Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 12/2017

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA dočtete o požáru výrobních a skladovacích hal v Kopřivnici. Dozvíte se o CFD modelování v požární vědě a inženýrství. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM přinášíme další novinky chemické služby VII. Dočtete se o taktickém cvičení VLAK 2017. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o taktickém cvičení složek integrovaného záchranného systému v bytovém komplexu Alzheimercentra a Senior domu. Dále o podzimních lesních požárech v Evropě a návrhu změn v mechanismu CO Unie. Nebo také o tom, jak vodohospodáři vyvíjejí nové metody ochrany vody. Ve dnech 14. a 15. září 2017 šestý ročník mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací. V informacích se dozvíte o jmenování ředitele HZS Moravskoslezského kraje do generálské hodnosti. Zmíníme o Dni požární bezpečnosti 2017. Příloha časopisu - Vyznamenání u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. 

Preventivně výchovná činnost (PVČ) připravuje občany na dopad možných rizik. Překonání strachu a paniky je základem pro zajištění bezpečnosti, a proto je velmi důležité, aby se informace o způsobech sebeochrany a chování při mimořádné události dostaly ke všem věkovým kategoriím občanů.

PVČ Institutu ochrany obyvatelstva se zaměřuje nejenom na podporu začlenění problematiky Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí do škol, ale také systematicky upozorňuje na všechny činnosti, které mohou vznik mimořádné události zapříčinit, a dává také návod, jak se při nich zachovat. Jedním ze způsobů, jak oslovit širokou veřejnost, jsou média. Institut ochrany obyvatelstva využívá pro preventivně výchovnou činnost tři druhy médií – televizní obrazovky v prostředcích městské hromadné dopravy, školní informační kanál a regionální televizi.

Tematické klipy v autobusech MHD
Obrazovky v dopravních prostředcích MHD jsou při srovnávání s ostatními běžně používanými médii plnohodnotným komunikačním kanálem. Podle průzkumů tráví cestující denně v MHD průměrně 15 minut a největší cílovou skupinou jsou pracující (46 %) ve věku 20 až 29 let (27 %) a 50 až 59 let (19 %). Tedy skupina, která se velmi obtížně zapojuje do různých přednášek a projektů PVČ. Druhá velká skupina, kterou lze takto oslovit, jsou starší žáci a studenti.

Institut ochrany obyvatelstva vysílá na obrazovkách šest témat týkajících se ochrany člověka za mimořádných událostí. Výhody tohoto media jsou především v možnosti oslovit co nejvíce osob v krátkém čase – vysílá se 17 hodin denně, sedm dní v týdnu a 365 dní v roce. Vzhledem k rychlému nasazení spotů je možné střídat témata po jakémkoliv intervalu. Tímto způsobem jsme oslovili veřejnost ve městech Pardubice, Hradec Králové a Plzeň.

Školní informační kanál (ŠIK)
Projekt ŠIK nabízí novou formu komunikace s žáky a studenty, a to nejnovější moderní technologií. Jde o „nejvlivnější“ sdělovací prostředek ve školství. Vzdělávacími videospoty vysílanými v síti školních obrazovek, které jsou nainstalované ve stovkách škol v České republice, dochází k účinné podpoře prevence společensky nežádoucích jevů a zvyšování gramotnosti mladé generace. Výuka „obrazem“ tak otevírá nový styl komunikace mezi žákem a učitelem a poskytuje vhodné nástroje pro zefektivnění výuky na českých školách. Nové medium, které se při komunikaci s dětmi na školách stále více rozrůstá, je vzhledem k postmoderní technické době, v níž žijeme, velmi zajímavé a atraktivní. Videospot na děti působí v jejich přirozeném prostředí a způsobem, který je jim vlastní, a to v místě, kde tráví většinu času během dne. Nenucenou formou se učí rozvíjet nejen schopnost jak respektovat druhé, ale také uplatňovat práva a plnit povinnosti. Zároveň tento způsob výuky pomáhá poznávat a rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí při rozhodování o vlastním životě.

Televizní magazín
Magazín HASIČI běží na obrazovkách od června 2016, tedy již více než rok (časopis 112, č. 6/2016). Kromě televize V1 (TV pro pardubický kraj) je možné tento magazín sledovat především na Regionální televizi CZ každou druhou neděli v měsíci v 19.00 hodin. Má také dvě hlavní reprízy, a to ve stejný den ve 23.11 hodin a v pondělí v 15.00 hodin.

Natočilo se již 16 dílů nejenom s problematikou PVČ, ale také z činnosti některých stanic HZS ČR nebo dobrovolných hasičů. Vzhledem k tomu, že kladné ohlasy na vysílání stále rostou, má magazín také stránku na Facebooku, kam je možné přidávat komentáře nebo hodnocení. Jednotlivé díly nebo jejich části s různými tématy PVČ je možné stáhnout jak na webových stránkách Institutu ochrany obyvatelstva, tak i na kanále YouTube.

Krátké výukové filmy a klipy
Videostudio Institutu ochrany obyvatelstva, které se zabývá tvorbou výukových, preventivních, dokumentačních a zpravodajských filmů a reportáží, připravilo na začátku roku 2017 nový film s názvem Hasit umí/může každý, který se věnuje tématu hasicích přístrojů. K dispozici je jak pro vnitřní použití HZS ČR, tak pro širokou veřejnost, školy, dobrovolné hasiče a oborové a zájmové skupiny. Pro PVČ je kromě archivu dokumentů a zpravodajství stále možné využívat také známý cyklus vzdělávacích videí Štěstí přeje připraveným, kteří autoři v roce 2016 upravili pro přednášky nejen pro školy. Na webových stránkách Institutu ochrany obyvatelstva je možné stáhnout všech 25 dílů. Kromě krátkých výukových filmů se Institut ochrany obyvatelstva věnuje také výrobě klipů s tématikou PVČ, a to jak animovaných, tak i hraných. Klipy mají délku 15 vteřin, a jsou tedy vhodné k umístění do výše uvedených médií a nainstalovány jako „smyčka“, která se průběžně opakuje. Na konci srpna 2017 vydal Institut ochrany obyvatelstva příručku pro zrakově postižené děti s názvem Hasiči radí, jejíž autorkou je PaedDr. Luďka Palzerová z HZS hl. m. Prahy.


Mgr. Jana VESELÁ, Institut ochrany obyvatelstva, foto Bc. Roman PŮTA, HZS hl. m. Prahy
 

vytisknout  e-mailem