Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 12/2017

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA dočtete o požáru výrobních a skladovacích hal v Kopřivnici. Dozvíte se o CFD modelování v požární vědě a inženýrství. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM přinášíme další novinky chemické služby VII. Dočtete se o taktickém cvičení VLAK 2017. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o taktickém cvičení složek integrovaného záchranného systému v bytovém komplexu Alzheimercentra a Senior domu. Dále o podzimních lesních požárech v Evropě a návrhu změn v mechanismu CO Unie. Nebo také o tom, jak vodohospodáři vyvíjejí nové metody ochrany vody. Ve dnech 14. a 15. září 2017 šestý ročník mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací. V informacích se dozvíte o jmenování ředitele HZS Moravskoslezského kraje do generálské hodnosti. Zmíníme o Dni požární bezpečnosti 2017. Příloha časopisu - Vyznamenání u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. 

Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s hasičskými záchrannými sbory krajů již tradičně vyhlašuje pátek 13. jako „Den požární bezpečnosti“. V letošním roce byly v kalendáři pátky 13. dva, dnem požární bezpečnosti byl vyhlášen pátek 13. října 2017. Hasiči se v tento „nešťastný“ den snaží různými preventivně výchovnými akcemi léty zakořeněnou pověru vyvrátit. Jako hlavní téma bylo pro letošní rok zvoleno „Bezpečné provozování komínů a tepelných spotřebičů“. K akci se různou formou připojili profesionální i dobrovolní hasiči téměř z celé České republiky.

Cílem akce bylo zejména předání informací o činnosti hasičů, podtržení významu jejich činnosti formou propagace a předání informací, využitelných při předcházení požárů a jiných mimořádných událostí, zmírnění jejich následků a zvýšení povědomí obyvatel, jak se chovat při vzniku těchto situací.

Tisíce návštěvníků z řad školáků i veřejnosti si v den otevřených dveří na stanicích a zbrojnicích prohlédli požární techniku a ukázky činnosti hasičů. Pro děti byly připraveny stánky s preventivními informacemi z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Nejmenším návštěvníkům hasiči četli hasičské pohádky. V některých krajích s pohádkami a drobnými dárky navštívili i dětská oddělení v nemocnicích. Pro dospělé návštěvníky byly připraveny informace o bezpečném provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, o hlásičích požárů nebo detektorech nebezpečných plynů. Stánky preventivně výchovné činnosti byly umístěny i v několika velkých nákupních centrech.

Dále v rámci „Dne požární bezpečnosti“ vyjeli profesionální hasiči s rozměrnou technikou do sídlišť a prověřovali průjezdnost ulic v hustě obydlených částech měst. Špatně parkující řidiče upozorňovali na tuto skutečnost umístěním informačního letáčku za stěrač jejich vozidla.
Hasiči také uvedenou problematiku probírali aktivním chatem formou příspěvků, na stránce profilu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, na Facebooku příspěvek vidělo přes 11 tisíc uživatelů.

Do organizace akcí se zapojilo přes 700 profesionálních a dobrovolných hasičů a navštívilo je více jak 20 tisíc dětí i dospělých, včetně hendikepovaných spoluobčanů. Z reakce účastníků byl patrný zájem o akce tohoto typu. Všechny rovněž upoutaly informace o činnosti hasičů i ostatních složek integrovaného záchranného systému. To je pro nás závazek pokračovat v podobných akcích i v příštím období.


Ing. Jaroslav ČERNÝ, Česká asociace hasičských důstojníků, z.s., foto archivy hasičských záchranných sborů krajů

vytisknout  e-mailem