Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 11/2017

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vás seznámíme s vlivem ventilace na způsob vyšetřování požárů v uzavřeném prostoru. Dočtete se o semináři k aktuálnímu vývoji smlouvy o zákazu jaderných zbraní. Dozvíte se o využití metod termické analýzy v požární ochraně. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM přinášíme reportáž z rozsáhlého cvičení složek IZS, které simulovalo střet dvou vlaků na Břeclavsku. Další zajímavé cvičení s názvem FOREST FIRE 2017. Akce byla zaměřena na problematiku hašení lesních požárů. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete o Cvičení „ZÓNA 2017“, které se uskutečnilo ve dnech 5. až 17. května 2017. Cvičení bylo zaměřeno na procvičení činnosti vybraných ústředních správních úřadů. Dále o odpovědnosti za bezpečnost občanů v zónách havarijního plánování. V informacích se dozvíte, jak dopadla mistrovství ve vyprošťování Hasičského záchranného sboru České republiky v disciplínách TFA. Máme pro Vás krátký článek z nadačního svatováclavského koncertu v katedrále 

V katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě se 27. září 2017 uskutečnil nadační svatováclavský koncert, který byl poděkováním všem příznivcům Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni (Nadace). Zaznělo Německé requiem Johannese Bramse v podání sólistů Miroslavy Časarové a Františka Zahradníčka a Pražského smíšeného sboru a Pěveckého sboru ČVUT za doprovodu Hudby Hradní stráže a Policie ČR pod vedením plk. MgA. Václava Blahunka, Ph.D.

Slavnostní koncert uspořádala Správa Pražského hradu na podporu Nadace pečující o děti policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby a policistům a hasičům těžce tělesně postiženým následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby. Pomáhá jim po psychické i finanční stránce zvýšit kvalitu života.

Kromě nadačních rodin se večera zúčastnili přední představitelé Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky a další významní hosté, přátelé a přispěvatelé Nadace, zejména příslušníci Policie ČR, HZS ČR a zaměstnanci, kteří přispívají pravidelně ze svých platů.

Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba ocenil prospěšnou práci nadace a popřál, aby se i nadále dařilo zlepšovat podmínky vdovám a sirotkům po těch, kteří obětovali život při vysoce rizikové činnosti pro společnost, a lidem, kteří při ní přišli o zdraví. Ocenil solidaritu všech, kteří dobrovolně finančně Nadaci podporují.

Ředitel Nadace PhDr. Vladimír Šutera, CSc., poděkoval všem, kteří Nadaci pomáhají, a přijal symbolický šek Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR na 400 000 korun pro zajištění ozdravných pobytů pro nadační děti ve Španělsku a Řecku a šek České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group na 300 000 korun. Dále sdělil, že letos si Nadace připomíná již patnáct let od svého založení a stala se všeobecně respektovanou institucí, které se podařilo vytvořit zázemí neúplným rodinám i zdravotně postiženým lidem a získat jejich důvěru.

V současné době se Nadace stará o 30 rodin, v nichž žije celkem 55 dětí, a také o 43 těžce tělesně postižených bývalých policistů a hasičů. Přibližně 250 členů má nyní „nadační rodinka“, jak je celé společenství zvykem nazývat pro jejich vřelé vztahy a pocit sounáležitosti.


Mgr. Zuzana CIKHARTOVÁ, foto autorka

vytisknout  e-mailem