Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 7/2016

V části věnované POŽÁRNÍ OCHRANĚ seznamujeme s řešením požáru expedice výrobní haly ve Vyškově. V tematickém bloku IZS přinášíme článek o činnosti týmu posttraumatické péče u HZS Libereckého kraje, který bilancuje rozvoj týmu od svého vzniku v roce 2006, kdy začal pomáhat příslušníkům i zaměstnancům HZS ČR po traumatizujících událostech prožitých při plnění služebních a pracovních úkolů. Následuje rozhovor s MUDr. Petrem Kolouchem, MBA, který již rok řídí pražské záchranáře. Z oblasti OCHRANY OBYVATELSTVA se dočtete o prověrce České školní inspekce, jaká je úroveň vzdělávání v bezpečnostních tématech a dále o přípravách a případné realizaci opatření na snížení následků povodní nebo vlny veder a sucha nové mezirezortní pracovní komise Voda-sucho. Mezi INFORMACE Z DOMOVA jsme zařadili další návštěvy generálního ředitele HZS ČR, tentokrát v Plzeňském a Karlovarském kraji. Dále se dozvíte zajímavosti o oslavách 150. narozenin budějovických hasičů.  

POŽÁRNÍ OCHRANA

Požár expedice výrobní haly způsobil vysoké škody
plk. Ing. Václav Kovář, plk. Ing. Václav Špéra, kpt. Ing. Tomáš Úlehla, por. Bc. Karel Vidlář
s.4

Změny v požadavcích na zateplovací systémy
Ing. Pavel Zemene, Ph.D.    
s. 8

Požární a provozní bezpečnost spalinových cest
plk. Mgr. Libuše Chvojková          
s. 9

Vyhlášení soutěže „Hasiči před i za objektivem 2016“
Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA    
s. 9

Mezinárodní konference zjišťování příčin vzniku požárů
pplk. Mgr. Jakub Škoda, kpt. Ing. Lukáš Hřebačka       
s. 10

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Humanitární pomoc a využití nových technologií v prostředí České republiky
Josef Koláček   
s. 12

Tým posttraumatické péče u HZS Libereckého kraje
por. Mgr. Zdenka Štrauchová    
s. 14

Rok pražských záchranářů s novým ředitelem
Mgr. Zuzana Cikhartová    
s. 16

Integrovaný záchranný systém a osoby se sluchovým postižením
Mgr. Silvie Benešová    
s. 18

Letní teploty s sebou přinášejí zvýšený výskyt bodavého hmyzu
Alena Kuthanová, DiS.    
s. 20

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Česká školní inspekce prověřovala vzdělávání v bezpečnostních tématech
plk. Mgr. Eleonóra Tilcerová    
s. 21

Jsme připraveni na období sucha?
kpt. Ing. Jan Saitz    
s. 22

Příprava členů krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Olomouckém kraji
plk. Ing. Jaroslav Černý, kpt. Ing. David Buček        
s. 24

Celostátní soutěž „Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana EU“
kpt. Mgr. Martina Talichová    
s. 25

Tvorba „Junior deníku“ pro děti
kpt. Mgr. Kamila Mráčková    
s. 26

Prostředky individuální dekontaminace toxických látek  VII
Dekontaminační směsi
Ing. Tomáš Čapoun, CSc.    
s. 35

INFORMACE

Návštěva Plzeňského a Karlovarského kraje
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová        
s. 27

Budějovičtí hasiči oslavili 150. narozeniny
plk. Ing. Jana Neškodná, por. Ing. Vendula Matějů    
s. 28

Český pohár ve dvojboji v plném proudu
Mjr. Ing Jan, Kolář, kpt. Ing. Petr Holub, por. Ing. Vendula Matějů, Metoděj Popov, DiS.    
s. 31

Harrachovskému mamutovi kraloval Lukáš Novák
por. Mgr. Zdenka Štrauchová    
s. 32

Akademické mistrovství ČR v požárním sportu a European Academic Cup 2016
David Dopirák    
s. 33

Mallorca Football Tournaments 2016
nprap. Bc. Pavel Zámečník    
s. 33

Mistrovství HZS ČR v kopané
nprap. Bc. Pavel Zámečník    
s. 33


 

 

 

vytisknout  e-mailem