Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 12/2017

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA dočtete o požáru výrobních a skladovacích hal v Kopřivnici. Dozvíte se o CFD modelování v požární vědě a inženýrství. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM přinášíme další novinky chemické služby VII. Dočtete se o taktickém cvičení VLAK 2017. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o taktickém cvičení složek integrovaného záchranného systému v bytovém komplexu Alzheimercentra a Senior domu. Dále o podzimních lesních požárech v Evropě a návrhu změn v mechanismu CO Unie. Nebo také o tom, jak vodohospodáři vyvíjejí nové metody ochrany vody. Ve dnech 14. a 15. září 2017 šestý ročník mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací. V informacích se dozvíte o jmenování ředitele HZS Moravskoslezského kraje do generálské hodnosti. Zmíníme o Dni požární bezpečnosti 2017. Příloha časopisu - Vyznamenání u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. 

Jihozápad Evropy v říjnu letošního roku postihly rozsáhlé lesní požáry, které byly podpořeny vysokou teplotou vzduchu, nízkou vlhkostí a silným větrem. Nejvíce byly rozsáhlými lesními požáry postiženy Portugalsko, Španělsko a Itálie. Portugalsko a Itálie se dostaly do tíživé situace, kdy musely prostřednictvím ERCC (Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události v Bruselu) požádat o pomoc, tedy o aktivaci mechanismu civilní ochrany Unie (dále jen „CO Unie“).
Zdroj: Strange Sound, Luca PerinoZdroj: Strange Sound, Luca Perino
Od 14. října 2017 čelilo Portugalsko a severozápadní část Španělska extrémním lesním požárům. Španělsko řešilo rozsáhlé lesní požáry svými kapacitami a další pomoc nepotřebovalo. Na území Portugalska byl rozsah lesních požárů více než 500 požárů v osmnácti okresech. Na základě EFFIS (Evropský informační systém o lesních požárech) byla mezi 14. až 18. říjnem 2017 zmapována postižená oblast Portugalska, čímž bylo zjištěno, že lesní požáry celkově postihly 180 000 ha země (EFFIS zaznamenal jednotlivé požáry o rozloze větší než 30 ha). Poslední zpráva, kterou poskytly portugalské úřady, informovala o 42 obětech a 71 zraněných osobách.

Kompetentní národní úřady Portugalska požádaly o aktivaci mechanismu CO Unie dne 15. října 2017 a předmětem žádosti o pomoc byly dva moduly1)pro letecké hašení lesních požárů letadly. Na uvedenou žádost o pomoc okamžitě reagovala Itálie, která dne 17. října 2017 poskytla Portugalsku jeden modul pro letecké hašení lesních požárů letadly, jehož součástí jsou dvě letadla Canadair. Italský modul pracoval na hašení lesních požárů po boku portugalského úřadu civilní ochrany v okolí letiště Montijo. ERCC poskytlo Portugalsku celkem osm satelitních map ze systému Copernicus pro lepší přehled o postiženém území. Situace s likvidací lesních požárů se začala zlepšovat dne 17. října 2017, kdy došlo k lokálním dešťům a začal slábnout vítr, takže o den později, tedy 18. října 2017, měli hasiči požáry pod kontrolou. O další zlepšení situace se postaraly vydatné deště. Ten samý den Portugalsko oznámilo, že vzhledem ke zlepšující se situaci při zvládání lesních požárů je jeden modul dostačující, a proto žádost o druhý prostřednictvím ERCC zrušilo. Italský modul se vrátil zpět do vysílající země dne 19. října 2017.

Od 27. října 2017 byla postižena dalšími rozsáhlými lesními požáry Itálie. Nejvíce postiženým územím byl severozápad Itálie, tedy oblast Lombardie a Piemonte. Dne 28. října 2017 požádala Itálie prostřednictvím ERCC o pomoc v podobě dvou modulů pro letecké hašení lesních požárů letadly (4 letadla Canadair). ERCC následně aktivovalo mechanismus CO Unie a pomoc Itálii nabídly Chorvatsko a Francie, jejichž moduly byly přijaty. Kompetentní národní úřady Itálie také požádaly ERCC o poskytnutí mapových podkladů ze systému Copernicus a obratem jim bylo poskytnuto celkem sedm satelitních map jako podpora při hašení lesních požárů.

Chorvatský modul (2 letadla Canadair) operoval v oblasti Piemonte a Lombardie od 29. října do 1. listopadu 2017 a uskutečnil celkem 119 shozů vody na území postižené lesními požáry, přičemž pracoval déle než 39 hodin. Modul se vrátil do Chorvatska 2. listopadu 2017.

Francouzský modul (2 letadla Canadair) operoval v oblasti Piemonte od 31. října do 1. listopadu 2017, kdy realizoval 26 shozů vody na postižené území a pracoval nepřetržitě 12 hodin. Modul se do Francie vrátil 1. listopadu 2017.

Itálie spolupracovala na bilaterální úrovni také se Švýcarskem, které jí nabídlo dva vrtulníky EC Super Puma (každý s bambivakem na 2 tuny vody). Vrtulníky operovaly v oblasti Lombardie a celkově uskutečnily 129 shozů vody, a to od 30. do 31. října 2017. Po konzultaci s italskými národními úřady se dne 1. listopadu 2017 vrátily do Švýcarska.

Dne 3. listopadu 2017 operovalo v oblasti Piemonte již jen pět italských hasebních letounů, které létaly nepřetržitě 26 hodin a hasily zasaženou oblast. Tentýž den informovaly italské úřady na základě předpovědi počasí ERCC o zlepšující se situaci.

V návaznosti na rozsáhlé lesní požáry v Portugalsku a Španělsku se tato problematika dne 19. října 2017 řešila také na zasedání Evropské rady v Bruselu, kdy zástupci Portugalska a Španělska informovali o průběhu a rozsahu těchto požárů. Španělský předseda vlády Mariano Rajoy Brey informoval o tom, že požáry na jejich území se šetří jako čin žháře a byly založeny úmyslně. Za jediný víkend zasáhly požáry území lesních porostů stejné rozlohy, jaké běžně zasáhnou v průběhu celého roku. Portugalský předseda vlády António Costa na zasedání informoval o tom, že tragickými požáry bylo Portugalsko postiženo celé léto, již od června, a svůj velký podíl na tom má především zanedbávání údržby lesních porostů. Dále uvedl, že 68 % Portugalska tvoří suché oblasti, kde mohou požáry lehce vzniknout. Vyjádřil nespokojenost s nedostatkem pomoci, která byla Portugalsku při řešení lesních požárů nabídnuta ze strany členských států EU, které mají v těchto případech omezené kapacity. Předseda Evropské komise, Jean­ Claude Juncker potvrdil, že všechny nástroje Evropské komise k řešení situace Španělska a Portugalska byly využity. Zároveň požádal evropského komisaře pro humanitární pomoc a krizové řízení Christose Stylianidese o předložení návrhu změn v textu mechanismu CO Unie pro zlepšení řešení mimořádných událostí ze strany Evropské komise a členských států EU (současné znění mechanismu CO Unie je platné pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020). Z tohoto důvodu lze očekávat tlak ze strany Evropské komise na členské státy, aby byly zřízeny jednotky, o jejichž vyslání bude rozhodovat Evropská komise. ČR se postavila aktivně proti tomuto návrhu a iniciovala rozpravu na úrovni Rady EU v pracovní skupině pro civilní ochranu.


kpt. Ing. Irena ŠENKÝŘ JANSOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR


1) Modul je soběstačný a nezávislý tým členských států, složený z lidských a materiálních prostředků, které jsou uspořádány v závislosti na jejich předurčení. Čl. 4 odst. 6 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU.

vytisknout  e-mailem