Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 3/2016

V části zaměřené na POŽÁRNÍ OCHRANU analyzujeme zásah na požár ethylenové jednotky v podniku Unipetrol RPA v Záluží u Litvínova, přinášíme výsledky kontrol požární bezpečnosti v zařízeních sociálních služeb, seznamujeme se změnami evidence příčin vzniku požárů a s novelou zákona o požární ochraně ve vztahu k čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Zkušenosti s nasazením nové verze simulátoru pro výcvik operačního řízení u HZS ČR naleznete v části časopisu zaměřené na oblast IZS. V bloku orientovaném na oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o výsledcích prověřování připravenosti složek IZS a území v systému chemického monitoringu v Moravskoslezském kraji, přinášíme závěry XV. ročníku mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva, seznamujeme s přípravou krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji a se soutěží „Mladý záchranář – hasičem v akci“ pořádanou pro žáky základních škol.  

POŽÁRNÍ OCHRANA

Požár ethylenové jednotky Unipetrol RPA
Ing. Petr Králert, mjr. Ing. Zdeněk Bláha      
s. 4

Novela zákona o požární ochraně ve vztahu k čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
kpt. Ing. Lukáš Hřebačka, kpt. Ing. David Schön, kpt. Mgr. Jakub Škoda  
s. 9

Změna evidence příčin vzniku požárů
kpt. Ing. Martin Podjukl  
s. 10

Aplikace zařízení využívající technologii 21. století
pplk. Ing. Marek Hütter  
s. 12

Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany
Ing. Martin Žaitlik  
s. 15

Způsob čištění, kontroly a revize spalinové cesty
kpt. Mgr. Jakub Škoda, kpt. Ing. Lukáš Hřebačka  
s. 15

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Simulátor pro výcvik operačního řízení u HZS ČR
Ing. Radek Volný   
s. 16

Odezva na události nejen v Evropě
Mgr. Zuzana Cikhartová   
s. 18

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Prověřování připravenosti složek IZS a území v systému chemického monitoringu v Moravskoslezském kraji
kpt. Ing. Kateřina Blažková, Ph.D., kpt. Ing. Tomáš Přinosil   
s. 20

Optimalizace výuky problematik „bezpečnosti“ v pravidelném vzdělávání
pplk. Mgr. Jaromír Šiman   
s. 23

Ochrana obyvatelstva – Zdravotní záchranářství 2016
Mgr. Zbyněk Koukolík   
s. 24

Příprava krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji
kpt. Mgr. Kamila Mráčková, plk. Ing. Milan Brabec       
s. 26

Mladý záchranář - hasičem v akci
kpt. Mgr. Jana Mejzlíková   
s. 28

INFORMACE

Historie personálního zabezpečování požární ochrany u organizací nebo právnických a podnikajících fyzických osob v ČSR, ČSSR a ČR
Specialista požární ochrany  
 
Ing. Ladislav Karda
s. 30
   
V dubnu odstartuje první ze série tradičních pohárových sportovních soutěží
kpt. Ing. Jan Pecl   
s. 33

PŘÍLOHY

Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
                                               
Statistická ročenka 2015   

                              

 

 

 

vytisknout  e-mailem