Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 4/2016

V úvodu přibližujeme vyproštění uvázlé české nákladní lodi na Labi v Drážďanech, na kterém se výrazně podíleli příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR. V bloku zaměřeném na POŽÁRNÍ OCHRANU analyzujeme zásah na prosincový požár v turnovské průmyslové zóně, seznamujeme s novou právní úpravou věnovanou čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, s výsledky modelových zkoušek následků požárů na karoseriích osobních automobilů a také s výsledky experimentálních měření povrchových teplot halogenových svítidel. Novinky z oblasti typových činností složek IZS při společném zásahu, prezentace brašny pro třídění raněných a specifika přepravy pohonných hmot u HZS ČR jsou tématy bloku věnovaného IZS. V části OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přibližujeme projekty preventivně výchovné činnosti HZS ČR zaměřené na osoby s mentálním postižením a na pomoc skupinám obyvatelstva se specifickými potřebami.  

V pondělí 14. března 2016 ve večerních hodinách uvázla u Albertova mostu v Drážďanech česká nákladní loď Albis, která převážela 800 tun soli.

Následujícího dne se uskutečnil první pokus o vyproštění lodi tažnými remorkéry. Vzhledem k hmotnosti lodi a síle tekoucího Labe však tento pokus nebyl úspěšný. Poté bylo rozhodnuto o vyložení nákladu a hledaly se další možnosti, jak uvázlou loď vyprostit. K samotné vykládce soli byl použit sací bagr, u něhož však docházelo k ucpávání sacího systému vlivem vlhkosti, což vykládku značně zdržovalo.

Již během probíhající vykládky soli se uvažovalo o možnosti využití vyprošťovacích tanků VT72b (dále jen „tanky“), kterými disponuje Záchranný útvar HZS ČR (ZÚ HZS ČR) k vyproštění vzpříčené lodi. Tanky jsou určeny k manipulaci s těžkými břemeny a poradí si i s náročným terénem. Vzhledem k jejich hmotnosti přesahující 45 tun, délce lana 200 metrů a tažné síle 300 kN, kterou lze použitím dvou kladek ztrojnásobit, byly v minulosti použity například při vyprošťování „utopeného“ pásového bagru z koryta řeky, zapadlého kombajnu z rozmočeného pole, nebo těžkého kolového nakladače, který při povodních zaplavila silná vrstva bahna. Od podzimu 2014 je jeden z tanků nasazen ve Vrběticích, kde došlo k výbuchu muničního skladu. Zde, kromě občasných vyprošťovacích prací, plní hlavně funkci balistické ochrany pro zasahující složky IZS. Ve výbavě ZÚ HZS ČR jsou tři vyprošťovací tanky, vždy po jednom na stanicích Hlučín, Jihlava a Zbiroh.

V podvečer 18. března byla na základě žádosti z Německa vytvořena jednotka MV­ generálního ředitelství HZS ČR, složená z deseti příslušníků ZÚ HZS ČR a dvou příslušníků MV­-generálního ředitelství HZS ČR, kteří působili ve funkci překladatelů. Velením jednotky byl pověřen zástupce velitele ZÚ HZS ČR plk. Ing. David Kareš. Do jednotky byly zařazeny dva tanky, tahače s návěsy pro jejich přepravu a osobní automobily pro přepravu materiálu a osob z Hlučína a Zbirohu. Dne 19. března se jednotka přesunula na stanici HZS Ústeckého kraje Petrovice, která se nachází těsně u hranic s Německem, přibližně 50 km od Drážďan. V neděli vyjela část jednotky přímo na místo události, kde se seznámila se situací, vytipovala vhodné příjezdové trasy a s německou stranou prodiskutovala detaily průběhu vyprošťovacích prací, které byly naplánovány na pondělní poledne.

O půlnoci z neděle na pondělí vyjela jednotka s veškerou technikou do Drážďan, kde postupně připravila vše potřebné k plánovanému vyproštění. Došlo k ustavení a „zakotvení“ obou vyprošťovacích tanků, přičemž každý byl na jednom z břehů řeky Labe. Dále k natažení lan navijáků až k přídi nákladní lodi a jejich připevnění k jednotlivým „pacholatům“. V mezidobí připlul remorkér Beskydy, který byl tažným lanem rovněž uvázán k přídi lodi Albis. Po vzájemném poučení a domluvě všech zúčastněných se uzavřela obě nábřeží, protože akce přilákala spoustu diváků.

Samotné vyprošťování bylo zahájeno krátce před polednem a oběma tankům s remorkérem se bez zjevných problémů podařilo nejprve vytočit příď lodi proti proudu Labe a potom ji odtáhnout do nejbližšího přístaviště. Celá akce se obešla bez komplikací a škod na mostě, lodi nebo zasahující technice. Následovalo sbalení veškerého materiálu, nakládka tanků a návrat jednotky do České republiky.

Celý zásah byl ojedinělý hned v několika ohledech. Jednalo se o první vyproštění uvázlého plavidla obdobných rozměrů, navíc za součinnosti dvou tanků a jednoho remorkéru. Získané poznatky a zkušenosti tak mohou být v budoucnu využity při obdobných situacích, které mohou nastat například v souvislosti s povodněmi.

kpt. Ing. Ivo ADÁMEK, ZÚ HZS ČR, foto Michal ŠAFUS a Václav DANITA

 

vytisknout  e-mailem