Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 12/2017

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA dočtete o požáru výrobních a skladovacích hal v Kopřivnici. Dozvíte se o CFD modelování v požární vědě a inženýrství. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM přinášíme další novinky chemické služby VII. Dočtete se o taktickém cvičení VLAK 2017. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o taktickém cvičení složek integrovaného záchranného systému v bytovém komplexu Alzheimercentra a Senior domu. Dále o podzimních lesních požárech v Evropě a návrhu změn v mechanismu CO Unie. Nebo také o tom, jak vodohospodáři vyvíjejí nové metody ochrany vody. Ve dnech 14. a 15. září 2017 šestý ročník mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací. V informacích se dozvíte o jmenování ředitele HZS Moravskoslezského kraje do generálské hodnosti. Zmíníme o Dni požární bezpečnosti 2017. Příloha časopisu - Vyznamenání u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. 

Horský hotel Sepetná v Ostravici uvítal ve dnech 25. a 26. října 2017 členy Asociace velitelů hasičských záchranných sborů podniků, z.s. (dále jen „AV HZSP“ nebo „asociace“).

Prosazovat u orgánů státní správy zájmy podnikových hasičů a poskytovat těmto orgánům aktuální informace o jejich podnětech, potřebách a návrzích bez ohledu na jejich členství ve sdružení. Tak zní hlavní cíl asociace.

Odborný seminář
Přivítání všech účastníků a úvodní slovo patřily prezidentovi asociace Ing. Oldřichu Lukšovi. Odbornou garanci semináře převzali doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D., z VŠB­ TÚ Ostrava, a Ing. Ivan Korbelář z Letiště Ostrava, a.s.

Účastníci byli plk. Ing. Radimem Kuchařem z HZS Moravskoslezského kraje v průběhu semináře seznámeni mimo jiné s poznatky a zkušenostmi ze zásahu při požáru výrobních hal v Kopřivnici v lednu letošního roku. Následovalo představení Koncepce vzdělávání HZS ČR ředitelem SOŠ a VOŠ PO ve Frýdku­ Místku plk. Ing. Radimem Palochem. Velmi přínosnou byla přednáška doc. Ing. Viléma Adamce, Ph.D., který všechny přítomné seznámil s poznatky ze vzdělávání v oblasti bezpečnosti na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB­ TÚ v Ostravě. Pozornost byla věnována i dalším oblastem jako například využití tlakovzdušné pěny pro hašení v uzavřeném prostoru, CBRN látkám a jejich neutralizaci v praxi nebo vyšetřování příčin vzniku požárů pomocí 3D programu.

Součástí semináře byla prezentace produktů a služeb výrobců a dodavatelů působících v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva – Juwital, s.r.o., PCS spol. s.r.o., THT Polička, s.r.o., DEVA­ FM s.r.o., Luing Pyrex, spol. s r.o., Gumotex, a.s. Břeclav, Dräger Safety, s.r.o., Jihomoravská armaturka spol. s r.o., EuroFire spol. s.r.o., Zeppelin CZ, s.r.o.

Konference
Následující den se konala XVII. výroční konference AV HZSP. V úvodu vystoupil její prezident Ing. Oldřich Lukš, který přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období a návr plánu činnosti na další období.

Zdůraznil zejména skutečnost velmi dobré spolupráce s vrcholnými orgány požární ochrany, a to jak na úrovni krajů, tak na úrovni MV­ generálního ředitelství HZS ČR. Z činnosti za poslední rok vyzdvihl hlavně jednání s MV­ generálním ředitelstvím HZS ČR o přípravě nového zákona o PO, dále probíhající jednání s HZS krajů, kde je diskutováno postavení a spolupráci mezi HZSP a jednotlivými HZS krajů, úzkou spolupráci s VŠB, která se projevuje jako oboustranně prospěšná, práce na historii HZSP při tvorbě výstavky v hasičském muzeu v Přibyslavi, a v neposlední řadě velmi širokou působnost na poli hasičských sportovních soutěží. „Stálým problémem zůstává, že některé HZSP se nezapojují do spolupráce a řešení společných problémů a nepodílí se na činnosti asociace, což částečně oslabuje naše pozice“, konstatoval. V závěru vyjádřil naději na navázání spolupráce i s těmito útvary a posílení jejich snažení.

V další části byla přednesena zpráva o hospodaření a zpráva o současném stavu hospodaření asociace. Následovala zpráva o sportovních aktivitách asociace, ve které viceprezident Metoděj Popov, DiS., vyzdvihl zejména účast zástupců HZSP na soutěžích mistrovství republiky jak v požárním sportu, kde reprezentovalo družstvo HZSP DEZA Valašské Meziříčí, a.s., které dosáhlo výborných výsledků, zejména v požárním útoku. Dále probral účast družstva AV HZSP na Mistrovství republiky ČR v TFA, pojednal o průběhu letošního ročníku Velké ceny v požárním útoku. V této souvislosti bylo vysloveno poděkování všem pořadatelům sportovních soutěží za obětavý a iniciativní přístup. V neposlední řadě nelze pominout i další sportovní aktivity, jako je soutěž v TFA Fenzy Cup, kterou pořádá HZSP Aero Vodochody, AEROSPACE, a.s., a další individuální soutěže, kterých se zúčastňují zástupci HZSP.

Na závěr jednání proběhla bohatá diskuze, která byla zaměřena zejména na stanovení podmínek pracovní doby zaměstnanců HZSP, na novelizaci smluv o spolupráci HZSP a HZS krajů, problematiku kategorizací práce zaměstnanců HZSP a dalších aktuálních problémů. Dále pak na návrhy činnosti asociace na další období. Byl zdůrazněn další rozvoj spolupráce s VŠB­ TÚ Ostrava, zejména v možnosti využití bakalářských a diplomových prací pro zpracování námětů z oblasti činnosti HZSP, dále spolupráce se zákonodárnými orgány na přípravě legislativních předpisů a rozvoj spolupráce s obdobnými organizacemi.


plk. Mgr. Libuše CHVOJKOVÁ, Metoděj POPOV, DiS., AV HZSP, foto autorka

vytisknout  e-mailem