Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 12/2017

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA dočtete o požáru výrobních a skladovacích hal v Kopřivnici. Dozvíte se o CFD modelování v požární vědě a inženýrství. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM přinášíme další novinky chemické služby VII. Dočtete se o taktickém cvičení VLAK 2017. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o taktickém cvičení složek integrovaného záchranného systému v bytovém komplexu Alzheimercentra a Senior domu. Dále o podzimních lesních požárech v Evropě a návrhu změn v mechanismu CO Unie. Nebo také o tom, jak vodohospodáři vyvíjejí nové metody ochrany vody. Ve dnech 14. a 15. září 2017 šestý ročník mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací. V informacích se dozvíte o jmenování ředitele HZS Moravskoslezského kraje do generálské hodnosti. Zmíníme o Dni požární bezpečnosti 2017. Příloha časopisu - Vyznamenání u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. 

Ve dnech 11. až 14. září 2017 proběhlo v Institutu ochrany obyvatelstva (dále „Institut“) v Lázních Bohdaneč již páté mezinárodní setkání a cvičení pracovníků chemických laboratoří Hasičského záchranného sboru České republiky a pracovníků Kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany Slovenskej republiky, kteří se zabývají problematikou radiačního monitorování a radiační ochrany.

I když se pracovníci českých a slovenských laboratoří setkávají průběžně při různých mezinárodních cvičeních, odborných konferencích a seminářích, takovéto společné setkání pracovníků všech laboratoří se podaří uskutečnit jednou za několik let. Letošního setkání se za českou stranu zúčastnili zástupci všech pěti chemických laboratoří HZS ČR – Školicí středisko a chemická laboratoř Kamenice, Školicí středisko a laboratoř Třemošná, Pracoviště laboratoř Tišnov, Chemická laboratoř Frenštát pod Radhoštěm a Institut – a všech tří kontrolních chemických laboratoří civilní ochrany (dále „KCHL CO“) ze Slovenské Ľupči, Nitry a Jasova. Na rozdíl od chemických laboratoří HZS ČR spadají KCHL CO přímo pod Ministerstvo vnitra SR a jsou řízeny prostřednictvím Centra bezpečnostně technických činností (dále „CBTČ MV SR“).

Po přivítání účastníků setkání na půdě Institutu jeho ředitelem plk. Ing. Mgr. Rostislavem Richterem a vedoucím slovenské delegace ředitelem CBTČ MV SR pplk. Mgr. Mariánem Dírešem zhlédli přítomní úvodní prezentace, v nichž se seznámili s fungováním a úkoly chemických laboratoří obou států. Představili své vybavení pro radiační průzkum a monitorování a podělili se o zkušenosti ze zásahů s přítomností radioaktivní látky, které kolektivy jednotlivých laboratoří v nedávné době řešily.

Praktická činnost
Identifikace ionizujícího záření
Hlavním cílem cvičení však byla praktická činnost, a to porovnání metodických postupů a výměna zkušeností v následujících oblastech:

  1. Stanovení plošných aktivit vybraných radionuklidů v půdě metodou „in­ situ“ (na původním místě, ve své poloze) měřením přenosnými spektrometry gama záření. Tato metoda, v současné době intenzivně studována pracovníky Institutu, by se mohla využít pro monitorování většího území, např. po vážné nehodě v jaderném zařízení.
  2. Průzkum objektu s nelegální chemickou laboratoří s cílem lokalizace nelegálně držených jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího záření. Tato činnost v praxi patří k nejčastějším úkolům chemických laboratoří na místě události s podezřením na přítomnost ionizujícího záření.
  3. Pojezdová měření s cílem nalezení zdroje ionizujícího záření v zastavěné oblasti. Tento úkol simuloval činnosti vedoucí k nalezení ztraceného zdroje a odhalení nelegálních míst, kde se nakládá se zdroji ionizujícího záření nebo k odhalení špinavé bomby.
  4. Monitorování místa nehody při práci s defektoskopickým zařízením (navazovalo na přednášku Bc. Jakuba Matouška z firmy Defekta NDT, s.r.o., o zařízeních a zdrojích ionizujícího záření používaných při radiografických metodách kontroly materiálů v nedestruktivní defektoskopii).

Likvidace špinavé bomby
Vyvrcholením celého bloku praktických činností pak bylo procvičení a porovnání postupů obou států při monitorování radiační situace vzniklé po odpálení špinavé bomby. V areálu Institutu byla na cvičné ploše u zastávky MHD vytvořena situace simulující výbuch špinavé bomby (bomba s klasickou výbušninou, která se použije k rozptylu radioaktivních látek). Podle scénáře cvičení se odborníci z chemických laboratoří na místo této mimořádné události dostavili až po skončení prvotních záchranných prací (transport raněných, uhašení požárů apod.) a prováděli pouze speciální činnosti, které přísluší pracovníkům chemických laboratoří. Mezi tyto činnosti patří především vytyčování ochranných zón, identifikace a označování ohnisek radiace, identifikace kontaminantu, odběry vzorků životního prostředí a kontaminovaných vzorků pro policejní práci a návrh opatření na zabezpečení radiační ochrany zasahujících složek IZS i civilního obyvatelstva. Ke každému ze cvičících týmů byli přiděleni pozorovatelé z obou států, kteří vše bedlivě sledovali a o své poznatky a postřehy se s ostatními podělili v rámci závěrečného semináře ke zhodnocení této hlavní části společného cvičení.

Závěr
V rámci odborného programu účastníci setkání ještě navštívili Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy Policie ČR v Opatovicích nad Labem. S činností, vybavením a úkoly Pyrotechnické služby Policie ČR seznámil účastníky pplk. Ing. Vlastimil Prokop a nechal je nahlédnout do sbírek rozličné munice, raket, nástražných výbušných systémů a službou zabezpečených nálezů.
V kulturní části programu si účastníci prohlédli historickou část města Hradec Králové a vystoupili na nově zrekonstruovanou Bílou Věž, ze které měli celé východní Čechy jako na dlani. Setkání umožnilo bohatou výměnu zkušeností o používané měřicí technice a metodických postupech zvládání mimořádných událostí s výskytem ionizujícího záření. Mimoto také přispělo k navázání a utužení osobních a profesních kontaktů mezi pracovníky chemických laboratoří obou zemí.


kpt. Ing. Michal SETNIČKA, Ph.D., Institut ochrany obyvatelstva, foto autor

vytisknout  e-mailem