Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 9/2017

Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA přináší získané poznatky z měření hloubky kalcinace a praktického provedení. Letiště Praha, a.s., v letošním roce zakoupilo dva nové letištní speciály –Rosenbauer Panther. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM informujeme o spuštění systému eCall – celoevropského systému automatického tísňového volání z vozidla. Dále o Koncepci psychologické služby HZS ČR pro období 2017-2025. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete o cvičení orgánů krizového řízení pod názvem „EVI – EVA 2017“ v Temelíně. Záměrem cvičení bylo ověřit odstranění nedostatků uvedených ve vyhodnocení cvičení „ZÓNA 2015“. V této rubrice naleznete mimo jiné článek o vzniku tzv. Bílé knihy o bezpečnosti veřejnosti, která se věnuje civilní připravenosti a ochraně obyvatelstva. V informacích máme další příběh Nadace policistů a hasičů. Prostor v tomto čísle byl věnován Františku Sofkovi, bývalému příslušníkovi HZS Kraje Vysočina, který utrpěl vážná zranění při výjezdu k zásahu. 

V září tohoto roku dochází ke spuštění systému eCall – celoevropského systému automatického tísňového volání z vozidla. Elektronický bezpečnostní systém byl vyvinut za účelem zrychlení a zpřesnění identifikace volajícího při závažných dopravních nehodách.

V případě dopravní nehody zahájí palubní zařízení eCall ve vozidle tísňové volání, prostřednictvím kterého dojde ke spojení s telefonním centrem tísňového volání 112.

Právě jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je stejně jako ve všech státech Evropské unie dostupné a zdarma i v České republice, umožňuje zavolat pomoc zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů s určením polohy volajícího prostřednictvím jediné tísňové linky.
Spojení mezi vozidlem s eCall systémem a telefonním centrem tísňového volání 112 se uskuteční buď automaticky po aktivaci senzorů ve vozidle, nebo manuálně po stisku nouzového tlačítka ve vozidle. Manuální aktivace je určena také pro případy, kdy vozidlo vybavené palubní jednotkou dojede k místu havárie jiných vozidel nebo se posádka vozu ocitne v jiném ohrožení.

Palubní zařízení systému eCall naváže s tísňovou linkou datové a hlasové spojení. Při zahájení spojení se do technologie telefonních center tísňového volání 112 přenáší tzv. minimální soubor dat. Tento datový soubor obsahuje informace o nehodě, včetně času, přesné polohy, směru jízdy vozidla, identifikace vozidla a stavu systému eCall (údaj o tom, zda bylo volání spuštěno manuálně nebo automaticky). Pro co nejpřesnější lokalizaci polohy by měl tento systém v budoucnu využívat novou generaci celosvětových systémů družicové navigace, zejména evropský systém Galileo. Hlasové spojení následně umožní cestujícím ve vozidle komunikovat s operátorem tísňové linky 112.

Operátorovi se při volání prostřednictvím systému eCall zobrazí místo nehody na mapě a na obrazovce se vizualizují data zaslaná palubní jednotkou. Podle vytěžených informací vyšle operátor pomoc potřebných složek integrovaného záchranného systému. Díky automatické aktivaci systému a minimálnímu souboru dat je možné pomoc poskytnout i tehdy, když nikomu z posádky zdravotní stav nedovolí komunikovat s operátorem nebo je v zemi cizincem a nezná dostatečně jazyk.

Kromě zajištění vyslání pomoci na místo nehody předává telefonní centrum tísňového volání 112 informaci o nehodě také do jednotného systému dopravních informací Národního dopravního informačního centra v Ostravě, které je použije pro texty na informačních tabulích pro řidiče, pro dopravní zpravodajství, aktuální dopravní situaci na internetu, osobní navigační systémy (kanál RDS­ TMC) apod. Pro získání technických údajů o vozidle budou telefonní centra tísňového volání 112 propojena s centrálním registrem vozidel a evropským informačním systémem EUCARIS.

Každý rok se v Evropě stane více než 1,7 milionu dopravních nehod, které vyžadují lékařskou pomoc, a mnoho dalších nehod, které potřebují i jiné druhy pomoci. Po nehodě mohou být lidé ve vozidle v šoku, neznají svou přesnou polohu, nejsou schopni ji sdělit nebo nemohou použít mobilní telefon. Ve všech těchto případech může systém eCall pomoci. Může významně zkrátit čas reakce tísňových služeb a tím zachránit životy nebo snížit závažnost zranění. Kdyby všechna vozidla v EU byla vybavena systémem eCall, smrtelné nehody na silnicích by mohly být sníženy až o 10 %, což znamená záchranu asi 2500 životů. Navíc by systém eCall mohl vést k roční úspoře 26 miliard Eur z důvodu nižších nemocničních a zdravotnických nákladů, rychlejšího odstranění dopravní zácpy způsobené nehodami a snížení dopadu na životní prostředí.
Systém eCall se skládá ze tří základních komponent – palubní jednotky ve vozidle, mobilní komunikační sítě a center tísňového volání 112.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 585/2014/EU ze dne 15. května 2014 o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU ukládá všem členským státům EU povinnost zavést do 30. září 2017 nezbytnou infrastrukturu center tísňového volání služby eCall, jež je nutná pro řádný příjem a vyřizování všech volání eCall. Spuštění systému eCall v České republice je v souladu s touto povinností.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 zavádí od 31. března 2018 povinnost prokázat při schvalování nových typů osobních nebo lehkých nákladních vozidel, že ve vozidle byla zabudována jednotka systému eCall.

Pro správné směrování hovoru na určená centra tísňového volání je třeba, aby v mobilních komunikačních sítích byl vyhodnocován signalizační parametr tzv. eCall diskriminátor, jak vyplývá z Doporučení Komise ze dne 8. září 2011 o podpoře služby eCall v sítích elektronických komunikací pro přenos palubních tísňových hovorů na číslo 112 v celé Evropské unii (systém eCall).

Pilotní projekty
V rámci EU v roce 2011 se zapojilo devět států (Chorvatsko, Česká republika, Finsko, Německo, Řecko, Itálie, Nizozemsko, Rumunsko a Švédsko) do tříletého pilotního projektu HeERO (Harmonised eCall European Pilot), který byl v roce 2012 rozšířen do dalších států (HeERO II) a úspěšně dokončen v 15 státech. Projekt ověřil provoz služby a stanovil technické podmínky propojení systému pro činnost záchranných složek v celoevropském prostředí. Za Českou republiku se projektu účastnilo Ministerstvo dopravy, MV­ generální ředitelství HZS ČR a společnost Telefónica Czech Republic. Potřebné prostředky byly poskytovány z jedné poloviny ze státního rozpočtu České republiky a z druhé poloviny z programu EU na podporu politiky informačních a komunikačních technologií ICT­ PSP (ICT Policy Support Programe) jako součásti rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace.

Pilotní projekt se věnoval přípravě nezbytné infrastruktury pro poskytování služby eCall občanům členských zemí Evropské unie (také přidružených zemí na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku), a to podle jednotných technických standardů.

Zpočátku bude elektronický bezpečnostní systém implementován pouze do osobních automobilů a lehkých nákladních vozidel, ale v budoucnu se počítá s implementací také do autobusů, nákladních automobilů a kamionů, se speciálním zaměřením na vozidla převážející nebezpečný náklad podle dohody ADR. Také pro motocyklisty se vyvíjí speciální zařízení, které je složeno ze dvou částí. Jedna bude instalována v motocyklu a druhá v přilbě jezdce.

Rozšíření systému na uvedené typy dopravních prostředků je součástí probíhajícího projektu I_HeERO, do kterého je Česká republika zapojena prostřednictvím Ministerstva dopravy.

Součástí aktivního zapojení České republiky do pilotních a implementačních projektů bylo také pořádání celoevropského testovacího týdne eCall TESTFEST koordinovaného profesní organizací pro inteligentní dopravní systémy v Evropě (ERTICO - ITS Europe) a Evropským institutem pro telekomunikační normy (ETSI), které se uskutečnilo v listopadu 2015 v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě.

Na stejném místě se na konci října letošního roku uskuteční dvoudenní odborná konference projektu I_HeERO pod názvem European Truck Road Show for eCall HGV. Průřezovým tématem konference bude využití nouzových služeb v nákladní přepravě.


plk. Ing. Jan URBÁNEK, MV-­generální ředitelství HZS ČR
 

vytisknout  e-mailem