Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 10/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA nabízíme rozpracování teoretických a praktických poznatků zabývajících se elektrobusy. V tomto článku se dočtete i o požáru takového vozidla na Přerovsku. Přinášíme informace o konferenci Požární ochrany 2018. Představíme vám nominované jednotky SDH obcí a SDH do Ankety Dobrovolní hasiči roku 2018. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM jsme připravili článek ze zajímavého odborného semináře na téma Požární bezpečnost tunelových staveb. Zjistíte, jaké je být hasičem v CERN. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás HZS Libereckého kraje seznámí, jak přistupovat k nebezpečným objektům, které nejsou zařazeny do kategorie A ani B podle zákona o prevenci závažných havárií. Jako další mimořádnou událost ze zahraničí vám nabídneme například pád Morandiho mostu. V INFORMACÍCH vám představíme nového ředitele TÚPO. V rubrice SPORTU naleznete výsledky například z XIV. mistrovství světa mužů v požárním sportu a V. mistrovství světa žen v požárním sportu. 

Ministerstvo vnitra­ generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Institut ochrany obyvatelstva se sídlem v Lázních Bohdaneč, vítěz programu EXCELENCE Národní ceny kvality České republiky, je uznávanou institucí v oblasti ochrany před účinky chemických, biologických, radiačních a jaderných (CBRN) látek mezi experty celého světa.

Institut ochrany obyvatelstva (Institut) patří ke špičkovým světovým výukovým organizacím v rámci CBRN výcviku. Mezinárodní spolupráci v této oblasti je možné rozdělit na spolupráci v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), spolupráci se Severoatlantickou aliancí (NATO) a bilaterární spolupráci. V rámci CBRN ochrany instruktoři Institutu uspořádali v prvním pololetí roku 2018 dvě velmi důležité akce.

Výcvik v Paraguayi
V březnu 2018 se konal v Asunciónu, hlavním městě Republiky Paraguay, výcvikový kurz s názvem „Pokročilý kurz havarijní připravenosti pro příslušníky záchranných složek Paraguaye“. Výcviková akce byla v Paraguayi druhou v pořadí, základní výcvik tam proběhl již v roce 2016. Díky mimořádnému zájmu o pokračovací praktický výcvik byl na žádost prezidenta paraguayských hasičů generála Rafaela Valdeze Peralty a se svolením MV­ generálního ředitelství HZS ČR uspořádán výcvik pokročilé úrovně, který byl orientován vysoce prakticky. Akce se zúčastnilo 30 záchranářů. Výcvik proběhl pod záštitou mezinárodní organizace pro zákaz chemických zbraní OPCW a byl zaměřen na ochranu před účinky chemických látek, ochranu záchranářů, detekci, vzorkování, dekontaminaci. Během výcviku byly nacvičovány a koordinovány jednotlivé činnosti na základě několika různých scénářů úniku toxické chemické látky. Čeští lektoři přednášeli v angličtině, přednášky byly simultánně tlumočeny do španělštiny. Část přednášek byla také věnována rozvoji CBRN ochrany v Paraguayi, konkrétně vysvětlení funkce integrovaného záchranného systému a nastínění možnosti využití podobného modelu v Paraguayi, či seznámení se s metodikou využití detekčních prostředků, která byla zpracována již v roce 2016 cíleně přímo pro Paraguay. Informace o výcviku se dostaly také do místních médií pod odkazem http://www.ultimaho-ra.com/entrenan-cbvp-materiales-peli-grosos-n1139895.html.

Institut ochrany obyvatelstva pro zahraniční účastníky
Od 16. do 24. května 2018 proběhl v Institutu výcvik v oblasti chemické bezpečnosti pro specialisty - instruktory z celého světa. Akce se konala pod hlavičkou OPCW a byla garantována Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a MV­ generálním ředitelstvím HZS ČR. Účastníci, kteří letos absolvovali odborný praktický výcvik, pocházeli z mnoha koutů světa, konkrétně z Bangladéše, Bolívie, Burundi, Itálie, Kamerunu, Keni, Libanonu, Lesotha, Malajsie, Svaté Lucie, Srí Lanky, Turecka a Ugandy. Již třetím rokem zve Institut na akci i zahraniční lektory, kteří školí speciál­ní témata a přispívají k výjimečnosti akce. Letos kromě českých instruktorů školil i hasič z Německa, doktor z Řecka a policista z Lucemburska. Poutavou přednášku měl inspektor z OPCW, který poskytl mimo jiné zajímavé informace o konkrétní práci expertů přímo v oblastech chemických útoků v Sýrii. Výcvik je komplexní výukovou akcí, kde jsou nejprve trénovány jednotlivé činnosti jako použití ochranných prostředků, průzkum kontaminovaného území, detekce neznámé chemické látky, odběr vzorků a dekontaminace. Komplexnost akce spočívá ve sjednocení těchto činností do celku, kdy jsou určeni vedoucí jednotlivých týmů, velitel zásahu a velitel nástupního prostoru, a je zadán scénář „reálné“ události. Letošním námětem finálního cvičení bylo detekovat nebezpečnou látku, která byla nalezena v osobním automobilu a byla pravděpodobnou příčinou úmrtí mladíka nacházejícího se ve vozidle. Cvičení probíhalo celé dopoledne a účastníci při něm museli dokázat, že se na kurzu naučili všechny činnosti, které je potřeba vykonat při zásahu na nebezpečnou chemickou látku.

Všichni účastníci kurzu jsou nyní experty na problematiku zvládání mimořádných událostí s únikem nebezpečné chemické látky a zároveň ve svých zemích mohou školit další odborníky. Z akce byla zpracována zajímavá reportáž, kterou je možné si přečíst na webu ČT24 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2488525-pozor­ na­ kazdy­ nadech­ instruktori­ z­ celeho­ sveta­ nacvicovali­ v­ cesku­ jak­ zneskodnit.

Připravované akce
Regionální centrum v Ugandě
Ve druhém pololetí roku 2018 má před sebou tým Institutu velmi důležitý úkol, a to dokončení vzniku „Regionálního centra pro chemickou bezpečnost“, které je budováno v rámci projektu „Posílení reakce na mimořádnou chemickou událost, plánování a řízení události“ pro státy Východoafrického společenství (Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzanie a Uganda). Regionální centrum vzniká ve městě Jinja v Ugandě a bude specializováno na výcvik záchranářů v oblasti CBRN a zvláště chemické bezpečnosti. Školení a praktickou výuku v něm budou provádět zkušení instruktoři ze států Východoafrického společenství, kteří jsou na lektorskou činnost školeni již od roku 2016. První pilotní výcvik proběhne v Jinja v říjnu 2018, kdy budou výuku provádět samotní afričtí instruktoři, čeští lektoři budou pouze jejich poradci a hodnotitelé výcviku. Doufejme, že výcvik proběhne ke všeobecné spokojenosti a že si afričtí instruktoři poradí se svojí úlohou, která pro ně nebude jednoduchá. Samostatnost, vedení výcviku, schopnost vést ostatní a přesvědčivě vysvětlovat témata, která mnohdy nejsou jejich vystudovanou oblastí, jsou potenciální nedostatky, se kterými se musí ve výukové činnosti poprat. Projekt je financovaný z fondu České republiky, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho finalizace je nyní ryze v rukou afrických kolegů.

Kurz o CBRN v Německu
Další mezinárodní výuková akce roku 2018 nebude probíhat na jiném kontinentě, ale v sousedním Německu. Od roku 2012 probíhá bilaterální spolupráce mezi německou výukovou akademií AKNZ (Academy for Crisis Management, Emergency Planning and Civil Protection) a Institutem. Odborníci z Institutu školí v AKNZ a naopak. V září 2018 se konal v AKNZ v gesci NATO mezinárodní kurz s názvem „Mezinárodní kurz pro instruktory z oblasti CBRN“, kterého se pracovníci Institutu účastnili jako instruktoři i jako posluchači. Tento výcvik každoročně stvrzuje skvělou kooperaci mezi oběma organizacemi a vzájemné přátelství, které zde již dlouhodobě funguje.

Závěr
Rok 2018 je rokem, kdy se Institut opět velmi aktivně zapojuje do akcí „CBRN ochrany“ v rámci mnoha prestižních institucí. Kurzy pořádané Institutem jsou každoročně pozitivně hodnoceny jak ze strany účastníků, tak zainteresovaných organizací. Doufejme, že se aktivity v této oblasti budou dále rozvíjet a Institut bude i nadále jedním z lídrů v oblasti výuky „CBRN ochrany“ ve světě.


pplk. Ing. Ladislava NAVRÁTILOVÁ, Ph.D., foto archiv Institutu ochrany obyvatelstva

vytisknout  e-mailem