojmu silová a směrová kladka (například přetahování automobilových vraků). To nebylo příliš názorné a pro spoustu posluchačů těžko pochopitelné. Z tohoto důvodu přemýšleli instruktoři obsluhy motorových pil o názornějším způsobu výcviku, aby byl co nejblíže realitě.

S první myšlenkou přišel zhruba před dvěma roky, dnes již bývalý instruktor ŠVZ HZS ČR Brno, kpt. Bc. Vlastimil Svoboda. Nešlo ani tak o budování jako o využití dosud volného prostoru za víceúčelovou halou o velikosti přibližně 12 × 20 metrů. V první fázi zabetonovala stavební firma do země potrubí o průměru 40 cm, které slouží k upevnění imitace stromů. Posledním problémem bylo získání vhodných kulatin. Využili jsme vykácené stromy z bývalého prostoru firmy Zetor.

Kmeny zapuštěné do zabetonovaného potrubí imitují tři různě nakloněné stromy. Jeden kmen byl upraven pro vkládání „větví“ a slouží k nácviku odvětvování spodní části stojícího stromu. Na dalších dvou kmenech byly ponechány části větví, které slouží pro imitaci zavěšeného stromu. Prostor umožňuje stahování zavěšeného stromu a přetahování stromů nakloněných mimo směr požadovaného pádu. U stromu nakloněného nad vozovku může být toto spojeno s usměrněním dopravy, s použitím výstražných trojúhelníků, kuželů, výstražných vest, použití zastavovacích terčů a radiostanic.

Dalším objektem, na který je možné imitovat nakloněný strom, je zmíněná víceúčelová hala a blízký sklad dřeva. Těsná blízkost imitace elektrické troleje a vagonu rovněž rozšiřuje možnosti modelových situací.

Při praktickém výcviku v této části kurzu jde především o:

  • správné upevnění lana s použitím nastavovacího žebříku při přetahování stromu nakloněného mimo požadovaný směr pádu,
  • nácvik postupu při stahování zavěšeného stromu,
  • použití různých druhů úvazků (např. řetězový, textilní),
  • použití chráničky u nekáceného stromu proti poškození ocelovým lanem,
  • využití kladek a názorné vysvětlení fyzikálních pojmů silová a směrová kladka.

Nejde o demonstraci tažné síly navijáků, ale o správné využití technických možností navijáků a jejich příslušenství. Zejména o správné upevnění používaných prostředků – lan, kladek, navijáků a jejich bezpečnou obsluhu.

S tím souvisí:

  • použití osobních ochranných pomůcek,
  • volba správného pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce,
  • volba optimálního stanoviště navijáku tak, aby měla jeho obsluha přehled o situaci a nebyla v ohroženém prostoru,
  • použití dohodnutých signálů,
  • použití vhodných upínacích prostředků (např. třmenů, háků, karabin).

V současné době se snažíme o další úpravy výcvikového prostoru tak, aby byl pro lektora, ale zejména pro posluchače ještě více názornější a zajímavější.


kpt. Bc. Zdeněk ONDRÁČEK, ŠVZ HZS ČR Brno, foto kpt. Bc. Vlastimil SVOBODA, HZS Jihomoravského kraje
 

vytisknout  e-mailem