Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 12/2016

Prezident republiky jmenoval dva nové hasičské generály. Slavnostně se tak otevírá letos poslední číslo časopisu 112. Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA rozebírá požár prodejny v Kopřivnici. Další článek otevírá možnosti spolupráce hasičů s vězeňskou službou. Rubrika INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM sleduje předání nového nakladače CAD 973D v Hlučíně. O vzdělávání prostřednictvím simulačního programu XVR se dočtete na další straně. V rámci vzdělávání se uskutečnilo IMZ pro vojáky Jordánska s HZS Libereckého kraje. Ve třetí rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete o cvičení pracovníků chemických laboratoří HZS ČR. Další téma se věnuje postupu nakládání s vysokým počtem obětí v havarijním plánu. V poslední rubrice naleznete rozhovor se starostou dobrovolných hasičů. Slavnostní předávání medailí a plaket z rukou genmjr. Ing. Drahoslava Ryby vybraným příslušníkům a občanům České republiky zaplnilo s fotografiemi i ty poslední stránky. Přílohou je Obsah ročníku XIV časopisu 112. 

Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba (dále jen „generální ředitel“) pokračuje v návštěvách krajů, aby se osobně seznámil s nejpalčivějšími problémy jednotlivých regionů. Během svých návštěv se setkává s vedením HZS krajů, s řadovými hasiči na stanicích i se zástupci dobrovolných hasičů. V letošním roce jde již o devátý výjezd.

V pondělí 17. října 2016 generální ředitel navštívil Olomoucký kraj. Jedním z důvodů byla i účast na slavnostním otevření nové stanice profesionálních hasičů a sídla územního odboru Šumperk. Bývalá šumperská stanice umístěná v budově měšťanské střelnice již dlouhodobě nevyhovovala požadavkům moderního profesionálního hasičského sboru. Příprava výstavby byla odstartována již v roce 2013, nejprve však bylo nutné provést demolici budov stojících na pozemku a teprve poté mohla být zahájena stavba nových objektů. Rok a půl fungovali místní profesionální hasiči v náhradních prostorách.

Po slavnostním přestřižení pásky u šumperské stanice se generální ředitel sešel s vedením HZS Olomouckého kraje, v čele s krajským ředitelem plk. Ing. Karlem Koláříkem. Na setkání se diskutovalo o obměně požární techniky a potřebě investic do staveb. Kromě šumperské stanice je v plánu otevřít v Olomouckém kraji novou stanici i v Konici a Přerově. Dále se hovořilo o koncepci vzdělávání a jednání s pojišťovnami o náhradě škod.

Ze strany HZS Olomouckého kraje bylo slyšet chválu na Olomoucký kraj, který se snaží poskytovat profesionálním i dobrovolným hasičům pomoc, včetně nemalé podpory finanční.

Při jednání generálního ředitele s hejtmanem Olomouckého kraje Ing. Jiřím Rozbořilem byla vyzdvižena nadstandardní spolupráce kraje s HZS Olomouckého kraje i dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

Generální ředitel zhodnotil pozitivní vývoj u hasičů za poslední tři roky, kdy se např. podařilo prosadit založení fondu zábrany škod, došlo k navýšení platů hasičů, navýšení rozpočtu sboru a podařilo se získat peníze z evropských dotací. Na konci setkání obdržel generální ředitel od hejtmana pamětní medaili Olomouckého kraje.

Při schůzce s dobrovolnými hasiči starostka Krajského sdružení hasičů Vlastimila Švubová opět zdůraznila výbornou spolupráci s Olomouckým krajem, který v rámci podpory pamatuje i na práci s mládeží a soutěže dobrovolných hasičů.

Generální ředitel k tomu podotkl: „Podpoře výchovy mládeže jsem vskutku rád, protože jak si dnes děti a mládež vychováme, tak se nám vše v budoucnu vrátí.“ Dále shrnul hlavní body podpory dobrovolných hasičů v České republice. Největší novinkou je bezpochyby nová systémová dotace, která z letošních 250 miliónů Kč bude v příštím roce navýšena až na 310 miliónů Kč.

Druhou novinkou je autoškola pro strojníky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Po úspěchu nultého ročníku se počítá se zajištěním řidičského oprávnění typu C pro prvních 100 zájemců, v dalších letech ještě minimálně pro 200 zájemců.

Generální ředitel k velkému zájmu o autoškolu ze strany dobrovolných hasičů řekl: „Asi nebudeme moci uspokojit úplně všechny, ale budeme hledat cesty, jak tuto možnost nabídnout co možná největšímu množství dobrovolných strojníků.“ Dále vyzdvihl význam dalších společných akcí, kde se potkávají profesionální a dobrovolní hasiči, jako např. společné mistrovství České republiky v požárním sportu nebo společná mše v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Další jednání se uskutečnilo ve Skladovacím a opravárenském zařízení v Olomouci. Ředitel SOZ HZS ČR upozornil generálního ředitele na problém týkající se personálního zajištění zařízení. V roce 2012 došlo ke krácení počtu personálu v jednotlivých skladech, ale dnes s nárůstem množství poskytované humanitární pomoci nejsou zaměstnanci v daném počtu schopni hladce zajistit odbavení materiálu. Dalším palčivým problémem je obnova zastaralé techniky.

Poslední schůzka generálního ředitele proběhla s hasiči na stanici Šternberk. Setkání se zúčastnil i starosta města Ing. Stanislav Orság. Generální ředitel hovořil o klidnějším a úspěšném letošním roce bez velkých požárů a povodní, a také o navýšení platů, což by hasiči měli pocítit již v prosinci tohoto roku. Také přislíbil dořešení náhrad za dopravní nehody od pojišťoven.

Ze strany hasičů se většinou dotazy týkaly zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vystrojování. Generální ředitel hasiče ujistil, že právě na poli vystrojování byl odveden velký kus práce. Při přípravě zakázek se spolupracuje s výzkumným ústavem textilním tak, aby požadované oblečení bylo maximálně funkční a příjemné.

Na konci jednání byla vyjádřena spokojenost s výbornou spoluprací města Šternberk se stanicí Šternberk. Hasiči oceňují investice do jejich základny a věří, že se brzy dořeší i možnost rozšíření stávajícího objektu tak, aby bylo možné pohodlně parkovat s požární technikou, nebo vybudování objektu zcela nového. Starosta města si cení místních hasičů nejen pro jejich zásahovou činnost, ale i pro vydatnou pomoc např. při pořádání společenských akcí.

 

kpt. Mgr. Nicole ZAORALOVÁ,
MV­‑generální ředitelství HZS ČR

 

vytisknout  e-mailem