Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 4/2016

V úvodu přibližujeme vyproštění uvázlé české nákladní lodi na Labi v Drážďanech, na kterém se výrazně podíleli příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR. V bloku zaměřeném na POŽÁRNÍ OCHRANU analyzujeme zásah na prosincový požár v turnovské průmyslové zóně, seznamujeme s novou právní úpravou věnovanou čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, s výsledky modelových zkoušek následků požárů na karoseriích osobních automobilů a také s výsledky experimentálních měření povrchových teplot halogenových svítidel. Novinky z oblasti typových činností složek IZS při společném zásahu, prezentace brašny pro třídění raněných a specifika přepravy pohonných hmot u HZS ČR jsou tématy bloku věnovaného IZS. V části OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přibližujeme projekty preventivně výchovné činnosti HZS ČR zaměřené na osoby s mentálním postižením a na pomoc skupinám obyvatelstva se specifickými potřebami.  

• VĚDA-VÝZKUM-ZKUŠEBNICTVÍ
Stopy šíření požáru znatelné na karoseriích dopravních prostředků
kpt. Ing. Ondřej Sanža Šafránek

Experimentální měření povrchových teplot halogenových svítidel, žárovek a zářivek 1
Experimentální měření povrchových teplot halogenových svítidel
pplk. Ing. Miroslava Nejtková

• PRÁVNÍ PŘEDPISY
Přeprava pohonných hmot u HZS ČR
kpt. Ing. Pavla Hamplová, DiS., Ing. Jiří Kokeš

• PROJEKTY
Jevy, které narušují bezpečí Evropy a úkoly budoucího výzkumu
doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
 

vytisknout  e-mailem