Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 10/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA nabízíme rozpracování teoretických a praktických poznatků zabývajících se elektrobusy. V tomto článku se dočtete i o požáru takového vozidla na Přerovsku. Přinášíme informace o konferenci Požární ochrany 2018. Představíme vám nominované jednotky SDH obcí a SDH do Ankety Dobrovolní hasiči roku 2018. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM jsme připravili článek ze zajímavého odborného semináře na téma Požární bezpečnost tunelových staveb. Zjistíte, jaké je být hasičem v CERN. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás HZS Libereckého kraje seznámí, jak přistupovat k nebezpečným objektům, které nejsou zařazeny do kategorie A ani B podle zákona o prevenci závažných havárií. Jako další mimořádnou událost ze zahraničí vám nabídneme například pád Morandiho mostu. V INFORMACÍCH vám představíme nového ředitele TÚPO. V rubrice SPORTU naleznete výsledky například z XIV. mistrovství světa mužů v požárním sportu a V. mistrovství světa žen v požárním sportu. 

Dne 1. září 2018 uvedl generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba do funkce nového ředitele Technického ústavu požární ochrany (TÚPO) plk. Ing. Ondřeje Suchého, Ph.D.

Narodil se 31. ledna 1980, vystudoval Vysokou školu chemicko­ technologickou v Praze, obor Energetika v chemicko­ technologických procesech.

V oblasti požární ochrany pracuje od roku 2006, kdy nastoupil do TÚPO na oddělení výzkumu a vývoje jako výzkumný a vývojový pracovník. Zabýval se analytickými metodami (infračervenou spektroskopií, Ramanovou spektroskopií, rentgenfluorescenční analýzou atd.), tedy metodami běžně používanými například pro analýzu neznámých vzorků z místa požáru. Později zastával funkci zástupce vedoucího oddělení a od 1. února 2013 se stal vedoucím oddělení výzkumu a vývoje.

Podílel se na řešení řady výzkumných projektů zaměřených na podporu činnosti HZS ČR. K dalšímu posílení spolupráce s HZS ČR došlo během jeho působení také vzhledem k účasti TÚPO na velkorozměrových zkouškách zaměřených na řešení aktuálních problémů hasičů. Za nejvýznamnější lze považovat dlouhodobou spolupráci na velkorozměrových zkouškách zaměřených na chování tlakových lahví v podmínkách požáru.

Plk. Ing. Ondřej Suchý, Ph.D., je také členem evropské normalizační komise CEN/TC 305/WG1, která se zabývá zkušebními metodami na stanovení hořlavosti látek.

Je nositelem služební medaile „Za věrnost III. stupně“.

Ve funkci ředitele TÚPO vystřídal plk. Ing. Zdeňka Ráže, který tuto funkci vykonával od 2. ledna 2012.


REDAKCE, foto Ing. Petr MICHUT, TÚPO

vytisknout  e-mailem