Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 3/2017

Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA rozebírá požár galvanizační linky v Praze. Dále vás seznámí s možnostmi využití analýzy hasební vody pro účely zjišťování příčin vzniku požárů. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o nové požární technice ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR v Brně. Díky vozidlu se posluchači mohou učit ovládat stejnou techniku, jakou mají k dispozici na stanicích. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší informace o uskutečněném XVI. ročníku mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2017. Zajímavé informace přináší článek o výcviku pro chemické specialisty ze států Východoafrického společenství, který proběhl v listopadu 2016 v Ugandě. V INFORMACÍCH naleznete rozhovor patřící nové ombudsmance Ing. Jarmile Čičmancové, Ph.D., která do této funkce nastoupila dne 1. března 2017. Ze sportovních událostí upozorníme na extraligový zápas, při kterém hokejisté klubu HC Sparta Praha již po osmé vzdávali hold složkám IZS. 


POŽÁRNÍ OCHRANA

Požár galvanizační linky,
s. 4
Požár galvanizovacího provozu v Lanškrouně,
s. 7
Využití analýzy hasební vody pro účely zjišťování příčin vzniku požárů,
s. 8
Novinka ve výbavě členů týmu posttraumatické péče,
s. 10
Seminář ke zvláštnímu požárnímu dozoru,
s. 11
 


INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Nová požární technika ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR v Brně,
s. 12


 

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Opatření ochrany obyvatelstva u subjektů v zónách ohrožení únikem nebezpečné látky,
s. 14
Aktualizace provozuschopnosti povodňových hlásných profilů kategorie "C",
s. 18
Prevence katastrof je efektivnější než likvidace jejich následků,
s. 20
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu ve světle priorit HZS ČR,
s. 22
Ochrana obyvatelstva před nebezpečnými látkami,
s. 24
Výcvik pro specialisty ze států Východoafrického společenství,
s. 26
Hasiči pořádali vzdělávací program pro pedagogy Libereckého kraje,
s. 28
Soutěžní den IZS 2016,
s. 29
Snahy o mezinárodní dorozumění,
s. 30
 


INFORMACE

První hasičská ombudsmanka,
s. 31
Start série tradičních sportovních soutěží se blíží,
s. 32
Slavnostní hold složkám IZS,
s. 33
 


PŘÍLOHY

  • Statistická ročenka 2016


redakce@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem