Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 11/2017

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vás seznámíme s vlivem ventilace na způsob vyšetřování požárů v uzavřeném prostoru. Dočtete se o semináři k aktuálnímu vývoji smlouvy o zákazu jaderných zbraní. Dozvíte se o využití metod termické analýzy v požární ochraně. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM přinášíme reportáž z rozsáhlého cvičení složek IZS, které simulovalo střet dvou vlaků na Břeclavsku. Další zajímavé cvičení s názvem FOREST FIRE 2017. Akce byla zaměřena na problematiku hašení lesních požárů. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete o Cvičení „ZÓNA 2017“, které se uskutečnilo ve dnech 5. až 17. května 2017. Cvičení bylo zaměřeno na procvičení činnosti vybraných ústředních správních úřadů. Dále o odpovědnosti za bezpečnost občanů v zónách havarijního plánování. V informacích se dozvíte, jak dopadla mistrovství ve vyprošťování Hasičského záchranného sboru České republiky v disciplínách TFA. Máme pro Vás krátký článek z nadačního svatováclavského koncertu v katedrále 

Strategie rozvoje Hasičského záchranného sboru České republiky do roku 2021 s výhledem do roku 2030 (dále jen „Strategie“) byla jedním z témat semináře, kterého se zúčastnilo více než 300 hasičů z celé České republiky.

Na setkání, které se uskutečnilo dne 20. září letošního roku na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze Hrdlořezích, přivítal generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba společně s náměstkem pro integrovaný záchranný systém a operační řízení brig. gen. Ing. Františkem Zadinou a náměstkem pro ekonomiku brig. gen. Mgr. Bc. Slavomírem Bellem, MSc., na tři stovky zástupců HZS ČR z celé České republiky. Jednalo se o jedinečnou příležitost, kdy se na jednom místě sešlo vedení HZS ČR, na úrovni nejvyššího vedení MV-generálního ředitelství HZS ČR, ředitelé HZS krajů, velitelé stanic a další osoby, které se zaobírají problematikou integrovaného záchranného systému. Setkání se stalo vítanou příležitostí pro výměnu aktuálních informací z již zmiňované Strategie, ale zejména prodiskutování novelizací právních předpisů zabývajících se problematikou služebního poměru a právní úpravy úhrady nákladů za zásah u dopravní nehody.

Program setkání zahájil genmjr. Ing. Drahoslav Ryba představením Strategie a jejích hlavních cílů. Tento klíčový strategický dokument sboru určuje strategické cíle rozvoje HZS ČR, strategické trendy (změny klimatu, rozvoj technologií, změny sídelní struktury, demografické změny, migrace, terorismus) a dále analyzuje silné a slabé stránky samotného sboru.

Na jeho vystoupení navázal doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M., shrnutím procesu přípravy a přijetí nové právní úpravy zákona č. 247/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Základním cílem novelizace (38 novelizačních bodů) tohoto zákona je provedení systémové změny v oblasti proplácení přesčasů příslušníků bezpečnostních sborů. Dále upozornil na právní úpravu úhrady nákladů za zásah u dopravní nehody. Brig. gen. Ing. František Zadina společně se svými kolegy kpt. Ing. Janem Peclem z MV­ generálního ředitelství a plk. Ing. Martinem Legnerem z HZS Středočeského kraje podrobně rozebral započaté téma účtování náhrad za zásah u dopravních nehod.

Veškeré materiály ze semináře najdete na http://web.grh.izscr.cz/jednotky­ pozarni­ ochrany/ke­ stazeni/4623-3.
Výsledkem setkání byla vzájemná výměna zkušeností z diskutovaných oblastí všech zúčastněných a shoda na společném postupu pro dosažení vytčeného cíle, kterým je sjednocení právních předpisů a realizačních postupů týkajících se probíraných témat. „Neboť může existovat sebelepší právní úprava, ale bez pochopení nutnosti a adekvátnosti postupů správné aplikace je výsledek mizivý“, uvedl závěrem generální ředitel HZS ČR.


plk. Mgr. Libuše CHVOJKOVÁ, foto Pavel NOVÁK, MV­ generální ředitelství HZS ČR
 

vytisknout  e-mailem