Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 9/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o požáru autovraků a pneumatik v areálu kovošrotu v Kladně. Dále si přečtete o náročném zásahu při srážce dvou motorových osobních vlaků u Perninku. Velitelský vůz s dronem bude sloužit hasičům v Karlovarském kraji. Nová unikátní stavebnice pro zkušební požáry pomůže vyšetřovatelům. Hasiči z Chemparku u Litvínova slaví 75 let své činnosti. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte o nasazení USAR odřadu v Bejrútu a rovněž o poskytnutí materiálně humanitární pomoci. A jak vidí misi v Bejrútu kynologové? Ministr vnitra předal ocenění za profesionální zásah v Bejrútu. Můžete se dočíst rovněž o činnosti EUCP týmu po ničivém výbuchu. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ si přečtete zprávu o činnosti v oblasti CNP NATO v roce 2019. Dále pak o nových přístrojích radiologické laboratoře v Institutu ochrany obyvatelstva. V rubrice INFORMACE je další příběh hasičské rodiny. Následují anotace vysokoškolských prací. 

Firma Kovošrot Group CZ, s.r.o., v Kladně se zabývá již řadu let recyklací odpadu. Mezi recyklované suroviny patří železný šrot, barevné kovy, autovraky, ale také papír a plasty. Areál firmy se rozprostírá na ploše 500 × 100 m v místní části Kladno­ Dubí a je vzdálen dva kilometry od okraje města. V areálu se nachází administrativní budova, garáže, dílny, zemní stroje a těžká technika pro manipulaci se železným šrotem.

Místo zásahu
V areálu je ve tvaru L zastavěný prostor administrativy, dílen a garáží, který se rozprostírá na ploše 250 × 100 m. V rámci volného prostoru jsou na ploše 130 × 50 m skladovány vraky nákladních a osobních automobilů, které dosahují výšky až 6 m. Nad tímto prostorem je umístěn portálový jeřáb. Z jedné strany na tento prostor navazuje drticí linka s dopravníky o půdorysném rozměru 60 × 30 m a výšce 9 m. Z druhé strany je volný sklad plastů, papíru a molitanů na ploše 50 × 100 m, který dosahuje výšky až 4 m.

Průběh zásahu
Dne 14. února 2020 ve 14.17 hodin bylo na operační a informační středisko HZS Středočeského kraje (KOPIS HZS SČK) přijato oznámení o požáru vraku v areálu firmy. Na místo zásahu byla vyslána jednotka HZS SČK ze stanice Kladno s CAS 20, CAS 30 a VEA (velitelský automobil), kterou posílily jednotky SDH obcí Hřebeč s CAS 40 a Brandýsek s CAS 32.

Po příjezdu na místo zásahu byl zjištěn požár několika autovraků na okraji hromady, v tu chvíli byly síly a prostředky (SaP) dostačující a velitel zásahu (VZ) odvolal dobrovolné jednotky. Zásah byl prováděn jedním vysokotlakým proudem. Po několika minutách došlo ke vznícení par hořlavých kapalin mezi vraky a rozšíření požáru. Zásah probíhal třemi C vodními proudy, které byly přeskupeny na dva C proudy s těžkou pěnou v IDP (izolační dýchací přístroj). Zásobování požární vodou bylo zajištěno z podzemního hydrantu, které se ukázalo jako nedostatečné z důvodu nízkého průtoku. S ohledem na nemožnost aplikovat hasivo do vnitrobloku hromady VZ na místo povolal další SaP. Na místo vyjela jednotka SDH obce Hřebeč s CAS 40, Brandýsek s CAS 32, Pchery s CAS 30, CAS 32 a Stehelčeves s CAS 25.

V 15.03 hodin velení na místě převzal velitel čety a byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na místo vyjel řídící důstojník (ŘD) Územního odboru (ÚO) Kladno, jednotka ze stanice Slaný s CAS 30, Kladno s protiplynovým automobilem (PPLA) a jednotky SDH obce Braškov s CAS 30, Unhošť s CAS 30 a CAS 32, Vinařice s CAS 25.

V 15.27 hodin ŘD ÚO Kladno převzal velení na místě zásahu. Plocha požáru autovraků činila 60 × 35 m, výška 4 metry a plamenné hoření dosahovalo 12 metrů. VZ byla vyžádána Chemická laboratoř HZS ČR a České inspekce životního prostředí. Místo zásahu bylo rozděleno do dvou úseků, každý velitel úseku byl pověřen vytvořením dopravního vedení s rozdělovačem se třemi útočnými proudy s vodou. Jednotky přešly do požární obrany a po dojezdu dostatečného množství SaP byly vodní proudy přestaveny na těžkou pěnu. SaP se soustředily na ochranu portálového jeřábu a drticí linky. Zásobování požární vodou probíhalo formou kyvadlové dopravy pomocí CAS z nadzemního hydrantu v části Kladno­ Koněv a z vydatného nadzemního hydrantu v Kladně­ Kročehlavech. Během požární obrany byla vyžádána jednotka ze stanice Stochov s CAS 32, automobilový nosič kontejnerů (ANK) a kontejner kombinovaný hasicí (KKH) ze stanice Kladno, jednotka SDH obce Lhota s CAS 32 a Hostouň s CAS 32. Cestou KOPIS byl vznesen požadavek na pásové rypadlo CAT 336, UDS 214 a teleskopický manipulátor JCB 525 ze Záchranného útvaru HZS ČR na rozebírání hromady vraků. K udržení akceschopnosti na stanicích Kladno, Stochov a Slaný byly vytvořeny zálohy dobrovolnými jednotkami. Stupeň požárního poplachu byl zvýšen na III.

V 15.51 hodin byl zahájen frontální útok obchvatným způsobem šesti C proudy v IDP s těžkou pěnou, přimísení 3 %. V čase 16.02 hodin byl zásah vyhodnocen jako úspěšný a došlo k zastavení šíření požáru i plamenného hoření. Dodávka pěny probíhala tak dlouho, dokud hasivo neproniklo mezi vraky, čímž bylo zabráněno tepelné degradaci a opětovnému rozhoření. V 16.12 hodin byl nasazen další proud se střední pěnou, který byl určen na zapěnění hořících kontejnerů s pneumatikami.

Jednotky PO byly rozděleny do úseků, a to:

 • 1. úsek – Slaný, Stochov, Vinařice, Brandýsek, Stehelčeves, Braškov, Hostouň,
 • 2. úsek – Kladno, Lhota, Unhošť, Hřebeč, Pchery, Lhota.


V 16.27 hodin byla zastavena dodávka těžké pěny, pěnotvorné proudy byly přezbrojeny na vodní a na lokální dohašování pneumatik byla nasazena čtyři přenosná pěnotvorná zařízení (ProPak) se střední pěnou v IDP. Kyvadlová doprava vody byla rozdělena podle úseků, a to:

 • 1. úsek – nadzemní hydrant Kladno, Americká,
 • 2. úsek – nadzemní hydrant Kladno, Koněv.


Vodní proudy ochlazovaly hromady autovraků a v 16.41 hodin nastala lokalizace požáru. Firma na místě disponovala zemním strojem Liebherr s kleštěmi, který byl plánován na rozebírání hromady, což ale komplikoval vývin toxických zplodin hoření. Chemická laboratoř prováděla monitoring ovzduší v přilehlých obcích. Na základě tohoto výsledku bylo vydáno doporučení nevětrat pro obce Buštěhrad a Hřebeč.
VZ vznesl požadavek na střídání promočených a vyčerpaných hasičů za nové, mezisměnové. Dále požadoval osvětlovací balóny, tlakové lahve k IDP, dovoz týlového kontejneru (KTY) ze stanice Rakovník. Jednotka SDH obce Braškov zajistila výdej stravy od provozovatele firmy.
V 17.42 hodin probíhal zásah v prvním úseku třemi C proudy, ve druhém úseku dvěma ProPak a jedním oscilačním monitorem. Na střídání byly vyžádány čtyři jednotky SDH obcí Smečno, Středokluky, Hostivice, Zákolany, podmínkou bylo, že jsou  nositeli dýchací techniky.

Hašení systémem máčení
Na místě byl změněn systém hašení. Do úseku dva byl ustaven firemní velkoobjemový kontejner, který byl napuštěn vodou se smáčedlem, do kterého se vraky pomocí kleští máčely. Po uhašení byl vrak odvezen na volné prostranství.

V 18.30 hodin v prvním úseku probíhal zásah třemi C proudy na vodu a jedním C proudem se střední pěnou. Ve druhém úseku byly nasazeny dva oscilační monitory a jeden ochranný C proud pro kleště.

Na místo se dostavili příslušníci Záchranné roty Zbiroh, kteří připravili v areálu firmy volný prostor pro uhašené vraky. Ve 20.15 hodin se na místo dostavila Záchranná rota Jihlava a po dohodě s ŘD kraje proběhlo střídání VZ. Během máčení vraků bylo pozastaveno hašení C proudy a jednotky se soustředily na plnění kontejneru. Během máčení vraků došlo k poškození kontejneru a úniku hasiva. Na ŘD kraje byl vznesen dotaz, zda je k dispozici kontejner pro hašení elektromobilů a pneumatik na stanici v Mladé Boleslavi. Po ověření byl tento kontejner vyslán na místo zásahu. Po dojezdu ŘD kraje proběhlo seznámení se stavem na místě zásahu a ve 21.58 hodin proběhlo předání velení.

ŘD kraje vyžádal na střídání jednotky PO s velkou CAS z Nového Strašecí, Zlonic, Hostivice, Smečna, Zákolan, Středokluk, Chyňavy, Lán, Mělníka, Berouna a dále vyprošťovací automobil (VYA) 30-S2Z ze stanice Kladno, který měl za úkol složení koše z kontejneru na hašení. Po vystřídání byly v prvním úseku jednotky Nové Strašecí, Zlonice, Lány, Chyňava a Beroun. Ve druhém úseku jednotky Středokluky, Smečno, Zákolany, Hostivice, Mělník. Ve 23.30 hodin bylo zahájeno hašení ve vaně MB a snížen stupeň poplachu na II.

Díky efektivitě zásahu byla postupně zrušena kyvadlová doprava vody a zrušeny bojové úseky. Plnění kontejneru probíhalo pomocí dopravního vedení a dne 15. února 2020 v 02.00 hodin byl stupeň poplachu snížen na I. Úplné dohašení a likvidace požáru nastaly v 05.00 hodin. Po kontrole termovizní kamerou bylo místo zásahu předáno majiteli.

Příčina vzniku požáru
Jako příčina vzniku požáru bylo stanoveno vznícení par a plynů hořlavých kapalin z autovraků. V prostoru došlo k dostatečné koncentraci par a plynů, které iniciovala mechanická jiskra z manipulace s autovrakem.

Následky požáru
S ohledem ke skutečnosti, že veškeré vraky (přibližně 150) byly určeny k lik­vidaci, nevznikla firmě žádná škoda. Uchráněné hodnoty portálového jeřábu a drticí linky činily 23 milionů Kč.

Specifika zásahu
Pozitiva

 • vysoké uchráněné hodnoty,
 • hasební voda zachycována do retenčních nádrží,
 • vybavenost a odborné znalosti JPO III,
 • umístění areálu mimo bytovou zástavbu,
 • zkušenosti s hašením pomocí máčení z diplomové práce,
 • vybavení HZS SČK velkoobjemovým kontejnerem na hašení,
 • přístup majitele firmy a zajištění stravy,
 • využití předurčené jednotky pro ochranu obyvatelstva,
 • přítomnost spojového vozidla a odlehčení radioprovozu.


Negativa

 • skryté šíření požáru mezi vraky,
 • přítomnost zbytků hořlavých kapalin ve vracích a skladovací ploše,
 • nevyčkání VZ do dojezdu dostatečného množství pěnidla,
 • absence pěnidlových nádrží v CAS u jednotek SDH obcí,
 • malá vybavenost a odborné znalosti JPO V,
 • při přechodu z pěny na vodu z důvodu nedostatku SaP degradace pěnového koberce,
 • přítomnost tlakových lahví se zbytky hořlavých médií,
 • protékání pěny mezi vraky a následné roztékání mimo požářiště,
 • intenzivní sálavé teplo,
 • výška naskladněných autovraků.mjr. Ing. Martin VONDRA, HZS Středočeského kraje, foto nprap. Roman PŮTA, MV­-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem