Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 12/2016

Prezident republiky jmenoval dva nové hasičské generály. Slavnostně se tak otevírá letos poslední číslo časopisu 112. Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA rozebírá požár prodejny v Kopřivnici. Další článek otevírá možnosti spolupráce hasičů s vězeňskou službou. Rubrika INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM sleduje předání nového nakladače CAD 973D v Hlučíně. O vzdělávání prostřednictvím simulačního programu XVR se dočtete na další straně. V rámci vzdělávání se uskutečnilo IMZ pro vojáky Jordánska s HZS Libereckého kraje. Ve třetí rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete o cvičení pracovníků chemických laboratoří HZS ČR. Další téma se věnuje postupu nakládání s vysokým počtem obětí v havarijním plánu. V poslední rubrice naleznete rozhovor se starostou dobrovolných hasičů. Slavnostní předávání medailí a plaket z rukou genmjr. Ing. Drahoslava Ryby vybraným příslušníkům a občanům České republiky zaplnilo s fotografiemi i ty poslední stránky. Přílohou je Obsah ročníku XIV časopisu 112. 

V areálu Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně došlo 14. října 2016 k předání nově pořízené techniky. Při této příležitosti byl speciálně upravený pásový nakladač CAT 973D také představen přítomným hostům, příslušníkům HZS ČR a novinářům.

Představení nové techniky sledovali brig. gen. Ing. František Zadina, náměstek generálního ředitele HZS ČR, zástupci HZS Moravskoslezského a Zlínského kraje plk. Ing. Radim Kuchař a plk. Ing. Štefan Hrtús, místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová, plk. Jiří Lačňák z Pyrotechnické služby Policie ČR, zástupci firmy Zeppelin CZ, s.r.o. v čele s generálním ředitelem Ing. Stanislavem Chládkem a příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR.

Na úvod promluvil brig. gen. Ing. František Zadina, který poděkoval příslušníkům útvaru za jejich dvouletou obětavou práci při likvidaci následků výbuchů muničních skladů ve Vrběticích a popřál jim mnoho zdaru do další práce. Ve svém proslovu zmínil i potřebu pořízení speciální techniky pro minimalizaci ohrožení zasahujících hasičů, což považuje vzhledem k charakteru prováděných prací ve Vrběticích za prioritu.

Velitel Záchranného útvaru HZS ČR plk. Ing. Radim Řehulka pak uvedl i další možnosti nasazení nakladače, např. při likvidaci požárů skládek, výrobních hal apod., poděkoval příslušníkům, kteří se na pořízení techniky podíleli, a zástupcům dodavatele za dodržení veškerých dohodnutých a stanovených podmínek.

Místostarostka města Hlučína rovněž poděkovala příslušníkům za jejich práci a prohlásila, že je stejně jako celé vedení města ráda za to, že útvar má sídlo právě v Hlučíně, který je tak podle jejich slov jedním z nejbezpečnějších měst.

Závěrem si vzal slovo generální ředitel společnosti Zeppelin CZ, s.r.o., který ocenil vzájemnou spolupráci a popřál útvaru co nejvíce úspěšných zásahů a činností s novou technikou. Poté předal klíče od stroje a zmenšené modely nakladače do rukou zástupců HZS ČR a Záchranného útvaru HZS ČR.

Následovala krátká ukázka činnosti stroje, jeho detailnější prohlídka, debata o parametrech a funkcích a diskuze s přítomnými zástupci dodavatele, po níž bylo představení ukončeno. V následujících dnech a týdnech bude probíhat intenzivní výcvik příslušníků k obsluze nakladače jak z kabiny, tak dálkovým ovládáním, aby bylo možno jej v co nejkratší době nasadit k první činnosti.

Nakladač Caterpillar 973D steel mill je v „civilní“ verzi využíván hlavně v těžkém průmyslu pro práci se struskou a dalším žhavým materiálem. Ve službách hasičů bude tento nakladač určen především pro práce při likvidaci velkých požárů a v situacích, kdy hrozí exploze výbušnin nebo tlakových lahví.

Pořízený stroj má i přes váhu téměř 40 tun veškeré předpoklady pro práci v těch nejtěžších podmínkách. Pro manipulaci s různorodým materiálem je vybaven zesílenou rozevírací čelní lopatou o objemu 3 m3 a pásový podvozek mu umožňuje pohyb a manipulaci na zpevněných komunikacích i na nezpevněných površích. Jeho konstrukce je zesílena několika přídavnými pancéřovými pláty, které chrání nakladač proti účinkům případné tlakové vlny a před odlétajícími střepinami. Velký důraz je kladen i na ochranu kabiny osádky. Ta je plně komfortní, vybavena např. klimatizací a termokamerou pro sledování teploty okolí, a přitom bezpečná díky zesílené konstrukci, pancéřování a speciálnímu vrstvenému čelnímu sklu odolávajícímu účinkům sálavého tepla a tlakové vlny. Samozřejmostí je zvýšená ochrana hydraulických rozvodů, palivového systému a veškerých pístnic proti mechanickým a tepelným účinkům. Nakladač je dále vybaven hasicím mechanismem, který v případě ohrožení chrání motorovou část a kabinu strojníka.

Nehledě na výše zmíněné ochranné prvky chránící obsluhu před negativními účinky požárů a případných explozí je možno s nakladačem pracovat za pomoci dálkového ovládání. Obsluha tak může sledovat situaci v okolí nakladače díky bezdrátovému přenosu obrazu z instalovaných kamer a činnost stroje ovládat z bezpečné vzdálenosti. Toho lze využít např. při zásazích se zvlášť vysokým nebezpečím exploze. Dálkový přenos obrazu bude sloužit i veliteli zásahu a ten tak bude mít lepší přehled o situaci na místě prováděných prací.

Obdobná technika Záchranného útvaru HZS ČR byla již v minulosti několikrát využita při likvidaci velkých požárů seníků, skládek odpadů a skladů nejrůznějšího materiálu, který byl ještě hořící vyvážen z místa zásahu a následně hašen. U těchto typů událostí lze předpokládat nasazení i nově pořízeného nakladače, avšak první použití očekáváme ve Vrběticích, kde naše jednotky společně s Policií ČR stále spolupracují na odstraňování následků výbuchů muničních skladů, k nimž došlo před dvěma lety.

kpt. Ing. Ivo ADÁMEK,
foto kpt. Marek PJATÁK,

Záchranný útvar HZS ČR

 

vytisknout  e-mailem