Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 10/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA nabízíme rozpracování teoretických a praktických poznatků zabývajících se elektrobusy. V tomto článku se dočtete i o požáru takového vozidla na Přerovsku. Přinášíme informace o konferenci Požární ochrany 2018. Představíme vám nominované jednotky SDH obcí a SDH do Ankety Dobrovolní hasiči roku 2018. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM jsme připravili článek ze zajímavého odborného semináře na téma Požární bezpečnost tunelových staveb. Zjistíte, jaké je být hasičem v CERN. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás HZS Libereckého kraje seznámí, jak přistupovat k nebezpečným objektům, které nejsou zařazeny do kategorie A ani B podle zákona o prevenci závažných havárií. Jako další mimořádnou událost ze zahraničí vám nabídneme například pád Morandiho mostu. V INFORMACÍCH vám představíme nového ředitele TÚPO. V rubrice SPORTU naleznete výsledky například z XIV. mistrovství světa mužů v požárním sportu a V. mistrovství světa žen v požárním sportu. 

Podstata práce profesionálních hasičů na celém světě se příliš neliší, ovšem činnost podnikových hasičů může být v kaž­dém podniku jiná. Unikátním příkladem je zaměstnanecký poměr v rámci podnikové jednotky požární ochrany (PO) v mezinárodním vědeckém projektu běžně známým pod akronymem CERN. Jeho oficiální název je Evropská organizace pro jaderný výzkum a považuje se za bezkonkurenčně nejrozsáhlejší výzkumnou laboratoř fyziky na světě.
Tělo urychlovače si lze představit jako obří technologický prstenec o obvodu 27 km umístěný v hloubce mezi 50 a150 m pod zemíTělo urychlovače si lze představit jako obří technologický prstenec o obvodu 27 km umístěný v hloubce mezi 50 a150 m pod zemí
Obrovské středisko leží na francouzsko­ švýcarské hranici západně od švýcarského města Ženevy a doslova se v něm tvoří historie. Právě na úpatí pohoří Jura, kde vědci – díky špičkovým a unikátním technologiím těžko představitelných parametrů a ještě hůře představitelných pořizovacích nákladů – přichází na svět s převratnými objevy, můžeme najít také podnikovou jednotku PO. Místní multikulturní personální politika napříč členskými státy unie je příčinou širokého spektra národností sloužících podnikových hasičů. V CERN potkáte hasiče nejen z Portugalska, Francie, Španělska, Skandinávie, ale také z České republiky. A právě díky aktuální přítomnosti českého zástupce, bývalého příslušníka HZS ČR, se naskytla příležitost seznámit se s životem těchto hasičských „žoldnéřů“, kteří opustili domovinu a vydali se vstříc zahraniční zkušenosti a profesní výzvě v podobě pracovního kontraktu na dobu určitou. Místní hasiči tímto životním rozhodnutím mnoho získali, ovšem také mnoho museli obětovat a jejich další profesní kariéra je, vzhledem k časové omezenosti pracovního kontraktu, ve hvězdách. Pracovní smlouva se v CERN uzavírá na dobu pěti let. V mimořádných případech, pokud zaměstnanec vykazuje kvalitní bezproblémový výkon a je přínosem pro jednotku jako individualita, mu může být kontrakt o několik let prodloužen. Českým zástupcem v CERN v rámci podnikové jednotky je v současné době bývalý příslušník HZS ČR, který si v rámci praxe prošel od pozice řadového hasiče, velitele družstva, zástupce velitele čety, operačního důstojníka až po specialistu integrovaného záchranného systému (IZS) na MV­ generálním ředitelství HZS ČR. V podnikové jednotce CERN působí přes dva roky.

Vlastní areál CERN leží v samotném cípu Švýcarska přímo na hranicích s Francií. Toho lze velmi výhodně využít několika způsoby. Kromě snadného pohybu pracovních sil z francouzského území do CERN a volnočasových aktivit pro zaměstnance CERN na území Francie jsou pro mezinárodní pracovní síly, zejména při krátkodobých kontraktech, až o polovinu nižší náklady na bydlení, pokud si jej hradí na francouzském území, oproti nákladům na území Švýcarska, třebaže rozdíl vzdálenosti je jen několik kilometrů. Například měsíční nájem běžného rodinného domu na francouzské straně tak lze pořídit za 40 000 Kč a na území Švýcarska za dvojnásobek, tj. 80 000 Kč.

Vstup do areálu CERN podléhá přísným bezpečnostním opatřením. Zaměstnancům je po jejich online registraci a lustraci v bezpečnostní databázi umožněno provádět hosty. Po vystavení návštěvního průkazu je možné s doprovodem areál navštívit. Velkou výhodou je, pokud je vaším průvodcem právě podnikový hasič, každý totiž vlastní vstupní čipovou kartu otevírající všechny dveře v areálu, a to z důvodu provádění zásahové a kontrolní činnosti.

Provoz LHC vyžaduje  podpůrné technologie (kompresory, ventillace aj.)Provoz LHC vyžaduje podpůrné technologie (kompresory, ventillace aj.)Technologie – urychlovač částic
Podniková jednotka se musí cvičit a školit k zásahu na velkou škálu technologií s hodnotou v řádech až stovek miliard eur. Komplex areálu je značně rozsáhlý zejména proto, že jeho jednotlivé objekty (takzvané experimenty) přímo či nepřímo souvisí s hlavním technologickým předmětem, tj. urychlovačem částic (LHC), který je v provozu od roku 2008. Konstrukce urychlovače se svým rozsahem i náročnou technologií výstavby dá srovnat snad jen s projekty jako přehrada Tři soutěsky v Číně nebo kalifornský most Golden Gate Bridge, násobeno přidanou hodnotou nejmodernějších technologií vyžadujících navíc tisíce tun vysoce kvalitních materiálů. Tělo urychlovače si lze představit jako obří technologický prstenec o obvodu 27 kilometrů umístěný v hloubce mezi 50 a 150 metry pod zemí. Provoz LHC navíc vyžaduje množství podpůrných technologií, jako jsou kompresory, ventilace, chladicí zařízení aj. LHC však není jen prstenec urychlovače. Jde také o několik technologických prvků umístěných po obvodu LHC, které mají za úkol detekovat srážky určených částic. Tyto technologie nesou obecný název „experimenty“ a jedná se o zařízení umístěná ve stejných hloubkách jako LHC s názvy ATLAS, ALICE, CMS aj. Navíc před vstupem do LHC prochází částice soustavou menších urychlovačů. Celkově CERN zaměstnává téměř 3 000 vědců, techniků a obslužného personálu z celého světa. Na vývoji samotného LHC se podílelo 2 000 vědců z 34 zemí světa. Výstavba budov a technologií však zdaleka není u konce a v rozsáhlém areálu vznikají nová pracoviště a nové experimenty. Kromě vědeckých projektů se v CERN nalézá technologické zázemí také mnoha vysokoškolských týmů se studentskými projekty, které efektivně využívají unikátních možností střediska již v rámci studia. Celá soustava technologií vyžaduje kromě samotného vědeckého bádání také důkladnou řídicí a kontrolní kapacitu. K tomu slouží centrální operační středisko tvořené několika prostorově oddělenými pracovišti nápadně připomínajícími česká krajská operační a informační střediska s přítomností oddělených pracovišť dalších složek IZS. V CERN každé pracoviště plní úkoly ve vztahu k jednotlivým experimentům. Extrémní finanční nároky projektu však zatím velmi štědře financuje společný fond 22 členských států unie a dílčí experimenty některé další nečlenské státy. Zdá se, že CERN není místem, kde by věda měla potíže s nedostatkem zdrojů.

Speciální vstupní místo s detektorySpeciální vstupní místo s detektoryPodniková jednotka PO
Samotná podniková jednotka se skládá z hasičů mnoha národností. Dorozumívacím jazykem je angličtina a francouzština. Znalost obou jazyků na komunikativní úrovni je proto vyžadována i během výběrových řízení. Hasiči slouží ve dvanáctihodinovém režimu, to znamená dvě denní směny, dvě noční směny a čtyři dny volna. Celkové vybavení technikou a věcnými prostředky požární ochrany odpovídá v českých poměrech profesionálních jednotek zhruba stanici typu C1. Vybavení technikou a věcnými prostředky do velké míry odráží situaci v oblasti vědy a výzkumu. Požární technika se pořizuje pravidelně v intervalu několika let, převážně na podvozku Mercedes. Průměrný počet zásahů typu požár či technologická pomoc se pohybuje mezi jedním až dvěma výjezdy za 24 hodin. Zajímavý je přístup k vybavení zásahové techniky věcnými prostředky na různé druhy mimořádných událostí. Jednotka využívá přepravníkový systém v kombinaci s univerzálními nákladními vozidly vybavenými nákladovou rampou. Při ohlášené události tak jednotka může velmi efektivně a pouze lidskou silou naložit přepravník s konkrétním potřebným vybavením. K osobním ochranným prostředkům patří odolná zásahová obuv jednoduché konstrukce, těžký zásahový oděv, zásahová helma Galette a lehká zásahová bunda s vestou. Dále se v rámci jednotky a na každou směnu určují hasiči zdravotníci s předepsaným stupněm odbornosti. Jednotka totiž kromě úkolů PO plní v rámci areálu také úlohu podnikové zdravotní služby první pomoci. Ani o tento typ zásahů není nouze, vzhledem k rozsáhlosti areálu a množství osob, které se v něm pohybují, ať už z pozice zaměstnanců nebo účastníků školních exkurzí. Ani zde technika nezaostává. Z důvodu poskytování zdravotnické pomoci vyjíždí jednotka v průměru jednou za směnu. Běžnou činností směny jsou revize a údržba věcných prostředků, techniky, fyzická příprava, pro kterou stanice disponuje prostornou a dobře vybavenou posilovnou. Nejobtížnější součástí služby je neustálé studium složitých technologií, které se každým dnem rozrůstají a vyvíjejí, a zároveň nutnost zdokonalování se v jazykových dovednostech. Schopnost dokonale porozumět informacím a povelům v rámci zásahu na mimořádnou událost v takovém technologickém celku jako CERN je naprosto klíčová a její selhání může závažným způsobem ohrozit životy zasahujících hasičů i způsobit mnohamiliardové škody na zasažených zařízeních. Kvůli specifickým podmínkám zásahu je třeba také disponovat specifickou technikou a přesně dodržovat předepsané postupy vstupu do objektů a pohybu v nich. Často totiž jde o prostory vystavené (během spuštěné technologie) silné radiaci či extrémně silnému elektromagnetickému poli. Pro vstup do těchto prostor slouží speciální vstupní místa, kde probíhá identifikace vstupujícího i jeho povinného vybavení předepsanými detektory. Pro pohyb ve stísněných prostorech LHC a podobných chodbách, které jsou navíc dlouhé v řádech kilometrů, využívá jednotka k zásahu speciálně vyvinuté vozíky s nízkou průjezdnou výškou. Umožňují dopravu zasahujících hasičů se základním technickým vybavením na dlouhé vzdálenosti v rámci technologických tunelů. Z důvodu nutného pravidelného výcviku a nemožnosti vstupovat do prostoru technologie za běžného provozu je hasičům k dispozici výcvikové zařízení obsahující jak věrnou simulaci zásahu v prostoru urychlovače, tak flashover kontejner pro výcvik v podmínkách vysokých teplot i objekt pro simulaci a nácvik hašení požáru pro civilní zaměstnance, představující žáruvzdornou místnost vybavenou odolnými maketami kancelářského vybavení s plynovými hořáky. Školitelé z řad hasičů mají za úkol seznámit ostatní zaměstnance s efektivními postupy použití zejména přenosných hasicích přístrojů a nacvičení základních postupů chování při požáru. Školení tohoto typu je také běžnou a častou součástí služby. Na dopravní nehody hasiči běžně nezasahují, pokud k nim nedojde přímo v rámci areálu nebo v jeho těsné blízkosti. Své dovednosti si tak udržují pouze při praktickém výcviku na vracích automobilů.

Technika je převážně na podvozku MercedesTechnika je převážně na podvozku Mercedes Výcvikové zařízení obsahují věrnou simulaci zásahu v prostoru urychlovačeVýcvikové zařízení obsahují věrnou simulaci zásahu

Průběh služby
Denní směna začíná v 07.15 hodin ráno a do 08.00 hodin probíhá takzvané předání směny, které je stejné jako u služby profesionálů v České republice. Po poradě, na které se probírají aktuální problémy a denní zaměstnání, následuje běžná denní rutina na stanici a údržba hasicích přístrojů v rámci celého areálu, jejímž pozitivním důsledkem je také prohlubování a udržování znalosti místopisu a všech vnitřních prostorů Zásahová obuv jednoduché konstrukceZásahová obuv jednoduché konstrukcedesítek budov. V odpoledních hodinách probíhá společný výcvik a odborná příprava, navazuje pak prostor pro práci na osobních projektech a rozvojových aktivitách. Dvanáctihodinová služba končí společnou fyzickou přípravou. Podobný průběh má také noční směna. Časový úsek od 01.30 do 06.30 hodin představuje takzvanou noční pohotovost na stanici. Celkové složení směny zajišťuje velící důstojník, velitel družstva, spojař, tři hasiči, dva hasiči zdravotníci a jeden hasič určený k přepravě materiálu a vybavení, tzv. FLEXI. Tím je trvale zajištěný výjezd CAS 3+1, ambulance 1+1 a 1+0 FLEXI, vše pod velením sloužícího směnového důstojníka. V rámci jednotky mohou sloužit i ženy, kde v současné době působí dvě. Směna se nejčastěji potýká s velkým množstvím požárních poplachů z tisíců instalovaných čidel, dále jsou to hlášení poklesu hladiny kyslíku, zvýšení radiace, zásahy na zaplavení prostor nebo znečištění odpadních vod. Zejména pro posádky ambulance pak představuje problém velké množství úrazů, od drobných až po závažné. V areálu CERN se kromě rutinních činností totiž nachází i značný počet dílen, kde se vyvíjí velké množství nových a zcela unikátních zařízení a postupů. Jen kmenových zaměstnanců se v areálu denně pohybuje okolo 2 500 a dalších až 2 500 mimořádných návštěvníků. Mezi další typické zásahy patří vyprošťování osob z výtahů, kterých je v areálu skoro 150, čas od času se vyskytnou také události s přítomností nebezpečných látek. K velmi častým zásahům patří čerpání vody. V čele celé podnikové jednotky PO stojí takzvaný Group Leader. Nejde již o hasiče, ale spíše profesionálního manažera. Strava se v CERN zajišťuje pro všechny zaměstnance s francouzskou pověstnou pečlivostí a gastronomickou hrdostí. V centrální jídelně si strávník připadá spíše jako na kulinářském festivalu. Najdeme v ní oddělení pro vegetariány, milovníky steaků, studené francouzské kuchyně, ovoce, zeleniny i dezertů. Shrnuto podtrženo, strava v CERN rozhodně nebude tím, na co by si zaměstnanci mohli stěžovat.

Život v CERN
Zájemce o službu v podnikové jednotce musí projít několika koly výběrového řízení, které se vypisuje zcela nahodile podle aktuální potřeby personálního zajištění. Přihlášených zájemců na jednu vypsanou pozici jsou obvykle stovky z celého světa. Proces zahrnuje zaslání životopisu, motivačního dopisu, absolvování videopohovoru v angličtině a francouzštině, tedy prověření všech žádaných odborných, osobnostních i jazykových kompetencí a dovedností. Podmínkou je většinou také řidičské oprávnění skupiny C a určitý počet odsloužených let v profesionální nebo podnikové jednotce. Konečnou fází výběrového procesu je pozvánka k osobní účasti několika vybraných uchazečů na finálním přezkoušení, během kterého účastníci předvedou nejen své praktické a odborné znalosti a dovednosti, ale také schopnost rozumět a pohotově komunikovat v anglickém a francouzském jazyce. Je to také první a poslední příležitost zapůsobit a dokázat, že uchazeč svým vystupováním, přístupem k práci a charismatem snadno zapadne do stávajícího kolektivu. Na vybraného zájemce však kromě příjemných okolností čeká i mnoho nepříjemností. Mezi ty příjemné stránky patří velmi vstřícný a přátelský přístup personalistů a dalších podpůrných náborových zaměstnanců CERN, kteří jsou k dispozici v celém procesu adaptace nového zaměstnance, včetně podpory při zajištění podnájmu v blízkosti pracoviště. Na vybrané čeká několik měsíců zácviku, velmi motivační platové ohodnocení, které se pohybuje v násobcích české průměrné mzdy a důležitá adaptace v naprosto odlišném pracovním i sociálním prostředí. Protože Švýcarsko patří mezi země s nejvyšší životní úrovní na světě, musí také plat běžných zaměstnanců zajistit důstojnou životní úroveň a komfort, který částečně kompenzuje mnoho negativních elementů během pracovního kontraktu. Proti nadstandardním platovým podmínkám stojí ovšem také extrémně vysoké životní náklady, zejména v případě, že se nový zaměstnanec rozhodne bydlet v místě například se čtyřčlennou rodinou. Dalším intenzivně přítomným negativem je náročné prostředí plné cizinců a odlišných kultur a náboženství od judaismu, křesťanství, buddhismu až po islám. CERN je totiž novodobým Babylonem, kde se setkávají zástupci desítek národností a kultur z celého světa. Tento fakt je zřejmý i v rámci menších uskupení, jako je hasičská stanice, kde se postupně utvářejí skupinky stejných nebo podobných národností shodné kultury, zejména jazyka, víry a tradic. Pro českého občana může být tento multikulturalismus příliš velkým soustem. Podle obdržených informací jsou sociálně­ kulturní střety běžně přítomným jevem. Příkladně český občan zvyklý na specifický druh humoru, českou kuchyni, kvalitní české pivo, krásu českých žen nebo obecný přístup k životu může trpět pocitem vykořeněnosti až odcizení. Celý ženevský region je také díky trvajícímu ekonomicko­ populačnímu růstu zatížen některými typickými negativními externalitami – zejména opožděně reagujícím rozvojem infrastruktury. Práce hasiče v CERN může být tedy velkou výzvou, životní zkušeností a krátkodobou finanční vzpruhou, nicméně uchazeči by měli brát v potaz také velké množství negativních souvislostí jak sociálně­ kulturních, tak kariérních. Služba v CERN je totiž typickou službou v podnikové jednotce, pro kterou je nutné minimálně na pět let opustit řady profesionálního sboru. To nutně doprovází postupná ztráta profesních kompetencí a kariérní proces zrání. Pokud tedy platí, že peníze nejsou vše, v CERN toto rčení platí dvojnásob.


kpt. Ing. et Ing. Jan PECL, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto autor
 

vytisknout  e-mailem