Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 4/2016

V úvodu přibližujeme vyproštění uvázlé české nákladní lodi na Labi v Drážďanech, na kterém se výrazně podíleli příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR. V bloku zaměřeném na POŽÁRNÍ OCHRANU analyzujeme zásah na prosincový požár v turnovské průmyslové zóně, seznamujeme s novou právní úpravou věnovanou čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, s výsledky modelových zkoušek následků požárů na karoseriích osobních automobilů a také s výsledky experimentálních měření povrchových teplot halogenových svítidel. Novinky z oblasti typových činností složek IZS při společném zásahu, prezentace brašny pro třídění raněných a specifika přepravy pohonných hmot u HZS ČR jsou tématy bloku věnovaného IZS. V části OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přibližujeme projekty preventivně výchovné činnosti HZS ČR zaměřené na osoby s mentálním postižením a na pomoc skupinám obyvatelstva se specifickými potřebami.  

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje se dlouhodobě věnuje skupině obyvatelstva se specifickými potřebami (slabozrací, nevidomí, tělesně postižení, osoby s poruchami sluchu, osoby s kombinovaným postižením, senioři apod.).

Každoročně pro ně připravuje přednášky, cvičení, praktické ukázky z činnosti hasičů a návštěvy na stanicích. V letošním roce byl také v rámci spolupráce se sluchově postiženými spoluobčany vytvořen na webových stránkách HZS Olomouckého kraje formulář pro registraci neslyšících osob. Osoby, které jsou sluchově postižené a zaregistrují se na tomto webu, se mohou pomocí SMS zprávy spojit při mimořádné události s operátorem tísňové linky.

V roce 2014 zahájil HZS Olomouckého kraje spolupráci se statutárním městem Olomouc a vznikl projekt dlouhodobé spolupráce při vzdělávání osob se specifickými potřebami v oblasti ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, který nese název „BOSPi“, neboli Bezpečnost osob se specifickými potřebami.

Projekt BOSPi

V rámci tohoto projektu vznikla v roce 2014 unikátní příručka pro slabozraké a nevidomé spoluobčany pod názvem „Příručka pro zrakově postižené – mimořádné události“. Jde o jedinečnou publikaci, která v České republice nemá obdoby. V příručce jsou zpracovány rady a doporučení, jak se zachovat při požáru v bytě nebo jak reagovat při vzniku mimořádných událostí. Obsah byl upraven v návaznosti na specifické potřeby slabozrakých a nevidomých. Příručka je v tištěné podobě a perforovaná Braillovým písmem. V rámci projektu BOSPi bylo zhotoveno 50 výtisků. Na vzniku spolupracovali hasiči s Odborem ochrany obyvatelstva magistrátu města Olomouce a se sdruženími SONS a TYFLOSERVIS, o.p.s.

V roce 2015 spolupráce se statutárním městem Olomouc pokračovala, tentokrát v projektu „Hlásiče kouře a detektory nebezpečného plynu“. Spolu se statutárním městem Olomouc byly vytipovány domy a byty s pečovatelskou službou v majetku města, ve kterých je vyšší riziko vzniku požáru a otravy plynem (obyvatelé k vaření používají plynové sporáky). V těchto objektech byly instalovány hlásiče požáru a detektory nebezpečných plynů, které vybral HZS Olomouckého kraje. Při výběru těchto zařízení se kladl důraz na kvalitu a životnost přístrojů. Vybrané hlásiče jsou s desetiletou životností baterií a garancí záruky. Montáž detektorů a seznámení obyvatel bytu s obsluhou těchto zařízení provedli v prosinci letošního roku profesionální hasiči ze stanice Olomouc.

Inspirace ze zahraničí

Inspiraci pro letošní zaměření projektu BOSPi našli olomoučtí v zahraničí. Zatímco ve světě je běžné, že obyvatelé vybavují svoje byty a domy požárními hlásiči a detektory kouře, u nás tato povinnost pro stávající domy a byty neexistuje. Nově je od července 2008 v právních předpisech zakotvena povinnost vybavit novostavby zařízením autonomní detekce a signalizace (vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.). Přesto však existuje obrovské množství stávajících bytů a domů, které nejsou hlásiči a detektory vybaveny, protože jim to zákon neukládá. Lidé ale mnohdy nebezpečí požáru a toxických plynů podceňují a neuvědomují si, že hlásič je může, zejména v noci, když spí, upozornit na hrozící nebezpečí a zachránit jim život.

Nebezpečné plyny vznikají jak při požárech, tak také při technických závadách na tepelných spotřebičích a mnohdy nejsou čichem vůbec rozpoznatelné, ale jsou vysoce toxické, např. oxid uhelnatý. Ten nejčastěji vzniká právě při požáru nebo závadě na tepelném spotřebiči či kouřovodu. Každý rok si požáry v domácnostech v České republice vyžádají asi 50 lidských životů a 600 osob je při nich zraněno. Časté jsou také intoxikace nebezpečným oxidem uhelnatým.

Celosvětově se prevencí v této oblasti zabývají hasiči, kteří v rámci různých preventivních akcí instalují hlásiče v bytech, provádějí jejich údržbu a seznamují obyvatele s funkcemi zařízení a použitím.

Závěr

Celkem bylo v rámci projektu BOSPi namontováno 70 hlásičů kouře a 70 detektorů nebezpečného plynu. Hasiči spolu s městem budou v následujících letech zajišťovat pravidelnou kontrolu funkčnosti instalovaných detektorů.

Takto instalované hlásiče bezpochyby přispějí ke zvýšení bezpečnosti a k ochraně zdraví a života obyvatel krajského města. Do budoucna chtějí hasiči v projektu pokračovat a ve spolupráci se statutárním městem Olomouc vybavit další byty hlásiči kouře a detektory nebezpečného plynu. Z pohledu České republiky jde o unikátní projekt vzájemné spolupráce profesionálních hasičů a vedení města.

por. Bc. Ing. Vladimíra HACSIKOVÁ,  HZS Olomouckého kraje,  foto archiv HZS Olomouckého kraje

vytisknout  e-mailem