Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 5/2016

V bloku věnovaném POŽÁRNÍ OCHRANĚ analyzujeme zásah na únorový požár střechy historické budovy Národního muzea v Praze, přibližujeme chování tlakových lahví při tepelné expozici a možnosti jejich eliminace prostřelením a seznamujeme se závěry konference Červený kohout. V části zaměřené na IZS informujeme o průběhu cvičení SEQUANA 2016, jehož námětem byla likvidace následků povodní v Paříži, seznamujeme s oceněnými za nejlepší služby v nouzi, které byly poskytnuty prostřednictvím evropského čísla tísňového volání 112, s průběhem pracovní porady zástupců složek IZS, jejímž hlavním tématem byla likvidace požárů v přírodním prostředí v důsledku vlny vysokých teplot a sucha, informujeme o novinkách, které přináší aktualizace typové činnosti při poskytování psychosociální pomoci. Přínos spolupráce HZS hl. m. Prahy s ČČK, prezentace nových vzdělávacích programů a pomůcek pro preventivně výchovnou činnost jsou tématy části časopisu zaměřené na oblasti OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ.  

Asociace Záchranný kruh se již jedenáct let zabývá projekty, které vedou ke vzdělávání, informovanosti a praktické přípravě obyvatel na běžná rizika a rizika mimořádných událostí. Výukové materiály a další projekty využívá více než 6000 pedagogů a lektorů při své každodenní práci. Lidé z asociace ale neusínají na vavřínech a neustále vyvíjí další potřebné pomůcky. Mezi ty nejnovější patří interaktivní aplikace Tísňomat a nové didaktické pomůcky, které nesou název „Mistr ohně“ a „Zachraň se“.

Tísňomat aneb umí naše děti přivolat pomoc?

Přivolat pomoc v nebezpečné situaci – to je asi to nejdůležitější, co by měly děti znát a umět. Může to být ale také dospělý, kdo pomoc potřebuje – rodič, příbuzný, pedagog nebo i záchranáři. V jakékoliv rizikové situaci nastupuje velký stres. Umět správně zareagovat a přivolat pomoc je pro děti naprosto klíčové a mnohdy na tom závisí jejich zdraví nebo i život. Aby to zvládly, je zapotřebí tuto dovednost trénovat. Ale jak? Existuje několik variant. Můžeme si o tom s dětmi povídat. To nám však moc praktických zkušeností nepřinese. Skutečně telefonovat na tísňové linky nemůžeme. Tak co tedy? Je to jednoduché. Pro tyto účely vymysleli záchranáři z Asociace Záchranný kruh unikátní vzdělávací program s názvem „Tísňomat“.

Co je „Tísňomat“?

„Tísňomat“ je unikátní animovaná aplikace, která je k dispozici zdarma na webu Záchranného kruhu (www.zachrannykruh.cz) v sekci „Pro školy“. Je určena všem, zejména pak školám, pedagogům a lektorům, ale i rodičům. Aplikaci je možné si stáhnout také do tabletů nebo chytrých telefonů, případně získat na CD. Funguje výborně na všech typech interaktivních tabulí. „Tísňomat“ slouží k praktickému nácviku volání na tísňové linky a zároveň k procvičování požadovaných postupů v nejrůznějších rizikových situacích. Správné chování na místě události a přivolání pomoci je podle záchranářů jedna z nejdůležitějších kompetencí, kterou by děti a vlastně celá veřejnost měli mít. Jednak tím pomohou samotným záchranářům, ale jednak také mohou na základě tísňového volání a pomoci operátora zachránit lidský život.

Aplikace je určena pro dvě věkové kategorie – mladší děti a mládež, přičemž její uplatnění je úplně pro všechny. Například i pro seniory. Zkušený pedagog však využije program i pro práci s úplně malými dětmi ve věku od tří let. V programu je na výběr ze dvou desítek nejčastějších rizikových situací. Úkolem je si tyto situace prohlédnout a zjistit všechny potřebné detaily, které jsou důležité pro zvolení správného postupu a přivolání pomoci. Ve chvíli, kdy jsou dohledány všechny potřebné informace, se může uskutečnit simulované volání na tísňovou linku. Vše je vyhodnocováno, děti aplikace opravuje a navádí na správné postupy. Za ty pak děti získávají body. Mohou tak se svými vrstevníky porovnat své úspěchy.

Myšlenka „Tísňomatu“ se rodila v Asociaci Záchranný kruh již delší dobu. Bylo zapotřebí přijít s takovou pomůckou, která by umožnila praktický nácvik správných postupů a volání na tísňové linky. Doposud totiž žádná taková vhodná pomůcka neexistovala ani v zahraničí.
Projekt Tísňomat se realizoval půl roku. Pracovali na něm odborníci z řad záchranářů, grafici, animátoři, programátoři a pedagogové. Aplikace byla financována z dotace MV­ generálního ředitelství HZS ČR a Karlovarského kraje.

Jak na to?

Jak už bylo napsáno, aplikaci „Tísňomat“ najdete na stránkách Záchranného kruhu. Když si tuto aplikaci otevřete, nabídne vám možnost ze dvou kategorií. Mladší děti (5 až 11 let) a starší děti (11 až 16 let). Není to však striktní rozdělení a s určitou mírou pomoci pedagoga je možné celý program využít pro všechny věkové kategorie. Ať už tedy zvolíte jakoukoli možnost, otevře se nabídka nejrůznějších a hlavně nejčastějších rizikových situací. Po zvolení situace se přehraje krátká animace, která nás uvede do děje. Následně se objeví malé lupy. Když na ně kliknete, přiblíží se a napoví, na co je třeba se v dané situaci zaměřit. Jde o navedení dítěte na to, co by si mělo zapamatovat a jak situaci popsat (co se stalo, kde se to stalo). V rámci dialogu s dětmi je možnost probrat veškerá úskalí dané situace. Ve chvíli, kdy se rozkliknou všechny lupy, aplikace nabídne několik možností správného postupu chování v dané rizikové situaci. Pomoc pedagoga je nasnadě zejména u dětí, které ještě neumějí číst. Společně se tedy můžete dobrat správného řešení a v rámci jistě živé diskuze si s dětmi osvěžíte správné chování v nebezpečné situaci. Program vše na konci samozřejmě vyhodnotí.

Teď bude ta pravá zábava

Pokud jste toto zvládli, došli jste jistě k závěru, že je potřeba zavolat záchranáře. A znají děti tísňové linky na záchranáře? Umí vůbec telefonovat? Nebo jen přivolají na pomoc dospělého? Možná budete sami překvapeni, co vše dnešní malé děti dokáží.
Na animovaném telefonu zkuste vytočit správné telefonní číslo a pokračujte. „Tísňomat“ nabídne opět několik možností – konkrétně možností správného volání na tísňovou linku. Společně s dětmi zkuste projít telefonní hovor krok po kroku, přečtěte jim všechny možnosti, zkuste sestavit jejich správné pořadí. Výborná zkušenost je sehrání malých scének, kdy budou děti v rolích záchranářů na telefonu a volajících. Budou vzpomínat, co že se v té situaci odehrálo, kde že se to stalo a komu co se stalo. Dozví se, že existují názvy ulic, čísla popisná, uvědomí si ještě více všechna rizika, která na ně číhají.

Vzdělávací cíl

Máte hotovo? Objevují se body (počet hvězdiček) za splnění dané rizikové situace a může se jít na další. Věřte, že s tímto programem si užijete neskutečné množství zábavy, ale hlavně docílíte toho, že se děti naučí definovat jednotlivá rizika a budou ve svém životě daleko ostražitější. Naučí se rovněž popisovat místa, kde se nacházejí, osvojí si orientaci v místě. A co je nejdůležitější? Pokud se skutečně dostanou do rizikové situace, budou si umět poradit minimálně přivoláním pomoci. Jejich stres bude o mnoho menší, protože si to už alespoň jednou prakticky vyzkoušeli „nanečisto“.

Fantazii se meze nekladou

Jistě vás při práci s programem napadnou i další možnosti využití. Tísňomat se dá výborně zkombinovat s některou další didaktickou pomůckou, jakou mohou být například deskové hry od záchranářů, případně některý z dalších multimediálních programů ze Záchranného kruhu. Určitě budeme rádi, když se s námi podělíte o své zkušenosti a budete tak inspirovat i ostatní.

„Mistr Ohně“

Další novinkou u Asociace Záchranný kruh jsou dvě nové deskové hry. Jednou z nich je „Mistr Ohně“. Je to didaktická pomůcka a hra, při které se děti seznámí se základními pravidly souvisejícími s rozděláváním ohně. Odpoví na to, jak se správně chovat, co dělat a poskytne rady a návody na správný postup. Hra obsahuje herní plán a kartičky. Pokud chce někdo využívat pomůcku jako hru, musí si ještě zaopatřit číselnou herní kostku a čtyři figurky. Návod na hru je na stránkách asociace (www.zachrannykruh.cz) v sekci „Pro školy“ v rubrice „projektové vyučování“. Zde najdete i ke stažení kompletní grafické podklady. Děti se postupně seznamují s obsahem jednotlivých kartiček a s dospělým si povídají o základních pravidlech při rozdělávání ohně. Pak společně vymýšlejí základní pravidla správného chování a postupu. Jejich tvrzení jsou podpořena ukázáním příslušných ilustračních obrázků. Tato desková hra klade důraz na seznámení s riziky souvisejícími s rozděláváním ohně a doporučujeme její poznatky ověřit i v praxi, například na školním výletě apod.

„Zachraň se“

Druhou novinkou v deskových hrách je hra s názvem „Zachraň se“. Děti se při ní seznámí se základními pravidly souvisejícími se správným chováním v případě mimořádné události. Dozví se také, co při mimořádné události dělají záchranáři a jakou používají techniku a vybavení. Hra obsahuje herní plán a kartičky. Pokud ji chce někdo využít nejen jako pomůcku, ale i hru, pak i tady jsou samozřejmostí přiložená pravidla, kde je i návod, jakým způsobem se dá hrát. Děti se postupně seznamují s obsahem jednotlivých kartiček a s dospělým si povídají o základních pravidlech správného chování a činnostech záchranářů v případě mimořádné události. Společně pak vymýšlejí pravidla správného chování a postupu při jednotlivých mimořádných událostech. Mezi vybrané mimořádné události jsme zařadili například dopravní nehodu, únik nebezpečné látky, povodeň, vichřici nebo například výbuch plynu. Děti si vše opět ukazují na příslušných ilustračních obrázcích. Seznámí se tak s riziky, která na ně mohou číhat při takovýchto mimořádných situacích. Doporučujeme i v tomto případě spojit hru s praxí a nacvičit si chování při mimořádné události – např. při evakuaci. Ukázat si, co je evakuační zavazadlo, improvizovaný úkryt, improvizovaná ochrana. Jak správně zavolat na tísňovou linku nebo poskytnout první pomoc. Tohle všechno totiž člověku přijde vhod, když se s mimořádnou událostí setká.

Projekty Tísňomat a dvě nové deskové hry by nemohly vzniknout bez finanční podpory z dotace MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Karlovarského kraje. Za to velmi děkujeme.

Asociace Záchranný kruh je nezisková organizace složená z partnerů z řad záchranářských subjektů, Karlovarského kraje a dalších dotčených subjektů. Asociace Záchranný kruh se již od roku 2005 věnuje vývoji a realizaci komplexního systému informovanosti, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatel a jeho specifických cílových skupin, zejména dětí a mládeže, jejich pedagogů a rodičů, seniorů v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí.

Ing. Veronika KRAJSOVÁ, HZS Karlovarského kraje, prezidentka Asociace Záchranný kruh,  Bc. Daniela RYBÁŘOVÁ, PR manažerka Asociace záchranný kruh,  Lukáš HUTTA, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh

 

vytisknout  e-mailem