Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 12/2016

Prezident republiky jmenoval dva nové hasičské generály. Slavnostně se tak otevírá letos poslední číslo časopisu 112. Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA rozebírá požár prodejny v Kopřivnici. Další článek otevírá možnosti spolupráce hasičů s vězeňskou službou. Rubrika INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM sleduje předání nového nakladače CAD 973D v Hlučíně. O vzdělávání prostřednictvím simulačního programu XVR se dočtete na další straně. V rámci vzdělávání se uskutečnilo IMZ pro vojáky Jordánska s HZS Libereckého kraje. Ve třetí rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete o cvičení pracovníků chemických laboratoří HZS ČR. Další téma se věnuje postupu nakládání s vysokým počtem obětí v havarijním plánu. V poslední rubrice naleznete rozhovor se starostou dobrovolných hasičů. Slavnostní předávání medailí a plaket z rukou genmjr. Ing. Drahoslava Ryby vybraným příslušníkům a občanům České republiky zaplnilo s fotografiemi i ty poslední stránky. Přílohou je Obsah ročníku XIV časopisu 112. 

 • OBSAH č. 12/2016 ROČNÍKU XV
 • Generální ředitel na návštěvě v Olomouckém kraji
 • Požár prodejny se sportovním vybavením v Kopřivnici
 • Spolupráce hasičů s vězeňskou službou
 • Předání nového nakladače
 • Příprava pracovníků chemických laboratoří HZS ČR na aktuální hrozby
 • Postup nakládání s vysokým počtem obětí v havarijním plánu
 • CBRN workshop na konferenci FFF 2016
 • Dobrovolní hasiči a jejich starosta

OBSAH č. 12/2016 ROČNÍKU XV

Prezident republiky jmenoval dva nové hasičské generály,
s. 4
Generální ředitel na návštěvě v Olomouckém kraji,
s. 5


POŽÁRNÍ OCHRANA

Požár prodejny se sportovním vybavení v Kopřivnici,
s. 6
Spolupráce hasičů s vězeňskou službou,
s. 9
 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Předání nového nakladače,
s. 10
Hasiči převzali požární techniku pořízenou z fondu zábrany škod,
s. 11
Simulační program XVR,
s. 12
Instrukčně metodické zaměstnání pro vojáky Jordánska,
s. 16
 

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Připrava pracovníků chemických laboratoří HZS ČR na aktuální hrozby,
s. 17
Postup při nakládání s vysokým počtem obětí v havarijním plánu,
s. 18
Zkušenosti zástupců pomáhajících profesí,
s. 20
Preventivně výchovná činnost HZS Pardubického kraje,
s. 22
CBRN workshop na koferenci FFF 2016,
s. 25

 

INFORMACE

Dobrovní hasiči a jejich starosta,
s. 26
Medaile a plakety HZS ČR udělené u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu,
s. 28
Medaile HZS ČR Za statečnost,
s. 28
Medaile HZS ČR Za zásluhy o bezpečnost,
s. 30
Čestná medaile,
s. 31
Medaile HZS ČR Za věrnost I. stupně,
s 32
Plaketa HZS ČR,
s. 33

 

PŘÍLOHA
Obsah ročníku XV časopisu 112

 

Generální ředitel na návštěvě v Olomouckém kraji

Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba (dále jen „generální ředitel“) pokračuje v návštěvách krajů, aby se osobně seznámil s nejpalčivějšími problémy jednotlivých regionů. Během svých návštěv se setkává s vedením HZS krajů, s řadovými hasiči na stanicích i se zástupci dobrovolných hasičů. V letošním roce jde již o devátý výjezd.

V pondělí 17. října 2016 generální ředitel navštívil Olomoucký kraj. Jedním z důvodů byla i účast na slavnostním otevření nové stanice profesionálních hasičů a sídla územního odboru Šumperk. Bývalá šumperská stanice umístěná v budově měšťanské střelnice již dlouhodobě nevyhovovala požadavkům moderního profesionálního hasičského sboru. Příprava výstavby byla odstartována již v roce 2013, nejprve však bylo nutné provést demolici budov stojících na pozemku a teprve poté mohla být zahájena stavba nových objektů. Rok a půl fungovali místní profesionální hasiči v náhradních prostorách.

Po slavnostním přestřižení pásky u šumperské stanice se generální ředitel sešel s vedením HZS Olomouckého kraje, v čele s krajským ředitelem plk. Ing. Karlem Koláříkem. Na setkání se diskutovalo o obměně požární techniky a potřebě investic do staveb. Kromě šumperské stanice je v plánu otevřít v Olomouckém kraji novou stanici i v Konici a Přerově. Dále se hovořilo o koncepci vzdělávání a jednání s pojišťovnami o náhradě škod.

Ze strany HZS Olomouckého kraje bylo slyšet chválu na Olomoucký kraj, který se snaží poskytovat profesionálním i dobrovolným hasičům pomoc, včetně nemalé podpory finanční.

Při jednání generálního ředitele s hejtmanem Olomouckého kraje Ing. Jiřím Rozbořilem byla vyzdvižena nadstandardní spolupráce kraje s HZS Olomouckého kraje i dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

Generální ředitel zhodnotil pozitivní vývoj u hasičů za poslední tři roky, kdy se např. podařilo prosadit založení fondu zábrany škod, došlo k navýšení platů hasičů, navýšení rozpočtu sboru a podařilo se získat peníze z evropských dotací. Na konci setkání obdržel generální ředitel od hejtmana pamětní medaili Olomouckého kraje.

Při schůzce s dobrovolnými hasiči starostka Krajského sdružení hasičů Vlastimila Švubová opět zdůraznila výbornou spolupráci s Olomouckým krajem, který v rámci podpory pamatuje i na práci s mládeží a soutěže dobrovolných hasičů.

Generální ředitel k tomu podotkl: „Podpoře výchovy mládeže jsem vskutku rád, protože jak si dnes děti a mládež vychováme, tak se nám vše v budoucnu vrátí.“ Dále shrnul hlavní body podpory dobrovolných hasičů v České republice. Největší novinkou je bezpochyby nová systémová dotace, která z letošních 250 miliónů Kč bude v příštím roce navýšena až na 310 miliónů Kč.

Druhou novinkou je autoškola pro strojníky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Po úspěchu nultého ročníku se počítá se zajištěním řidičského oprávnění typu C pro prvních 100 zájemců, v dalších letech ještě minimálně pro 200 zájemců.

Generální ředitel k velkému zájmu o autoškolu ze strany dobrovolných hasičů řekl: „Asi nebudeme moci uspokojit úplně všechny, ale budeme hledat cesty, jak tuto možnost nabídnout co možná největšímu množství dobrovolných strojníků.“ Dále vyzdvihl význam dalších společných akcí, kde se potkávají profesionální a dobrovolní hasiči, jako např. společné mistrovství České republiky v požárním sportu nebo společná mše v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Další jednání se uskutečnilo ve Skladovacím a opravárenském zařízení v Olomouci. Ředitel SOZ HZS ČR upozornil generálního ředitele na problém týkající se personálního zajištění zařízení. V roce 2012 došlo ke krácení počtu personálu v jednotlivých skladech, ale dnes s nárůstem množství poskytované humanitární pomoci nejsou zaměstnanci v daném počtu schopni hladce zajistit odbavení materiálu. Dalším palčivým problémem je obnova zastaralé techniky.

Poslední schůzka generálního ředitele proběhla s hasiči na stanici Šternberk. Setkání se zúčastnil i starosta města Ing. Stanislav Orság. Generální ředitel hovořil o klidnějším a úspěšném letošním roce bez velkých požárů a povodní, a také o navýšení platů, což by hasiči měli pocítit již v prosinci tohoto roku. Také přislíbil dořešení náhrad za dopravní nehody od pojišťoven.

Ze strany hasičů se většinou dotazy týkaly zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vystrojování. Generální ředitel hasiče ujistil, že právě na poli vystrojování byl odveden velký kus práce. Při přípravě zakázek se spolupracuje s výzkumným ústavem textilním tak, aby požadované oblečení bylo maximálně funkční a příjemné.

Na konci jednání byla vyjádřena spokojenost s výbornou spoluprací města Šternberk se stanicí Šternberk. Hasiči oceňují investice do jejich základny a věří, že se brzy dořeší i možnost rozšíření stávajícího objektu tak, aby bylo možné pohodlně parkovat s požární technikou, nebo vybudování objektu zcela nového. Starosta města si cení místních hasičů nejen pro jejich zásahovou činnost, ale i pro vydatnou pomoc např. při pořádání společenských akcí.

 

kpt. Mgr. Nicole ZAORALOVÁ,
MV­‑generální ředitelství HZS ČR

 

Požár prodejny se sportovním vybavením v Kopřivnici

Vyhlášení třetího stupně požárního poplachu si vyžádal požár v obchodním centru v Kopřivnici, v neděli 25. září letošního roku. Z původně ohlášeného požáru odpadu se stal zásah na bezmála dvacet hodin, který zaměstnal 95 hasičů ze 17 jednotek požární ochrany a také další složky integrovaného záchranného systému. Již v době příjezdu první jednotky vycházel z objektu hustý kouř a viditelné plamenné hoření signalizovalo rozšíření požáru na střechu.

Popis objektu

Požárem zasažený objekt se nachází v komplexu budov obchodního centra v Kopřivnici. Jsou v něm situovány nákupní zóny obchodních řetězců Kaufland a Lidl.

Zasažený objekt je přízemní, nepodsklepený a bez půdního prostoru. Půdorysné rozměry obdélníkového tvaru mají rozměry 58 × 30 metrů se zkoseným jihozápadním rohem. Plochá střecha s povlakovou PVC fólií nese střešní plášť a je z ocelových trapézových plechů s tepelnou izolací. Na střechu objektu, která není pochozí, vede žebřík. Konstrukce haly je železobetonová montovaná dvoulodní s železobetonovými plnostěnnými vazníky, nesenými železobetonovými sloupy o rozměrech 400 × 400 mm. Opláštění jižní obvodové stěny a částečně západní stěny je s prosklením o výšce 3,5 metru. Zbývající obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloků s vnější tepelnou izolací pěnovým polystyrenem. V objektu jsou situovány tři velkoplošné prodejny s technickým a provozním zázemím - prodejna obuvi, prodejna oděvů a prodejna sportovních potřeb, ve které došlo k požáru. Každá z prodejen má dvě únikové cesty, kdy jedna vede přes prodejnu ven hlavním vstupem pro návštěvníky a druhá úniková cesta přes technické zázemí prodejny. Příjezd požární techniky je možný až do těsné blízkosti po zpevněných komunikacích. Požární voda je zajištěna z veřejného vodovodu. Požární odolnost stěn, stropů a částí konstrukce střechy byla stanovena na 15 minut. U nosných konstrukcí střechy a obvodových zdí potom na 60 minut. Samotný střešní plášť byl rozdělen 2,4 m širokým nehořlavým pásem, který střechu rozdělil na dvě plochy nepřesahující 1500 m2. Podle schváleného požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) se nejedná o shromažďovací prostor dle ČSN 73 0802, není zde předpoklad výskytu osob v počtu větším než 250. Nebylo zde také, v souladu se schváleným PBŘ, instalováno žádné požárněbezpečnostní zařízení (elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení a zařízení pro odvětrání kouře a tepla při požáru). Hlavní dveře do jednotlivých prodejen mají v případě výpadku elektrické energie zůstat v otevřené poloze. V každé prodejně je umístěn jeden hydrantový systém s tvarově stálou hadicí o průměru D25 a délce 30 metrů, dále čtyři až pět práškových přenosných hasicích přístrojů.
 

Průběh zásahu

Před 16. hodinou v neděli 25. září 2016 byl oznámen na linku tísňového volání krajského operačního a informačního střediska HZS Moravskoslezského kraje (dále jen KOPIS) požár odpadu pod nakládací rampou obchodního centra v Kopřivnici (dále jen OC Kopřivnice). K místu požáru byly vyslány v 15.44 hodin místní jednotka SDH obce Kopřivnice (kategorie JPO II/1) s CAS 24 a jednotka HZS Moravskoslezského kraje (HZS MSK) z Nového Jičína s CAS 20. Již v průběhu jízdy k požáru byl ze vzdálenosti několika kilometrů od města viditelný stoupající hustý kouř. Že se nebude jednat pouze o běžný požár odpadu, potvrzovalo několik volajících na linky tísňového volání, kteří již hovořili o požáru střechy OC Kopřivnice. Na základě těchto informací a na žádost velitelů obou přijíždějících jednotek vyslalo KOPIS všechny jednotky z 1. stupně požárního poplachu (dále jen PP). Dále předalo informaci o rozsahu požáru sloužícímu řídícímu důstojníkovi územního odboru Nový Jičín (dále jen řídící důstojník ÚO NJ), který ihned vyjel k místu zásahu. O požáru byl také informován sloužící příslušník zjišťování příčiny vzniku požárů (ZPP) ÚO Nový Jičín, který také ihned vyjel k místu požáru.

Před příjezdem prvních jednotek hasební zásah prováděli zaměstnanci a návštěvníci OC Kopřivnice, a to z nástěnného hydrantu a pomocí přenosných hasicích přístrojů. Podle jejich pozdějšího vyjádření se požár odpadu pod rampou dostupnými prostředky podařilo lokalizovat. Vzhledem k dispozici objektu a aktuálním povětrnostním podmínkám však neměli představu o rozšíření požáru do vnitřních skladových prostor prodejny.

Po dojezdu první jednotky SDH obce Kopřivnice v 15.50 hodin se potvrdil rozsah požáru. Požár střechy objektu byl doprovázen vývinem velkého množství zplodin hoření, které se šířily na obytnou zástavbu a na přilehlé komerční objekty v obchodním centru (Kaufland, Lidl). První jednotka HZS MSK se na místo zásahu dostavila v čase 15.53 hodin. Bylo zřejmé, že vyslané síly a prostředky stačit nebudou, bylo potřeba zasahovat zejména pomocí výškové techniky. Způsob šíření hoření a charakter objektu vedl velitele zásahu, t. č. velitele čety směny B ze stanice Nový Jičín, k žádosti o vyslání jednotek z 2. stupně PP. Následně řídící důstojník ÚO NJ na základě získaných informací z KOPIS rozhodl o vyslání jednotek z 3. stupně PP, posílených zejména o výškovou techniku. Na místo zásahu byly povolány jednotky HZS MSK ze stanic v Novém Jičíně, Ostravy­‑jihu, Ostravy­‑Zábřehu, Ostravy­‑Fifejd, jednotka HZS společnosti Tatra Trucks, a.s., dále chemická laboratoř z Frenštátu pod Radhoštěm, jednotky SDH obcí Kopřivnice, Příboru, Trojanovic, Studénky, Brušperku, Sedlnice, Mořkova, Frenštátu pod Radhoštěm, Štramberku, Lichnova a Petřvaldu. Byl informován krajský řídící důstojník. Pro zajištění hasebního obvodu stanice Nový Jičín byla povolána jednotka SDH obce Starý Jičín (kategorie JPO II/1) do pohotovosti na vlastní zbrojnici. Na základě konzultace se sloužícím příslušníkem ZPP ÚO Nový Jičín na místo požáru vyjel také sloužící krajský příslušník ZPP HZS MSK.

Materiál naskladněný v prostorách skladů prodejny se sportovními potřebami způsobil velmi rychlé rozšíření požáru. Do 30 minut od vzniku požáru byla plamenným hořením zasažena celá prodejna včetně skladů, po 50 minutách praskaly skleněné výlohy a požár se nacházel ve 3. fázi hoření. Přijíždějící jednotky soustředily síly a prostředky na hašení střechy, vnitřního prostoru prodejny a na ochranu sousedících prodejen. Obě navazující prodejny byly silně zakouřeny, neutrální rovina je zhruba půl metru nad zemí. V obou prodejnách probíhal průzkum termokamerami s cílem vyloučit výskyt osob. Průzkum byl ukončen s negativním výsledkem. Vstupní dveře do prodejny se sportovními potřebami zůstaly uzavřené, takže prvotní hasební zásah byl prováděn až po násilném rozbití prosklení ve dveřích.

Bylo nařízeno zvětšení vnější zóny místa zásahu ve spolupráci s Policií ČR pro přihlížející osoby a současně přikročeno k evakuaci blízkých obchodních domů Kaufland a Lidl a uzávěře ulice Štefánikova pro dopravu. K zásahu byl povolán protiplynový automobil a mobilní operační středisko. Po příjezdu krajského řídícího důstojníka, který převzal velení u zásahu, bylo místo požáru rozděleno na dva úseky, hašení střechy a zásah uvnitř prodejen. Byl vytvořen štáb velitele zásahu, do něhož byli začleněni i zástupce Policie ČR a zmocněnec vlastníka objektu. Stav zejména nosných konstrukcí byl na místě konzultován se statikem. Přítomný pracovník energetické pohotovosti potvrdil odpojení objektu od elektrické energie.

Hasební voda byla odebírána z podzemních i nadzemních hydrantů v blízkém okolí, kyvadlově byla také dovážena z areálu společnosti Tatra Trucks, a.s. V době nejintenzivnějšího hašení požáru bylo nasazeno 15 útočných proudů, včetně tří z výškové techniky.

Pro zefektivnění hasebního zásahu byl proveden násilný vstup pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení přes zadní dveře do skladu prodejny sportovních potřeb, kde byly následně nasazeny dva útočné proudy. V průběhu hašení docházelo k opakovaným výbuchům uskladněného materiálu, zejména tzv. kempinkových vařičů a sprejů s impregnací. Přes prasklé výlohy byly nasazeny tři útočné proudy na hašení hořící prodejny a další tři proudy na hořící plášť střechy. Všechny proudy, vyjma těch z výškové techniky, byly C42 a C52 s kombinovanými proudnicemi a s využitím smáčedla, výšková technika používala dodávku vody proudy B75. Během hasebních prací došlo na rozkaz velitele zásahu k výměně automobilového žebříku za plošinu, pomocí které byl proveden pokus o rozebrání části střechy s využitím destrukčních prostředků. Snahou bylo narušit konstrukci střechy a zajistit efektivnější hašení vnitřních prostor skladů. Tento postup byl však neúčinný a po vyjádření statika ke stavu budovy bylo rozhodnuto dosáhnout skladů vnitřním prostorem prodejny. Pro hořící objekt nebyla zpracována dokumentace zdolávání požáru. Průzkumem byla nalezena evakuační dokumentace, která ukazovala dispozice vnitřních zasažených prostor. Jelikož došlo k vyhoření většiny vystaveného zboží v prodejně a vývin kouře nebyl tak intenzivní jako na počátku zásahu, rozhodl velitel zásahu o vytvoření dvou C proudů k nasazení uvnitř prodejny s využitím termokamer. Jednotky se tak dostaly k ohnisku požáru – skladům – i přes prodejnu. V přilehlých zakouřených prodejnách obuvi a oblečení byla nasazena přetlaková ventilace. Tímto postupem se zásah dostal do fáze lokalizace. Činnost jednotek byla směřována k rozebírání konstrukcí, dohašování a vynášení naskladněného materiálu. Pro zasahující jednotky byla zajištěna strava a ochranné nápoje.

Druhý den v ranních hodinách na místo zásahu přijeli příslušníci ZPP (HZS MSK, výjezdová skupina MV-generálního ředitelství HZS ČR) a Policie ČR, kteří zahájili ohledání místa zásahu. Velitel zásahu 26. září 2016 krátce po 13. hodině oznámil na KOPIS likvidaci požáru a místo zásahu bylo písemně předáno majiteli objektu.

Během zásahu došlo ke zranění čtyř osob, z toho se ve dvou případech jednalo o členy jednotek SDH obcí (zranění nohy a ruky), dále došlo k intoxikaci zasahujícího policisty a civilní osoby. Všechny osoby byly transportovány k ošetření do zdravotnického zařízení.


Příčina vzniku požáru a následky požáru

Materiální škoda byla vyčíslena předběžně na 50 milionů Kč. Jednotky PO svým zásahem uchránily hodnoty ve výši minimálně 30 milionů Kč. V den požáru i v následujících dnech probíhaly úkony nezbytné ke zjištění bližších okolností a mechanizmu vzniku požáru. K bližšímu objasnění mechanizmu vzniku a šíření požáru provedli příslušníci ZPP HZS MSK a Policie ČR na místě požáru vyšetřovací pokus. V době vzniku tohoto článku byla příčina vzniku požáru stále v šetření vyšetřovatelů HZS MSK a Policie ČR.

Pozitiva

 • vysoké nasazení a disciplinovanost zasahujících jednotek PO a složek IZS,
 • vybavenost jednotek SDH obcí moderní technikou (dýchací přístroje, radiostanice) a její kompatibilita s prostředky HZS MSK,
 • efektivní organizace velení u místa zásahu s vytvořením štábu a využitím velitelsko­‑spojovacího automobilu pořízeného z Integrovaného operačního programu EU,
 • vysoce efektivní činnost Policie ČR a Městské policie Kopřivnice při udržení perimetru pro enormní počet přihlížejících.

Negativa

 • nedostupnost dokumentace zdolávání požáru a z toho plynoucí neznalost přesné dispozice objektu,
 • slabý tlak vody v hydrantové síti v okolí obchodního centra,
 • naskladnění materiálu v komunikačních prostorách prodejny,
 • směr větru způsobil zakouření vzdálenějších částí obchodního centra a nutnost evakuace zákazníků,
 • časté výbuchy skladovaných výrobků,
 • velmi rychlé rozšíření požáru uvnitř skladu.

 

 

plk. Ing. Radim KUCHAŘ, plk. Ing. Petr ADAMUS,
npor. Bc. Martin TÜRKE, kpt. Ing. Petr HOLUB,

HZS Moravskoslezského kraje
foto nprap. Jakub KOZÁK a npor. Bc. Martin TÜRKE,
HZS Moravskoslezského kraje

 

Spolupráce hasičů s vězeňskou službou

V současné době je za branami věznic v celé České republice vězněno více jak 22 tisíc mužů a žen. Dozor nad nimi vykonávají příslušníci Vězeňské služby České republiky (VS), kteří v případě např. požáru musejí umět vzniklou situaci vyřešit. Ovšem, stavba věznice nemá zrovna volné únikové cesty, příjezd cisternové automobilové stříkačky k požáru v objektu věznice nemusí být zcela jednoduchý a samotný kontakt zasahujících hasičů nebo zdravotníků s vězněnými má určitě také svá specifika.

Systém požární ochrany v České republice je velmi dobře propracovaný. Požární prevence se mimo jiné zaměřuje na to, jak se mají lidé chovat, vznikne­­ li u nich doma nebo v jiné stavbě, kde se právě pohybují, požár. Ať už jde například o školu, restauraci, divadlo, obchodní dům, ale i metro. V rámci požárních kontrol jsou v objektech také velmi přísně kontrolovány únikové cesty z objektu pro případ požáru nebo jiné mimořádné události. Plánuje se nastavení systému pravidelné odborné přípravy hasičů s příslušníky vězeňské služby.

Zeptali jsme se brig. gen. Mgr. Petra Dohnala, generálního ředitele Vězeňské služby České republiky, jak řeší případnou evakuaci vězněných a vůbec na spolupráci s hasiči:

 • Pane generální řediteli, stavba věznice je z hlediska požární bezpečnosti specifická. Jaký je postup při případném požáru v objektu věznice nebo vazební věznice, když charakter vašich zařízení je o tom, jak z nich „neuniknout“?

Požární bezpečnost řešíme v rámci dokumentace požární ochrany, kdy specifické podmínky vězeňské služby jsou v jednotlivých dokumentech zohledněny. To znamená, že máme požární evakuační plány s určením konkrétních povinností osob, požární poplachové směrnice, dokumentaci zdolávání požárů a řády ohlašoven požárů. Tyto jednotlivé dokumenty řeší konkrétní problematiku požárního zásahu a evakuace osob ze zasažených objektů. V prostorech, kde se pohybují vězněné osoby, máme trvalý dohled a jakákoliv činnost probíhá pod dohledem příslušníků vězeňské služby. Tedy i požární zásah a případnou evakuaci zajišťují naši zaměstnanci. K tomu jsou také jednotliví zaměstnanci školeni.

 • Lze v případě rozsáhlé mimořádné události, např. povodně nebo vichřice vyslat do terénu vězně pro pomoc obyvatelstvu, případně na pomoc při obnově území? A jak taková pomoc probíhá?

Vězeňská služba může poskytnout pomoc v oblastech zasažených živelní pohromou, a to pouze na základě požadavků jednotlivých hejtmanů prostřednictvím ministra spravedlnosti. Tyto situace nastávají v okamžiku, kdy jsou katastrofy tak rozsáhlé, že kraje v rámci svých možností již situaci v tomto směru nezvládají. Vězeňská služba v těchto případech poskytuje odsouzené z věznic s dohledem a dozorem k odklízecím a pomocným pracím, případně může poskytnout i potřebný materiál. Vězněné osoby se mohou podílet pouze na pracích na obecním či státním majetku, nemohou pracovat pro soukromé osoby a subjekty. Jako příklad z mnoha mohu uvést povodně v roce 2013, kdy s úklidem následků povodní v obci Lužec nad Vltavou na Mělnicku pomáhali odsouzení z Věznice Jiřice. Pracovali na víceúčelovém hřišti, které kompletně zaplavila voda. Odsouzení z litoměřické věznice zase pomáhali při vyklízení sklepních prostorů v budově soudu v Ústí nad Labem. V dalších lokalitách zasažených povodní pomáhali odsouzení z Věznice Odolov a Liberec.

 • V čem spočívá spolupráce Vězeňské služby České republiky s Hasičským záchranným sborem ČR?

Spolupracujeme především při součinnostních cvičeních. Jednotky požární ochrany jsou povolány jako při ostrém zásahu, to znamená, že zasahující hasiči předem nevědí, že jedou ke cvičnému požárnímu poplachu, to se dovědí až po příjezdu do věznice. Další možností spolupráce jsou návštěvy příslušníků HZS kraje ve věznicích, kdy mají možnost prohlédnout si jednotlivé prostory. Tuto činnost podle mých informací hasiči velice kladně hodnotí. Důležitou částí spolupráce je také zpracování dokumentace zdolávání požárů, kterou zpracovává požární technik věznice a předává příslušnému HZS kraje. Tato dokumentace slouží hasičům k seznámení se s prostory, do kterých budou vstupovat při zásahu. Jsou zde označeny vjezdy a vstupy, důležité uzávěry energií, evakuační výtahy a další zařízení, která slouží hasičům ke snadnější likvidaci požárů. Hasiče také informujeme o rizicích a specifikách prostor, do kterých budou vstupovat.

Na výcvik hasičů zařazených v jednotkách požární ochrany a spolupráci s Vězeňskou službou České republiky jsme se zeptali ředitele HZS hl. m. Prahy brig. gen. Ing. Romana Hlinovského:

 • Pane řediteli, jsou pražské jednotky požární ochrany nějak speciálně vycvičeny na zásah ve stavbách věznice? V čem spočívá jejich specifický výcvik?

Příslušníci HZS hl. m. Prahy se zaměřují především na pravidla pro vstup do areálů věznic, taktiku zásahu v takto složitém prostředí a také na podmínky pro odjezd požární techniky a jednotek požární ochrany z věznice. V areálech vězení se hasiči mohou setkat téměř s jakýmkoliv nebezpečím jako v jiných shromaždištích osob, archivech, zdravotnických zařízeních, nebo např. průmyslových objektech, kde se používají tlakové láhve s technickými plyny, hořlavé kapaliny, nebezpečné látky… Jen je zde všechno na relativně malém prostoru a uzavřené. I mimořádná událost malého rozsahu může v objektech s takto přísným omezením vstupu znamenat zásadní komplikace. Jde zejména o časové ztráty ve vedení zásahu a problémy se zabezpečením dálkové dopravy hasební vody do areálů věznic. Z těchto důvodů je pro naše velitele velmi důležitý kontakt s kolegy z vězeňské služby.

 • Jsou zasahující hasiči nějak vyškolení např. v komunikaci s vězni a v psychologii?

Zvláštní školení v rámci speciální psychologie a komunikace s vězni jsme pro hasiče dosud nepřipravovali. Na druhou stranu máme na všech našich stanicích členy týmu posttraumatické péče, kteří pravidelně absolvují psychologickou přípravu a jsou schopni velmi účinně a s přehledem zvládat komunikaci při vysoce stresových situacích. V případě zásahu na mimořádnou událost v areálu věznice bychom také úzce spolupracovali s našimi protějšky z vězeňské služby, zejména s odborníky z řad vychovatelů.

 • Plánujete rozšíření spolupráce s Vězeňskou službou ČR a v jakém směru?

Do budoucna bychom rádi nastavili systém pravidelné společné odborné přípravy. HZS hl. m. Prahy může nabídnout spolupráci jednak v oblasti požární prevence z pohledu praktického uplatnění závazné legislativy v areálech věznic a také odbornou přípravu a společné praktické výcviky požárních hlídek vězeňské služby na stanicích a společná taktická cvičení. Cílem je nejen získat přehled o specifických podmínkách a pravidlech, ale zejména zajistit přímou a pravidelnou výměnu informací na odborné úrovni.


kpt. Ing. Ivana SVITÁKOVÁ, HZS hl. m. Prahy

Předání nového nakladače

V areálu Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně došlo 14. října 2016 k předání nově pořízené techniky. Při této příležitosti byl speciálně upravený pásový nakladač CAT 973D také představen přítomným hostům, příslušníkům HZS ČR a novinářům.

Představení nové techniky sledovali brig. gen. Ing. František Zadina, náměstek generálního ředitele HZS ČR, zástupci HZS Moravskoslezského a Zlínského kraje plk. Ing. Radim Kuchař a plk. Ing. Štefan Hrtús, místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová, plk. Jiří Lačňák z Pyrotechnické služby Policie ČR, zástupci firmy Zeppelin CZ, s.r.o. v čele s generálním ředitelem Ing. Stanislavem Chládkem a příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR.

Na úvod promluvil brig. gen. Ing. František Zadina, který poděkoval příslušníkům útvaru za jejich dvouletou obětavou práci při likvidaci následků výbuchů muničních skladů ve Vrběticích a popřál jim mnoho zdaru do další práce. Ve svém proslovu zmínil i potřebu pořízení speciální techniky pro minimalizaci ohrožení zasahujících hasičů, což považuje vzhledem k charakteru prováděných prací ve Vrběticích za prioritu.

Velitel Záchranného útvaru HZS ČR plk. Ing. Radim Řehulka pak uvedl i další možnosti nasazení nakladače, např. při likvidaci požárů skládek, výrobních hal apod., poděkoval příslušníkům, kteří se na pořízení techniky podíleli, a zástupcům dodavatele za dodržení veškerých dohodnutých a stanovených podmínek.

Místostarostka města Hlučína rovněž poděkovala příslušníkům za jejich práci a prohlásila, že je stejně jako celé vedení města ráda za to, že útvar má sídlo právě v Hlučíně, který je tak podle jejich slov jedním z nejbezpečnějších měst.

Závěrem si vzal slovo generální ředitel společnosti Zeppelin CZ, s.r.o., který ocenil vzájemnou spolupráci a popřál útvaru co nejvíce úspěšných zásahů a činností s novou technikou. Poté předal klíče od stroje a zmenšené modely nakladače do rukou zástupců HZS ČR a Záchranného útvaru HZS ČR.

Následovala krátká ukázka činnosti stroje, jeho detailnější prohlídka, debata o parametrech a funkcích a diskuze s přítomnými zástupci dodavatele, po níž bylo představení ukončeno. V následujících dnech a týdnech bude probíhat intenzivní výcvik příslušníků k obsluze nakladače jak z kabiny, tak dálkovým ovládáním, aby bylo možno jej v co nejkratší době nasadit k první činnosti.

Nakladač Caterpillar 973D steel mill je v „civilní“ verzi využíván hlavně v těžkém průmyslu pro práci se struskou a dalším žhavým materiálem. Ve službách hasičů bude tento nakladač určen především pro práce při likvidaci velkých požárů a v situacích, kdy hrozí exploze výbušnin nebo tlakových lahví.

Pořízený stroj má i přes váhu téměř 40 tun veškeré předpoklady pro práci v těch nejtěžších podmínkách. Pro manipulaci s různorodým materiálem je vybaven zesílenou rozevírací čelní lopatou o objemu 3 m3 a pásový podvozek mu umožňuje pohyb a manipulaci na zpevněných komunikacích i na nezpevněných površích. Jeho konstrukce je zesílena několika přídavnými pancéřovými pláty, které chrání nakladač proti účinkům případné tlakové vlny a před odlétajícími střepinami. Velký důraz je kladen i na ochranu kabiny osádky. Ta je plně komfortní, vybavena např. klimatizací a termokamerou pro sledování teploty okolí, a přitom bezpečná díky zesílené konstrukci, pancéřování a speciálnímu vrstvenému čelnímu sklu odolávajícímu účinkům sálavého tepla a tlakové vlny. Samozřejmostí je zvýšená ochrana hydraulických rozvodů, palivového systému a veškerých pístnic proti mechanickým a tepelným účinkům. Nakladač je dále vybaven hasicím mechanismem, který v případě ohrožení chrání motorovou část a kabinu strojníka.

Nehledě na výše zmíněné ochranné prvky chránící obsluhu před negativními účinky požárů a případných explozí je možno s nakladačem pracovat za pomoci dálkového ovládání. Obsluha tak může sledovat situaci v okolí nakladače díky bezdrátovému přenosu obrazu z instalovaných kamer a činnost stroje ovládat z bezpečné vzdálenosti. Toho lze využít např. při zásazích se zvlášť vysokým nebezpečím exploze. Dálkový přenos obrazu bude sloužit i veliteli zásahu a ten tak bude mít lepší přehled o situaci na místě prováděných prací.

Obdobná technika Záchranného útvaru HZS ČR byla již v minulosti několikrát využita při likvidaci velkých požárů seníků, skládek odpadů a skladů nejrůznějšího materiálu, který byl ještě hořící vyvážen z místa zásahu a následně hašen. U těchto typů událostí lze předpokládat nasazení i nově pořízeného nakladače, avšak první použití očekáváme ve Vrběticích, kde naše jednotky společně s Policií ČR stále spolupracují na odstraňování následků výbuchů muničních skladů, k nimž došlo před dvěma lety.

kpt. Ing. Ivo ADÁMEK,
foto kpt. Marek PJATÁK,

Záchranný útvar HZS ČR

 

Příprava pracovníků chemických laboratoří HZS ČR na aktuální hrozby

Ohlušující rána! Tep velkoměsta se ve vteřině zastaví a nad městskou zástavbou začíná stoupat sloup kouře. Telefonáty na tísňových linkách se předhánějí v popisu situace, podle prvotního odhadu se zdá, že se jedná o výbuch zemního plynu. Na místo jsou podle poplachových plánů neprodleně vyslány síly a prostředky HZS ČR, ZZS a Policie ČR. Brzy k místu zásahu přijíždějí první jednotky PO.

Již v prvním vozidle se hlasitě ozývá zásahový dozimetr URAD 115, který spouští hlasitý alarm, nastavený pro hodnoty dávkového příkonu 1 µSv/h. Velitel jednotky dává pokyn k zastavení vozidla na bezpečném místě a tuto situaci ihned hlásí na krajské operační a informační středisko (KOPIS). Velitel zásahu (VZ) vyčleňuje část jednotek pro pomoc raněným. Zároveň organizuje prvotní radiační průzkum směrem k místu mimořádné události, který odhaluje nárůst hodnoty dávkového příkonu nad 10 µSv/h. Podle stavu věcí na místě výbuchu je podezření, že se nejedná o explozi zemního plynu, ale patrně o výbušninu. VZ ihned sděluje na KOPIS informaci o zjištěné radiaci a tím i o důvodném podezření na zásah typu „špinavá bomba“. Na základě této informace a v souladu s katalogem typových činností STČ-01/IZS – Špinavá bomba je okamžitě vyhlášen III. stupeň poplachu. Informace je předána na OPIS MV-generálního ředitelství HZS ČR a na místo události jsou povolány další síly a prostředky složek IZS. VZ tak může zorganizovat místo zásahu a ze zástupců přítomných složek IZS sestavit svůj štáb. Velká záchranná akce se může rozjet.

Radiace

Naštěstí se v tomto případě nejednalo o skutečnou událost, ale o námět cvičení pro pracovníky chemických laboratoří HZS ČR (CHL) konaného v rámci pravidelných kurzů pro pracovníky CHL – radiační část. Kurzy jsou vždy vedeny odborníky z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Letošní podzimní kurz se konal ve Školicím středisku a laboratoři HZS Plzeňského kraje v Třemošné a vedle CHL se ho zúčastnili i zástupci Policie ČR z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) a zástupci Armády ČR z 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany (osádka radiometrické laboratoře).

Hlavním cílem cvičení bylo na modelových případech přímo v terénu vyzkoušet a nacvičit vybrané činnosti, pro které jsou CHL předurčeny podle typové činnosti, spolupráci s ostatními složkami IZS (Policie ČR a Armáda ČR) a komunikaci pomocí radiostanic. Podle katalogu typových činností by CHL spolu s pracovníky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Státního ústavu radiační ochrany a Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany vytvořili skupinu specialistů, jejichž zástupce by byl členem štábu VZ.

Specialisté na místě zásahu provádějí a dokladují štábu VZ tyto činnosti:

 • provádějí radiační průzkum,
 • navrhují opatření na zabezpečení radiační ochrany složek IZS a obyvatelstva,
 • monitorují rozsáhlejší kontaminované prostory, včetně pojezdových měření,
 • provádějí odběry vzorků pro stanovení kontaminace mimo prostory s vysokým dávkovým příkonem,
 • identifikují a kvantifikují kontaminanty,
 • provádějí bezpečné uložení a případný transport radioaktivních kontaminantů na bezpečné místo,
 • posuzují kontaminaci RaL emitující záření alfa, beta, gama a navrhují opatření ke snížení jejího šíření a rozptylu a navrhují způsoby dekontaminace terénu.

Vedle nácviku činností prováděných pracovníky CHL přímo v nebezpečné zóně bylo zřízeno i stanoviště osobní dozimetrie, kde se vyzkoušelo vydávání osobních dozimetrů (SOR/R 022) ve vlastnictví HZS ČR i jiným zasahujícím složkám IZS.

Práce v zasažené lokalitě

První část cvičení probíhala s osobními ochrannými prostředky (obličejová maska s filtrem a protichemický ochranný oděv typu 4) a za použití reálných zdrojů radioaktivního záření (jejich dávkový příkon byl z důvodu ochrany cvičících stokrát nižší, pro účely cvičení se stokrát násobil, čímž bylo dosaženo „reálně“ očekávaných hodnot). Procvičovanými činnostmi bylo především ověřit radiační situaci a zasaženou plochu zjištěnou jednotkami PO při prvotním průzkumu, změřit dávkové příkony v místě zásahu a odhadnout nebo změřit obdržené dávky u osob a na základě toho odhadnout tolerovatelnou dobu pobytu. Dále měli cvičící z řad pracovníků CHL a Armády ČR identifikovat a označit ohniska radiace, stanovit reálná ohrožení a navrhovat případné změny v organizaci místa zásahu spočívající ve vytýčení bezpečných koridorů s nejnižším dávkovým příkonem pro bezpečný pohyb zasahujících. V neposlední řadě bylo úkolem procvičit podporu a součinnost se speciálním CBRN týmem Policie ČR zabývajícím se dokumentací a shromažďováním důkazů.

Monitoring oblasti

Druhá část cvičení byla uvedena takto: Podle informací zpravodajských služeb je někde v obci Třemošná umístěno další výbušné zařízení a opět by mohlo jít o špinavou bombu. Podle ultimáta teroristů bude odpáleno v 15.00 hodin, pokud nebudou splněny jejich požadavky. Času je málo, a proto musejí všechny monitorovací skupiny vyčleněné s CHL co nejrychleji prozkoumat celou oblast obce Třemošná.

Tentokrát bylo úkolem mobilních skupin provést pojezdová měření (tzv. monitoring radiační situace po trasách) za účelem vyhledání dalšího zdroje hrozícího odpálením. Vzhledem k tomu, že času do vypršení ultimáta nebylo mnoho, musely si všechny mobilní skupiny rozdělit zastavěné území obce Třemošná na jednotlivé sektory a monitorovat společně. Navíc vzhledem k situaci bylo nutné monitorovat pokud možno skrytě bez rizika prozrazení. Po vyhledání zdroje, který byl s největší pravděpodobností nalezen v osobním automobilu zaparkovaném vedle nádraží, byla tato informace předána specialistům z řad Policie ČR, kteří provedli detailnější obhlídku a skrytá měření pro potřeby dalšího šetření.

Závěr

Cvičení přispělo nejen k dalšímu zdokonalení radiačních monitorovacích postupů a činností prováděných v rámci typové činnosti STZČ-1/IZS, ale zároveň umožnilo výměnu zkušeností a informací o používaných měřicích metodách a využívané dozimetrické technice v rámci jednotlivých zúčastněných složek IZS. Zajímavé také bylo seznámit se s prací a prioritami, které by při této události prováděli jednotlivé složky. Zatímco by CHL především monitorovaly území situace za účelem ochrany zasahujících a civilního obyvatelstva, příslušníci NCOZ by se soustředili na dokumentaci této mimořádné události a zajištění důkazů pro další šetření.

 

Ing. Michal SETNIČKA, Ph.D.,
pplk. Ing. René MAREK,

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč,
foto Ing. Michal SETNIČKA, Ph.D.,
Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

 

Postup nakládání s vysokým počtem obětí v havarijním plánu

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy (HZS hl. m. Prahy) se rozhodl rozšířit Havarijní plán hl. m. Prahy o problematiku zabývající se řešením vysokého počtu obětí v důsledku mimořádné události. HZS hl. m. Prahy tak zvolil obdobný směr jako některé další hasičské záchranné sbory krajů.

Zakotvení v plánovací dokumentaci

Postupy nakládání s vysokým počtem obětí budou zahrnuty do části C Havarijního plánu hl. m. Prahy. Dojde tak k navýšení stávajícího počtu plánů konkrétních činností o další, a to „Plán nakládání s vysokým počtem obětí“. Ačkoli není zpracování tohoto plánu uloženo vyhláškou Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., HZS hl. m. Prahy považuje za nutné, vzhledem k charakteristice hlavního města, tento dokument do Havarijního plánu hl. m. Prahy zahrnout.

Pravděpodobnost vzniku mimořádné události, která si vyžádá vysoký počet obětí, je v rámci hlavního města České republiky znásobena několika vzájemně propojenými faktory. V zásadě nelze vyloučit možnost teroristického útoku z důvodu postavení Prahy jako hlavního města, jako sídla moci zákonodárné a výkonné a také sídla mnoha nadnárodních podnikatelských subjektů. Důležitým faktorem je také vysoká hustota osídlení (asi 2600 obyvatel/km2) umocněná tím, že je Praha turisticky vyhledávaným centrem a v důsledku toho může být v daném okamžiku hustota daleko vyšší. Tímto narůstá potenciál jakékoli mimořádné události ohrožující životy a zdraví obyvatelstva způsobit vysoké ztráty na lidských životech i v případě malého plošného rozsahu.

Pro představu zranitelnosti území hl. m. Prahy lze uvést přehled vybraných hrozeb podle koeficientu ohrožení životů a zdraví osob vycházející z provedené analýzy ohrožení. Jsou to např. přirozená povodeň, epidemie - hromadná nákaza osob, zvláštní povodeň, přívalová povodeň, narušení zákonnosti velkého rozsahu (včetně terorismu), narušení dodávky pitné vody velkého rozsahu, narušení dodávky elektrické energie velkého rozsahu.

Východiska plánu

Pro potřeby uvedeného plánu konkrétních činností se obětí rozumí osoba zemřelá v důsledku mimořádné události. Vysokým počtem obětí je 10 a více zemřelých. Při stanovování této hranice počtu zemřelých se vycházelo z ustanovení § 87 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). „Mimořádná událost s hromadným úmrtím je událost, při níž zemře zpravidla více než 10 osob“.

Plán si klade za cíl sjednotit postupy v dané problematice a zastřešit již existující dokumentaci. Tyto postupy do jisté míry vycházejí z Katalogového souboru typových činností složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu (konkrétně z STČ 09/IZS Zásah složek IZS s velkým počtem raněných a obětí a STČ 13/IZS Reakce na chemický útok v metru) a také z vnějších havarijních plánů, zpracovaných pro zóny havarijního plánování subjektů zařazených do skupiny B na území hlavního města Prahy, případně z další dokumentace složek IZS.

Struktura plánu

Činnosti v plánu jsou nastaveny dle následujících fází:

 • činnosti v místě mimořádné události,
 • převoz obětí do ústavů soudního lékařství nebo dočasných uložišť,
 • identifikace obětí,
 • pohřbívání obětí.

Zvláštní kapitolu tvoří nakládání s obětmi ve specifických případech, jako je úmrtí při zasažení CBRN látkami, úmrtí cizinců nebo osob s jiným náboženským vyznáním.

Důležitou součástí zpracovávaného plánu je zapojení speciálního DVI týmu (Disaster Victim Identification) do činnosti v místě mimořádné události a identifikace obětí. DVI tým má k dispozici vlastní metodiku a nacvičené postupy s možností získání mezinárodní spolupráce při zvládání rozsáhlé mimořádné události. Kmenovými ústavy soudního lékařství jsou Vojenský ústav soudního lékařství Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha a Ústav soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Koordinační roli při převozu obětí a pohřbívání bude mít Pohřební ústav hl. m. Prahy. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha nově otevřela forenzní pavilon, který disponuje špičkovým vybavením, což je pro řešení události plánovaného rozsahu významná pomoc.

V případě nedostatečné kapacity ústavů soudního lékařství pro dočasné uložení obětí se předpokládá jako náhradní řešení využití dalších zařízení na území hl. m. Prahy. K realizaci tohoto úkolu začal HZS hl. m. Prahy jednat s konkrétní právnickou osobou, která disponuje vhodným objektem včetně jeho dislokace. Dalším možným nouzovým řešením je využití ledové plochy předem vytipovaného zimního stadionu, samozřejmě za dodržení nezbytných hygienických podmínek. S ohledem na zachování piety vůči obětem je jako poslední, krajní varianta uvažováno využití mrazírenských zařízení a mrazírenských vozidel.

Pracovní skupina a výhled zpracování

Ke zpracování plánu konkrétních činností byla v lednu 2015 vytvořena pracovní skupina, ve které jsou zastoupeny tyto složky:

 • HZS hl. m. Prahy
 • Hygienická stanice hl. m. Prahy
 • Kriminalistický ústav Praha
 • Krajské vojenské velitelství hl. m. Praha
 • Magistrát hl. m. Prahy
  • odbor bezpečnosti a krizového řízení (dnes oddělení krizového managementu)
  • odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči
  • odbor živnostenský a občansko­‑správní
 • Pohřební ústav hl. m. Prahy
 • Správa pražských hřbitovů
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy.

Jedním ze závěrů jednání pracovní skupiny byl odhad počtu zemřelých v rámci hl. m. Prahy, zvládnutelný dostupnými silami a prostředky. Byl by to počet do jednoho tisíce obětí, v případě většího počtu by bylo nutné aktivovat postupy připravené pro stav ohrožení státu a válečný stav, podléhající režimu utajení. Předpoklad dokončení finální podoby Plánu nakládání s vysokým počtem obětí je závěr roku 2016, nebo první čtvrtletí roku 2017.

 

kpt. Mgr. Barbora PÁLKOVÁ,
 HZS hl. m. Prahy,
 foto: Fotogalerie cvičení METRO 2014

 

CBRN workshop na konferenci FFF 2016

Ve dnech 17. až 21. října 2016 proběhla v Praze velká mezinárodní výstava a odborné konference s názvem Future Forces Forum 2016 (FFF 2016), nejvýznamnější akce v oblasti obrany a bezpečnosti svého druhu v České republice na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Fórum mělo podtitul „Better Security = Better Future“, což by mohlo být přeloženo jako „lepší bezpečnost = lepší budoucnost“.

Zástupci vlády, orgánů státní správy i samosprávy, mezinárodních organizací, průmyslu, vědy a výzkumu se v Praze setkali v rámci odborných akcí a velké mezinárodní výstavy. Zaměření všech akcí bylo především na využívání moderních technologií a přístupů k zajištění obrany a bezpečnosti jak na národní, tak i mezinárodní úrovni; budoucí potřeby ozbrojených a bezpečnostních sil a na ochranu obyvatelstva a kritické infrastruktury.

Mezinárodní setkání nabídlo jedinečnou možnost osobní účasti na vystoupeních a různých odborných diskusích s předními představiteli bezpečnostních sborů České republiky, světově uznávanými odborníky ze zahraničních bezpečnostních složek, mezinárodních organizací, komerční sféry, výzkumných a vývojových institucí i akademické půdy. Součástí programu byly také mnohé statické i dynamické ukázky schopností Armády České republiky, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Vězeňské služby, Celní správy, Hasičského záchranného sboru letiště Praha, univerzit a světových i domácích výrobců. Venkovní statické i dynamické ukázky byly také volně přístupné široké veřejnosti bez nutnosti registrace.

Uvedená významná a rozsáhlá odborná akce zahrnovala také řadu různých odborných workshopů za účasti domácích i zahraničních odborníků… Jedním z nich byl také dvoudenní workshop s názvem: CBRN Workshop ve dnech 20. a 21. října 2016.

V posledních deseti až patnácti letech se začínal používat nejen v České republice, ale především v zahraničí nový odborný termín. Souhrnně se mluví o tzv. nových hrozbách terorismu (New Threats of Terrorism), ve větším detailu pak o chemickém, biologickém, radiologickém a jaderném terorismu (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Terrorism), pro což se brzy ujala všeobecně známa zkratka CBRN.

Je možné konstatovat, že Česká republika nezůstala pozadu v oblasti CBRN. Jasným dokladem toho je mimo jiné i řešení státního grantu pro Ministerstvo vnitra v letech 2002 až 2003 s názvem Nové hrozby terorismu – chemický, biologický, radiologický a jaderný terorismus. Na základě tohoto grantu byl již v roce 2005 připraven a vydán první komplexní studijní učební text na Univerzitě obrany v Brně. Další příklady z této oblasti by mohly následovat, například řada odborných konferencí, která se tomuto tématu věnovala.

Z širšího pohledu je nutné konstatovat, že zákony a prováděcí vyhlášky v České republice důsledně vycházejí z mezinárodních smluv, dohod a konvencí, což je všeobecně známo. Národní legislativa pro oblast CBRN je velmi dobře pokryta národními zákony nemluvě o dostatečně podrobně rozpracovaných prováděcích vyhláškách. Zcela zásadní je i otázka národního výkonného a kontrolního orgánu, kterým je v České republice Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Státní úřad, který má ve svém názvu „jadernou bezpečnost“, zahrnuje komplexně i tři významné oblasti: „Nešíření jaderných zbraní“, „Zákaz chemických zbraní“„Zákaz biologických zbraní“.

Ochrana obyvatelstva v oblasti CBRN „klasicky“ zahrnuje celý obecný řetězec preventivních, ochranných, záchranných a likvidačních opatření. Již z podstaty chemického, biologického, radiologického a jaderného terorismu je odborníkům naprosto zřejmé, že výše naznačená opatření musí být zcela specifická.

Kromě toho je nutné vyzvednout cennou skutečnost, že v polovině roku 2013 byla vydána po složitých meziresortních jednáních nová typová činnost pro řešení chemického terorismu v podmínkách pražského metra. Tento výborný manažerský plán byl vytvořen během několika let formou meziresortní spolupráce s širokým zapojením mnoha odborníků a specialistů z České republiky. Vlastní dokument obsahuje 108 stran. Tento plán byl testován formou komplexního cvičení na konci roku 2014.

Odborný CBRN workshop

Na mezinárodním odborném CBRN workshopu vystoupila řada významných zahraničních i domácích odborníků a byly prezentovány otázky prevence, ochrany, záchrany, likvidace a obnovy ve spojení s teroristickým útokem CBRN prostředky. Patřil mezi ně dánský specialista na oblast CBRN a světově uznávaný odborník Stef Stienstr, který referoval o obtížích při výměně a sdílení odborných informací na národní úrovni.

Významná německá firma FUTURE Karcher Group představila nové a vylepšené možnosti v přístupech a v technologickém řešení dekontaminace. Další odborná zahraniční firma dobře známá i v České republice, a to firma CRISTANINI slovy majora Marca Jacobyho uvedla možnosti pro ochranu obyvatelstva a ochranu kritické infrastruktury v případě velkého bio­‑teroristického napadení. Firma představila novou desinfekční recepturu s velmi dobrými užitnými vlastnostmi, například krátkou dobou působení desinfekčního činidla, širokým rozsahem působení vůči biologickým agens, bezpečnou manipulací s desinfekčním činidlem.

Doplňkové otázky z auditoria vytvořily příznivou pracovní atmosféru pro odborné diskuse a různé polemiky. Mezinárodní odborný CBRN workshop byl doplněn také tím, že řada vystavovaných a prezentujících firem měla zastoupení také v části výstavní. Tak se mohli účastníci workshopu podle svého zájmu a podle svého zaměření zastavit na stánku příslušné odborné domácí nebo zahraniční firmy, kde jim byly podrobně vysvětleny jak firemní trendy ve výzkumu a vývoji, tak jim byly také představeny poslední technické prostředky pro detekci, ochranu, záchranu, likvidaci nebezpečných chemických látek, biologických agens a neposlední řadě také nebezpečných radioaktivních látek.

Podrobnosti z odborné mezinárodní akce Future Forces Forum 2016 jsou uvedeny na webových stránkách: www.future­‑forces­‑forum.org.

Závěr

Problematice CBRN a ochraně obyvatelstva v České republice je věnována značná pozornost. Je jasné, že nové hrozby terorismu se nebudou vyhýbat ani České republice. Stát má povinnost postarat se přiměřeně o ochranu svých občanů. Na druhé straně také občané jsou povinni se sami připravit na možné mimořádné události a krizové situace. Ačkoliv taková povinnost není nikde zcela jasně definována, ze současné situace je zřejmé, že je to jednak morální povinnost, a také, že to současná bezpečnostní situace vyžaduje.

Politická reprezentace České republiky se stále více a stále častěji zabývá otázkami bezpečnosti. O tom mimo jiné svědčí i obrovský projekt s názvem Audit národní bezpečnosti, který běží celý rok 2016 a do něhož je zapojeno více jako 120 domácích bezpečnostních expertů.

 

Doc. Ing. Otakar Jiří MIKA, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
foto autor

 

Dobrovolní hasiči a jejich starosta

Situaci dobrovolných hasičů řešili s generálním ředitelem HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslavem Rybou a starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) Ing. Karlem Richterem předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec, kteří letos v červnu navštívili sídlo SH ČMS.

Jednali o finanční dotaci na modernizaci nebo stavbu požárních zbrojnic a nákup dopravního automobilu. Výsledkem je dokument „Řešení některých oblastí u jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární ochrany“. Dotace ve výši 250 milionů Kč, která zlepší podmínky pro dobrovolné hasiče, byla schválena. Předseda vlády poděkoval dobrovolným hasičům za neocenitelnou pomoc při likvidaci nedávných lokálních povodní a zdůraznil, že si zaslouží, aby se vláda postarala o zvýšení kvality požární techniky a úrovně zabezpečení dobrovolných hasičů. Ministr vnitra přislíbil opatření, které by přimělo zaměstnavatele dobrovolných hasičů k jejich uvolňování na nezbytné vzdělávací akce a výcvik.

 • Zeptali jsme se starosty SH ČMS Ing. Karla Richtera, k jakému zlepšení podmínek k činnosti dobrovolných hasičů dochází.

Máme dotace na lepší materiální zabezpečení a novou požární techniku. Na finanční podporu se mohou těšit i jednotky požární ochrany malých obcí, které nemají prostředky na pořízení požární techniky, a mnohdy se na ni hasiči skládají ze svého. I malé sbory jsou velké svými činy. Stále vyjednáváme o určitých výhodách také pro zaměstnavatele soukromého sektoru, kteří mají s uvolňováním členů jednotek SDH často velké problémy. Vláda schválila sto procent nemocenské dávky pro člena jednotky SDH, který byl zraněn nebo onemocněl v důsledku zásahové činnosti. Jsem tomu rád, protože mnohdy dobrovolný hasič vykonává stejně náročnou práci jako ten profesionální, zvláště například při povodních.
V současné době máme celkem 372 558 členů, z toho 68 294 jsou děti a mládež do 18 let a k zásahům je určeno a pravidelně připravováno 70 503 hasičů v 7077 jednotkách PO obcí a 144 jednotkách PO podniků.

 • Často si dobrovolní hasiči stěžují, že jejich činnost hasiči profesionálních jednotek nedoceňují, jak se s tím vyrovnáváte?

Víte, kdysi jsem dostal velkou facku od svého táty, když jsem mu řekl, že něčemu z hasičiny nemůže rozumět, protože je jenom „dobrák“. Poté, co jsem se zvedl ze země, jsem slíbil, že už to nikdy nebudu opakovat. Později jsem pochopil, co to znamená, když někdo dělá něco srdcem. Někdy ten hlavní rozdíl mezi základní záchrannou složkou a dobrovolníky je v ochranných pomůckách a vybavení. Dnes také říkám, že ten, kdo zachraňuje, potřebuje dobré prostředky a musí být chráněn. Proto k ohni mohou hasiči jednotek PO (JPO II a JPO III, ve své obci i kategorie JPO V), které jsou zařazeny v rámci poplachového plánu regionu, a byla jim přidělena příslušná požární technika. Ostatní se velmi dobře uplatní v činnostech, na které profesionální hasiči nemají dostatek sil. Při povodních odstraňovat z vodních toků naplavené předměty, plnit pytle s pískem pro protipovodňové zábrany, pomáhat starším a hendikepovaným lidem, zejména při evakuaci do bezpečí, postarat se o zázemí zasahujících hasičů a zabezpečit další potřebné práce při likvidaci následků přírodních katastrof, požárů a dopravních nebo jiných nehod. Důležitá je správná koordinace činností, a aby každý věděl, co je jeho úkolem. Vzájemný respekt všech hasičů a složek integrovaného záchranného systému je hlavním předpokladem k úspěšné součinnosti při cvičení i při zvládání reálné mimořádné události.

 • Všichni víme, že se ve velkém rozsahu věnujete dětem a mládeži. Zajímají se mladí o práci hasiče?

Od počátku loňského roku nám přibylo na 19 tisíc dětí do 18 let. Pořádáme velké množství akcí naučných i sportovních, letní tábory a zábavné soutěže. Chlapci i děvčata se seznamují se zásadami prevence požární ochrany, ochrany obyvatelstva, poskytování první pomoci, učí se správnému a bezpečnému chování v přírodě i ve společnosti, žít zdravě a pomáhat. Každoročně například vyhlašujeme celorepublikovou hru Plamen, která obsahuje soutěže v požárním sportu i ve znalostech v oblasti bezpečnosti a záchranářství. Zaměřujeme se jak na fyzickou přípravu, tak na výchovně vzdělávací aktivity. Možnost sportovního vyžití děti i mladé lidi láká asi nejvíc, chlapce jistě přitahují požární automobily a všechny baví soutěžit, poznávat různé činnosti v praxi a učit se mnohým dovednostem v dobrém kolektivu.

 • Ve funkci starosty sdružení jste již od roku 2000. Jak byste hodnotil vývoj dobrovolné hasičské činnosti za tu dobu?

Já byl mezi hasiči už jako dítě a vím, jak jednoduché bylo jejich vybavení. Ani později stát do hasičů neinvestoval tak, jak by si zasloužily složky, které chrání lidské životy, zdraví, majetek a životní prostředí. Hasičina není jenom o ohni, vždyť co se nás poslední leta natrápily povodně, větrné smrště, sesuvy půdy a těžký sníh na střechách. Všechno, co hasiči potřebují, aby mohli účinně pomáhat, stojí peníze. Dotační programy nebyly dlouho vůbec štědré a v době hospodářské krize hasiči v menších obcích z nich byli vyřazeni. Nyní došlo konečně k jejich oživení. Požární technika a ochranné pomůcky se k nám postupně dostávají. Důležité je však také vzdělávání a výcvik. Pravidelně školíme velitele, strojníky, preventisty a další specialisty. Všichni členové jednotek PO projdou základním čtyřicetihodinovým kurzem. Máme řadu vzdělaných lidí, kterých si vážíme, protože dokáží předávat hodnoty ostatním. Technika se vyvíjí a může být využitelná, když s ní bude hasič umět zacházet, což mnohdy není jednoduché. Řidič se musí sžít s těžkým automobilem, aby ho mohl ovládat v extrémních podmínkách, často v bahně nebo na ledu. V ústředních hasičských školách pořádáme kurzy také například pro práci s motorovými pilami nebo plavidly a výcvik na vodě. Důležitá je počítačová gramotnost a komunikační dovednosti. Potřebujeme odborně zdatné členy, proto mě mrzí, že ne všude ještě umíme zpracovat projekty k podpoře odborného vzdělávání a využít prostředků z fondů Evropské unie. Jednání s politiky je velmi náročné a bohužel, když se nám podaří postoupit o pár kroků, abychom pro hasiče vybojovali lepší podmínky, přijdou volby a my pokračujeme v jednání s jinými tvářemi, a někdy musíme opět i ustoupit.

 • Jaké zkušenosti získáváte od dobrovolných hasičů ze zahraničí? Jsou na tom jinde lépe?

Pokud jde o úroveň požární techniky, pak většinou ano. Ale u nás máme nejlépe fungující preventivně výchovnou činnost, práci s dětmi a mládeží a sportovní aktivity. Na rozdíl od okolních zemí pracuje v dobrovolné požární ochraně také mnoho žen, a dokonce od loňského roku máme 13 žen ve funkci starostky okresu nebo kraje. U nás lidé považují dobrovolnou činnost za svého koníčka, přináší jim radost, proto v ní chtějí být dobří a věnují se jí ve volném čase. Měl jsem možnost například v Německu vidět krásné skvěle vybavené hasičské zbrojnice, ale nechápal jsem, když po 15. hodině všichni odešli domů. Nikdo nesloužil v dalších směnách jako u nás. Pohotovost měli pouze prostřednictvím telefonu. Prý, když se něco stane, vyhlásí poplach.

 • Hasiči byli vždycky jedni z nositelů pokroku, kultury a vzdělávání na venkově. Jak se projevují dnes ve vztahu k ostatním občanům v obcích?

Dobrovolní hasiči jsou stále v centru společenského dění. Zvláště v menších městech a obcích pořádají soutěže, slavnostní i zábavné akce. Při nejrůznějších příležitostech ukázkami své činnosti vedou osvětu nejen k požární ochraně, ale i k připravenosti na nejčastěji se vyskytující živelní pohromy i jiné mimořádné události. Vychovávají děti a jejich prostřednictvím i dospělé k odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost. Radí drobným podnikatelům, jak například skladovat nebezpečné látky, co by nemělo být v garáži a jak předcházet požárům. V průběhu topné sezóny upozorňují spoluobčany na dodržování zásad požární bezpečnosti a i jinak pomáhají, jak zabezpečit obydlí v obci. Vyvěšují aktuální rady a upozornění na veřejných místech, v regionálním tisku nebo na webových stránkách obce. Starostové obcí a zastupitelstvo často potřebují konzultace s hasiči, a je lépe, když budou vybaveni potřebnými informacemi ještě v době, kdy se nic zlého neděje. V neposlední řadě naši členové propagují dobrovolnickou činnost a stmelují obyvatele obcí a své sousedy ke vzájemné pomoci a občanské spolupráci.


Mgr. Zuzana CIKHARTOVÁ,
foto autorka
 

vytisknout  e-mailem