Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 3/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA máme rozbor požáru objektu třídírny odpadů v okrese Kladno. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ve ŠVZ HZS ČR – středisko Brno se začátkem letošního roku uskutečnil kurz Obsluha motorových pil. Dále o tom, jak správně reagovat při dopravních nehodách. Přečtete si o spolupráci psychologické služby HZS ČR se zahraničními subjekty, ale také o spolupráci HZS Pardubického kraje s neziskovými organizacemi při mimořádných událostech. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší první část řízení procesů při zajišťování nouzových dodávek pitné vody. Dočtete se o aktuálních mimořádných událostech řešené na úrovni Evropské unie. Informuje vás o 17. ročníku konference Ochrana obyvatelstva. V informacích vás seznámíme se seriálem soutěží v roce 2018. 17. května tohoto roku opět odstartuje první kolo Velké ceny ČR v požárním útoku, jako již tradiční součást série ročníků sportovních soutěží. Přílohou časopisu je Statistická ročenka 2017. 

POŽÁRNÍ OCHRANA

Ternární trojúhelníkové diagramy výbušnosti hořlavých látek,
s. 4
Požár objektu třídirny odpadů,
s. 7

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Nový výcvikový prostor,
s. 11
První pomoc u dopravních nehod,
s. 12
Spolupráce psychologické služby HZS ČR se zahraničními subjekty,
s. 15
Spulupráce s nestátními neziskovými organizacemi,
s. 16

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Kontajner nouzového přežití využívají ve Zlínském kraji i krizové štáby obcí,
s. 17
Řízení procesů při zajišťování nouzových dodávek potné vody - I.,
s. 18
Aktuální mimořádné události řešené na úrovni Evropské unie,
s. 21
Aktivity předchozího a současného předsednictví v Radě EU v oblasti ochrany,
s. 22
Ohlédnutí za dvacetiletou činností Výboru pro civilní nouzové plánování a jeho práce v roce 2017.
s. 24
Nové trendy systémů varování a vyrozumění obyvatelstva
s. 26
Bezpečí pro fetivaly a jiné akce s velkým počtem osob
s. 28
Oslava 20. výročí založení ZSMV
s. 29
Odolnost a připravenost společnosti
s. 30

INFORMACE

Seriál soutěží v roce 2018,
s. 32
Hasiči zpestřili den dětem ve Fakultní nemocnici Plzeň,
s. 33

PŘÍLOHY

Statistická ročenka 2017

vytisknout  e-mailem