Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 10/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA nabízíme rozpracování teoretických a praktických poznatků zabývajících se elektrobusy. V tomto článku se dočtete i o požáru takového vozidla na Přerovsku. Přinášíme informace o konferenci Požární ochrany 2018. Představíme vám nominované jednotky SDH obcí a SDH do Ankety Dobrovolní hasiči roku 2018. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM jsme připravili článek ze zajímavého odborného semináře na téma Požární bezpečnost tunelových staveb. Zjistíte, jaké je být hasičem v CERN. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás HZS Libereckého kraje seznámí, jak přistupovat k nebezpečným objektům, které nejsou zařazeny do kategorie A ani B podle zákona o prevenci závažných havárií. Jako další mimořádnou událost ze zahraničí vám nabídneme například pád Morandiho mostu. V INFORMACÍCH vám představíme nového ředitele TÚPO. V rubrice SPORTU naleznete výsledky například z XIV. mistrovství světa mužů v požárním sportu a V. mistrovství světa žen v požárním sportu. 

Pro zasahující jednotky sborů dobrovolných hasičů je vypsán grant Lesů České republiky, s.p., za zásahy na lesních porostech na území České republiky v období 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. Ocenění v řádu desítek tisíc korun mohou na nové vybavení a techniku získat jednotky, které do 15. října podaly žádost a byly vybrány.

Extrémní počasí letošního roku, v jehož průběhu již od samého počátku zaznamenáváme neobvykle malé množství srážek, způsobilo na celém území České republiky sucha s týdny přetrvávajícím vysokým rizikem vzniku požáru. A bohužel, nezůstalo pouze u těchto rizik.

Extrémní sucho na řadě míst vysušilo koryta řek a nádrží, které v případě požáru slouží jako zásobárny vody pro hašení. Nejen díky zasychajícím lesním porostům si Lesy České republiky, s.p., uvědomují význam odborného a rychlého zásahu, a proto v rámci své společenské odpovědnosti přistupují aktivně také k podpoře dobrovolných hasičů, jejichž přínos pro společnost je velmi široký.

Stejně jako v předchozích letech budou všechny doručené žádosti posuzovány podle předem stanovených kritérií. Na základě těchto kritérií budou vybrány jednotky dobrovolných hasičů k poskytnutí daru do hodnoty poskytnutého grantu 500 tisíc korun. Finanční prostředky jsou poskytovány formou finančního daru a jsou účelově vázány výhradně na pořízení hasičské techniky a hasičského vybavení. Podmínkou pro přijetí žádosti a poskytnutí daru byl souhlas se zpracováním požadovaných údajů a s přijetím finančního daru, vše oprávněnou osobou.

Hlavními kritérii jsou:

  • počet zásahů v lese při hašení požáru,
  • spolehlivost jednotky (počet poplachů/počet výjezdů),
  • splněná odborná způsobilost.

Po ukončení přihlašování proběhne vyhodnocení podle stanovených kritérií a následně budou všichni žadatelé o výsledku grantového řízení informováni. Podrobné informace naleznete na www.sf­ dhr.cz.


Ing. Jiří BEZDĚK, Svatý Florián­ Dobrovolní hasiči roku, z.s., foto archiv JSDH Bavorov a JSDH Stráž pod Ralskem

vytisknout  e-mailem