Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 3/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA máme rozbor požáru objektu třídírny odpadů v okrese Kladno. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ve ŠVZ HZS ČR – středisko Brno se začátkem letošního roku uskutečnil kurz Obsluha motorových pil. Dále o tom, jak správně reagovat při dopravních nehodách. Přečtete si o spolupráci psychologické služby HZS ČR se zahraničními subjekty, ale také o spolupráci HZS Pardubického kraje s neziskovými organizacemi při mimořádných událostech. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší první část řízení procesů při zajišťování nouzových dodávek pitné vody. Dočtete se o aktuálních mimořádných událostech řešené na úrovni Evropské unie. Informuje vás o 17. ročníku konference Ochrana obyvatelstva. V informacích vás seznámíme se seriálem soutěží v roce 2018. 17. května tohoto roku opět odstartuje první kolo Velké ceny ČR v požárním útoku, jako již tradiční součást série ročníků sportovních soutěží. Přílohou časopisu je Statistická ročenka 2017. 

Pátek třináctého a s ním každoročně vyhlašovaný Den požární bezpečnosti se v posledních letech stává v Plzeňském kraji jednou z pravidelných preventivně výchovných akcí. Program dne zaměřujeme jak na děti, tak i dospělou populaci. Předškolní a školní děti jsme se rozhodli oslovit nově vydanou knížkou Hasičských pohádek. Naší pozornosti neunikly ani děti hospitalizované v nemocnicích a rozhodli jsme se je navštívit.

S nabídkou preventivně výchovné akce jsme oslovili tiskovou mluvčí Fakultní nemocnice v Plzni. Po navázání kontaktu se na nás obrátila Ludmila Romová, herní specialistka dětského oddělení. Tato, zatím dost neznámá a málo zastoupená profese, je tady proto, aby na jedné straně vyplňovala volný čas dětí a na straně druhé zmírňovala stres při přípravách na vyšetření. Dětská klinika Fakultní nemocnice v Plzni se skládá z lůžkové a ambulantní části včetně řady odborných ordinací. Klinika zajišťuje základní i specializovanou odbornou lékařskou a ošetřovatelskou péči pro děti a dorost z Plzně, celého západočeského regionu a v indikovaných případech také z jiných regionů České republiky nebo ze zahraničí. Při jednání s nemocnicí jsme si vyjasnili, jaké máme možnosti a co oddělení můžeme nabídnout s ohledem na to, abychom nenarušili chod zdravotnického zařízení. Náš program neměl jen vyplnit volný čas, ale měl mít také vzdělávací charakter. Domluvili jsme se na termínu a hodině, kdy neprobíhají operace a žádná důležitá vyšetření. Pro naši návštěvu jsme vytipovali jako nejvhodnější oddělení větších dětí, kde se poskytuje standardní léčebně preventivní péče pacientům od tří do 19 let věku. Toto oddělení nám nabídlo pro akci prostory příjemně zařízené herny.

Pilotní návštěva dětí
Při plánování a realizaci naší návštěvy ve fakultní nemocnici bylo nejnáročnější vytvořit přijatelný program pro věkově nejednotnou skupinu dětí od pěti do 17 let. Na úvod naší návštěvy přišel malé pacienty a jejich rodiče pozdravit ředitel fakultní nemocnice. Při besedě jsme se věnovali problematikám volání na tísňová čísla, chování chodců a řidičů při setkání s požárním automobilem nebo předcházení požárům v bytě a mimo dům. Povídání jsme doplnili ukázkou hasičské výstroje, kterou si děti mohly samy vyzkoušet. Kromě oddělení pro větší děti jsme navštívili i několik pacientů na Oddělení hemato­ onkologickém. Pacienty na tomto oddělení jsme vzhledem k jejich zdravotnímu stavu navštívili individuálně na pokojích. Všechny děti si podle výběru odnesly dárek a ty nejmenší si na závěr poslechly pohádku z nově vydané knížky Hasičských pohádek. Největším překvapením pro děti byla přistavená požární technika v areálu nemocnice. Děti se tak alespoň na pár minut mohly stát strojníky požárního automobilu. Bylo to vůbec poprvé, kdy Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje společně s Fakultní nemocnicí Plzeň takovou akci uspořádal. Pilotní návštěva získala u dětí i zdravotnického personálu kladné ohlasy a bude se opakovat každé další čtvrtletí.


kpt. Mgr. Lenka BASÁKOVÁ, foto por. Mgr. Pavla JAKOUBKOVÁ, HZS Plzeňského kraje

vytisknout  e-mailem