Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 3/2017

Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA rozebírá požár galvanizační linky v Praze. Dále vás seznámí s možnostmi využití analýzy hasební vody pro účely zjišťování příčin vzniku požárů. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o nové požární technice ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR v Brně. Díky vozidlu se posluchači mohou učit ovládat stejnou techniku, jakou mají k dispozici na stanicích. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší informace o uskutečněném XVI. ročníku mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2017. Zajímavé informace přináší článek o výcviku pro chemické specialisty ze států Východoafrického společenství, který proběhl v listopadu 2016 v Ugandě. V INFORMACÍCH naleznete rozhovor patřící nové ombudsmance Ing. Jarmile Čičmancové, Ph.D., která do této funkce nastoupila dne 1. března 2017. Ze sportovních událostí upozorníme na extraligový zápas, při kterém hokejisté klubu HC Sparta Praha již po osmé vzdávali hold složkám IZS. 

Ve výcvikovém centru v Ugandě proběhl v listopadu 2016 výcvik chemických specialistů z Východoafrického společenství. Praktický výcvik pro účastníky ze států Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzanie a Uganda pořádali odborníci z Institutu ochrany obyvatelstva. Akce se konala pod záštitou Organizace pro zákaz chemických zbraní, která získala v roce 2013 Nobelovu cenu za mír.

V termínu 14. až 18. listopadu 2016 se uskutečnil ve vojenském výcvikovém zařízení v Ugandě výcvik pro specialisty ze států Východoafrického společenství (East African Community, EAC) zabývající se chemickou bezpečností. Výcvik, který se konal pod hlavičkou Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a byl zajišťován Národním úřadem Ugandy, je součástí projektu OPCW s názvem „Posílení reakce na mimořádnou chemickou událost, plánování a řízení události“ (Strenghtening Chemical Emergency Response, Planning and Management). Tato akce je vlajkovou lodí současné strategie výcviků OPCW, která upřednostňuje regionální výcviky, kdy se cvičí přímo v klimatických podmínkách konkrétních zemí a jednotlivé týmy ze sousedních států spolupracují a koordinují své činnosti. Myšlenku uspořádat výcvik přímo ve státech, ze kterých specialisté pocházejí, navrhl představitelům OPCW ředitel Institutu ochrany obyvatelstva plk. Mgr. Ing. Rostislav Richter. Následně po několikaletém období vyjednávání detailů a podmínek mohl tento projekt vzniknout za podpory OPCW, MV­‑generálního ředitelství HZS ČR, Ministerstva zahraničních věcí a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Výcvik v Ugandě byl první akcí, v jejímž závěru by mělo vzniknout regionální výcvikové centrum. Tento projekt je finančně a technicky podporován Českou republikou a Velkou Británií.

Logistické zabezpečení výcviku

Zajistit vše potřebné pro výcvik v cizí zemi byla logisticky složitá operace. Výcvikový materiál byl zakoupen z fondu České republiky při OPCW již několik měsíců před samotnou akcí. Zajistit veškerá povolení a následně dopravit materiál do Afriky trvalo více než dva měsíce. Za úsilí mnoha zainteresovaných osob se vše zvládlo a kontejner s potřebami na výcvik dorazil včas na místo určení. Čeští instruktoři provedli kontrolu dovezeného materiálu a jeho přípravu na výcvik tak, aby týdenní akce mohla začít podle plánu.

Záchranáři používali při tréninku následující protichemické prostředky:

  • obličejová maska ProMask Black (Scott Safety, USA),
  • jednorázový protichemický ochranný oblek Microchem 3000 (Microgard, UK),
  • detekční souprava ORM-17 (Oritest, ČR),
  • vzorkovací souprava (souprava drobných položek, ČR),
  • dekontaminační sprcha HF­‑S06P (Gumotex, ČR),
  • dekontaminační rám RD-14 (Uchytil, ČR).


Organizace výcviku

Výcvik probíhal paralelně ve dvou úrovních.

  • Strategický výcvik (Table­‑Top Exercise) pro osoby zodpovědné za řešení krizových situací, plánování a krizový management vedla britská organizace BWM Consulting Ltd.
  • Praktický výcvik (Practical Training) pro příslušníky záchranných složek se konal pod vedením odborníků Institutu ochrany obyvatelstva.

Výcviku se zúčastnilo celkem 32 osob z pěti států EAC (Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzanie a Uganda), z toho praktický výcvik absolvovalo 16 osob  z Burundi (2), Keňi (3), Rwandy (3), Tanzanie (2) a Ugandy (6).

Významu akce odpovídalo i personální obsazení úvodního a závěrečného ceremoniálu. Úvodního jednání se účastnil vedoucí APB (Assistance and Protection Branch) OPCW Shawn DeCaluwe, ugandská ministryně pro rovnost pohlaví, práce a sociálního rozvoje (Minister of Gender, Labour and Social Development) Janat Mukwaya, která měla eminentní zájem o přednášku o integrovaném záchranném systému v ČR. Uganda zatím nemá vypracovaný systém koordinace jednotlivých složek v rámci mimořádných událostí, a i proto se přednáška setkala s mimořádným zájmem a byla doprovázena diskuzí, v níž se ministryně aktivně zajímala o vše důležité.

Praktický výcvik začal v úterý dopoledními přednáškami zaměřenými na bojové chemické látky a průmyslové chemikálie, ochranu záchranářů a detekci. Odpoledne bylo procvičováno použití osobních ochranných a detekčních prostředků. Středa dopoledne byla koncipována opět teoreticky. Účastníkům byl vysvětlen odběr vzorků a dekontaminace. V odpoledních hodinách byla prakticky procvičována detekce, dekontaminace, odběr vzorků a oblékání/svlékání ochranných prostředků. Čtvrtek byl dnem, kdy se všechny výše uvedené činnosti zakomponovaly do jednoho celku. Ráno bylo prezentováno vedení zásahu při mimořádné události, následně byly osoby rozděleny do jednotlivých týmů, každý tým měl určen svého velitele, zároveň byly vysvětleny kompetence velitele zásahu a velitele nástupního prostoru. Odpoledne byly trénovány dva scénáře: zásah na únik nervově paralytické látky a zásah na únik kyanovodíku. Pátek byl dnem, kdy účastníci praktického výcviku provedli ukázku celkového zásahu na únik amoniaku účastníkům kurzu strategického výcviku. Tato ukázka byla vysoce hodnocena, hlavně z důvodu celkové dobré koordinace a kooperace všech týmů a zvládnutí všech jednotlivých praktických činností, a to za pouhé tři dny předchozího nácviku. Všem přihlížejícím byla vysvětlena technika a věcné prostředky, které byly používány při zásahu. Páteční program byl zakončen oficiálním ceremoniálem, kdy byly absolventům výcviku předány certifikáty a shrnut program obou částí výcviku. Závěrečného ceremoniálu se zúčastnili vysocí představitelé EAC, ministr pro práci, zaměstnanost a vztahy v průmyslu (State Minister for Labour, Employment and Industrial Relations) Herbert Kabafunzaki a další významní hosté.

Závěr

Uskutečněný výcvik byl pouze jednou z částí projektu „Posílení reakce na mimořádnou chemickou událost, plánování a řízení události“ pro státy EAC. Tento projekt je nyní ve svém počátku, ukončen by měl být do pěti let. Cílem projektu je vycvičit instruktory ze států EAC tak, aby byli schopni dále školit kolegy ve svých rodných zemích. V květnu 2017 se budou zástupci EAC účastnit mezinárodního výcviku OPCW v Institutu ochrany obyvatelstva , na listopad 2017 je opět naplánován výcvik pro záchranáře ze zemí EAC v Ugandě. Po těchto dvou akcích se předpokládá vyškolení prvních lektorů v oblasti ochrany před chemickými zbraněmi v regionu EAC. Vzhledem k budoucím plánovaným aktivitám v regionu musí pracovníci Institutu ochrany obyvatelstva  kontinuálně zabezpečovat aktivity spojené s kontrolou materiálu uskladněného v Ugandě a s přípravou dalšího výcviku. Veškeré tyto aktivity ve svém konečném důsledku přispívají ke zvýšení chemické bezpečnosti v africkém regionu, kde afričtí odborníci doufají, že s přispěním České republiky implementují do své legislativy funkční systém řešení mimořádných událostí s únikem nebezpečných látek.

pplk. Ing. Ladislava NAVRÁTILOVÁ, Ph.D.,
Institut ochrany obyvatelstva,
foto autorka
a archiv Institutu ochrany obyvatelstva


redakce@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem