Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 5/2016

V bloku věnovaném POŽÁRNÍ OCHRANĚ analyzujeme zásah na únorový požár střechy historické budovy Národního muzea v Praze, přibližujeme chování tlakových lahví při tepelné expozici a možnosti jejich eliminace prostřelením a seznamujeme se závěry konference Červený kohout. V části zaměřené na IZS informujeme o průběhu cvičení SEQUANA 2016, jehož námětem byla likvidace následků povodní v Paříži, seznamujeme s oceněnými za nejlepší služby v nouzi, které byly poskytnuty prostřednictvím evropského čísla tísňového volání 112, s průběhem pracovní porady zástupců složek IZS, jejímž hlavním tématem byla likvidace požárů v přírodním prostředí v důsledku vlny vysokých teplot a sucha, informujeme o novinkách, které přináší aktualizace typové činnosti při poskytování psychosociální pomoci. Přínos spolupráce HZS hl. m. Prahy s ČČK, prezentace nových vzdělávacích programů a pomůcek pro preventivně výchovnou činnost jsou tématy části časopisu zaměřené na oblasti OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ.  

  • OBSAH Č. 5/2016 ROČNÍKU XV
  • VI. ročník ankety Dobrovolní hasiči roku odstartován
  • Požár střechy Národního muzea
  • Ocenění operátorů Ocenění operátorů tísňové linky 112
  • Nové vzdělávací programy a pomůcky pro preventivně výchovnou činnost
  • Hlavní kategorie ankety Hasič roku má poprvé v historii vítězku
  • V tištěné podobě časopisu ještě najdete

OBSAH Č. 5/2016 ROČNÍKU XV

POŽÁRNÍ OCHRANA

Požár střechy Národního muzea
npor. Mgr. Miloš Němec, mjr. Bc. Milan Malina        
s. 4

Tlakové lahve v podmínkách požáru
mjr. Ing. Jan Hora, ppor. Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., Jan Karl, plk. Ing. Ondřej Suchý, Ph.D.        
s. 7

Pozitivem růst významu požární prevence
Mgr. Zuzana Cikhartová    
s. 16

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Ocenění operátorů tísňové linky 112
Mgr. Zuzana Cikhartová    
s. 19

Čeští chemici se zúčastnili cvičení SEQUANA 2016 v Paříži
kpt. Ing. Martin Pávek    
s. 20

Sucho a požáry v přírodním prostředí
Mgr. Zuzana Cikhartová    
s. 22

Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci
plk. Mgr. Martina Wolf Čapková    
s. 23

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Přínosná a účelná spolupráce HZS hl. m. Prahy s Českým červeným křížem
kpt. Mgr. Jakub Růžička, DiS.    
s. 24

Nové vzdělávací programy a pomůcky pro preventivně výchovnou činnost
Ing. Veronika Krajsová, Bc. Daniela Rybářová, Lukáš Hutta    
s. 26

Prostředky individuální dekontaminace toxických látek  V
Dekontaminační rukavice s práškovými sorbenty    

Ing. Tomáš Čapoun, CSc.    
s. 35

INFORMACE

VI. ročník ankety Dobrovolní hasiči roku odstartován
Jiří Bezděk    
s. 2

Ocenění za příkladné záchranářské činy
Mgr. Zuzana Cikhartová    
s. 28

Hlavní kategorie ankety Hasič roku má poprvé v historii vítězku
Mgr. Zbyněk Koukolík    
s. 30

Mezinárodní konference ISSS 2016 ve znamení elektronické identity
Mgr. Zbyněk Koukolík    
s. 32

Nejlepší sportovci HZS ČR za rok 2015
Mgr. Zbyněk Koukolík    
s. 33

 

 

 

VI. ročník ankety Dobrovolní hasiči roku odstartován

Šestý ročník ankety s názvem Dobrovolní hasiči roku 2016 byl vyhlášen na tiskové konferenci, která se konala 5. května 2016 v Brně. Šestý ročník zahajuje další etapu, jejímž základem jsou získané zkušenosti. Proto má obdobná pravidla a kritéria hodnocení jako v předchozích letech, ale přináší několik příjemných a pozitivních novinek.

Cílem ankety i nadále zůstává prezentace činnosti dobrovolných hasičů občanům, kteří si jejich přítomnost a neocenitelný přínos uvědomují často až v okamžiku, kdy ji oni sami nebo jejich blízcí potřebují, a ocenění těch, kteří si to za dané období zaslouží. Posuzovaným obdobím zásahu nebo činnosti je období od 1. června 2015 do 30. června 2016.

Anketa má dvě kategorie. První je určena pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a druhá pro sbory dobrovolných hasičů obcí. Území České republiky je pro účely ankety rozděleno do pěti srovnatelných oblastí. Z každé oblasti pak budou odbornou komisí v každé kategorii vybráni tři finalisté, jejichž pořadí určí veřejnost svým hlasování. Celkem tak bude oceněno 15 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a 15 sborů dobrovolných hasičů obcí.

Novinky

Díky podpoře partnerů ankety je celková výše finančních darů navýšena o rovných 500 000 Kč a celkově tak finalisté na prvních až třetích místech obdrží 1 750 000 Kč a věcné ceny v minimální hodnotě 600 000 Kč.

Nově budou moci jednotky a sbory do ankety nominovat (přihlásit) třetí strany. V případě jednotek to budou zástupci jejich zřizovatele a u sborů zástupci jejich krajských organizací. Vše samozřejmě s jejich souhlasem. Cílem této změny je pomoci těm, kteří si to za svoji činnost zaslouží, ale nepovažují ji za nijak výjimečnou.

V neposlední řadě nás čeká živý přenos celého slavnostního vyhlášení prostřednictvím on­ line internetového vysílání, které umožní přenést emoce a radost do všech koutů České republiky.

Roadshow s Rádiem Impuls

Všechny kraje budou navštěvovány prostřednictvím prezentační Roadshow ankety s Rádiem Impuls od května do srpna 2016. Oproti předchozím ročníkům jich navštívíme dvakrát více. Můžete nám zasílat návrhy akcí, které doporučujete navštívit.

Na základě dohody o vzájemné spolupráci se na průběhu ankety podílejí tři sdružení dobrovolných hasičů: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravská hasičská jednota a Česká hasičská jednota.

Partneři, záštity a propagace

Základním prvkem ankety jsou její partneři, bez nich by ocenění, které anketa přináší, bylo možné realizovat v takovém rozsahu a na této odborné úrovni jen ztěží. Díky nim lze v roce 2016 poskytnout účelově vázaný finanční dar na pořízení nového hasičského vybavení v celkové hodnotě 1 750 000 Kč, 30 profesionálních vysílaček Hytera, zásahové systémy GINA a nově také zásahovou techniku značky STIHL. Hlavní cenou zůstává skleněná hasičská přilba ve skutečné velikosti.

Generálním partnerem ankety je opět společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. Hlavními partnery jsou společnosti NET4GAS, s. r.o., Lesy České republiky, s.p., Nadace ČEZ, Česká pošta, s.p., FORD Motor Company, s.r.o., DCom, spol. s r.o., a Andreas STIHL, spol. s r.o. Kategorii partner reprezentují společnosti GINA Software, s.r.o., Brnocar, a.s., a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Mediálními partnery jsou Deník, Rádio Impuls, Hasičské noviny, Časopis 112, server Požáry.cz a Fire TV.

Záštitu nad projektem převzali ministři vnitra, financí a zemědělství. Anketa se koná za podpory generálního ředitele HZS ČR, brig. gen. Ing. Drahoslava Ryby a jeho náměstků brig. gen. Ing. Miloše Svobody, který je současně předsedou odborné poroty ankety, a plk. Mgr. Slavomíra Bella, MSc. Podporu anketě vyjádřila také Asociace krajů ČR a Jihomoravský kraj.

 

Přihlášení a hlasování

Veškerá administrativa je řešena elektronickou formou prostřednictvím věcně definované a strukturované přihlášky. Obdobně je řešena druhá fáze ankety, kterou je již zmíněné hlasování. Vše tak, až do samotného vyhlášení výsledků a předání ocenění, probíhá prostřednictvím webového portálu www.adhr.cz, na kterém naleznete i pravidla ankety a aktuální informace.

Jiří BEZDĚK, prezident spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z.s., foto CENTRUM MEDIA, s.r.o., Brno
 

Požár střechy Národního muzea

V nočních hodinách 12. února 2016 došlo k požáru střechy historické budovy Národního muzea v Praze na Václavském náměstí. Vzhledem k významu památkově chráněné budovy byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Na likvidaci požáru se podílelo celkem 135 hasičů z 18 jednotek PO.

Popis objektu

Budova Národního muzea byla postavena v letech 1885 až 1890 podle plánů architekta Josefa Schulze a je typickou ukázkou české novorenesance, inspirované vzory francouzského klasicismu. Slavnostně otevřena byla 18. května roku 1891. Historický a umělecký význam budovy Národního muzea byl zhodnocen jejím zařazením mezi 33 národních kulturních památek v roce 1962. Budova působí monumentálně už svými rozměry. Délka v průčelí je 104 m, šířka budovy 74 m a výška od vodní hladiny fontány až po vrchol kopule je 69 m. V době jejího dokončení bylo k dispozici 39 výstavních sálů a počet místností byl 235. Celková rozlehlost objektu je zvýrazněna dvěma vnitřními nádvořími. Navzdory impozantní celkové výšce, sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží působí poměrně skromně. Ale zdání klame. Stačí si představit, že lešení postavené za účelem nynějších oprav čítá čtrnáct poschodí.

Druhou světovou válku ustála hlavní budova vcelku bez vážných následků, zásah jedné letecké pumy 7. května 1945 do středního traktu nezpůsobil příliš vážné devastace. V roce 1968 bylo průčelí zasaženo mnoha střelami ze zbraní sovětských vojsk, údajně opětujících palbu z oken muzea. Přes sofistikované restaurátorské práce jsou tyto jizvy na pískovcových pilířích, sochách a výzdobě fasády dodnes patrné. Statika byla narušena začátkem 70. let při výstavbě trasy A pražského metra, kdy musel být vestibul a některé stěny lépe vyztuženy. Snad největší pohromou pro stav budovy bylo otevření severojižní magistrály v roce 1978, která ji nejenom fyzicky oddělila od Václavského náměstí, ale též se na ní dodnes podepisují následky hluku, vibrací a exhalací.

Konstrukci nosných stěn paláce tvoří masivní kamenno­ cihelné zdivo, zvnějšku opláštěné hořickým pískovcem. Vnitřní prostory jsou bohatě zdobeny šesti druhy mramoru a stropy výstavních sálů zdobí mnohé fresky a výmalby. Půdní prostory, kde je skladba stěn smíšená s prvky zdiva a dřevěných sendvičů, byly ve 40. letech přestavěny na kanceláře a různé sklady. Střešní konstrukci tvoří dřevěné krokve pobité prkny, krytinu pak zčásti měděný plech doplněný šablonami z přírodní břidlice, pod nimiž je izolace z lepenky. Značná část střechy prostředního traktu mezi oběma nádvořími je prosklená. Z požárněbezpečnostních zařízení je instalována EPS a požární vodovod, obojí však z důvodu probíhajících generálních oprav nefunkční.

Historická budova jako celek nebyla za dobu své existence nikdy kompletně rekonstruována. Po důkladných přípravách byla uzavřena 8. července 2011 a sbírky přesunuty do vedlejší budovy bývalého Federálního shromáždění. Ukončení generální rekonstrukce je plánováno na podzim 2018.

Průběh zásahu

Dne 12. února 2016 v 01.31 hodin přijalo krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy (dále jen „KOPIS“) tísňové volání oznamující požár střechy historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí. KOPIS okamžitě vyslal na místo jednotky zařazené v 1. stupni poplachového plánu ze stanice 1 Sokolská a stanice 3 Holešovice. Současně také velitelský vůz s velícím důstojníkem směny (dále jen „VDS“). Již během jízdy na místo zásahu viděli z Legerovy ulice hasiči plamenné hoření střešní konstrukce jižního traktu budovy muzea. VDS proto ihned informoval KOPIS o předpokladu potřeby většího množství jednotek PO. Po dojezdu před jižní trakt budovy na začátku Mezibranské ulice v 01.36 hodin vydal velitel čety stanice Sokolská příkaz k postavení AZ 37 a provedení rozvinutí dopravním vedením proudem B 75 po tomto automobilovém žebříku směrem jižní kopule v průčelí s rozdělovačem a dvěma útočnými proudy C 52. Vzhledem k okolnosti, že se před budovou nikdo nenalézal a nebyl jasný vstup do stavebně oploceného komplexu, byl vydán pokyn k výstupu po lešení, vyjma osádky koše AZ. Toto rozhodnutí bylo zásadní a později se ukázalo jako správné. Velení zásahu převzal VDS. Jako druhá se na místo v 01.37 hodin dostavila jednotka ze stanice Holešovice. Ta byla velitelem zásahu (dále jen „VZ“) pověřena provedením násilného vstupu hlavním vchodem od Václavského náměstí s cílem najít nejkratší vnitřní zásahovou cestu a po ní realizovat další dopravní vedení na střechu.

Mezitím KOPIS vyslalo na místo další jednotky ze stanic Krč, Strašnice, Smíchov, Chodov, Satalice, Petřiny a Radotín. Současně byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. O vzniklé události byl informován řídicí důstojník, ředitel HZS hl. m. Prahy a vyrozuměno bylo operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR a operační středisko krizového štábu Magistrátu hl. m. Prahy.

Vzhledem k okolnosti, že první dopravní vedení vody po AZ 37 dosáhlo úrovní koše pouze dvě podlaží pod konečnou úrovní lešení a dále byl proud veden po jeho konstrukci, požádal VZ o vyslání AZ 52. Jednotka ze stanice Holešovice provedla násilný vstup dveřmi hlavního vchodu. Uvnitř však bylo zjištěno, že tímto směrem zásah nebyl možný, neboť další cesty byly zcela zahrazeny provizorními bariérami z OSB desek. Po přibližně 10 minutách od zahájení zásahu se k VZ dostavil vrátný objektu, který upřesnil vnitřní cestu do podkroví bočním vstupem z Čelakovského sadů. Další nasazení jednotek PO bylo tedy směřováno touto vnitřní zásahovou cestou. Na místo zásahu se postupně dostavovaly další jednotky PO, které byly nasazeny převážně jako podpora útočných proudů jednotky ze stanice Sokolská a k dopravě nářadí do prostoru střechy. Jednotka ze stanice Strašnice přijala pokyn k vytvoření dalšího dopravního vedení po AZ 30. To se však záhy ukázalo jako nereálné, neboť z prostoru chodníku nebylo možné dosáhnout touto technikou ani do poloviny lešení. Teprve po rozebrání stavebního plechového oplocení byl tento automobilový žebřík ustaven přímo na nájezdovou rampu k hlavnímu vchodu, avšak v této fázi již nebyl využit pro dopravní vedení. Podobný problém se vyskytl i při použití AZ 52, který svým vyložením z prostoru magistrály na konstrukci lešení taktéž nedosáhl.

Po dosažení úrovně střechy a překonání balustrády zahájila jednotka ze stanice Sokolská hašení oběma útočnými proudy. V místě napojení sedlové střechy na rohovou věž s kopulí došlo již k celkovému prohoření střešního pláště, a proto rozhodl VZ o přesunutí těchto proudů do vnitřních prostor podkroví k dosažení maximálního efektu postupu prací. Od zasahujících hasičů tento krok vyžadoval vrcholné nasazení, což mělo v konečném důsledku rozhodující vliv na vzniklé škody. Ke zvýšení hasebního účinku použili hasiči na útočných proudech zpočátku smáčedlo.

Na základě informace od vrátného objektu, že by se uvnitř mohl nalézat jeden pohřešovaný dělník, byl zahájen intenzívní průzkum podkrovních prostor. Tato původně velmi nejasná informace byla po dojezdu zástupců stavební firmy dementována s tím, že se dělník patrně pouze zapomněl odhlásit. Postupně byly na střechu dopravovány ruční motorové pily a rozbrušovací agregáty a začaly práce na rozebírání střešního pláště. K tomuto účelu byl využit další AZ 30, který byl umístěn k bočnímu vchodu z Čelakovského sadů. Současně byly vytvořeny další tři dopravní vedení B 75 po konstrukci lešení a hasební práce probíhaly pěti útočnými proudy. Průběžně probíhal termokamerou průzkum zasažených částí střechy. K osvětlení místa zásahu byly instalovány přenosné LED lampy.

Štáb velitele zásahu

V průběhu první hodiny se na místo zásahu dostavil náměstek ředitele HZS hl. m. Prahy pro IZS a operační řízení, ředitel HZS hl. m. Prahy, velitel stanice Sokolská a také tisková mluvčí. Dále byl na místo vyslán řídicí důstojník MV-generálního ředitelství HZS ČR. Z přítomných funkcionářů byl zřízen štáb VZ obsahující také velitelku opatření Policie ČR a inspektora provozu ZZS hl. m. Prahy. Na místě zásahu byly zřízeny dva úseky. Porada štábu proběhla v 03.20 hodin a následně v 04.00 hodin. V další fázi se dostavili i generální ředitel Národního muzea a tajemník bezpečnostní rady Magistrátu hl. m. Prahy. Letecká služba Policie ČR nabídla cestou OPIS MV-GŘ HZS ČR k využití vrtulník s termovizí k průzkumu místa zásahu ze vzduchu. Tato nabídka byla využita a průzkumný let absolvoval řídicí důstojník. Zjištěné informace o celkové situaci předal VZ. S ohledem na intenzívní pohyb zásahové techniky provedla Policie ČR kompletní uzávěru obou směrů magistrály pro veškerou dopravu.

Přítomný vrátný se při pohybu v horních patrech budovy nadýchal zplodin hoření, proto byl předán zdravotníkům k ošetření. Pro zajištění pitného režimu a stravy byla krizovým štábem Magistrátu hl. m. Prahy aktivována výjezdová skupina ČČK, jež na místě poskytovala všem zasahujícím teplé nápoje a stravu. Případ vzbudil velký zájem médií, která byla průběžně informována tiskovou mluvčí a VZ.

Dodávka hasební vody

Ačkoli vyslalo KOPIS v počáteční fázi zásahu na místo kromě dvanácti požárních družstev i sedm velkokapacitních cisteren, v zájmu zajištění dostatečného množství hasební vody bylo aktivováno i devět jednotek SDH obcí (městských částí) Dubeč, Horní Měcholupy, Satalice, Řepy, Březiněves, Běchovice, Kunratice, Kolovraty, Dolní Měcholupy. Jako záloha byly dislokovány jednotky SDH městských částí Letňany a Lipence. S ohledem na počet zasahujících jednotek PO na místě zásahu byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Byť se v konečném důsledku může zdát aktivace takového množství zasahujících jako předimenzovaná, je však nutno stále brát v úvahu význam památkově chráněného objektu, jeho velikost a charakter. Pro doplňování cisteren byl na začátku Mezibranské ulice osazen podzemní hydrant s dostatečnou vydatností.

Likvidace požáru

Díky příkladnému nasazení zasahujících jednotek se podařilo zabránit dalšímu šíření požáru a po několikahodinovém rozebírání střešní konstrukce, podhledů a částečně i příček v podkroví bylo možné v 03.28 hodin oznámit lokalizaci požáru. Ihned po lokalizaci požáru bylo zahájeno vyšetřování příčiny vzniku požáru v součinnosti s příslušníky oddělení zjišťování příčin vzniku požárů (dále jen „ZPP“) a Policie ČR – odbor kriminalistické techniky a expertiz (dále jen „OKTE“). Místnost, odkud se pravděpodobně požár rozšířil, byla ponechána ve střeženém režimu příslušníky Policie ČR až do dalšího šetření. Zároveň byly postupně odesílány jednotky SDH obcí. V 04.50 hodin byl zprovozněn jeden jízdní pruh pro MHD ve směru Nuselský most a v 05.47 hodin dva pruhy pro veškerou dopravu. V 07.00 hodin začalo střídání zbylých jednotek PO příslušníky směny A. V 07.42 hodin přebral velení zásahu VDS směny A. Předběžná škoda nebyla ZPP stanovena a došetření bylo naplánováno na příští den od 09.00 hodin za přítomnosti expertů z OKTE a služebního psa na vyhledávání akcelerantů.

V dopoledních hodinách se na místo zásahu dostavil generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš, ministr kultury Daniel Herman a primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová. Jednotky ze stanic Sokolská a Holešovice vyhledaly a dohasily zbývající ohniska a zkontrolovaly průduchy v budově. Vyšetřovací skupina pořídila z AZ 52 fotodokumentaci místa zásahu, které bylo ve 12.47 hodin předáno stavbyvedoucímu.

Příčina vzniku požáru

Příslušníci ZPP HZS hl. m. Prahy provedli ve spolupráci s Policií ČR, místním oddělení Nové Město, Služby kriminální policie a vyšetřování Praha I, OKTE, Kriminalistickým ústavem Praha a psovodem se psem na zjišťování akcelerantů došetření na místě zásahu. Bylo zjištěno, že požár vznikl v podkroví jihozápadní části objektu. Požárem byla zničena střešní krytina, nosné i nenosné trámy střechy, omítka stěn a stropů na asi 200 m2. Dále byly zplodinami hoření očazeny výmalby stěn a stropů v místnostech a na chodbách asi 30 metrů na obě strany od místa požáru. Pes s výcvikem na zjišťování akcelerantů neprovedl na místě žádné pozitivní značení. Bylo odebráno 18 stop a vzorků, které budou předmětem zkoumání v OKTE Praha a Kriminalistickém ústavu Praha. V místě vzniku požáru (kriminalistickém ohnisku požáru) byly nalezeny zbytky malého přenosného plastového rozvaděče 400/230 V, který byl požárem zničen. Rovněž tam byly nalezeny zbytky mobilního filtru pevných částic, kterým byly z ovzduší odsávány poletující částice azbestu. Jako příčina vzniku požáru byla stanovena technická závada na jednom z výše uvedených zařízení, přičemž do doby zpracování tohoto článku byla ještě podrobována expertiznímu zkoumání v OKTE.

Výše škod byla na místě odhadnuta na přibližně 10 milionů Kč. V současné době podle sdělení majitele objektu a stavební firmy provádějící rekonstrukci bude škoda nižší, vzhledem k rozsahu plánované rekonstrukce budovy (značná část poškozených částí byla určena k odstranění nebo výměně).

Specifika zásahu

Pozitiva
- vysoké nasazení zasahujících hasičů, jež mělo za následek minimalizaci rozšíření požáru a škod,
- nadstandardní spolupráce s vedoucími složek IZS,
- pohotová mobilizace jednotek SDH obcí,
- nízké následné škody od hasební látky, došlo k minimálnímu poškození výmaleb a fresek ve výstavních sálech,
- nedošlo k žádnému zranění zasahujících hasičů,
- zajištění nápojů a stravy výjezdní skupinou ČČK,
- dostatek hasební vody, použití smáčedla.

Negativa
- problematické ustavení výškové techniky, chybějící nástupní prostory,
- komplikace v radioprovozu, způsobená spuštěním konverze na jedné z digitálních radiostanic,
- velmi složitá orientace v interiéru objektu, způsobená mnoha bariérami, stavebními uzávěrami a ochrannými překryty z OSB desek,
- nedostatek vstupních informací od ostrahy objektu,
- vlivem generální rekonstrukce naprostá změna podmínek a nemožnost využití dokumentace zdolávání požárů.

npor. Mgr. Miloš NĚMEC, mjr. Bc. Milan MALINA,  foto prap. Radek KRAHULÍK, prap. Jan KOSTÍK,  HZS hl. m. Prahy
 

Ocenění operátorů Ocenění operátorů tísňové linky 112

Součástí EENA konference 2016, která se konala 6. až 8. dubna v Praze, bylo 112 Awards Ceremony, slavnostní udílení ocenění za nejlepší služby občanům v nouzi prostřednictvím evropského čísla tísňového volání 112. Jednu z cen získalo operační a informační středisko HZS Olomouckého kraje.

 

1605-19a.jpgEENA (Evropská asociace tísňového volání se sídlem v Bruselu) se zabývá prosazováním vysoce kvalitní služby občanům v tísni v celé EU. Sdružuje záchranné služby, veřejné orgány a výzkumné pracovníky, aby podporovali sdílení osvědčených postupů mezi všemi příslušnými zainteresovanými stranami. Konference slouží jako diskusní platforma pro poskytovatele řešení, jak zlepšit reakce na nouzové situace občanů a také podporuje vytvoření účinného systému pro varování obyvatelstva před hrozícími mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Letošní pražské EENA konference se zúčastnilo na 500 zástupců z 50 zemí celého světa.

Pomoc českému občanu v zahraničí

Na číslo tísňového volání 112 v Olomouci koncem roku 2014 zavolala žena o pomoc pro svého přítele, který se jako řidič kamionu nacházel za volantem ve Velké Británii a postihly ho velké bolesti hlavy a ucha. Telefonoval jí do České republiky, protože by nedokázal v místě požádat o pomoc v angličtině. Operátor 112 zpětným telefonátem od řidiče získal informace o jeho konkrétní poloze a zdravotních potížích. Součinností telefonního centra tísňového volání 112 a krajského operačního a informačního střediska prostřednictvím databáze čísel evropských center tísňového volání kontaktovali operátorku čísla tísňového volání 112 v Londýně a s mapovou podporou zajistili postiženému českému občanu potřebnou lékařskou pomoc v zahraničí. Taková spolupráce není na denním programu, proto se telefonátů uskutečnilo více, než londýnští operátoři pochopili, že nejde o vtip a vyslali sanitní vozidlo k nemocnému.

Předávání cen EENA

Cenu EENA předal operátorům HZS Olomouckého kraje náměstek generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Ing. František Zadina. Mimo jiné řekl: „Pro pomoc lidem, k záchraně jejich života a zdraví neexistují hranice. Ještě před pár lety by bylo nemyslitelné, že českému občanovi v zahraničí bude poskytnuta pomoc prostřednictvím české tísňové linky. Díky moderním komunikačním technologiím to dnes už není fikce, ale realita.“

Plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., náměstek ředitele HZS Olomouckého kraje, který ocenění převzal, dodal: „Tísňovou linku 112 v České republice obsluhují zkušení operátoři, kteří se za všech okolností snaží vyřešit jakoukoli tísňovou nebo mimořádnou situaci. Pomoc však mohla být realizována hlavně díky existenci společné evropské databáze, která umožňuje rychlejší a operativnější komunikaci mezi záchranáři v Evropě. Předpokladem do budoucna je, že se do této vzájemné spolupráce brzy zapojí ještě více zemí a společně tak budeme moci lépe chránit životy, zdraví a majetek obyvatel bezpečnější Evropy.“

Oceněná záchrana a záchranné služby

Mezi další oceněné v různých kategoriích patřili zástupci Estonského krizového koordinačního centra za rozšíření svých služeb občanům, šestiletý chlapec z Belgie, který přivolal pomoc pro svou nemocnou matku, 112 Gruzie, která zavedla SMS a videoslužby pro neslyšící a nedoslýchavé osoby nebo přeshraniční projekt, jehož cílem je vytvořit mechanismus pro spolupráci mezi záchrannými službami z oblasti Galicie a Castille a León ve Španělsku a na severu Portugalska. Zajímavou oceněnou službou je také bezpečnostní karta společnosti Airbnb pro hosty z celého světa, na níž mohou volat v případě nouze při cestování v Evropě.

Prezident EENA Dr. Demetrios Pyrros, bývalý prezident Světové asociace katastrof a urgentní medicíny, ocenil vynikající úspěchy při zlepšování a rozvíjení evropského čísla tísňového volání 112 a vyslovil přesvědčení, že díky novým technologickým řešením bude jejich kvalita dále stoupat.

Mgr. Zuzana CIKHARTOVÁ, foto autorka

 

Nové vzdělávací programy a pomůcky pro preventivně výchovnou činnost

Asociace Záchranný kruh se již jedenáct let zabývá projekty, které vedou ke vzdělávání, informovanosti a praktické přípravě obyvatel na běžná rizika a rizika mimořádných událostí. Výukové materiály a další projekty využívá více než 6000 pedagogů a lektorů při své každodenní práci. Lidé z asociace ale neusínají na vavřínech a neustále vyvíjí další potřebné pomůcky. Mezi ty nejnovější patří interaktivní aplikace Tísňomat a nové didaktické pomůcky, které nesou název „Mistr ohně“ a „Zachraň se“.

Tísňomat aneb umí naše děti přivolat pomoc?

Přivolat pomoc v nebezpečné situaci – to je asi to nejdůležitější, co by měly děti znát a umět. Může to být ale také dospělý, kdo pomoc potřebuje – rodič, příbuzný, pedagog nebo i záchranáři. V jakékoliv rizikové situaci nastupuje velký stres. Umět správně zareagovat a přivolat pomoc je pro děti naprosto klíčové a mnohdy na tom závisí jejich zdraví nebo i život. Aby to zvládly, je zapotřebí tuto dovednost trénovat. Ale jak? Existuje několik variant. Můžeme si o tom s dětmi povídat. To nám však moc praktických zkušeností nepřinese. Skutečně telefonovat na tísňové linky nemůžeme. Tak co tedy? Je to jednoduché. Pro tyto účely vymysleli záchranáři z Asociace Záchranný kruh unikátní vzdělávací program s názvem „Tísňomat“.

Co je „Tísňomat“?

„Tísňomat“ je unikátní animovaná aplikace, která je k dispozici zdarma na webu Záchranného kruhu (www.zachrannykruh.cz) v sekci „Pro školy“. Je určena všem, zejména pak školám, pedagogům a lektorům, ale i rodičům. Aplikaci je možné si stáhnout také do tabletů nebo chytrých telefonů, případně získat na CD. Funguje výborně na všech typech interaktivních tabulí. „Tísňomat“ slouží k praktickému nácviku volání na tísňové linky a zároveň k procvičování požadovaných postupů v nejrůznějších rizikových situacích. Správné chování na místě události a přivolání pomoci je podle záchranářů jedna z nejdůležitějších kompetencí, kterou by děti a vlastně celá veřejnost měli mít. Jednak tím pomohou samotným záchranářům, ale jednak také mohou na základě tísňového volání a pomoci operátora zachránit lidský život.

Aplikace je určena pro dvě věkové kategorie – mladší děti a mládež, přičemž její uplatnění je úplně pro všechny. Například i pro seniory. Zkušený pedagog však využije program i pro práci s úplně malými dětmi ve věku od tří let. V programu je na výběr ze dvou desítek nejčastějších rizikových situací. Úkolem je si tyto situace prohlédnout a zjistit všechny potřebné detaily, které jsou důležité pro zvolení správného postupu a přivolání pomoci. Ve chvíli, kdy jsou dohledány všechny potřebné informace, se může uskutečnit simulované volání na tísňovou linku. Vše je vyhodnocováno, děti aplikace opravuje a navádí na správné postupy. Za ty pak děti získávají body. Mohou tak se svými vrstevníky porovnat své úspěchy.

Myšlenka „Tísňomatu“ se rodila v Asociaci Záchranný kruh již delší dobu. Bylo zapotřebí přijít s takovou pomůckou, která by umožnila praktický nácvik správných postupů a volání na tísňové linky. Doposud totiž žádná taková vhodná pomůcka neexistovala ani v zahraničí.
Projekt Tísňomat se realizoval půl roku. Pracovali na něm odborníci z řad záchranářů, grafici, animátoři, programátoři a pedagogové. Aplikace byla financována z dotace MV­ generálního ředitelství HZS ČR a Karlovarského kraje.

Jak na to?

Jak už bylo napsáno, aplikaci „Tísňomat“ najdete na stránkách Záchranného kruhu. Když si tuto aplikaci otevřete, nabídne vám možnost ze dvou kategorií. Mladší děti (5 až 11 let) a starší děti (11 až 16 let). Není to však striktní rozdělení a s určitou mírou pomoci pedagoga je možné celý program využít pro všechny věkové kategorie. Ať už tedy zvolíte jakoukoli možnost, otevře se nabídka nejrůznějších a hlavně nejčastějších rizikových situací. Po zvolení situace se přehraje krátká animace, která nás uvede do děje. Následně se objeví malé lupy. Když na ně kliknete, přiblíží se a napoví, na co je třeba se v dané situaci zaměřit. Jde o navedení dítěte na to, co by si mělo zapamatovat a jak situaci popsat (co se stalo, kde se to stalo). V rámci dialogu s dětmi je možnost probrat veškerá úskalí dané situace. Ve chvíli, kdy se rozkliknou všechny lupy, aplikace nabídne několik možností správného postupu chování v dané rizikové situaci. Pomoc pedagoga je nasnadě zejména u dětí, které ještě neumějí číst. Společně se tedy můžete dobrat správného řešení a v rámci jistě živé diskuze si s dětmi osvěžíte správné chování v nebezpečné situaci. Program vše na konci samozřejmě vyhodnotí.

Teď bude ta pravá zábava

Pokud jste toto zvládli, došli jste jistě k závěru, že je potřeba zavolat záchranáře. A znají děti tísňové linky na záchranáře? Umí vůbec telefonovat? Nebo jen přivolají na pomoc dospělého? Možná budete sami překvapeni, co vše dnešní malé děti dokáží.
Na animovaném telefonu zkuste vytočit správné telefonní číslo a pokračujte. „Tísňomat“ nabídne opět několik možností – konkrétně možností správného volání na tísňovou linku. Společně s dětmi zkuste projít telefonní hovor krok po kroku, přečtěte jim všechny možnosti, zkuste sestavit jejich správné pořadí. Výborná zkušenost je sehrání malých scének, kdy budou děti v rolích záchranářů na telefonu a volajících. Budou vzpomínat, co že se v té situaci odehrálo, kde že se to stalo a komu co se stalo. Dozví se, že existují názvy ulic, čísla popisná, uvědomí si ještě více všechna rizika, která na ně číhají.

Vzdělávací cíl

Máte hotovo? Objevují se body (počet hvězdiček) za splnění dané rizikové situace a může se jít na další. Věřte, že s tímto programem si užijete neskutečné množství zábavy, ale hlavně docílíte toho, že se děti naučí definovat jednotlivá rizika a budou ve svém životě daleko ostražitější. Naučí se rovněž popisovat místa, kde se nacházejí, osvojí si orientaci v místě. A co je nejdůležitější? Pokud se skutečně dostanou do rizikové situace, budou si umět poradit minimálně přivoláním pomoci. Jejich stres bude o mnoho menší, protože si to už alespoň jednou prakticky vyzkoušeli „nanečisto“.

Fantazii se meze nekladou

Jistě vás při práci s programem napadnou i další možnosti využití. Tísňomat se dá výborně zkombinovat s některou další didaktickou pomůckou, jakou mohou být například deskové hry od záchranářů, případně některý z dalších multimediálních programů ze Záchranného kruhu. Určitě budeme rádi, když se s námi podělíte o své zkušenosti a budete tak inspirovat i ostatní.

„Mistr Ohně“

Další novinkou u Asociace Záchranný kruh jsou dvě nové deskové hry. Jednou z nich je „Mistr Ohně“. Je to didaktická pomůcka a hra, při které se děti seznámí se základními pravidly souvisejícími s rozděláváním ohně. Odpoví na to, jak se správně chovat, co dělat a poskytne rady a návody na správný postup. Hra obsahuje herní plán a kartičky. Pokud chce někdo využívat pomůcku jako hru, musí si ještě zaopatřit číselnou herní kostku a čtyři figurky. Návod na hru je na stránkách asociace (www.zachrannykruh.cz) v sekci „Pro školy“ v rubrice „projektové vyučování“. Zde najdete i ke stažení kompletní grafické podklady. Děti se postupně seznamují s obsahem jednotlivých kartiček a s dospělým si povídají o základních pravidlech při rozdělávání ohně. Pak společně vymýšlejí základní pravidla správného chování a postupu. Jejich tvrzení jsou podpořena ukázáním příslušných ilustračních obrázků. Tato desková hra klade důraz na seznámení s riziky souvisejícími s rozděláváním ohně a doporučujeme její poznatky ověřit i v praxi, například na školním výletě apod.

„Zachraň se“

Druhou novinkou v deskových hrách je hra s názvem „Zachraň se“. Děti se při ní seznámí se základními pravidly souvisejícími se správným chováním v případě mimořádné události. Dozví se také, co při mimořádné události dělají záchranáři a jakou používají techniku a vybavení. Hra obsahuje herní plán a kartičky. Pokud ji chce někdo využít nejen jako pomůcku, ale i hru, pak i tady jsou samozřejmostí přiložená pravidla, kde je i návod, jakým způsobem se dá hrát. Děti se postupně seznamují s obsahem jednotlivých kartiček a s dospělým si povídají o základních pravidlech správného chování a činnostech záchranářů v případě mimořádné události. Společně pak vymýšlejí pravidla správného chování a postupu při jednotlivých mimořádných událostech. Mezi vybrané mimořádné události jsme zařadili například dopravní nehodu, únik nebezpečné látky, povodeň, vichřici nebo například výbuch plynu. Děti si vše opět ukazují na příslušných ilustračních obrázcích. Seznámí se tak s riziky, která na ně mohou číhat při takovýchto mimořádných situacích. Doporučujeme i v tomto případě spojit hru s praxí a nacvičit si chování při mimořádné události – např. při evakuaci. Ukázat si, co je evakuační zavazadlo, improvizovaný úkryt, improvizovaná ochrana. Jak správně zavolat na tísňovou linku nebo poskytnout první pomoc. Tohle všechno totiž člověku přijde vhod, když se s mimořádnou událostí setká.

Projekty Tísňomat a dvě nové deskové hry by nemohly vzniknout bez finanční podpory z dotace MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Karlovarského kraje. Za to velmi děkujeme.

Asociace Záchranný kruh je nezisková organizace složená z partnerů z řad záchranářských subjektů, Karlovarského kraje a dalších dotčených subjektů. Asociace Záchranný kruh se již od roku 2005 věnuje vývoji a realizaci komplexního systému informovanosti, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatel a jeho specifických cílových skupin, zejména dětí a mládeže, jejich pedagogů a rodičů, seniorů v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí.

Ing. Veronika KRAJSOVÁ, HZS Karlovarského kraje, prezidentka Asociace Záchranný kruh,  Bc. Daniela RYBÁŘOVÁ, PR manažerka Asociace záchranný kruh,  Lukáš HUTTA, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh

 

Hlavní kategorie ankety Hasič roku má poprvé v historii vítězku

V Kongresovém sále Top Hotelu Praha byly 13. dubna letošního roku vyhlášeny výsledky prestižní ankety Hasič roku 2015. Tituly a skleněné helmy předali náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., a generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba. V nejprestižnější kategorii „Hasič roku“ si poprvé v historii konání ankety odnesla vítězství žena – por. Bc. Irena Piteráková z HZS Olomouckého kraje.

Nejlepší jednotlivce a kolektivy 7. ročníku ankety vybrala sedmnáctičlenná porota z celkem 60 nominací. Vítězové byli vyhlášeni v sedmi kategoriích.

„Tato anketa je dobrou příležitostí poděkovat za práci, kterou odvádějí příslušníci i zaměstnanci HZS ČR. Výsledky svědčí o tom, že jsou velice dobře připraveni,“ uvedl generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba.

Výsledky jednotlivých kategorií

Cenu za Zásah roku 2015 převzali zástupci HZS Moravskoslezského krajeCenu za Zásah roku 2015 převzali zástupci HZS Moravskoslezského kraje

Dne 22. července loňského roku v 07.45 hodin došlo na železničním přejezdu ve Studénce k dopravní nehodě vlaku pendolino a nákladního automobilu s následným požárem. Nejvíce zdemolovanou částí vlaku byla jeho přední část, ve které bylo v 07.59 hodin zahájeno vyprošťování zaklíněných osob. Celkem bylo v průběhu zásahu zachráněno 15 osob. Jednotky PO dále provedly evakuaci 107 nezraněných cestujících. Pomocí termokamery a štěrbinové kamery se provedl průzkum pro vyloučení výskytu dalších zaklíněných osob. Zásah, který trval 15 hodin a 20 minut a podílelo se na něm celkem 65 hasičů, 27 zdravotnických záchranářů a 115 příslušníků Policie ČR, byl vyhodnocen jako Zásah roku 2015.

V kategorii Projekt roku 2015 byla první cena udělena týmu ve složení kpt. Ing. Veronika Krajsová (HZS Karlovarského kraje), kpt. Mgr. Jaromír Šiman (MV­ generální ředitelství HZS ČR), kpt. Mgr. Lenka Basáková (HZS Plzeňského kraje) a nprap. Bc. Jena Kolářová (HZS Středočeského kraje) za projekt „Svět záchranářů – centrum zdraví a bezpečí“. Představuje unikátní vzdělávací centrum založené na zážitkové pedagogice. Díky projektu je možné kvalitně zajistit nejen praktické vzdělávání dětí a žáků na všech typech škol v plném souladu s rámcovými vzdělávacími programy v oblastech běžných rizik, mimořádných událostí, záchrany života a poskytování pomoci, ale i vzdělávání pedagogů, rodičů a dalších cílových skupin obyvatelstva.

Kolektiv roku 2015 - Trauma tým HZS ČRKolektiv roku 2015 - Trauma tým HZS ČR

Za nejlepší Kolektiv roku 2015 byl vyhlášen Trauma tým ČR, který působil v Nepálu postiženém zemětřesením. Tým složený z lékařů a zdravotních sester Fakultní nemocnice Brno a příslušníků HZS hl. m. Prahy poskytl zdravotnickou péči 1131 osobám.

Občanským zaměstnancem roku 2015 se stal Ing. Tomáš Čapoun, CSc., z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, který v rámci HZS ČR metodicky řídí chemické laboratoře krajů, podílí se na rozvoji chemické služby, je autorem odborných publikací, článků i patentů. V květnu a červnu loňského roku byl vedoucím týmu specialistů zabezpečujících dva sportovní turnaje (Mistrovství světa v ledním hokeji a Mistrovství Evropy v kopané hráčů do 21 let) – na stadionech bylo nutné počítat s možným teroristickým útokem nebo vznikem havárií doprovázených použitím nebo únikem nebezpečné chemické látky v průběhu zápasů.

Nejvyšší ocenění v kategorii Velitel roku 2015 převzal mjr. Bc. Pavel Marschal z HZS Královéhradeckého kraje. U profesionálních hasičů slouží od roku 1982. Během svého působení u sboru působil v několika velitelských funkcích. V roce 1997 byl členem povodňového odřadu HZS Královéhradeckého kraje, který zasahoval na Mělnicku a zejména ve Spolaně Neratovice. Výborné velitelské schopnosti dlouhodobě prokazuje nejen v organizačním řízení dvou stanic, ale i v operačním řízení jako řídicí důstojník HZS Královéhradeckého kraje. V letošním roce dovrší 65 let věku. A jaký je recept na dobrého velitele? „Asi nejdůležitější je pochopit lidi, co potřebují, mít přirozenou autoritu a rozumět svojí práci. Jsou zásahy, které zpočátku vypadají naprosto jednoduše, pak se zdramatizují, jindy je to zase obráceně. Dobrý velitel musí umět adekvátně reagovat,“ uvedl v rozhovoru velitel roku.

Do Galerie osobností HZS ČR byl uveden JUDr. Zoltán Szaszo. Začínal v roce 1955 jako řadový hasič a postupně se vypracoval na náčelníka Okresní inspekce požární ochrany v Karlových Varech. Od roku 1976 pracoval na Ministerstvu vnitra, kde se podílel na tvorbě právních předpisů. V letech 2000 až 2007 působil ve funkci ředitele kanceláře generálního ředitele HZS ČR. Po ukončení služebního poměru své úsilí zaměřil na zmapování historie požární ochrany v českých zemích.

Hasič roku 2015 - por. Bc. Irena PiterákováHasič roku 2015 - por. Bc. Irena Piteráková

Udělení cen vyvrcholilo vyhlášením Hasiče roku 2015, přesněji hasičky. Tou se stala por. Bc. Irena Piteráková z HZS Olomouckého kraje, která slouží jako operační důstojník na krajském operačním a informačním středisku HZS Olomouckého kraje. Dne 4. července loňského roku cestovala na začátek své noční směny a jako jedna z prvních přijela na místo dopravní nehody, kde uprostřed komunikace stál havarovaný osobní automobil hořící v zadní části plamenem. Bez zaváhání se snažila pomoci všem zraněným. Poté, co vyprostila bezvládnou ženu, automobil se ocitl v plamenech. Svým rozhodným jednáním s nasazením vlastního života zachránila jiný lidský život.

Na závěr programu generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba popřál k významnému životnímu jubileu přítomnému Ing. Miroslavu Štěpánovi, který stál v čele sboru od roku 1997 do konce listopadu 2011.

Role průvodce odpoledním programem se s bravurou zhostil opět Miroslav Vaňura, příjemnou atmosféru dotvářel hudební doprovod v podání Hudby Hradní stráže a Policie České republiky a kapely Hanelle Blue. Již tradičně se představili Maxíci z dětského oddílu SDH Brandýs nad Labem, kteří předvedli záchranu tonoucího.

Výsledky ankety Hasič roku 2015

Zásah roku 2015

1. místo: Dopravní nehoda vlaku pendolino a nákladního automobilu ve Studénce s následným požárem(HZS Moravskoslezského kraje)
2. místo: Rozsáhlý požár ethylenové jednotky v areálu podniku Unipetrol RPA (HZS Ústeckého kraje)
3. místo: Požár obilí a lesního porostu u obce Chrášťany v okrese Rakovník (HZS Středočeského kraje)

Projekt roku 2015

1. místo: Svět záchranářů – centrum zdraví a bezpečí (HZS Karlovarského kraje, HZS Plzeňského kraje, HZS Středočeského kraje, MV-GŘ HZS ČR)
2. místo: Moderní zpracování požárně technických charakteristik a dalších informací pro vyšetřování příčin požárů (MV­-GŘ HZS ČR, HZS Jihomoravského kraje)
3. místo: BOSPi – projekt zaměřený na bezpečnost osob se specifickými potřebami (HZS Olomouckého kraje)

Kolektiv roku 2015

1. místo: Trauma tým HZS ČR
(HZS hl. m. Prahy)
2. místo: Kolektiv lektorů flashover kontejneru Hamry
(HZS Olomouckého kraje)
3. místo: Příslušníci úseku záchranné činnosti Záchranného útvaru HZS ČR
(Záchranný útvar HZS ČR)

Občanský zaměstnanec roku 2015

1. místo: Ing. Tomáš Čapoun, CSc. (Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč)
2. místo: Ing. Peter Kovács (SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku­ Místku)
3. místo: JUDr. Jindřich Škoda (MV­-generální ředitelství HZS ČR)

Velitel roku 2015

1. místo: mjr. Bc. Pavel Marschal (HZS Královéhradeckého kraje)
2. místo: npor. Bc. Petr Ježek (HZS Plzeňského kraje)
3. místo: mjr. Bc. Tomáš Richter, MSc. (HZS Jihomoravského kraje)

Galerie osobností HZS ČR

JUDr. Zoltán Szaszo

Hasič roku 2015

1. místo: por. Bc. Irena Piteráková (HZS Olomouckého kraje)
2. místo: pprap. Antonín Kasík (HZS hl. m. Prahy)
3. místo: nstržm. Bedřich Bačovský (HZS Jihomoravského kraje)

Mgr. Zbyněk KOUKOLÍK, foto František ŠPAČEK

V tištěné podobě časopisu ještě najdete

• VĚDA-VÝZKUM-ZKUŠEBNICTVÍ
Tlakové lahve v podmínkách požáru
mjr. Ing. Jan Hora, ppor. Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., Jan Karl, plk. Ing. Ondřej Suchý,Ph.D.

• KONFERENCE-SEMINÁŘE
Pozitivem růst významu požární prevence
Mgr. Zuzana CIkhartová

• METODIKA
Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci
plk. Mgr. Martina Wolf Čapková

vytisknout  e-mailem