Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 10/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA nabízíme rozpracování teoretických a praktických poznatků zabývajících se elektrobusy. V tomto článku se dočtete i o požáru takového vozidla na Přerovsku. Přinášíme informace o konferenci Požární ochrany 2018. Představíme vám nominované jednotky SDH obcí a SDH do Ankety Dobrovolní hasiči roku 2018. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM jsme připravili článek ze zajímavého odborného semináře na téma Požární bezpečnost tunelových staveb. Zjistíte, jaké je být hasičem v CERN. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás HZS Libereckého kraje seznámí, jak přistupovat k nebezpečným objektům, které nejsou zařazeny do kategorie A ani B podle zákona o prevenci závažných havárií. Jako další mimořádnou událost ze zahraničí vám nabídneme například pád Morandiho mostu. V INFORMACÍCH vám představíme nového ředitele TÚPO. V rubrice SPORTU naleznete výsledky například z XIV. mistrovství světa mužů v požárním sportu a V. mistrovství světa žen v požárním sportu. 

Ve dnech 4. až 6. září 2018 v ostravské metropoli proběhla mezinárodní konference Požární ochrana 2018. Nejzajímavějšími tématy byly budoucnost požární ochrany v České republice, dopady orkánu Herwart, praktické poznatky ze zásahu při záchraně osob v Thajsku nebo koncepce požární prevence v letech 2018 až 2021.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – univerzita, která už více než 165 let mění současnost a budoucnost technických a ekonomických oborů. Právě tady se odehrál XXVII. ročník mezinárodního sympozia. Hlavními organizátory byly Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Sdružení požárního bezpečnostního inženýrství, z.s. Záštitu nad konferencí převzali primátor statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA, rektor VŠB–TU Ostrava prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba a Český národní výbor CTIF. Konferenci organizátoři rozdělili do pěti odborných sekcí – Požární ochrana, Technologie pro bezpečnost, Věda a výzkum v požární ochraně, Protivýbuchová prevence a Zkušebnictví v požární ochraně.

Dopolední blok přednášek
Po úvodním zahájení konference promluvil o budoucnosti požární ochrany (PO) náměstek generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Daniel Miklós, MPA. Po roce tak u řečnického pultu vystřídal generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslava Rybu, který minulý rok konferenci zahajoval heslem: „Přestaňte nás tolik chválit a začněte nás podporovat!“. V krátkém proslovu náměstek rámcově představil koncepci požární prevence a upozornil na to, že v současnosti v HZS ČR pracuje 600 příslušníků prevence, kteří za jeden rok vydají přibližně 123 000 závazných stanovisek, provedou 13 000 požárních kontrol a zpracují zhruba 8 000 spisů o požárech. Jak vidí budoucnost PO v nejbližších letech? Na co je důležité se zaměřit především? „V tuto chvíli systém PO nejvíce potřebuje stabilizaci. Kapacitní možnosti HZS ČR jsou téměř vyčerpané a prosté navyšování tabulkových míst neřeší celkový trend zvyšování počtu stavebních řízení, a tím pádem také kontrol. Do budoucna je naším cílem zjednodušit systém PO, revidovat objem posuzovaných dokumentací, a tím umožnit našim příslušníkům, aby se bez stresu a tlaku mohli věnovat těm projektům, které představují pro své okolí největší riziko,“ uvedl a dodal, že ačkoli máme stabilní a mnohokrát prověřený systém PO, musíme se stále snažit, aby odpovídal moderním trendům.

Po krátkém proslovu náměstka generálního ředitele HZS ČR vystoupil s přednáškou Orkán Herwart – ­milník pro upgrade operačních středisek? brig. gen. plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., z HZS Moravskoslezského kraje. Mimo jiné připomněl, že tento orkán, který postihl Českou republiku a zavinil smrt čtyř osob, byla největší živelní pohroma tohoto druhu za posledních deset let. Jednotky PO řešily 9 925 událostí, což je více než dvojnásobný počet zásahů v prvním dni oproti orkánům Kyrill a Emma, a nasazeno bylo 13 000 hasičů. Po orkánu Herwart hasiči uskutečnili řadu opatření – například opravili a vylepšili aplikace na TCTV 112, provedli zátěžové testy velkého množství příchozích volání, respektive identifikovali nejvážnější možné problémy. Pro jednání vlády České republiky připravilo MV­ generální ředitelství HZS ČR informace o průběhu a některých opatřeních během řešení následků orkánu Herwart. Následně byl HZS ČR uložen úkol zpracovat analýzu v oblastech operačního řízení a příjmu tísňového volání v systému TCTV 112, komunikačních a informačních systémů a ochrany obyvatelstva. Podle zpracované analýzy celkové náklady na realizaci všech opatření do roku 2021 budou stát 622,4 milionu korun.

Kvetoucí zahraniční spolupráce
Na konferenci přijela řada zahraničních hostů. S komparativní analýzou Průzkum požárního zatížení v bytových domech (Fire load survey in residential buildings) vystoupila doktorka Mirjana Laban ze srbské Univerzity Nový Sad. Pro změnu doktor Tomaž Hozjan ze slovinské Univerzity Lublaň se zaměřil na rozdíly v deformacích ocelových rámů při aplikaci různých systémů zvyšujících požární odolnost konstrukce (Differences in steel frame deformations in view of different types of fire protections) nebo vystoupil rakouský odborník Markus Arzt z IBS­ Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. s odbornou studií Odvětrávání v případě požáru (Ventilation systems in case of fire).

Výbuch hořlavého prachu je jedním z možných rizik vyskytujících se v různých technologiích. To, jak se hořlavý prach zachová při splnění všech předpokladů k výbuchu, závisí také na prostoru, kde se hořlavý prach vyskytuje. Dopolední blok přednášek na parkovišti před aulou VŠB–TU Ostrava uzavřela společnost RSBP, spol. s r.o., názornou ukázkou. Na figuríně pracovně pojmenované Kevin technici demonstrovali destruktivní účinky prachu. Chtěli názorně ukázat, že hořlavý prach, ať už jde o výbuch v uzavřeném prostoru nebo v polootevřeném až otevřeném prostoru, bude vždy představovat problém, se kterým je potřeba se vypořádat. Vždy je nutné určit odpovídající preventivní a technická opatření v návaznosti na specifické podmínky dané technologie, která povedou k eliminaci rizika výbuchu na co nejnižší možnou míru.

Zkušenosti z Thajska
Odpolední blok středečních přednášek zahájil zástupce velitele plk. Ing. David Kareš ze Záchranného útvaru HZS ČR, který se s posluchači podělil o praktické poznatky ze zásahu při záchraně osob v Thajsku. Během necelých dvaceti minut je zasvětil do mediálně známé mimořádné události, o které jsme psali ve 112, 8/2018. Původně mělo spolu s plk. Ing. Davidem Karešem a ppor. Mgr. Petrem Vodičkou z HZS hl. m. Prahy odletět do Thajska české velkokapacitní čerpadlo, aby bylo nápomocné při záchraně chlapců uvězněných v jeskyni Tham Luang, ale z důvodu nevhodného profilu terénu a probíhajícího úspěšného odčerpávání vody nakonec nebylo využito. Co ale přinesla thajská zkušenost HZS ČR? „Ačkoli v našich podmínkách nemůže nastat totožná situace, je v České republice řada stísněných prostor, jako jsou například tunely nebo podzemní řeky a další místa. Po dohodě s MV­-generálním ředitelstvím HZS ČR budeme pracovat na tom, abychom měli ve výbavě prostředky vhodné pro podobné situace – hlavně na přečerpávání vody ve stísněných prostorách,“ uvedl a na závěr dodal, že smeká klobouk před potápěči a lidmi, kterým se podařilo chlapce zachránit. Nebyl to jednoduchý úkol.

Výuka taktického řízení
Po krátké přestávce v hlavní i dvou přilehlých aulách proběhla další série přednášek. Interaktivní výuce taktických postupů HZS ČR v brněnském Školním a výcvikovém zařízení se věnovali vrchní komisaři a lektoři kpt. Ing. Miroslav Antonín a kpt. Mgr. Daniel Barák. V první části příspěvku se zaměřili na odbornou přípravu posluchačů základního kurzu Taktické řízení se zaměřením na modelové situace z oblasti průmyslu a na využití interaktivních prvků výuky. Ve druhé části příspěvku se zabývali především mezinárodním cvičením NATO v rumunském Targu Mures, které proběhlo v roce 2016. Toto cvičení, jehož námětem byl požár vlakové soupravy s hnojivy a následná exploze skladu s chemikáliemi, významně prověřilo použitelnost interaktivních prvků při výcviku, zejména pak program XVR. Ve virtuálním prostředí tohoto programu probíhala taktická část cvičení, které se zúčastnilo 15 mezinárodních týmů rozdílných specializací. Autoři se cvičení aktivně účastnili jako zástupci ČR, a získali tak mnoho poznatků využitelných při interaktivní výuce s programem XVR (112, 11/2016).

Vzdělání pro lepší budoucnost
Vzdělávání dětí zásadně ovlivňuje jejich směřování celý další život. Projekt Hasiči pro školy, což je komplexní výukový materiál pro žáky 6. až 9. tříd základních škol, představili por. Ing. Iva Karafiátová z HZS Ústeckého kraje a por. Ing. Adam Fuksa z HZS Zlínského kraje. Materiál vzniká ve spolupráci HZS Ústeckého a HZS Zlínského kraje za finanční podpory Ústeckého kraje. Od počátku ho autoři vytvářeli v úzké kooperaci s pedagogy z několika škol v Praze, Ústí nad Labem a Zlíně. Je dostupný zdarma pro všechny školy v České republice a pro školní rok 2017/2018 je k dispozici první kompletní ročník. Tento pilotní ročník projektu zaštítilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a můžete ho najít na webových stránkách projektu www.hasiciproskoly.cz. „Připravit budoucí generace na mimořádné události je pro hasiče nejlepší prevence,“ vyjádřil se před konferencí k tomuto projektu generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba. Hlavní cíle projektu? Eliminace rizikového chování, přivolání pomoci a řešení mimořádné události. Podle dostupných dat může projekt Hasiči pro školy oslovit více než 330 000 dětí.

Následující den ráno v hlavní aule představila koncepci požární prevence v horizontu let 2018 až 2021 ředitelka odboru prevence plk. Ing. Květoslava Skalská z MV­-generálního ředitelství HZS ČR. Tento dokument 27. března 2018 schválil generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba a naplněním schválených cílů by mělo dojít k zásadním změnám v přístupu k požární prevenci v České republice, zejména v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb. Globální cíl je zefektivnit a zjednodušit požární prevenci a koncepce by měla být podkladem pro novou právní úpravu zákona o PO. K řešení bylo vybráno pět klíčových problémů, které mají řešit strategické cíle. Které to jsou? Změny v navrhování požární bezpečnosti staveb, úpravy statistického sledování událostí, monitoring trendů s negativním vlivem na požární bezpečnost, optimalizace metodického řízení a změny předpisů, které upravují oblast požární prevence. „Zdůrazňuji, že není naším cílem zbořit vše vytvořené a fungující a začít na zelené louce. Tvorba regulací musí vycházet ze společensky uznaného předpokladu – ochrana před negativními účinky požáru je a vždy bude kompromisem mezi společensky akceptovatelnou mírou ochrany, mírou omezení uživatelů předpisů a finanční náročností,“ uvedla a dodala: „Nové předpisy musí být vytvořeny na základě vyhodnocení zkušeností z praxe a možnostmi, které nám dává právní řád České republiky. Musí být navázána úzká spolupráce mezi těmi, kdo jsou předpisy dotčeni, a těmi, kdo předpisy budou tvořit. Společně pak musíme nalézt akceptovatelné řešení.“

Zhodnocení konference
Ve čtvrtek 6. září 2018 ve 12.30 hodin organizátoři sympozium ukončili. „XXVII. ročníku mezinárodní konference Požární ochrana 2018 se zúčastnilo více jak 300 odborníků z oblasti PO, a to jak z řad HZS ČR, tak projektantů, výrobců věcných prostředků PO a požární techniky, odborně způsobilých osob a akademické sféry. V programu zazněla řada zajímavých odborných příspěvků, a to nejen přednášejících z České a Slovenské republiky, ale také z Polska, Německa, Belgie a Slovinska. Mám radost, že konference Požární ochrana významem již přesahuje hranice České republiky a postupně nabývá evropského rozměru. Závěrem lze konstatovat, že organizátoři konference nastoupili na novou cestu k vyššímu zastoupení zahraničních přednášejících, a tím zvyšování kvality konference a získávání zahraničních poznatků,“ zhodnotila XXVII. ročník konference prezidentka Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., Ing. Lenka Černá.


David HARTMANN, DiS., foto autor

vytisknout  e-mailem